Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 8. 2. 2021 doplňující stanovisko k problematice pořádání zkoušek k získání prvního rybářského lístku prostřednictvím videokonference v době pandemie. Stanovisko je v souladu s metodickým pokynem, který byl zveřejněn na stránkách ČRS (Podmínky pořádání zkoušek...) a rozšiřuje ho o podrobnosti týkající se zaslání protokolu o složení zkoušky, která je uskutečněná formou videokonference.

 

Podmínky pro získání prvního rybářského lístku v době pandemie.

Ministerstvo zemědělství s ohledem k četným dotazům v souvislosti s onemocněním Covid - 19 sděluje:

Jelikož vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, blíže nespecifikuje formu zkoušky pro získání prvního rybářského lístku, tak Ministerstvo zemědělství uvádí, že zkouška může být prováděna také například formou online konference. Osvědčení o vykonané zkoušce může být úspěšnému uchazeči následně předáno např. prostřednictvím poštovních služeb.

Aby pověřené subjekty plnily povinnosti stanovené v pověření ke zkouškám pro získání kvalifikace na první rybářský lístek, tak musí mimo jiné splnit následující podmínku: „O výsledku zkoušky se vyhotovuje protokol, jako protokol může sloužit i konkrétní test uchazeče. Protokol musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá
u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let.“ Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět. Je tedy možné u zkoušek konaných v době nouzového stavu naplnit podmínku pověření uchováváním kopie protokolu o zkoušce.

Tento způsob však nelze uplatnit u zkoušek na rybářskou stráž. Zkouška na rybářskou stráž je dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, jednoznačně rozdělena na písemnou a ústní část a je tedy nutné minimálně písemnou část zkoušky konat prezenční formou za předpokladu, že budou dodržena aktuální vládní opatření.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 8.2.2021, http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/stanovisko-mze-ke-zkouskam-pro-ziskani.html


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok