Vážené rybářky, vážení rybáři,

v souvislosti s připravovaným volebním XIX. Republikovým sněmem ČRS, který se bude konat 24. září, přinášíme další článek ze série nejvýznamnějších změn a událostí, které se za uplynulé volební období (2019-2022) v ČRS staly. První část, která se týkala změny systému redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek, naleznete zde. Druhý bodem, o kterém je následující článek je změna Stanov a Jednacího řádu ČRS.

Novelizované Stanovy a Jednací řád ČRS vstoupily v platnost 1. ledna 2022. První výraznou změnou, která nastala bylo umožnění hostování v jiné než mateřské místní organizaci. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat. Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci. Z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.

Tato změna je významná především pro členy samostatně hospodařících místních organizací, kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mají.

Snímek1

Další klíčovou změnou bylo kompletní přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství.

Kárné provinění nově již neřeší dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstalo porušení povinností dané Stanovami, které se přímo netýká výkonu rybářského práva.

Kárná opatření jsou jednotná podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanovuje ke každému prohřešku přesně danou sazbu.

Příkazce územního svazu má možnost vystavit kárný příkaz - tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé. Pokud přestupce s kárným příkazem nesouhlasí, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde pak dochází k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která je vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.

Kárné opatření "zadržení povolenky" nahrazuje opatření "zákaz lovu ryb", které se vztahuje na všechny revíry a vodní plochy ČRS. To znamená, že pokud je rybář například držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje na oba typy revírů.

Nejpřísnější kárné opatření, tedy vyloučení z ČRS, se prodloužilo ze současných dvou až na pět let.

IMG 0114

Došlo také k úpravě činnosti ČRS za nouzového stavu nebo krizového řízení. V návaznosti na epidemickou situaci v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 a potřebu řešit fungování organizačních jednotek ČRS byla schválena úprava, která umožňuje organizačním jednotkám ČRS fungovat v mimořádných případech.

Smyslem úpravy je nově umožnění výkonným orgánům (Republiková rada, výbor ÚS, výbor MO) v mimořádných situacích, jako je vyhlášení nouzového stavu, krizového stavu nebo mimořádných opatření orgánů státní správy, konat taková rozhodnutí, která náleží orgánům vyšší instance (Republikový sněm, Konference ÚS, členská schůze MO).

Stanovy i Jednací řád ČRS prošly řadou dalších úprav převážně technického rázu.

Kompletní znění platných Stanov ČRS najdete zde, Jednací řád ČRS, jehož součástí je i sazebník kárných opatření naleznete zde.

V příštím článku se budeme zabývat Rybářským informačním systémem.

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok