Květnové zasedání Republikové rady proběhlo v řádném termínu 7. května 2020. Vzhledem k omezením, spojeným s epidemií Covid-19 bylo zasedání uspořádáno prostřednictvím videokonference. Klíčovými tématy byly návrhy na změny Stanov ČRS, informace o postupu tvorby centrálního informačního systému a opatření přijatá na úseku sportovních odborů a Odboru dětí a mládeže v souvislosti s epidemií koronaviru.

V úvodu jednání informoval předseda Odboru mládeže Rady ČRS Jiří Marek členy Republikové rady o problematice plánovaných akcí pro děti a mládež v roce 2020 v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními. Klíčovými akcemi, jejichž konání je díky epidemii koronaviru ohroženo, jsou zejména letní tábory dětí a mládeže, organizace rybářských kroužků a také soutěž Zlatá udice. Republiková rada vzala zprávu předsedy Marka na vědomí a rozhodla se vyhodnotit možnost konání akcí v rámci červnového zasedání, u kterého se předpokládá vyšší míra informovanosti o postupu epidemie i rozvolňování mimořádných opatření Vlády ČR.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha byl po schválení Republikovou radou zveřejněn na stránkách ČRS návrh na změnu Stanov. Tento pracovní materiál byl předložen společně s připomínkovým formulářem, určeným členům Svazu i jeho organizačním složkám, k dalšímu vyjádření a projednání problematiky s nejširší odbornou veřejností; možnost podávat připomínky trvá do 29. května 2020. Podrobnosti o návrhu, včetně geneze jeho příprav, jsou k dispozici zde.

Nadále probíhají intenzivní přípravy na proces tvorby centrálního informačního systému ČRS (CIS). Společnost Equica, která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovení návrhu enterprise architektury, zahájila první kroky v realizaci zakázky a práce na variantní studii proveditelnosti a zadávací dokumentaci k plánovanému systému. Republiková rada ČRS ustanovila strukturu řídícího výboru, složeném ze zaměstnanců sekretariátu ČRS a funkcionářů územních svazů, kteří organizačně zajistí analytické procesy a činnosti spojené s aktuální fází tvorby CIS. Řídící výbor získal mimo jiné mandát ustanovení pracovních skupin, které budou navrhovat funkcionality jednotlivých částí systému a sloužit k oponentuře navrhovaných řešení. Tyto pracovní skupiny budou složeny z funkcionářů místních organizací, územních svazů, hospodářů, zástupců rybářské stráže i řadových členů ČRS. Některé funkcionality budou konzultovány také se zástupci ministerstev, úřadů samosprávy a dalších dotčených institucí. Klíčové funkce, určené pro rybářskou veřejnost, budou prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření konzultovány také s nejširší členskou základnou.

Republiková rada v dalším bodě jednání schválila návrh, předložený předsedou sportovních odborů Ing. Bílým, stran částečného uvolnění soutěží v rámci letošních termínových kalendářů jednotlivých sportovních odborů ČRS, které se v omezeném režimu mohou konat po 20. červnu 2020, přičemž akce budou mít pouze pohárový charakter bez započítávání bodů do žebříčku. Konkrétní informace jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých sportovních odborů (v sekci termínových kalendářů) a budou průběžně doplňovány. V rámci červnového zasedání budou projednány aktualizované termínové kalendáře jednotlivých sportovních odborů.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich informoval členy Republikové rady o zahájení přípravných akcí na podzimní Republikový sněm, dále předložil informaci o výsledcích otevřených výběrových řízení na vydání tiskovin (členské známky, povolenky k lovu, dodatky k soupisům revírů) a také na zhotovení (tisk) vzdělávacích materiálů. Tato výběrová řízení byla v průběhu posledního období zveřejněna na stránkách ČRS v sekci Výběrová řízení a také v samostatných aktualitách. 

Příští zasedání Republikové rady proběhne 4. června 2020.

 

Tomáš Kočica


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

8. 4. – 29. 4.; (Bauerová ); Praha; Účetní audit ČRS za rok 2019.
15. 4. ; (Podlesný); Morava 24; Zarybňování rybářského revíru č. 473 502 Morava 24
20. 4.; (Podlesný, Kočica, Švecová); Praha; Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - Vydání vzdělávacích materiálů (č.j. 77/2020).
21. 4. ; (Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Podlesný); Praha - videokonference; Příprava zakázky „Studie proveditelnosti a architektura CIS ČRS“ s fy. Equica a. s.
22. 4. ; (Vrána); Praha; Inspekce poškozeného výpustního zařízení rybníka Jordánek.
22. 4.; (Ličko); ÚN Orlík; Servis lodí a motorů na středisku Štědronín (středisko Štědronín).
28. 4. ; (Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Podlesný, Bílý); Praha - videokonference; Příprava zakázky „Studie proveditelnosti a architektura CIS ČRS“ s fy. Equica a. s.
28. 4.; (Podlesný); Praha; Elektronické projednání dokumentů k 11. jednání Monitorovacího výboru OP Rybářství
28. 4. ; (Vrána); Praha - videokonference; Zasedání OŽPČV formou videokonference
30. 4. ; (Heimlich, Kočica, Bílý); Praha - videokonference; Příprava zakázky „Studie proveditelnosti a architektura CIS ČRS“ s fy. Equica a. s.
30. 4.; (Podlesný, Zdvořáček, Kočica); Praha; Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - Vydání tiskovin pro ČRS (č.j. 78/2020)
4. 5. ; (Heimlich, Ličko); ÚN Orlík; Měsíční závěrka na středisku Štědronín, kontrola střediska, kontrola činnosti p. Řezníčka, kontrola revize komínů a elektriky, příprava objektů na rekreační sezónu 2020 atd. (středisko Štědronín).
5. 5. ; (Vrána); Praha; Natáčení s ČT – pořad: „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“ na téma: „losos“.
5. 5.; (Heimlich, Kočica, Bílý, Ličko, Zdvořáček); Praha - videokonference; Příprava zakázky „Studie proveditelnosti a architektura CIS ČRS“ s fy. Equica a. s.

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok