Vážené rybářky, vážení rybáři,

rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci se zpracovatelem statistiky úlovků na celosvazové a celorepublikové povolenky za rok 2020 a Hospodářským odborem Rady ČRS vznikl v roce 2021 nový návrh tiskopisu povolenky k lovu ryb (úlovkového lístku) ve formátu A4. S tímto novým formátem se mohou v letošním roce setkat již rybáři v rámci dvou ÚS, a to ÚS města Prahy a Středočeského ÚS, které budou jako první povolenky k lovu ryb vydávat na tomto novém úlovkovém lístku.

Dalších ÚS se tato změna prozatím netýká. Do budoucna se bude postupně rozšiřovat jeho zavedení dále v ČRS, a to i s ohledem na připravovaný rybářský informační systém („RIS“) a následnou optimalizaci svazových procesů. Z pohledu agendy povolenek k lovu rybu, tedy od tisku, přes výdej povolenek k lovu ryb až po každoroční zpracovávání dat (úlovků, docházek a zápisů o kontrole rybářskou stráží) včetně následné možné digitalizace, dojde postupně k optimalizaci všech těchto procesů, které budou do budoucna přínosem a zjednodušením nejen pro samotné uživatele revírů, ale i pro rybáře.

Následující část uvádí hlavní změny a přínosy.

- A4 je nejčastěji používaným formátem umožňující snadný tisk, včetně potřebných údajů při vydávání povolenek k lovu ryb.

- Formát A4 je mnohem výhodnější pro celý životní cyklus dokumentu oproti stávajícímu netradičně velkému formuláři (56 x 10,5 cm). Dokumenty A4 lze následně snadno tisknout, skládat, skenovat, archivovat a s výhledem do budoucna i předávat v digitalizované podobě namísto stávajícího (drahého, zastaralého a zbytečně pomalého) předávání velkého množství tiskopisů mezi mnoha subjekty (tiskárna, Rada ČRS, ÚS, MO, rybáři, zpracovatelé statistik apod.). S formulářem A4 se při vyplňování údajů velmi dobře pracuje, přičemž je vhodně zobrazován na monitoru.

- Formát úlovkového lístku A4 je lehce složitelný (přeložení na 2x4 dílky). Dva potřebné ohyby papíru jsou naznačeny. Po přeložení tiskopisu povolenky k lovu ryb vznikne formát A6 rozměrově shodný s Rybářským řádem a soupisem revírů, při dalším přeložení nedochází k poškození samolepky povolenky (vzniklý ohyb vychází mimo samolepku).

- Oddíl I povolenky k lovu lze velmi snadno vyplnit konkrétními údaji o držiteli povolenky (rybáře) a vytisknout na kterékoliv tiskárně přímo na MO (je snadné, a přitom velmi komfortní toto zajistit přímo z programu, například z připravovaného RIS).  Výhodou je také možnost snadného vytištění formuláře povolenky v případě spotřebování předtištěných úlovkových lístků např. v MO při vydávání povolenek.

- Oddíl II povolenky k lovu, Evidence úlovků a docházek, má pro lepší přehlednost zapisování jednotlivých docházek a orientaci v tiskopise, označení každé strany a každého řádku pořadovými čísly na zapisování povinných údajů v povolence jako je datum lovu, číslo revíru, číslo podrevíru, druhu ryby, ks, kg a cm se nic nezměnilo.

- I když převážná většina revírů ČRS má šesticiferné označení (např. č. 481 501, ÚN Orlík), došlo k předtištění políček v části pro zapsání čísla revíru na 8 cifer, které mají některé státní správou vyhlášené revíry např. revír č. 06 441 087, Slatina. V případě zapisování čísla revíru s obvyklým šesticiferným číslem se doporučuje zapsání čísla revíru tak, že číslo bude v políčkách zarovnané směrem doprava. Při zapisování šesticiferného čísla dojde tedy k vynechání prvních dvou políček a první číslo se napíše od třetího políčka, viz přiložený vzor.

- Hlavním přínosem nového formátu úlovkového lístku A4 pro rybáře je skutečnost, že po skončení platnosti povolenky již nebudou muset vyplňovat Sumář úlovků a docházek a odevzdají povolenku bez sumarizace úlovků a docházek. Nový tiskopis totiž tuto část úlovkového lístku určenou k sumarizaci již vůbec neobsahuje. Zpracování sumarizace za příslušný rok bude provedena následně zpracovatelem z jednotlivých docházek.

- Přestože každý držitel povolenky k lovu ryb má povinnost vyplnit Sumář úlovků a docházek, tak bohužel musíme konstatovat, že část rybářů tuto povinnost nedodržuje, anebo se dopouští celé řady chyb a nepřesností při vyplňování Sumáře úlovků a docházek. Jako příklady lze uvést následující: i když rybář dosáhl na revíru podle Sumáře úlovků a docházek úlovků ryb, tak v posledním sloupci nejsou vůbec zapsány počty docházek, tedy do sumáře vyplní pouze řádky revírů, kde zaznamenali úlovek, čímž velmi významně zkreslují celkový počet docházek; chybí nebo jsou chybné vodorovné a svislé součty ks a kg; úplně chybí úlovky na některých revírech; chybí nebo jsou zjevně chybné váhy ulovených ryb; ulovenou rybu rybář přepíše z datumové části do sumáře do jiného sloupce – např. štiku do podoustve; v případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír by měl být správně rozepsán v sumáři samostatný řádek, což větší část rybářů nedodržuje a vše uvádí jen do hlavního čísla revíru atd.). Např. v roce 2020 byl výrazný podíl celosvazových povolenek rybáři chybně vyplněn, přičemž chyby vykazovalo několik desítek % odevzdaných povolenek. Tyto chyby musely být následně pracně a složitě dohledány a opraveny.

- Zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek a také územních povolenek ÚS města Prahy a Středočeského ÚS bude probíhat přímo z jednotlivých řádků evidence docházek a úlovků s cílem dosáhnout co nejpřesnějších a úplných údajů.

Závěrem připomínáme, že u původních formátů povolenek („harmonika“) povinnost vyplnění sumáře při odevzdání povolenky po skončení její platnosti nadále zůstává.

Nový vzor úlovkového lístku formátu A4

 

novy

Původní úlovkový lístek

puvodni

 

Vzor zapisování čísel revírů v novém úlovkovém lístku

novyUL

Vzor zapisování čísel revírů v původním úlovkovém lístku

staryul


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok