Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání 6. října 2022. Hlavními body jednání byly představení nového ředitele Střední rybářské školy ve Vodňanech, volba místopředsedů ČRS, schválení odborů a komisí při Republikové radě ČRS, vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí v roce 2022, zhodnocení XIX. Republikového sněmu ČRS a Rybářský informační systém.

V úvodu zasedání přivítal jednatel ČRS Dr. Heimlich nového ředitele Střední rybářské školy ve Vodňanech Ing. Pavla Vejsadu, Ph.D., který krátce představil školu a její činnost.  Ředitel školy považuje ČRS za stěžejního partnera a nastínil možnosti dalšího rozvoje spolupráce zejména v oblasti rozšíření nabídky individuální praxe studentů ve strukturách Českého rybářského svazu.

Dalším bodem jednání byla volba místopředsedů ČRS a zřízení odborů a komisí při Republikové radě ČRS a jmenování koordinátora pro sportovní činnosti ČRS. Republiková rada ČRS zvolila na návrh předsedy ČRS Dr. Macha prvním místopředsedou Ing. Karla Korandu a druhým místopředsedou pana Václava Horáka. Koordinátorem pro sportovní činnosti ČRS byl jmenován Ing. Ivan Bílý, Ph.D. Republiková rada ČRS zřídila následují odbory a komise: hospodářský odbor, odbor životního prostředí a čistoty vod, odbor mládeže, sportovní odbory (odbor rybolovné techniky, LRU muška, LRU přívlač, LRU plavaná, LRU feeder, LRU položená) a dále ekonomickou komisi, právní komisi a komisi pro výběrová řízení. Republiková rada ČRS rovněž vyzvala územní svazy k nominaci členů do zřízených odborů a komisí.

Dále proběhlo vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí v roce 2022. Tiskový mluvčí a PR ČRS Ing. Mareš podal Republikové radě ČRS podrobnou informaci. ČRS se v letošním roce zúčastnil výstavy For Fishing v Praze, výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a 48. ročníku mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Předseda ČRS a jednatel ČRS zde přivítali mnoho zástupců státní správy a politické reprezentace, kteří vnímají ČRS jako důležitého partnera v oblasti sportovního rybářství. Stánek ČRS navštívila také řada významných zástupců z řad zemědělských a rybářských subjektů, škol a univerzit, zástupci územních svazů a další hosté.

Představeny byly i veškeré výukové a propagační materiály, které ČRS vydává. Další prezentace ČRS probíhá zejména prostřednictvím webových stránek, které v současnosti dosahují 3700 návštěv denně. Aktivní je také profil ČRS na sociální síti Facebook (8600 odběratelů, denní návštěvnost přes 7000 uživatelů). V letošním roce bylo realizováno také značné množství mediálních vstupů do televizních, rozhlasových a tištěných médií s celostátním dosahem.

Jednotliví členové Republikové rady ČRS zhodnotili na zasedání průběh XIX. Republikového němu ČRS, přičemž konstatovali, že sněm byl organizačně dobře zajištěn. Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval zaměstnancům sekretariátu Republikové rady ČRS za přípravu a organizaci zasedání nejvyššího orgánu ČRS.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). V průběhu srpna a první poloviny září proběhla tři kola oponentur detailní analýzy. Na jejich základě byla v souladu se smluvním rámcem detailní analýza 16. září akceptována v rozsahu funkcionalit první etapy. Zároveň je připravována druhá verze detailní analýzy, která již bude obsahovat všechny funkcionality druhé etapy. Plná verze detailní analýzy bude dokončena do konce listopadu 2022. Od akceptace detailní analýzy byl zahájen proces vývoje jednotlivých modulů RIS, které budou garantům jednotlivých pracovních skupin předkládány ve dvoutýdenních sprintech k další oponentuře. Harmonogram celého projektu je nadále dodržován, pilotní provoz bude spuštěn během jara příštího roku, ostrý provoz na úrovni všech organizačních složek bude spuštěn na podzim následujícího roku tak, aby všechny povolenky a členské příspěvky na rok 2024 již byly administrovány prostřednictvím RIS.

Republiková rada ČRS schválila doplnění Statutu činnosti sportovních odborů lovu ryb udicí a rybolovné techniky při Republikové radě ČRS. Úprava byla navržena z důvodu zintenzivnění propagace sportu pod hlavičkou ČRS, a tím zajištění relevantního a včasného informování veřejnosti o sportovní činnosti a úspěších sportovců a zajištění odpovídající propagace ČRS.

Další zasedání se uskuteční 10. listopadu 2022.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

4. 9.

Chybová, Mareš

Přerov

Mistrovství republiky v přívlači ze břehu

10.9.

Mach, Kočica

Průhonice

Územní konference Středočeského ÚS

10. 9.

Hnízdilová

Zaječov

Finále I. a II. ligy v RT

12. 9.

Chybová

Sekretariát Rady

Organizační schůzka k MS v přívlači z lodí

13. 9.

Podlesný, Ličko

Sekretariát Rady

Zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2022

14. 9.

Ličko

MO Pardubice

Příprava připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. s předsedou HO p. Horákem

15. 9.

Heimlich, Ličko, Mareš, Zdvořáček, Kočica, Podlesný

Ústí nad Labem

Porada jednatelů ÚS ČRS

20. 9.

Kočica, Ličko, Chybová, Vrána, Podlesný, Mareš

Sekretariát Rady

RIS, projektový tým ČRS

20. 9.

Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Mareš

Sekretariát Rady

Projednání připomínek ČRS k návrhu vyhlášky č. 197/2004 Sb. s MRS

22. 9.

Ličko, Podlesný, Mareš

Středisko ČRS Štědronín

Praxe studentů SRŠ Vodňany na ÚN Orlík – seznámení se s činnosti ČRS, s hospodařením na revírech a s činnosti RS

22. 9.

Podlesný

Videokonference

Seminář Realizace projektů podpořených v roce 2022 a podmínky dotačního řízení pro rok 2023 – dotace pro NNO

23. 9.

Heimlich, Ličko, Podlesný, Zdvořáček, Švecová, Benešová

Praha – Průhonice

Příprava XIX. Republikového sněmu ČRS

24. 9.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Vrána, Ličko, Mareš, Podlesný, Švecová, Hnízdilová, Chybová, Benešová

 

Průhonice

XIX. Republikový Sněm ČRS

26. 9.

Chybová

Sekretariát Rady

Organizační schůzka k MS v přívlači z lodí

27. 9.

Podlesný, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Podání projektu ČRS v rámci státní dotace pro NNO na rok 2023

27. 9.

Kočica, Ličko, Chybová, Podlesný, Vrána, Mareš

Sekretariát Rady

RIS, projektový tým ČRS

29. 9.

Podlesný

Sekretariát Rady

Podání závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu pro ÚS m. Prahy – Vysazování úhoře říčního

3. 10.

Ličko, Podlesný

Praha

Příprava prováděcí dokumentace rekonstrukce Střediska ČRS Štědronín

3. 10.

Podlesný

Sekretariát Rady

Kontrola projektů ČRS dotačního titulu 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

3. – 9. 10.

Chybová

ÚN Slapy

MS v přívlači z lodí

3. 10.

Mach, Heimlich

Pasohlávky

Neformální setkání statutárních zástupců ČRS a MRS při příležitosti konání mezinárodního závodu Stairs 2 Hell 2022

4. 10.

Kočica, Ličko, Mareš, Chybová, Podlesný

Sekretariát Rady

RIS, projektový tým ČRS

4. 10.

Ličko

Praha

Příprava prováděcí dokumentace rekonstrukce Střediska ČRS Štědronín

4. 10.

Mach, Heimlich

ÚN Slapy

Zahájení MS v přívlači z lodí

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok