Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. listopadu 2019. Hlavními projednávanými tématy byly činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a sportovní činnost za rok 2019, postup příprav na implementaci centrálního informačního systému a revize směrnic a statutů sportovní činnosti.

V úvodu listopadového zasedání Republikové rady přivítal předseda ČRS Dr. Karel Mach tajemníka Moravského rybářského svazu Ing. Václava Habána, který informoval členy Republikové rady o průběhu IX. Sjezdu (obdoba Republikového sněmu), na kterém byly přijaty některé změny Stanov MRS. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení pracovní povinnosti členů MRS („brigády“) a současně zvýšení členské známky MRS na 1250 Kč pro všechny členy starší 16ti let (částka, odpovídající navýšení ceny členských příspěvků ve výši 800,- Kč, pak zůstává příjmem pobočného spolku). Moravský rybářský svaz od roku 2020 rovněž zavádí takzvanou „udržovací členskou známku“ ve výši 450Kč; její držitelé nicméně nebudou mít možnost zakoupení členské povolenky k lovu ryb. Na základě této změny bude doplněn i Statut celosvazového a celorepublikového rybolovu.

Poznámka: Tato změna se týká primárně zájemců z řad členů MRS o členské povolenky k lovu ryb. Pokud si zakoupí pouze udržovací členskou známku, nebude jim u organizačních složek ČRS prodána povolenka k lovu pro členy. Opatření, přijatá MRS, se netýkají členů ČRS.

V dalším bodě jednání seznámil Dr. Bílý (Severočeský ÚS) členy Rady s s činností na úseku sportovního odboru RT a odboru dětí a mládeže v roce 2019. Kromě zhodnocení tradičně konaných akcí (Zlatá udice, Letní tábor mládeže, Setkání mládeže ČRS) představil i řadu dalších realizovaných akcí. Poděkoval ÚSMP za perfektně zvládnuté pořadatelství Národního kola Zlaté udice i všem organizátorům závodů pro děti a mládež.

Činnost sportovních odborů v roce 2019 představil jednatel Svazu Ing. Heimlich. Zdůraznil významnou podporu sportovců ČRS, která má pozitivní vliv na dlouhodobé vynikající výsledky na průřez všemi sportovními disciplínami. Vynikajících výsledků v letošním roce opět dosáhli závodníci v rybolovné technice, ale i v disciplínách LRU, kdy na medailové úspěchy z loňských šampionátů navázali závodníci LRU muška a LRU přívlač.

Stran revize směrnic a statutů sportovní činnosti a návrhů na jejich případné úpravy přijala Rada návrh předsedy Odboru LRU plavaná p. Zahrádky ke svolání schůze předsedů jednotlivých sportovních odborů, a to do konce listopadu. Republiková rada se po zapracování připomínek vrátí k návrhům změn ve svém březnovém zasedání.

V současnosti nadále trvá výzva pro podání návrhů změn Stanov ČRS, a to do 31.12.2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny. Případné přijetí změn Stanov je ve výlučné kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat na podzim nadcházejícího roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady byly také pokračující přípravy na realizaci centrálního informačního systému. V současnosti je ukončena první fáze výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace (a související analýzu interních procesů), včetně následného technického dozoru nad zpracovatelskou firmou. Zájem projevilo devět subjektů, které budou v nejbližších dnech vyzvány k doplnění nabídky.

Velmi pozitivní zprávou je, že prostřednictvím svého tajemníka Ing. Habána projevil zájem participovat na centrálním systému i Moravský rybářský svaz. Usnesením Rady se tak bude MRS podílet na vývoji i následné implementaci CIS. Dojde tak k propojení obou dominantních uskupení, sdružující sportovní rybáře v České republice.

V následujících bodech schválila Rada plán práce na nadcházející rok 2020.

Další zasedání Republikové Rady se bude konat 5. prosince; hlavním tématem bude návrh rozpočtu Republikové rady na rok 2020.


 

 Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 • 4. 11.   (Ličko)  Štědronín - Měsíční uzávěrka a kontrola střediska Štědronín, vyúčtování prodeje povolenek na Hotelu Zvíkov
 • 8. - 9. 10.  (Mach, Ličko, Vrána, Podlesný, Řezníček, Zdvořáček)  Štědronín - Výjezdní zasedání HO při Republikové radě ČRS 
 • 12. 10.  (Podlesný)  VK Račice - Zarybňování rybářského revíru č. 441 501 VK Račice, rybářská stráž 
 • 13. 10.  (Zemánková)  Hracholusky - MČR přívlač 
 • 14. 10.   (Podlesný)  ÚN Orlík - Zarybňování rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík, rybářská stráž 
 • 16. 10.  (Heimlich, Zdvořáček, Ličko, Kočica, Bauerová)  Sekretariát - Porada jednatelů ÚS 
 • 18. 10.  (Mach, Kočica, Hnízdilová, Zemánková)  Račický kanál - Pohár předsedy ČRS 
 • 18. 10.  (Podlesný)  Hradec Králové, Východočeský ÚS - Předání povolenek a členských známek ČRS na rok 2020 Východočeskému ÚS 
 • 22. 10.  (Hnízdilová)  Praha - Podání projektu na mládež - MŠMT 
 • 24. 10., 31. 10.  (Zdvořáček)  Krajský soud Hradec Králové - Projednání žaloby ve věci neplatnosti rozhodnutí o vyloučení ze spolku 
 • 23. 10., 31. 10.  (Anders, Heimlich, Bauerová)  Sekretariát - Jednání k návrhu rozpočtu 2020 
 • 25. 10.  (Podlesný, Ličko, Bauerová)  MZe - Podání žádosti ČRS a projektu o státní dotaci pro nestátní neziskové organizace na rok 2020 
 • 25. 10.  (Mach, Heimlich)  PSP ČR - Jednání se zástupci MŽP k materiálu Strategie nelegálního zabíjení – část olovo 
 • 2. 11.  (Hnízdilová)  Sekretariát - Odbor mládeže 
 • 4. 11.  (Bílý, Bauerová, Heimlich, Hnízdilová, Zemánková)  Sekretariát - Jednání k návrhu rozpočtu 2020 pro sport. odbory a odbor mládeže
 • 7.11. (Kočica, Podlesný) Sekretariát - zasedání Komise pro výběrová řizení 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok