Republiková rada ČRS se sešla 9. února na svém pravidelném zasedání. Na programu byly zejména následující body – informace o celkovém výsledku celosvazového rybolovu a jeho redistribuci za rok 2022, informace o počtu členů ČRS v roce 2022, prodej celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2022, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich okomentovali podrobný písemný materiál redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek za rok 2022. Celkový objem finančních prostředků, který se rozděluje na základě docházek a úlovků rybářů mezi jednotlivé územní svazy, se meziročně navýšil o 749 tis. Kč.

V uplynulém roce 2022 rovněž pokračoval nárůst členské základny i počtu prodaných povolenek. Zvýšení počtu členů v roce 2022 bylo o 1 887, celkem tak ČRS eviduje 264 455 členů. Navýšení členské základny se týkalo všech věkových kategorií, nejvíce však dětí. Zejména navýšení členské základny v kategorii dětí a mládeže je velmi pozitivním příslibem do budoucna.

Zároveň byl mírně navýšen i prodej celosvazových a celorepublikových povolenek, a to jak pstruhových, tak i mimopstruhových. V roce 2022 jich bylo prodáno celkem 67 812, což představuje meziroční nárůst o 668 kusů.

Zaměstnanci Hospodářského oddělení společně s Oddělením sportu a mládeže Republikové rady ČRS představili plánované čerpání dotací pro rok 2022 z oblasti podpory sportovní činnosti, podpory rybářských kroužků a práce s mládeží, vzdělávání a propagačních aktivit. Celková výše předpokládané dotační podpory v těchto oblastech bude činit 5,1 mil. Kč na rok 2023. Další dotační podpora z programu 17. (Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů) předpokládá alokovanou částku pro rok 2023 ve výši 18 mil. Kč.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval o průběhu prací na informačním systému RIS, které pokračují podle stanoveného harmonogramu. V současné době jsou finalizovány moduly členské základny a agendy povolenek, pokračují práce na oblasti revírů a rybníkářství. Probíhají další analytické schůzky funkcionalit druhé etapy (která bude spuštěna s tříměsíčním rozestupem od Etapy I.) a významně postoupila také příprava migračních scénářů pro přechod ze současně využívaných systémů.

Ukončeno bylo výběrové řízení na provoz datového centra na provoz infrastruktury RIS, zároveň bylo spuštěno výběrové řízení na mobilní aplikaci, která je doplňkovým rozhraním pro přístup do hlavního systému a bude přístupná zdarma všem rybářům. Testování celého systému v rozsahu funkcionalit I. Etapy bude spuštěno od konce března tohoto roku, od konce května celý systém bude spuštěn v pilotním provozu. V této fázi již budou mít k systému přístup všechny místní organizace. Ostrý provoz na všech úrovních je nadále dle platného harmonogramu naplánován na listopad tohoto roku.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Rady s provedenými kontrolami za leden 2023. Proběhla kontrola vyúčtování a evidence celosvazových a celorepublikových povolenek a členských známek a kontrola povolenek na ÚN Orlík 2022. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny závady nebo pochybení.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 2. března 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9. 1.

Vrána

Praha, AOPK Chodov

Komise pro rybí přechody

10. 1.

Mach, Heimlich, Ličko, Podlesný, Mareš, Zdvořáček, Vrána, Kočica

Sekretariát Rady

Návštěva zástupců ze SRZ

11. 1.

Vrána

Vodňany, SRŠ

Přednáška o rybožravých predátorech

11.1.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

12. 1.

Heimlich, Ličko, Mareš, Kočica, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Bauerová

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ÚS ČRS

14. 1.

Vrána

MO ČRS Uhříněves

Přednáška o rybožravých predátorech

17. 1.

Hnízdilová

Videokonference

Zájmové svazy – Příroda kolem nás

17. 1.

Heimlich, Ličko, Mareš, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Jednání MZe s ČRS a MRS k novele přílohy č. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

17. 1.

Heimlich, Mareš, Zdvořáček

Sekretariát Rady

 

18. 1.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

19. 1.

Chybová, Hnízdilová

Videokonference

Kolegium předsedů SO

20. 1.

Bauerová

Praha

Odborný seminář
(závěrka, daň. změny)

23. 1.

Chybová

Videokonference

Odbor LRU položená

25. 1.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Mareš

Sekretariát Rady, videokonference

Zasedání řídícího výboru RIS

25. 1.

Heimlich, Ličko, Mareš, Zdvořáček, Vrána

Sekretariát Rady

Projednání aktuálních se zástupci MZe

25. 1.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

26. 1.

Vrána

Sekretariát Rady

zasedání OŽPČV + diskuze s VÚV TGM a Muzeum Příbram

26. 1.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

28. 1.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor mládeže

30. 1.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

30. 1.

Heimlich, Mareš, Bauerová, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Jednání k nákupu propagačních předmětů ČRS

31. 1.

Mach, Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Podlesný, Vrána, Mareš, Kočica

Sekretariát Rady

Zasedání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS

1. 2.

Vrána

MŽP

Program péče o bobra

2. 2.

Vrána

ČZU

Konference Připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody

3. 2.

Vrána

Praha

Jednání s Ing. Karneckim z MHMP k úpravám Rokytky a Říčanky – opatření na zlepšení života ryb

4. 2.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU plavaná

8. 2.

Kočica, Ličko, Vrána, Mareš, Podlesný, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

RIS

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok