Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. listopadu 2019. Hlavními projednávanými tématy byly činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a sportovní činnost za rok 2019, postup příprav na implementaci centrálního informačního systému a revize směrnic a statutů sportovní činnosti.

V úvodu listopadového zasedání Republikové rady přivítal předseda ČRS Dr. Karel Mach tajemníka Moravského rybářského svazu Ing. Václava Habána, který informoval členy Republikové rady o průběhu IX. Sjezdu (obdoba Republikového sněmu), na kterém byly přijaty některé změny Stanov MRS. Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení pracovní povinnosti členů MRS („brigády“) a současně zvýšení členské známky MRS na 1250 Kč pro všechny členy starší 16ti let (částka, odpovídající navýšení ceny členských příspěvků ve výši 800,- Kč, pak zůstává příjmem pobočného spolku). Moravský rybářský svaz od roku 2020 rovněž zavádí takzvanou „udržovací členskou známku“ ve výši 450Kč; její držitelé nicméně nebudou mít možnost zakoupení členské povolenky k lovu ryb. Na základě této změny bude doplněn i Statut celosvazového a celorepublikového rybolovu.

Poznámka: Tato změna se týká primárně zájemců z řad členů MRS o členské povolenky k lovu ryb. Pokud si zakoupí pouze udržovací členskou známku, nebude jim u organizačních složek ČRS prodána povolenka k lovu pro členy. Opatření, přijatá MRS, se netýkají členů ČRS.

V dalším bodě jednání seznámil Dr. Bílý (Severočeský ÚS) členy Rady s s činností na úseku sportovního odboru RT a odboru dětí a mládeže v roce 2019. Kromě zhodnocení tradičně konaných akcí (Zlatá udice, Letní tábor mládeže, Setkání mládeže ČRS) představil i řadu dalších realizovaných akcí. Poděkoval ÚSMP za perfektně zvládnuté pořadatelství Národního kola Zlaté udice i všem organizátorům závodů pro děti a mládež.

Činnost sportovních odborů v roce 2019 představil jednatel Svazu Ing. Heimlich. Zdůraznil významnou podporu sportovců ČRS, která má pozitivní vliv na dlouhodobé vynikající výsledky na průřez všemi sportovními disciplínami. Vynikajících výsledků v letošním roce opět dosáhli závodníci v rybolovné technice, ale i v disciplínách LRU, kdy na medailové úspěchy z loňských šampionátů navázali závodníci LRU muška a LRU přívlač.

Stran revize směrnic a statutů sportovní činnosti a návrhů na jejich případné úpravy přijala Rada návrh předsedy Odboru LRU plavaná p. Zahrádky ke svolání schůze předsedů jednotlivých sportovních odborů, a to do konce listopadu. Republiková rada se po zapracování připomínek vrátí k návrhům změn ve svém březnovém zasedání.

V současnosti nadále trvá výzva pro podání návrhů změn Stanov ČRS, a to do 31.12.2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny. Případné přijetí změn Stanov je ve výlučné kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat na podzim nadcházejícího roku.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady byly také pokračující přípravy na realizaci centrálního informačního systému. V současnosti je ukončena první fáze výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace (a související analýzu interních procesů), včetně následného technického dozoru nad zpracovatelskou firmou. Zájem projevilo devět subjektů, které budou v nejbližších dnech vyzvány k doplnění nabídky.

Velmi pozitivní zprávou je, že prostřednictvím svého tajemníka Ing. Habána projevil zájem participovat na centrálním systému i Moravský rybářský svaz. Usnesením Rady se tak bude MRS podílet na vývoji i následné implementaci CIS. Dojde tak k propojení obou dominantních uskupení, sdružující sportovní rybáře v České republice.

V následujících bodech schválila Rada plán práce na nadcházející rok 2020.

Další zasedání Republikové Rady se bude konat 5. prosince; hlavním tématem bude návrh rozpočtu Republikové rady na rok 2020.


 

 Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 • 4. 11.   (Ličko)  Štědronín - Měsíční uzávěrka a kontrola střediska Štědronín, vyúčtování prodeje povolenek na Hotelu Zvíkov
 • 8. - 9. 10.  (Mach, Ličko, Vrána, Podlesný, Řezníček, Zdvořáček)  Štědronín - Výjezdní zasedání HO při Republikové radě ČRS 
 • 12. 10.  (Podlesný)  VK Račice - Zarybňování rybářského revíru č. 441 501 VK Račice, rybářská stráž 
 • 13. 10.  (Zemánková)  Hracholusky - MČR přívlač 
 • 14. 10.   (Podlesný)  ÚN Orlík - Zarybňování rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík, rybářská stráž 
 • 16. 10.  (Heimlich, Zdvořáček, Ličko, Kočica, Bauerová)  Sekretariát - Porada jednatelů ÚS 
 • 18. 10.  (Mach, Kočica, Hnízdilová, Zemánková)  Račický kanál - Pohár předsedy ČRS 
 • 18. 10.  (Podlesný)  Hradec Králové, Východočeský ÚS - Předání povolenek a členských známek ČRS na rok 2020 Východočeskému ÚS 
 • 22. 10.  (Hnízdilová)  Praha - Podání projektu na mládež - MŠMT 
 • 24. 10., 31. 10.  (Zdvořáček)  Krajský soud Hradec Králové - Projednání žaloby ve věci neplatnosti rozhodnutí o vyloučení ze spolku 
 • 23. 10., 31. 10.  (Anders, Heimlich, Bauerová)  Sekretariát - Jednání k návrhu rozpočtu 2020 
 • 25. 10.  (Podlesný, Ličko, Bauerová)  MZe - Podání žádosti ČRS a projektu o státní dotaci pro nestátní neziskové organizace na rok 2020 
 • 25. 10.  (Mach, Heimlich)  PSP ČR - Jednání se zástupci MŽP k materiálu Strategie nelegálního zabíjení – část olovo 
 • 2. 11.  (Hnízdilová)  Sekretariát - Odbor mládeže 
 • 4. 11.  (Bílý, Bauerová, Heimlich, Hnízdilová, Zemánková)  Sekretariát - Jednání k návrhu rozpočtu 2020 pro sport. odbory a odbor mládeže
 • 7.11. (Kočica, Podlesný) Sekretariát - zasedání Komise pro výběrová řizení 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok