Vážené rybářky, vážení rybáři,

dne 22. listopadu jednal na svém pravidelném zasedání výbor Západočeského územního svazu. Předsedkyně ekonomické komise p. Martina Vlčková seznámila členy výboru s informacemi o dani z nemovitosti z rybníků v závislosti na údajích vedených v katastru nemovitostí. O písemné stanovisko byl také požádán daňový poradce, po jeho obdržení bude v rámci metodické pomoci připraven pokyn pro místní organizace.

zcusvybor

Členové výboru schválili předložený plán práce na rok 2019, vyjma letních prázdnin, je plánováno zasedání každý měsíc. Dále členové výboru vzali na vědomí plán práce ekonomické komise a hospodářského odboru. Ostatní odbory a komise svůj plán předloží na některém z příštích zasedání.

V dalším bodě jednání přednesl předseda komise propagační a výchovné práce p. Michal Blahůšek stanovisko komise k udělením vyznamenání na základě návrhů předložených místními organizacemi prostřednictvím informačního systému Lipan. Čtyři návrhy na udělení Zlatého odznaku a tři na udělení Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS budou s doporučením ke schválení předány Republikové radě ČRS.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl obvyklou informaci ze zasedání Republikové rady ČRS a jednatel Martin Bílý z porady jednatelů.

Členové výboru schválili žádost Lure Fishing Association s.r.o. na pořádání rybářských závodů King of the Lake (dříve Jackson Trophy) v termínu 12. – 15. 9. 2019 na revíru Mže 4 – UN Hracholusky. Pořadatel poskytne Zpč. ÚS ČRS sponzorský dar na zarybnění revíru Mže 4 dravými rybami nad zarybňovací plán.

Pan Michal Blahůšek informoval o závěrečném vyúčtování dotace Karlovarského kraje ve výši 150 000,- Kč na vysazení reofilních druhů ryb.

Dr. Karel Mach přednesl informaci ze zasedání odboru LRU. Velkou pozornost členové odboru věnovali zacházení s ulovenými rybami v souvislosti s letošními stížnostmi na úhyn ryb při závodech v lovu ryb udicí (o stížnostech jsme informovali ve zprávě ze zářijového zasedání výboru). Dále Dr. Mach přednesl návrh odboru na uspořádání nového závodu v r. 2019 v lovu ryb přívlačí na revíru Mže 1. Závod je plánován pro 15 reprezentantů v LRU přívlač a 30 míst je vyčleněno pro veřejnost. Členové výboru pořádání závodu podpořili a ocenili snahu členů odboru umožnit běžným rybářům soutěžení se špičkovými závodníky v přívlači.

Předseda dozorčí komise p. Roman Moulis informoval o provedené kontrole v místní organizaci Strašice, která následně vyústila v metodickou pomoc pro tuto MO ČRS.

Členové výboru schválili poskytnutí bezúročné půjčky pro místní organizaci Cheb na nákup rybníka, rybářského revíru, ve výši 1,4 mil. Kč za podmínky úspěšného posouzení stavu ekonomiky organizace a její schopnosti půjčku splácet

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS


Hledání

E-shop ČRS služby s.r.o.

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územnách svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

 rybarstvi unor  rybarstvi brezen

Zpravodaj ČRS

Rybářský zpravodaj 3x ročně informuje o nejdůležitějších událostech a změnách ve sportovním rybolovu.

 Únor 2018  Červen 2018 Prosinec 2018
zpravodaj2 zpravodaj3 zpravodaj4

 


Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok