Republiková rada se sešla na posledním zasedání v tomto kalendářním roce dne 5. 12. 2019. Hlavními tématy byly návrh rozpočtu ČRS na rok 2020 a postup příprav pro realizaci Centrálního informačního systému.

 

Na úvod jednání informoval členy Rady předseda Komise pro výběrová řízení Ing. Kostka o vyhodnocení nabídek na zhotovení interní analýzy a zadávací dokumentace pro tvorbu Centrálního informačního systému (CIS). Devět nabídek, splňujících požadované parametry, bylo protokolárně otevřeno v rámci zasedání Komise. Jednatel ČRS Ing. Heimlich informoval o intenzivních jednáních s příslušnými úřady o možnosti financovat celý systém z prostředků Operačního programu Rybářství (opatření 3.1. – Data Collection). Evropská komise byla vyzvána k poskytnutí vyjádření o možnosti financování CIS z tohoto programu; to by mělo být doručeno ministerstvu zemědělství do konce tohoto kalendářního roku.  Z toho důvodu Republiková rada odsunula vyhodnocení nabídek na lednové jednání Rady; v případě kladného vyjádření Evropské komise bude průběh výběru zhotovitele upraven tak, aby splňoval kritéria a procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství.

V návaznosti na změnu Stanov MRS připravil sekretariát Rady návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu a Statutu celorepublikového rybolovu, který byl Radou jednomyslně schválen. Moravský rybářský svaz nově zavádí tzv. udržovací členskou známku pro rybáře, kteří si nechtějí kupovat povolenku k lovu, ale stále chtějí zůstat členy MRS. Držitelům této udržovací známky nemohou být vydány jakékoli členské povolenky k lovu ryb u žádného prodejce ani organizační složky ČRS, více viz společné vyjádření ČRS a MRS.

V dalším bodě byl schválen návrh rozpočtu ČRS pro rok 2020. Ekonomka ČRS Ing. Bauerová podala k návrhu podrobný komentář. Návrh rozpočtu byl v předstihu projednán Ekonomickou komisí a Republikovou dozorčí radou (RDR). Ekonomická komise i RDR bez připomínek doporučila Radě návrh rozpočtu ke schválení. Předseda ČRS Dr. Mach vyzval členy Rady, aby v případě systémových připomínek k tvorbě rozpočtu na další období zaslali své návrhy do  konce ledna 2020; ty budou následně zapracovány Ekonomickou komisí do návrhu, který bude Radě předložen na zasedání v květnu 2020.

Republiková rada jednomyslně odsouhlasila plán nákladů a výnosů ČRS služby s.r.o. Tato společnost, vlastněná hlavním spolkem Českým rybářským svazem, se zabývá zejména pronájmem vlastních ubytovacích kapacit v rekreačním areálu Štědronín a prodejem drobných výukových a propagačních předmětů. Rada současně schválila navýšení ceny za ubytování v apartmánech Štědronín na 1900 Kč/apartmán/noc, a to od roku 2021.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich předložil Radě návrh na širší nominaci závodníků do reprezentačních družstev, který členové Rady schválili. Tento krok je nezbytný z důvodu dotačních pravidel MŠMT, které na sportovní činnost pravidelně přispívá.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek informoval o odstoupení Ing. Pertla (Středočeský územní svaz) z RDR; tuto pozici bude při dalších zasedáních zastávat zvolený náhradník Ing. Ptáček.

V závěru poděkoval předseda ČRS Dr. Mach členům Rady za letošní práci a popřál mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2020.

Další zasedání Republikové rady proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 

7. 11. ,Ing. Zemánková, (Praha MŠMT), Podání projektu na dotaci MŠMT - sportovní reprezentace
9. 11.  , Bc. Hnízdilová, (sekretariát Rady), Odbor LRU - feeder
12. 11. , Ing. Vrána, (Praha), Český rozhlas Region – natáčení vstupu „Životopis kapra“
14. 11. , Ing. Vrána, (Úřad vlády ČR), Podvýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu
14. 11. , Ing. Heimlich,Ing. Ličko, Mgr. Zdvořáček, Ing. Bauerová, Bc. Kočica, (sekretariát Rady), porada jednatelů
15. 11. , Ing. Ličko, (SVS pro Jihočeský kraj, Písek), Kontrola akvatultury
15. – 17. 11. , Ing. Heimlich, Mgr. Zdvořáček, (Berlín), Zasedání presidia EAF
20. 11. , Ing. Podlesný, Bc. Kočica, Ing. Heimlich, (sekretariát Rady), Prezentace k interní procesní analýze a zadávací dokumentaci pro informační systém ČRS
21. 11.  , Ing. Podlesný, Ing. Heimlich, (Hotel Step - Praha), 10. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 - 2020
22. 11.  , Bc. Kočica, Ing. Heimlich, (sekretariát Rady), Prezentace k interní procesní analýze a zadávací dokumentaci pro CIS ČRS
25. 11. , Bc. Hnízdilová, (Praha MZe), Vyúčtování příspěvku MZe na vzdělávání
26. – 27. 11. , Ing. Vrána, (Hradec Králové), Konference Vodní toky 2019
28. 11.  , Ing. Ličko, (Poděbrady), Aktualizace cedulí pro označení revíru ÚN Orlík
28. 11. , Ing. Vrána, (Ředitelství AOPK Praha), 
30. 11. , Ing. Zemánková, (sekretariát Rady), Odbor LRU - přívlač
1. 12. , Dr. Mach, Bc. Hnízdilová, (sekretariát Rady), Odbor RT
2. 12.  , Ing. Podlesný, Ing. Heimlich, (Praha MZe), Jednání Odborné skupiny OP Rybářství – aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu, Operační program Rybářství 2021 – 2027
4. 12.  , Ing. Ličko, (ÚN Orlík), měsíční vyúčtování, kontrola střediska, RS

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok