Český rybářský svaz, z.s. byl i v roce 2019 úspěšný se žádostí o dotaci na práci s mládeží.  Pro rok 2019 mu byla přidělena částka ve výši 1,235 mil. Kč (je stejná jako v roce 2018). Tato dotace byla přiznána na dlouholetý projekt s názvem „Rybářský svaz pro děti a mládež 2019“.

Projekt byl sestaven na roky 2017-2020. Částka, kterou ČRS na projekt získal byla rozdělena Odborem mládeže Rady ČRS dle schválených kritérií jednotlivým územním svazům a dále místním organizacím. Dotace byla použita na letní tábory, práci rybářských kroužků, víkendové a volnočasové aktivity pro děti, vzdělávání vedoucích kroužků a soutěž Zlatá udice. Zmíněné prostředky tak představují vítané a citelné posílení vlastních financí, které vynakládá Český rybářský svaz na činnost mládeže (ČRS organizuje téměř 30 tisíc dětí a mládeže do 18 let). V loňském roce se do čerpání dotace zapojilo celkem 75 složek ČRS. V rámci projektu bylo hodnoceno 120 akcí (116 podpořeno, 4 hrazeny zcela z vlastních zdrojů) ČRS.  

Na aktivitách, které byly podpořeny dotací MŠMT, se účastnilo celkem 3441 dětí do 18 let, 89 mládežníků do 26 let a 613 dospělých.  Dle jednotlivých okruhů projektu bylo podpořeno 43 kroužků (1839 dětí – 186 vedoucích), 21 letních táborů (587 dětí – 43 mládežníků – 91 dospělých), 43 víkendových akcí (781 dětí – 24 mládežníků – 187 dospělých), 10 soutěží Zlatá udice (227 dětí – 22 mládežníků – 113 dospělých), 2 aktivy pro vedoucí rybářských kroužků (34 vedoucích) a 1 akce z mezinárodní činnosti (7 dětí – 2 dospělí).

I v letošním roce počítáme, že se do čerpání zapojí minimálně 70 místních organizací.

Více o činnosti Českého rybářského svazu z oblasti práce s dětmi a mládeží najdete zde. 

Petra Hnízdilová

Odd. sportu a mládeže

  mladez2  nno uznana msmt pro praci s mladezi
 msmt

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok