Republiková rada se sešla na posledním zasedání v tomto kalendářním roce dne 5. 12. 2019. Hlavními tématy byly návrh rozpočtu ČRS na rok 2020 a postup příprav pro realizaci Centrálního informačního systému.

 

Na úvod jednání informoval členy Rady předseda Komise pro výběrová řízení Ing. Kostka o vyhodnocení nabídek na zhotovení interní analýzy a zadávací dokumentace pro tvorbu Centrálního informačního systému (CIS). Devět nabídek, splňujících požadované parametry, bylo protokolárně otevřeno v rámci zasedání Komise. Jednatel ČRS Ing. Heimlich informoval o intenzivních jednáních s příslušnými úřady o možnosti financovat celý systém z prostředků Operačního programu Rybářství (opatření 3.1. – Data Collection). Evropská komise byla vyzvána k poskytnutí vyjádření o možnosti financování CIS z tohoto programu; to by mělo být doručeno ministerstvu zemědělství do konce tohoto kalendářního roku.  Z toho důvodu Republiková rada odsunula vyhodnocení nabídek na lednové jednání Rady; v případě kladného vyjádření Evropské komise bude průběh výběru zhotovitele upraven tak, aby splňoval kritéria a procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství.

V návaznosti na změnu Stanov MRS připravil sekretariát Rady návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu a Statutu celorepublikového rybolovu, který byl Radou jednomyslně schválen. Moravský rybářský svaz nově zavádí tzv. udržovací členskou známku pro rybáře, kteří si nechtějí kupovat povolenku k lovu, ale stále chtějí zůstat členy MRS. Držitelům této udržovací známky nemohou být vydány jakékoli členské povolenky k lovu ryb u žádného prodejce ani organizační složky ČRS, více viz společné vyjádření ČRS a MRS.

V dalším bodě byl schválen návrh rozpočtu ČRS pro rok 2020. Ekonomka ČRS Ing. Bauerová podala k návrhu podrobný komentář. Návrh rozpočtu byl v předstihu projednán Ekonomickou komisí a Republikovou dozorčí radou (RDR). Ekonomická komise i RDR bez připomínek doporučila Radě návrh rozpočtu ke schválení. Předseda ČRS Dr. Mach vyzval členy Rady, aby v případě systémových připomínek k tvorbě rozpočtu na další období zaslali své návrhy do  konce ledna 2020; ty budou následně zapracovány Ekonomickou komisí do návrhu, který bude Radě předložen na zasedání v květnu 2020.

Republiková rada jednomyslně odsouhlasila plán nákladů a výnosů ČRS služby s.r.o. Tato společnost, vlastněná hlavním spolkem Českým rybářským svazem, se zabývá zejména pronájmem vlastních ubytovacích kapacit v rekreačním areálu Štědronín a prodejem drobných výukových a propagačních předmětů. Rada současně schválila navýšení ceny za ubytování v apartmánech Štědronín na 1900 Kč/apartmán/noc, a to od roku 2021.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich předložil Radě návrh na širší nominaci závodníků do reprezentačních družstev, který členové Rady schválili. Tento krok je nezbytný z důvodu dotačních pravidel MŠMT, které na sportovní činnost pravidelně přispívá.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek informoval o odstoupení Ing. Pertla (Středočeský územní svaz) z RDR; tuto pozici bude při dalších zasedáních zastávat zvolený náhradník Ing. Ptáček.

V závěru poděkoval předseda ČRS Dr. Mach členům Rady za letošní práci a popřál mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2020.

Další zasedání Republikové rady proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 

7. 11. ,Ing. Zemánková, (Praha MŠMT), Podání projektu na dotaci MŠMT - sportovní reprezentace
9. 11.  , Bc. Hnízdilová, (sekretariát Rady), Odbor LRU - feeder
12. 11. , Ing. Vrána, (Praha), Český rozhlas Region – natáčení vstupu „Životopis kapra“
14. 11. , Ing. Vrána, (Úřad vlády ČR), Podvýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu
14. 11. , Ing. Heimlich,Ing. Ličko, Mgr. Zdvořáček, Ing. Bauerová, Bc. Kočica, (sekretariát Rady), porada jednatelů
15. 11. , Ing. Ličko, (SVS pro Jihočeský kraj, Písek), Kontrola akvatultury
15. – 17. 11. , Ing. Heimlich, Mgr. Zdvořáček, (Berlín), Zasedání presidia EAF
20. 11. , Ing. Podlesný, Bc. Kočica, Ing. Heimlich, (sekretariát Rady), Prezentace k interní procesní analýze a zadávací dokumentaci pro informační systém ČRS
21. 11.  , Ing. Podlesný, Ing. Heimlich, (Hotel Step - Praha), 10. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 - 2020
22. 11.  , Bc. Kočica, Ing. Heimlich, (sekretariát Rady), Prezentace k interní procesní analýze a zadávací dokumentaci pro CIS ČRS
25. 11. , Bc. Hnízdilová, (Praha MZe), Vyúčtování příspěvku MZe na vzdělávání
26. – 27. 11. , Ing. Vrána, (Hradec Králové), Konference Vodní toky 2019
28. 11.  , Ing. Ličko, (Poděbrady), Aktualizace cedulí pro označení revíru ÚN Orlík
28. 11. , Ing. Vrána, (Ředitelství AOPK Praha), 
30. 11. , Ing. Zemánková, (sekretariát Rady), Odbor LRU - přívlač
1. 12. , Dr. Mach, Bc. Hnízdilová, (sekretariát Rady), Odbor RT
2. 12.  , Ing. Podlesný, Ing. Heimlich, (Praha MZe), Jednání Odborné skupiny OP Rybářství – aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu, Operační program Rybářství 2021 – 2027
4. 12.  , Ing. Ličko, (ÚN Orlík), měsíční vyúčtování, kontrola střediska, RS

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok