Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 8. 2. 2021 doplňující stanovisko k problematice pořádání zkoušek k získání prvního rybářského lístku prostřednictvím videokonference v době pandemie. Stanovisko je v souladu s metodickým pokynem, který byl zveřejněn na stránkách ČRS (Podmínky pořádání zkoušek...) a rozšiřuje ho o podrobnosti týkající se zaslání protokolu o složení zkoušky, která je uskutečněná formou videokonference.

 

Podmínky pro získání prvního rybářského lístku v době pandemie.

Ministerstvo zemědělství s ohledem k četným dotazům v souvislosti s onemocněním Covid - 19 sděluje:

Jelikož vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, blíže nespecifikuje formu zkoušky pro získání prvního rybářského lístku, tak Ministerstvo zemědělství uvádí, že zkouška může být prováděna také například formou online konference. Osvědčení o vykonané zkoušce může být úspěšnému uchazeči následně předáno např. prostřednictvím poštovních služeb.

Aby pověřené subjekty plnily povinnosti stanovené v pověření ke zkouškám pro získání kvalifikace na první rybářský lístek, tak musí mimo jiné splnit následující podmínku: „O výsledku zkoušky se vyhotovuje protokol, jako protokol může sloužit i konkrétní test uchazeče. Protokol musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá
u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let.“ Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět. Je tedy možné u zkoušek konaných v době nouzového stavu naplnit podmínku pověření uchováváním kopie protokolu o zkoušce.

Tento způsob však nelze uplatnit u zkoušek na rybářskou stráž. Zkouška na rybářskou stráž je dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, jednoznačně rozdělena na písemnou a ústní část a je tedy nutné minimálně písemnou část zkoušky konat prezenční formou za předpokladu, že budou dodržena aktuální vládní opatření.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 8.2.2021, http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/stanovisko-mze-ke-zkouskam-pro-ziskani.html


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok