Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Český rybářský svaz, z. s.
Hlavní menu
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Vlajky
English Deutsch Czech Rusky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Generační losos z řeky Kamenice (rok 2002). Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Generační losos z řeky Kamenice (rok 2002). Obrázek
Fotogalerie
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5696.8 dnů)
Naši partneři
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Český zahrádkářský svaz Českomoravská myslivecká jednota Sensas MZE Stále na rybách - ryby a rybaření Moravský rybářský svaz Časopis rybářství FOR FISHING Český svaz včelařů Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Český zahrádkářský svaz Českomoravská myslivecká jednota Sensas MZE Stále na rybách - ryby a rybaření Moravský rybářský svaz Časopis rybářství FOR FISHING Český svaz včelařů
Naši partneři
 Dnes je pondělí, 25. března 2019, svátek má Marián, zítra Emanuel Slunce 05:54Měsíc 18:23
Proměnlivá oblačnost, polojasno až oblačno. Na většině území srážky (zejména odpoledne), nad 600 m smíšené až sněhové. Mírný severozápadní vítr, odpoledne místy čerstvý. Max. teploty 8/10 °C.  Slunce vychází v 05:53 a zapadá v 18:22.
Bio: 1 - mírná zátěž
Rekordy počasí pro daný den:
Maximum: 25.9 °C (2013)
Minimum: -4.2 °C (1852)
Dlouhodobý průměr: 10.0 °C
Pranostika na dnešní den: Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
9°/4°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
Denní doba lovu ryb v březnu je na mimopstruhových revírech od 5 do 22 hod. a pstruhových od 6 do 18 hod.

Soupis mimopstruhových revírů na rok 2019

Západočeský ÚS (431)

Adresa:
Tovární 281/5
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
  
Telefon:
377 223 569
Mobil:
602 321 168
Fax:377 328 789
E-mail:
www:

Dodatek k Rybářskému řádu ČRS

Zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a podrevíru (z důvodů elektronického zpracovávání dat byl u rybářských revírů, které jsou vyhlášeny na více lokalitách, zaveden termín podrevír (PR)).

1. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb
a) Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je na mimopstruhových i pstruhových revírech 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení a s maximální šetrností vrácen zpět do rybářského revíru, kde byl uloven,
b) okoun říční (Perca fluviatilis) nemá stanovenou nejmenší lovnou míru,
c) lipan podhorní (Thymallus thymallus) má na všech revírech nejmenší lovnou míru 30 cm.

2. Osoba provádějící lov je povinna
Při lovu není povinnost mít u sebe podběrák. S ulovenou rybou je však nutné zacházet dle odst. VIII. BPVRP!

3. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Zákaz lovu na umělou mušku a muškaření v období od 1. ledna do 15. června.

4. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah je zakázáno. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah povoleno, určuje uživatel rybářského revíru, a v popisu příslušného revíru je uvedeno "lov z plavidel povolen" (platí i pro zavážení návnad a nástrah). Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

5. Chování při lovu
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody. Tyčová bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.
Neplatí zákaz lovu na "srkačku".

6. Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena
V souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byla udělena výjimka ze zákazu stanoveného § 50 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb. k lovu mníka jednovousého a jelce jesena v Plzeňském (v. č. j. ŽP/111/11) a Karlovarském kraji (v. č. j. 4716/ZZ/10-6). Udělené výjimky mají platnost do 31. 12. 2020.

Pravidla pro pořádání rybářských závodů

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň (dále jen ÚS ČRS), vydává jako bližší podmínky výkonu rybářského práva (§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.) následující Pravidla pro pořádání rybářských závodů na revírech, na nichž vykonává rybářské právo.
Porušení těchto pravidel je přestupkem ve smyslu § 30 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/2004 Sb.

A. Rybářské závody pro veřejnost pořádané místními organizacemi Českého rybářského svazu

1. MO ČRS oznámí konání rybářských závodů písemně Územnímu svazu ČRS nejpozději 15 dnů předem (běžnou nebo elektronickou poštou), a zároveň sdělí propozice. V oznámení či propozicích musí být vždy uveden revír, resp. jeho část, kde se budou závody konat, datum a časový rozsah závodů.

2. Rybářských závodů se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné k lovu ryb na daném revíru.

3. Vlastní lov ryb při závodech musí být prováděn v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, vyhláškou č. 197/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí, a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na předmětném revíru.

4. Jakékoliv odchylky z pravidel lovu ryb (viz bod 3), např. vymezení závodního úseku, hájení v souvislosti se závody apod., vyžadují povolení ÚS ČRS.

5. MO ČRS pořádající závody na revíru, na kterém je hospodařením pověřena jiná MO ČRS, musí současně s předložením propozic doložit písemný souhlas této MO.

B. Rybářské závody pro veřejnost pořádané jinými subjekty, než jsou organizační složky ČRS

1. Tyto rybářské závody mohou být pořádány pouze výjimečně, a to jen se souhlasem ÚS ČRS.

2. Pořadatel závodů musí požádat o souhlas ÚS ČRS nejpozději 30 dnů předem. Žádost musí obsahovat:


a) revír, resp. jeho část, kde se budou závody konat, datum a časový rozsah závodů,


b) souhlas MO ČRS pověřené hospodařením na předmětném revíru,


c) propozice závodů, včetně podmínek, jimiž se bude lov ryb při závodech řídit,


d) údaje o výši startovného,


e) označení osoby oprávněné jednat jménem pořadatele.

3. Pořadatel nesmí vysazovat ryby pro potřeby závodů do revíru či závodního úseku.

C. Rybářské závody v lovu ryb udicí pro registrované závodníky

Tyto závody lze konat pouze v případě, že byly zařazeny do schváleného termínového kalendáře sportovních akcí ÚS ČRS nebo Rady ČRS.

Tato pravidla byla projednána výborem Západočeského ÚS ČRS Plzeň 22. 9. 2004 a jsou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech, jejichž uživatelem je Západočeský ÚS ČRS Plzeň.

Soupis mimopstruhových revírů:

P.č. Číslo revíru Název revíru km ha
1. 431 004 BEROUNKA 10 13,0 km 65,00 ha
2. 431 001 BEROUNKA 7 13,0 km 45,00 ha
3. 431 002 BEROUNKA 8 12,0 km 60,00 ha
4. 431 003 BEROUNKA 9 10,0 km 50,00 ha
5. 07 431 127 BOHUNĚK 1 0,15 ha
6. 07 431 129 BOHUNĚK 2 2,26 ha
7. 04 231 001 BONĚTICKÝ RYBNÍK 32,00 ha
8. 431 005 BRADLAVA 1 18,0 km 8,50 ha
9. 431 092 BRADLAVA 1/R 1,00 ha
10. 431 011 CHODOVSKÝ POTOK 1 11,0 km 34,40 ha
11. 431 012 CHODOVSKÝ POTOK 2 2,0 km 35,80 ha
12. 431 006 ČERNÝ POTOK 1 8,0 km 5,00 ha
13. 431 007 ČERNÝ POTOK 2 8,00 ha
14. 04 431 126 ČERNÝ RYBNÍK 2,70 ha
15. 431 008 DALOVICKÝ POTOK 2 4,0 km 54,00 ha
16. 04 431 124 DRAHOTA 3,80 ha
17. 431 009 HAMERSKÝ POTOK 3 1,26 ha
18. 431 010 HOLOUBKOVSKÝ POTOK 2 4,0 km 1,50 ha
19. 431 013 KLABAVKA 1 10,0 km 5,00 ha
20. 431 014 KLABAVKA 2 A (KLABAVA) 11,0 km 105,00 ha
21. 431 015 KLABAVKA 3 10,00 ha
22. 431 095 KLABAVKA 3/R 5,00 ha
23. 431 016 KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ) 20,0 km 7,00 ha
24. 431 017 KOSOVÝ POTOK 3 15,00 ha
25. 431 018 KOZÍ POTOK 1 9,00 ha
26. 431 020 KRALOVICKÝ POTOK 3 2,0 km 3,60 ha
27. 431 096 KRALOVICKÝ POTOK 3/R 1,40 ha
28. 05 431 131 Lesík 10,00 ha
29. 07 431 128 LIPÁK 0,10 ha
30. 431 022 MERKLÍNKA 1 10,0 km 5,00 ha
31. 431 023 MERKLÍNKA 2 25,0 km 3,30 ha
32. 431 024 MLADOTICKÝ POTOK 1 6,00 ha
33. 04 231 002 MOHELNICE 6,50 ha
34. 431 025 MŽE 1 17,0 km 66,00 ha
35. 431 026 MŽE 2 11,0 km 15,00 ha
36. 431 027 MŽE 3 6,0 km 10,00 ha
37. 431 028 MŽE 4 20,0 km 490,00 ha
38. 431 029 MŽE 5 A 8,0 km 24,00 ha
39. 431 030 MŽE 7 2,0 km 14,00 ha
40. 431 031 MŽE 7 A 8,50 ha
41. 431 120 NÁDRŽ NA SOUTOKU 8,00 ha
42. 431 086 NEJDECKÉ NÁDRŽE 1 1,29 ha
43. 431 200 ODRAVA 1 - ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE 700,00 ha
44. 231 000 ODRAVA 2 4,6 km 58,00 ha
45. 431 032 OHŘE 12 8,0 km 25,00 ha
46. 431 033 OHŘE 13 15,0 km 73,00 ha
47. 431 034 OHŘE 13 A 22,00 ha
48. 431 035 OHŘE 14 6,0 km 30,00 ha
49. 431 036 OHŘE 15 10,0 km 38,00 ha
50. 431 037 OHŘE 16 22,0 km 74,00 ha
51. 431 087 OHŘE 16 A 2,70 ha
52. 431 038 OHŘE 17 7,3 km 25,00 ha
53. 431 100 OHŘE 17/R 2,00 ha
54. 431 039 OHŘE 18 14,0 km 17,20 ha
55. 431 101 OHŘE 18/R 13,60 ha
56. 431 040 OHŘE 19 14,0 km 340,00 ha
57. 431 041 OTAVA 5 A 11,0 km 32,00 ha
58. 04 431 125 OTÍNSKÝ 1,50 ha
59. 04 431 128 PICKROV 2,50 ha
60. 431 121 POD HŘBITOVEM 2,50 ha
61. 431 042 RADBUZA 1 A 14,0 km 13,00 ha
62. 431 043 RADBUZA 1 B 4,0 km 116,00 ha
63. 431 044 RADBUZA 1 C 4,00 ha
64. 431 103 RADBUZA 1 C/R 3,75 ha
65. 431 045 RADBUZA 2 10,0 km 12,00 ha
66. 431 104 RADBUZA 2/R 1,00 ha
67. 431 046 RADBUZA 3 15,0 km 19,00 ha
68. 431 048 RADBUZA 3 A 30,00 ha
69. 431 047 RADBUZA 4 10,0 km 12,00 ha
70. 431 049 RADBUZA 5 12,0 km 16,00 ha
71. 431 050 RADBUZA 6 13,0 km 14,00 ha
72. 431 051 RADBUZA 6 A 6,00 ha
73. 431 052 RADBUZA 7 13,0 km 6,00 ha
74. 05 431 124 ROTAVSKÉ RYBNÍKY 1,10 ha
75. 04 231 005 RYBNÍK ČEPINEC 7,30 ha
76. 04 231 003 RYBNÍK LABUŤ 62,50 ha
77. 04 231 004 RYBNÍK ZMRZLÍK 7,50 ha
78. 04 431 000 SKOŘICKÝ RYBNÍK DOLNÍ 0,70 ha
79. 431 054 STARÝ POTOK 1 13,0 km 2,50 ha
80. 431 055 STARÝ POTOK 2 11,00 ha
81. 431 056 STŘELA 2 1,20 ha
82. 431 057 STŘELA 4 0,50 ha
83. 431 058 STŘELA 6 2,80 ha
84. 431 059 TEPLÁ 2 3,0 km 20,00 ha
85. 431 060 TEPLÁ 5 6,00 ha
86. 431 061 TOČNICKÝ POTOK 1 10,0 km 3,00 ha
87. 431 062 TŘEMOŠENKA 1 40,0 km 12,00 ha
88. 431 063 TŘEMOŠENKA 2 10,00 ha
89. 431 064 ÚHLAVA 1 14,0 km 20,00 ha
90. 431 065 ÚHLAVA 2 10,0 km 21,60 ha
91. 431 066 ÚHLAVA 3 11,0 km 14,00 ha
92. 431 067 ÚHLAVA 4 8,0 km 12,00 ha
93. 431 068 ÚHLAVA 5 14,0 km 13,00 ha
94. 431 069 ÚHLAVA 6 11,0 km 12,50 ha
95. 431 070 ÚHLAVKA 1 22,0 km 13,00 ha
96. 431 071 ÚSLAVA 1 14,0 km 20,00 ha
97. 431 072 ÚSLAVA 2 15,0 km 11,00 ha
98. 431 073 ÚSLAVA 2 A 16,00 ha
99. 431 074 ÚSLAVA 3 11,0 km 10,00 ha
100. 431 075 ÚSLAVA 3 A 3,00 ha
101. 431 076 ÚSLAVA 4 8,0 km 10,00 ha
102. 431 077 ÚSLAVA 5 18,0 km 8,00 ha
103. 431 078 ÚTERSKÝ POTOK 2 0,50 ha
104. 431 079 VERNÉŘOVSKÝ (HALŠTROVSKÝ) POTOK 1 6,00 ha
105. 04 431 190 Vícenice 15,10 ha
106. 431 080 ZBIROŽSKÝ POTOK 2 2,00 ha
107. 431 081 ZUBŘINA 1 A 16,0 km 5,00 ha
108. 431 082 ZUBŘINA 2 A 0,50 ha
Celkem 677,9 km 3 312,11 ha

SOUPIS ČÁSTÍ REVÍRŮ A PODREVÍRŮ, KTERÉ TVOŘÍ REVÍRY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (RMV).

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují.
Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

P.č. Číslo revíru Název revíru km ha
1. 431 093 ČERNÝ POTOK 1/R 1,00 ha
2. 431 019 KRALOVICKÝ POTOK 2 2,0 km 4,00 ha
3. 431 021 MANĚTÍNSKÝ POTOK 1 1,00 ha
4. 431 098 MERKLÍNKA 2/R 0,65 ha
5. 431 099 OHŘE 15/R 4,00 ha
6. 431 106 RADBUZA 3 A/R 2,00 ha
7. 431 105 RADBUZA 3/R 1,00 ha
8. 431 107 RADBUZA 5/R 1,00 ha
9. 431 108 RADBUZA 6 A/R 2,00 ha
10. 431 109 RADBUZA 7/R 1,00 ha
11. 431 110 RADNICKÝ POTOK 1/R 0,30 ha
12. 431 111 STARÝ POTOK 1/R 1,75 ha
13. 05 431 125 SUCHÝ 3,45 ha
14. 431 114 TŘEMOŠENKA 1/R 4,80 ha
15. 04 431 123 U MLATU 1,15 ha
16. 431 069 ÚHLAVA 6 11,0 km 12,50 ha
17. 431 076 ÚSLAVA 4 2,50 ha
18. 431 117 ZUBŘINA 2 A/R 2,60 ha
Celkem 13,0 km 46,70 ha

SEZNAM MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ ZÁPADOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

naleznete zde.

Přehled revírů:

Lov ryb nonstop (3)
Horní míra u kapra (0)
Lov ryb pod ledem (0)
Chyť a pusť (0)
Lov ryb z plavidla (19)
Revíry vhodné pro handicapované rybáře (5)


© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2019, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu