Republiková rada ČRS se sešla na svém prvním letošním řádném zasedání dne 5. ledna. Na programu byly zejména následující body – plány práce odborů a komisí Republikové rady ČRS, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach na úvod přivítal členy Republikové rady ČRS a popřál mnoho úspěchů do nového roku 2023.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich informoval o předložených plánech práce ekonomické komise, hospodářského odboru, odboru čistoty vody a životního prostředí, odboru mládeže a sportovních odborů. Právní komise a komise pro výběrová řízení se bude scházet dle aktuálních potřeb Republikové rady ČRS. Republiková rada ČRS neměla k plánům práce odborů a komisí připomínky a vzala je na vědomí.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o činnosti Republikové dozorčí rady a o záležitostech řešených nad rámec plánovaných kontrol. Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval předsedovi a členům RDR za spolupráci v uplynulém roce.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich a manažer RIS Bc. Kočica informovali členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. Práce na RIS pokračují podle harmonogramu. Proběhla schůzka se zástupci MRS, během které byli zástupci ČRS informováni, že Moravský rybářský svaz již více než 6 měsíců připravuje vlastní informační systém. V zájmu zachování současného modelu spolupráce (existence celorepublikových povolenek, vzájemné uznávání členství a zajištění kompletní agendy sportu ze strany ČRS pro členy obou svazů) je nutné oba systémy na datové úrovni propojit a část dat, nutných k zajištění výše zmíněné agendy, sdílet. Technické a technologické podrobnosti budou řešeny v rámci dalšího jednání zástupců obou svazů, které proběhne ve druhé polovině ledna za účasti dodavatele RIS a projektového dozoru. Harmonogram příprav RIS pro rok 2023 předpokládá testovací provoz systému v průběhu dubna, pilotní provoz bude zahájen v květnu. Následovat bude proces postupné migrace a čištění dat (do září 2023) a spuštění ostrého provozu na úrovni všech organizačních složek od listopadu 2023. Paralelně s tímto procesem bude probíhat školení klíčových uživatelů.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS pí Chybová předložila návrh odboru LRU muška na odvolání státního trenéra reprezentace mužů LRU muška pana Antonína Peška. Republiková rada ČRS odvolala z funkce státního trenéra LRU muška kategorie mužů a uložila odboru LRU muška vyhlásit výběrové řízení na tuto pozici.

Republiková rada ČRS schválila také předložené návrhy na udělení svazových vyznamenání. „Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“ – Josef Djakov (MO Teplice), Vladimír Jiříček (MO Jablonec nad Nisou), Jaromír Přepechal, Michal Hnízdil, Daniel Hnízdil (MO Újezd nad Lesy). „Čestný odznak ČRS I. stupně“ – Pavel Hrubý, Jan Chládek (MO Jablonec nad Nisou), Tomáš Hamsa (MO Teplice), Václav Matoušek (MO Jilemnice), Jana Petrů (MO Újezd nad Lesy), Jan Urbánek (MO Plzeň 3 eCity). „Čestné uznání Rady ČRS“ – Jaroslav Belanec, Zdeněk Nýč, Jiří Pokorný, Tomáš Pech, Jan Šmach (MO Most).

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 9. února 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

3. 12.

Chybová

Sekretariát Rady

Zasedání SO LRU přívlač

7. 12.

Kočica, Chybová, Hnízdilová, Mareš, Ličko, Podlesný, Vrána

Sekretariát Rady

RIS pracovní skupina

8. 12.

Vrána

Praha, Stages Hotel Prague

Setkání se zástupci Výstaviště ČB

9. – 11. 12.

Vrána

Štoky

Školení v RT

10. 12.

Chybová

Sekretariát Rady

Zasedání SO LRU muška

13. 12.

Podlesný

SZIF Praha

školení v MS2021+ pro potenciální žadatele z OP Rybářství 2021-2027

14. 12.

Vrána

Videokonference

Prezentace o vydrách na zasedání Bavorského rybářského svazu

14. 12.

Kočica, Chybová, Hnízdilová, Mareš, Ličko, Podlesný, Vrána

Sekretariát Rady

RIS pracovní skupina

14. 12.

Ličko

Sekretariát Rady

Schůzka s architekty ohledně revize projektové dokumentace na rekonstrukci Střediska ČRS Štědronín

15. 12.

Vrána

Praha – Chodov, AOPK

Komise pro rybí přechody

15. 12.

Heimlich, Mareš, Ličko, Chybová, Vrána, Zdvořáček, Podlesný

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ČRS

16. 12.

Podlesný

ÚN Orlík

Roční vyúčtování prodeje povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN ve výdejnách povolenek

19. 12.

Ličko, Mareš

MRS Brno

Jednání k novele vyhlášky 197/2004 Sb.

19. 12.

Vrána

Praha

Návštěva partnerů – PVL, PČR, MČ, Magistrát hl. m. P.

19. 12.

Mach, Heimlich, Podlesný

Sekretariát Rady

Setkání se zástupci státní správy Odboru Řídicího orgánu OP Rybářství Ing. Pavlem Pojerem, Dr. Antonínem Vavrečkou a se zástupci ÚZEI – ředitelem Dr. Štěpánem Kalou, Ing. Stanislavem Doležalem, Dr. Jiřím Dubcem, Ing. Václavou Lamačovou

20. 12.

Mach, Heimlich Mareš

Sekretariát Rady

Setkání se zástupci MZe Mgr. Patrikem Mlynářem – náměstkem Sekce lesního hospodářství, Dr. Martinem Žižkou – ředitelem – Odbor státní správy myslivosti a rybářství a předsedou MRS Mgr. Jiřím Ryšánkem

21. 12.

Vrána

Praha

Český rozhlas 2, Káva o čtvrté s Patricií Strouhalovou o lososech u nás i ve světě.

21. 12.

Ličko

Sekretariát Rady

Schůzka s architekty ohledně revize projektové dokumentace na rekonstrukci Střediska ČRS Štědronín

21. 12.

Kočica, Chybová, Hnízdilová, Mareš, Ličko, Podlesný, Vrána

Sekretariát Rady

RIS pracovní skupina

23. 12.

Podlesný

MZe

Jednání k národním dotacím ve vodním hospodářství

3. 1.

Podlesný

SZIF

Jednání ke zprávě o udržitelnosti projektů ČRS OP Rybářství


Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok