V úterý dne 14. 9. 2021 byla na poslední 118. schůzi Poslanecké sněmovny definitivně schválena pro rybáře velmi důležitá „invazní novela“, kterou se mění některé zákony v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (zákon o ochraně přírody, o myslivosti, o rybářství, o lesích atd.) a výrazně se dotýká také ryb a rybářství, ať již hovoříme o rybniční akvakultuře a intenzivních chovech ryb, nebo o hospodaření na rybářských revírech. 

Příprava „invazní novely“, trvala několik let a vyžádala si bezpočet jednání, jak na úrovni jednotlivých odborných komisí a ministerstev, tak na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu.

 MG 3035 new

Zástupci ČRS se od počátku aktivně účastnili projednávání na všech úrovních, neboť prvotní návrhy na „invazní novelu“ byly pro rybáře téměř likvidační. Nerozlišovaly nepůvodní a invazní druhy ryb, zahrnovaly možnost úplného zákazu vysazování některých hospodářsky cenných nepůvodních rybích druhů, jako je pstruh duhový, siven americký, amur bílý apod. Dále zde hrozila extrémní byrokratická zátěž spojená s vysazováním nepůvodních druhů ryb do revírů, která by v podstatě znemožnila jejich vysazování. Ve hře byla i přímá zodpovědnost rybářů za výskyt nepůvodních invazních druhů ryb v rybnících a rybářských revírech (zavlečených, uniklých, vodou přinesených), s povinností likvidace těchto invazních druhů na náklady rybářů a možností udělení vysokých sankcí. Jednotlivé pozměňovací návrhy úpravy národní legisltivy obsahovaly v rozsáhlých pasážích umně zaobalené, avšak pro rybáře nebezpečné paragrafy. Pročítání textů vyžadovalo právní rozbory, neobvyklou bdělost, ostražitost a konzultace na všech úrovních.

 MG 8640 2 new

Právě příprava a následné projednání „invazní novely“ byla jedním z klíčových impulsů pro založení platformy Hospodářů v krajině, zahrnujících rybáře, rybníkáře, myslivce, včelaře, zahrádkáře, lesáky a řadu dalších spolků, které dohromady sdružují kolem 750 000 osob (více na: https://www.cmmj.cz/hospodari-v-krajine/).

Všem výše jmenovaným i nejmenovaným spolkům, které se účastnily jednání a podpořily ČRS, patří naše poděkování. Znovu se potvrdilo, že v jednotě je síla a jen společné prosazování našich zájmů má naději na úspěch. Právě i díky jejich přispění se podařilo prosadit finální znění úpravy národní legislativy, která představuje konsensus, přitom však respektuje klíčové požadavky rybářů a hospodářů v krajině obecně. 

 MG 4419

Poděkování patří také statutárním zástupcům ČRS, pracovníkům sekretariátu Rady ČRS, kteří společně odvedli velký díl práce ať již prací v přípravných komisích, čtením a přípravou návrhů, jednáním s úředníky státní správy, poslanci i dalšími politiky, když společně bránili zájmy našeho cechu a budoucnost rybářů a rybářských revírů.

V neposlední radě je třeba říci, žei zástupci ministerstva zemědělství v rámci vyjednávání skupině hospodářů v krajině naslouchali a bránili jejich zájmy, stejně tak zástupci ministerstva životního prostředí ve finální fázi projednávání invazní novely dodrželi dohodnutý konsenzus. Za to jim také určitě patří poděkování. 

Podrobnosti týkající se projednávání této „invazní novely“ naleznete ve sněmovním tisku č. 731: https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=8&T=731

O tom, jak se celá situace kolem této novely vyvíjela si můžete zpětně přečíst v několika článcích, které jsme již dříve publikovali na našem serveru pod následujícími odkazy:

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/767-poslanci-schvaluji-novelu-zakona-o-invaznich-nepuvodnich-druzich-v-predjednane-podobe

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/735-crs-dosahl-ve-spolupraci-se-skupinou-hospodaru-v-krajine-100-historickeho-uspechu-nase-hospodarsky-cenne-druhy-byly-zachraneny

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/349-probehlo-dalsi-kolo-jednani-s-mzp-o-invaznich-nepuvodnich-druzich-ryb

 

 

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok