Vážené rybářky, vážení rybáři,

počínaje rokem 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. O tomto předpisu jsme podrobně informovali v článku zde. 2. srpna 2022 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“).

Unijní seznam nově obsahuje dalších 22 druhů rostlin a živočichů, celý seznam můžete najít na stránkách Státní veterinární správy. Pro české rybáře je důležité, že se k již dříve zařazené střevličce východní (Pseudorasbora parva) a slunečnici pestré (Lepomis gibbosus) nově přidává sumeček černý (Amerius melas).

Jak tento druh poznáme a kde se s ním můžeme setkat a proč je v českých vodách nežádoucí?

Sumeček černý k nám byl zavlečen spolu s násadou kapra z Chorvatska v roce 2003. Je velice podobný sumečkovi americkému. Typickým rozpoznávacím rysem sumečků je 8 vousků a tuková ploutvička. Chceme-li rozlišit tyto dva druhy sumečků od sebe, je možné se soustředit na následující ukazatele:

sumeček černý

sumeček americký

hřbet a boky jednolité, tmavé, tmavší než u sumečka amerického,

zbarvení břicha často do sytě žluta/oranžova

hřbet a boky hnědo-zeleně mramorované či tečkované

ocasní ploutev: blána tmavá, paprsky světlé

ocasní ploutev: rozdíl mezi blánou a paprsky není patrný

řitní ploutev kratší paprsky řitní ploutve 17- 21 (obvykle 18 - 20)

paprsky řitní ploutve 21-24 (obvykle 22 - 23)

trn prsní ploutve kratší, slabě ozubený, 1/3 trnu zcela holá (bez trnů)

trn prsní plouteve dlouhý, po celé délce silně ozubený

 

IMG 0136

Sumeček černý (nahoře) a sumeček americký (dole)

IMG 0139

Ocasní ploutve - sumeček černý (nahoře), sumeček americký (dole)

Se sumečkem černým se můžeme setkat v Čechách i na Moravě. Nejpočetnější je dnes zřejmě v jižních Čechách a Polabí.

Sumeček černý je v našich revírech nejen nepůvodním, ale i nežádoucím druhem. Důvodem je především fakt, že vytváří potravní a prostorovou konkurenci původním druhům ryb a s oblibou požírá jejich jikry a plůdek. Je nenáročný na fyzikálně-chemické parametry vody a díky vyvinuté péči o potomstvo má i vysokou míru přežití. Díky tomu rychle kolonizuje nové lokality, odkud vytlačuje jak sumečka amerického, tak naše původní druhy ryb.

Připomínáme všem rybářům, že v zákoně o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme od počátku letošního roku dvě zásadní ustanovení: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou a od 2. 8. 2022 také sumečka černého nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Znovu se tak obracíme na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod.

Za ČRS Lukáš Mareš, Pavel Vrána


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok