Rybáři si mohou odychnout: Úspěch České republiky na jednání EK NADEG (Výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a stanovištích) Všechny členské státy poslaly byrokraty EK k šípku s návrhem zákazu rybářství, myslivosti a lesnictví na 10 % rozlohy EU.

Jako by nestačila globální změna klimatu a s ní spojený nedostatek vody v krajině, či mnohá omezení, plynoucí z platných předpisů. Ne dost bylo na nedávné podpásovce v podobě celounijního návrhu zákazu olova, aniž by byla k dispozici vhodná alternativa, nebo zkoumán jeho skutečný vliv na rostliny a živočichy.

Evropská komise vypracovala už druhý návrh, podle kterého by měl být na 10% území EU zakázán jak rybolov, tak výkon práva myslivosti a lesnictví. Ano, čtete dobře. Také jsme tomu nemohli uvěřit! Co více, rybaření a myslivost byly v rámci návrhu řazeny v jednom balíku na úroveň destruktivních a nevratných činností, jako je například dobývání nerostných surovin.

DSC 0075

Tento návrh však narazil na radikální odpor rybářů a celé skupiny hospodářů v krajině hned na samém počátku. Nemíníme žít pod knutou diktátu nikým nevolených unijních úředníků a nechat sebou vláčet jen kvůli názoru několika jednotlivců, kteří za své jednání nenesou žádnou odpovědnost, přičemž životy a názory stovek tisíc lidí jsou jim lhostejné.

ČRS (za podpory MRS) a ČMMJ se ihned spojily se zastřešujícími rybářskými a mysliveckými organizacemi mnoha členských států EU s cílem informovat je o bezprostředně hrozícím riziku a zároveň aktivizovaly národní uskupení hospodářů v krajině (rybáři, myslivci, lesáci, včelaři, zahrádkáři aj.), zahrnující organizace sdružující více než 750 000 občanů naší země. S žádostí o podporu jsme oslovili naše ministerstva a zástupce ČR v expertním výboru EK NADEG. Nyní můžeme prohlásit, že naše snaha přinesla ovoce, že naše volání došlo sluchu a zdravý rozum zvítězil. Na jednání expertního výboru EK NADEG 17. 2. 2021 všechny členské státy jednomyslně odsoudily návrh EK jako neakceptovatelný.

Hořkou pilulku tak nakonec musel polknout i předsedající Nicola Notaro, jinak šéf odboru ochrany přírody Evropské komise DG ENVI, který nenašel pro svůj návrh zákazu rybolovu a myslivosti na 10% EU podporu na vlastní půdě. Mimochodem to byl právě on, kdo se před rokem "proslavil", když se přišlo na to, že předkládal úřední dokumenty týkající se zákazu olova, které za něj sepsali lobbisté z Birdlife International - globální nevládní organizace s půlmiliardovým rozpočtem.

Oceňujeme, že se Česká republika prostřednictvím Ministerstva životního prostředí i Ministerstva zemědělství významně ohradila proti tomuto návrhu Evropské komise, přičemž je zjevné, že rybářství, myslivost a lesnictví patří k environmentálně udržitelným aktivitám, a že o režimu těchto činností by se mělo rozhodovat v dané zemi, v daném území a dle konkrétních místních podmínek, nikoliv paušálním procentem stanoveným na úrovni EU.

Jsme rádi, že můžeme žít a pohybovat se v krajině, kterou jsme dostali za dědictví od našich předků a že je nám právem zajištěna svoboda, po které všichni v hloubi duše tak dychtivě toužíme. Ale jak lze vidět, o tuto svobodu musíme bojovat za naše členy, současné i budoucí.

 

Petrův zdar, Myslivosti zdar či jen zdar!


                                                                                                                                                                 KOLEKTIV AUTORŮ ČRS A ČMMJ

 

europe

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok