Zasedání Republikové rady proběhlo dne 5. listopadu 2020 prostřednictvím videokonference. Hlavními projednávanými body byl rozpočet Republikové rady ČRS na rok 2021, zpráva o činnosti na úseku sportu a mládeže a postup prací na Rybářském informačním systému.

 

V úvodu zasedání Dr. Bílý zhodnotil činnost na úseku sportu a mládeže za rok 2020 a představil záměry na rok následující. Letošní rok byl z hlediska činnosti v uvedených oblastech samozřejmě negativně ovlivněn pandemií Covid-19, a stejně tak ani nelze predikovat, zda a kdy bude umožňeno pořádání sportovních akcí a akcí pro děti v roce příštím. Prioritou, pokud to vývoj epidemiologické situace dovolí, je uspořádat všechny stěžejní domácí akce a mezinárodní kolo Zlaté udice a účastnit se vrcholných mezinárodních sportovních akcí (MS, ME).

Předseda ČRS Dr. Mach informoval členy Rady o postupu prací na elektronickém rozhraní, které bude sloužit pro zpracování sumářů celosvazových a celorepublikových povolenek. Příprava rozhraní postupuje dle stanoveného harmonogramu, v posledním listopadovém týdnu bude celý systém poskytnut také územním svazům pro zpracování úlovků z územních povolenek.

V klíčovém bodu programu byl diskutován plánovaný rozpočet Republikové rady ČRS na nadcházející rok. Navržený rozpočet je koncipován jako vyrovnaný; předseda Ekonomické komise Ing. Anders podal k rozpočtu podrobný komentář. Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek konstatoval, že rozpočet byl z jejich strany podrobně prostudován a Republiková dozorčí rada ho bez dalších připomínek doporučuje ke schválení. Následně byl členy Republikové rady rozpočet na rok 2021 schválen.

Jednatel ing. Heimlich informoval o postupujících přípravách Rybářského informačního systému. Aktuálně je připravena kompletní dokumentace ke spuštění výběrového řízení na tvorbu systému a přidružené mobilní aplikace, která bude kromě rybářů sloužit i pro rybářskou stráž. Pokračuje záměr financování tohoto projektu ze zdrojů Evropské unie (Operační program Rybářství, opatření 3.1 – Data Collection), proto bude výběrové řízení provedeno dle Zákona o veřejných zakázkách a dle pravidel příslušného operačního programu. V uplynulých týdnech proběhla řada jednání s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro zemědělskou ekonomiku a informace (ÚZEI); na základě těchto jednání a předložených dokumentů zařadilo Ministerstvo zemědělství projekt RIS do pracovního plánu na další období; pokud bude pracovní plán ministerstva Evropskou komisí schválen, bude ČRS žádat o čerpání dotace na tvorbu systému. Proces výběrového řízení na zhotovitele systému a aplikace bude auditován a řízen nezávislou advokátní kanceláří; Republiková rada zároveň jednomyslně rozhodla o spuštění VŘ ve druhé polovině listopadu tohoto roku.

Předseda Dr. Mach vyjádřil poděkování zástupcům Ministerstva zemědělství a ÚZEI za vynikající spolupráci, která vedla k zařazení RIS do pracovního plánu pro sběr dat.

Vzhledem k  nepříznivé epidemiologické situaci není možné v tomto roce svolat plánovaný Republikový sněm ČRS (Sněm se uskuteční v roce 2021, až jeho konání umožní aktuálně platná opatření Vlády). Na základě návrhu Ing. Heimlicha bude do konce tohoto kalendářního roku rozeslána všem místním organizacím a územním svazům Zpráva o činnosti a hospodaření Republikové rady za období 2018 - 2020. 

Dr. Mach vyvolal další kolo diskuze k návrhům změn Stanov (zejména problematiky sjednocení přístupu k výkonu rybářského práva a brigádnické povinnosti na území celé ČR), které budou jedním z hlavních témat plánovaného Sněmu v roce 2021; podněty byly prostřednictvím územních svazů postoupeny k projednání všem organizačním jednotkám ČRS. Předseda Mach ujistil členy Rady, že diskuze bude probíhat do nalezení konsenzu, který je nutnou podmínkou přijetí návrhů. 

Ing. Heimlich dále informoval o probíhajících jednáních s Ministerstvem zemědělství stran vytvoření jednotného zkušebního rozhraní pro zájemce o činnost Rybářské stráže. Na základě dohody s MZe budou zahájeny práce na přípravě elektronického testovacího rozhraní, jehož prostřednictvím budou zkoušky budoucích členů RS probíhat.

Další zasedání Rady se bude konat prostřednictvím videokonference 3. prosince 2020.

 


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9.10.

Hnízdilová

Sekretariát

Zadání tisku vzdělávacích materiálů pro rybářské kroužky

13. 10.

Mach, Anders, Heimlich, Bauerová

videokonference

Jednání k rozpočtu Rady ČRS

13. 10.

Podlesný

Rada ČRS

Elektronické připomínkové řízení pravidel opatření 2.6. Opatření na ochranu veřejného zdraví I (COVID-19) pro podniky akvakultury a opatření 5.3.a. Opatření na ochranu veřejného zdraví II (COVID-19) pro zpracovatele ryb

14. 10.

Ličko

ÚN Orlík

Instalace zabezpečovacího zařízení Jablotron

14. 10.

Podlesný

Rada ČRS

Příprava žádostí ČRS o dotaci na vysazování úhoře říčního z OP Rybářství 2014-2020

20. 10.

Mach, Anders, Heimlich, Bauerová, Kočica, Zdvořáček

Videokonference

Jednání k financování RIS z interních zdrojů

20. 10.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Videokonference

Příprava prezentace RIS pro Mze

22. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s.

Videokonference

Koordinační schůzka k jednání s Mze

22. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Podlesný, Mze (ŘO Pojer, ŘO Žižka), ÚZEI, Equica a. s.

Videokonference

Představení Centrálního informačního systému Českým rybářským svazem, a to zejména s ohledem na požadavky EU ke sběru dat a možnost zařazení do pracovního plánu pro sběr dat 2021

24. 10.

Ličko

ÚN Orlík

Jednání ohledně pozemku rodiny Štědronských a z důvodu umístění nového plotu v této lokalitě

26. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s.

Videokonference

RIS/EU  koordinační schůzka

26. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s., Mze RO OP Rybářství Pojer

Videokonference

RIS ve vztahu k EU - ŘO OP Rybářství Mze

26. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s., ÚZEI

Videokonference

RIS ve vztahu k EU - ÚZEI

26. 10.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s., Mze Chalupa

Videokonference

RIS ve vztahu k EU - Odbor st. správy lesů, myslivosti a rybářství Mze

27. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s.

Videokonference

Koordinační schůzka - soulad RIS s rámcem sběru dat EU

27. 10.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Equica a. s., Mze, ÚZEI

Videokonference

Konference - soulad RIS s rámcem sběru dat EU

28. 10.

Podlesný, Ličko

ÚN Orlík

Kontrola střediska, rybářská stráž

30. 10.

Ličko

ÚN Orlík

Kontrola střediska

30. 10.

Mach, Heimlich, Kočica, Equica a. s., Mze, ÚZEI

videokonference

Konference - finalizace pracovního plánu s ÚZEI a Mze, odeslání na EK (ÚZEI)

2. 11.

Podlesný

Rada ČRS

Elektronické připomínkové řízení k podkladům 12. Monitorovacího výboru OP Rybářství

2.11.

Hnízdilová

Sekretariát

Žádost o změnu rozhodnutí u dotace MŠMT na mládež na rok 2020

2.11.

Švendová

Hnízdilová

Sekretariát

Vyhodnocení sportovní činnosti a práce s mládeží za rok 2020 za jednotlivé SO a OM

3. 11.

Mach, Heimlich, Šíma, Štípek, Anders, Kočica, Zdvořáček

Videokonference

Rybářské hudební znělky/fanfáry

- další postup

4. 11.

Podlesný, Ličko

ÚN Orlík

Rybářská stráž


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok