Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání 7. března 2019.

 

 


V první části jednání jmenovala Republiková rada jednotlivé předsedy odborů na období 2019-2022. Jmenováni byli:

Odbor LRU Muška  Jiří Pejchar
Odbor LRU Feeder Petr Bromovský
Odbor LRU Přívlač Ing. Tomáš Kepr
Odbor Rybolovné techniky Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
Hospodářský odbor Václav Horák
Pstruhařská sekce Hospodářského odboru MVDr. Miroslav Kulich
Právní komise  JUDr. Jaroslav Holý

Většina odborů a komisí tedy již má na toto období nové předsedy. Pokud dosud jmenováni nebyli, prozatímně vedením odborů  pověřeni dosavadní předsedové z uplynulého volebního období. 


Republiková rada ČRS také schválila postup pro výběrové řízení na jednatele ČRS. Nový jednatel nahradí ve funkci Ing. Štípka, který na konci června odchází do důchodu. Výběrové řízení bude zveřejněno na webových stránkách všech územních svazů, Rady ČRS a na internetových serverech. Za účelem organizace výběrového řízení byla ustanovena komise ve složení PhDr. Karel Mach, Ing. Jan Štípek, Ing. Karel Anders, JUDr. Jaroslav Holý a Ing. Josef Kostka. Závěrečné slovo ve výběru nejvhodnějšího přihlášeného uchazeče bude mít Republiková rada.


Republiková rada v usnesení pověřila Ing. Ivana Bílého, Ph.D. revizí Kodexu reprezentanta a přípravou návrhu směrnice pro udělování nefinančních odměn členům reprezentačních týmů České republiky (např. čestné povolenky k lovu ryb) s cílem vytvoření transparentních pravidel pro sportovce.


V dalším bodě proběhla nominace územních svazů do nově vzniklé Komise pro výběrová řízení na zakázky. K tomuto bodu se Republiková rada vrátí v průběhu dubnového zasedání. Za jednotlivé územní svazy byli do této chvíle nominováni Ing. Karel Anders, Jiří Novák, Ing. Josef Kostka, Ing. Petr Votípka a Ing. Miroslav Bialek. 

Následující část jednání se zabývala návrhem na prodloužení doby lovu na roční povolenku. Cílem tohoto návrhu je umožnit rybářům lov i na přelomu kalendářního roku. V současnosti je prodloužená možnost lovit na roční povolenky do 5. ledna na revírech Středočeského územního svazu a Územního svazu města Prahy, nově byla schválena na revírech Západočeského územního svazu a podpora byla vyjádřena i ze strany Východočeského územního svazu. Implementace je nicméně v kompetenci územních svazů a není možné ji prosadit centrálně.

 


Jak jsme již informovali, 20. března 2019 proběhne mimořádné zasedání Republikové rady na téma systémových změn redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek. K této chvíli bylo předloženo šest návrhů, které mají k dispozici členové Republikové rady k posouzení. 11. března 2019 na toto téma také bude probíhat jednání Hospodářského odboru s cílem přípravy podkladů pro toto mimořádné zasedání.


V období od 2. do 5. května proběhne v Kazachstánu 40. kongres CIPS (Mezinárodní konfederace rybářských sdružení). Český rybářský svaz na něm bude pověřením Rady reprezentovat Ing. Ivan Bílý, Ph.D. Jedná se o velmi důležitou světovou mezinárodní platformu (založenou v roce 1952 v Římě), která má dlouhodobě za cíl zlepšovat spolupráci v rybářském sportu mezi jednotlivými rybářskými svazy.


Ing. Ivan Bílý, Ph.D. dále informoval o průběhu pilotního projektu Mladý rybář, který bude na území Severočeského územního svazu realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domy dětí a mládeže. Jedná se o soutěžní akci pro děti, probíhající na základě intenzivní spolupráce se základními školami. Cílem je tento projekt postupně zavést v celostátním měřítku. Republiková rada pověřila Ing. Ivana Bílého, Ph.D. koordinací tohoto projektu na následující dva roky.

V ostatních bodech byly Republikovou radou schváleny termínové kalendáře sportovních odborů na rok 2019, prezentovány výsledky činnosti na úseku Odboru životního prostředí a čistoty vody za rok 2018 a schváleny návrhy na udělení svazových vyznamenání, které jednotlivé územní svazy předložily.

Další zasedání Republikové rady se bude konat v mimořádném termínu 20. března 2019.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

9. 2. (Zemánková) sekretariát Rady – zasedání LRU Muška; 11. 2. (Štípek, Ličko) sekretariát Rady – zasedání hospodářského odboru (doporučující volba předsedy, plán práce); 12.2. (Zemánková)    MŠMT odbor sportu - Odevzdání vyúčtování dotace poskytnuté na sportovní reprezentaci v roce 2018; 12.2. (Mach, Štípek) Mze – jednání svolané NM Mlynářem k problematice výkonu rybářského práva, zejména revírům, u nichž uplynula 10 lhůta přenechání výkonu rybářského práva; s ohledem na podněty, které dostává MZe od rybářské veřejnosti, byla diskutována otázka novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. s cílem kodifikovat některá opatření dosud uplatňovaná prostřednictvím BPVRP – statutární zástupci ČRS vyjádřili zájem na zjednodušení a zpřehlednění pravidel rybolovu s tím, že předloží Mze své návrhy, které budou projednány za účasti všech zainteresovaných – ČRS, MRS, RS ČR, Mze); 12. 2. (Podlesný, Bauerová) Mze - finanční vypořádání projektů ČRS v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze za rok 2018; 12. 2. – 16. 2. (Podlesný, Zdvořáček, Ličko, Vrána, Řezníček, Kočica) výstaviště Letňany For Fishing 2019; 14. 2. (Štípek, Zdvořáček, Ličko, Kočica) výstaviště Letňany For Fishing – porada jednatelů; 14. 2. (Vrána) AOPK ČR – komise pro rybí přechody; 16. 2. (Mach, Štípek, Křenek, Kočica, Zemánková, Hnízdilová) Výstava For Fishing – vyhlášení nejlepších sportovců ČRS; 19.2. (Štípek) – účast na zasedání výboru  Svč. ÚS ČRS; 23. 2. (Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru LRU feeder; 24. 2. (Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru LRU přívlač; 26. 2. (Hnízdilová) MŠMT odbor mládeže – odevzdání akceptace k dotaci na mládež; 27. 2. (Zemánková) ČOV – Odevzdání vyúčtování daru ČOV za rok 2018;  28. 2. (Vrána) MŽP - Podvýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu, invazní nepůvodní druhy ryb; 28.2. (Holý, Štípek, Zdvořáček) sekretariát Rady – zasedání právní komise (doporučující volba předsedy, plán práce, harmonogram přípravy změn Stanov ČRS); 2. 3. (Mach, Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru RT; 4.3. (Štípek, Ličko) sekretariát Rady – zasedání pstruhařské sekce hospodářského odboru (doporučující volba předsedy, plán činnosti a tematické zaměření sekce; 5.3. (Vrána) sekretariát Rady – zasedání odboru OŽPČV (doporučující volba předsedy, plán činnosti, zpráva za rok 2018); 6. 3. (Vrána) ČMMJ - Hospodáři v krajině – schůzka k nepůvodním invazním druhům; 7. 3. (Podlesný) Mze - administrace projektů ČRS v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze na rok 2019; 7. 3. (Vrána) ČZU - Workshop invazní a nepůvodní vodní organismy a jejich determinace.    

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok