Zasedání Republikové rady ČRS se konalo dne 8. 4. 2021 prostřednictvím videokonference. Hlavními tématy byly výsledky zpracování statistiky CS povolenek za rok 2020, postup procesu přípravy Rybářského informačního systému, jednotný sazebník kárných opatření, účetní závěrky za rok 2020 a výsledky a plán hospodaření na revírech Republikové rady.

Úvodním bodem zasedání bylo vyhodnocení průběhu zpracování úlovků za sezónu 2020. V letošním roce proběhlo hlavní zpracování povolenek v nově vytvořeném rozhraní E-Sumář ČRS; prostřednictvím tohoto systému byla digitalizována data z 51.965 celosvazových, 1.922 celorepublikových a 54.472 územních povolenek. Následně proběhl import úlovků na územní povolenky těch územních svazů, které využívají pro zpracování sumářů vlastní nástroje.

Po ukončení vyhodnocení všech dat budou osloveni všichni současní zpracovatelé s žádostí o zpětnou vazbu na nově poskytované rozraní E-Sumář; připomínky budou do příštího roku zapracovány tak, aby se postupně sjednotily systémy, ve kterých sumarizace probíhá.

Předseda Ekonomické komise (EK) Ing. Anders představil členům Rady účetní závěrku a zprávu o hospodaření Republikové rady ČRS za rok 2020. Souhlasné stanovisko vydala k materiálu také Republiková dozorčí rada. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 4.642.980 Kč bude rozhodnutím Republikové rady zúčtován ve prospěch nerozděleného zisku (2.492.980 Kč), fondu sportovní činnosti (2.000.000 Kč) a sociálního fondu (150.000 Kč). Na návrh předsedy EK Ing. Anderse Republiková rada ČRS jednomyslně schválila změnu výpočtu podílu členské známky na sportovní činnost z fixní částky na procentuální podíl, což povede k lepší alokaci v případě navýšení ceny členského příspěvku. Tato změna výpočtu vstoupí v platnost od 1. 1. 2022.

Předseda ČRS Dr. Mach v návaznosti na ukončené statistické zpracování úlovků na celosvazové povolenky za rok 2020 informoval, že meziročně stoupl počet docházek na CS a CR povolenky o 11,8 % na 1.544 milionu docházek (průměrně 29,7 docházek na rybáře). Mírně se zvýšil počet úlovků (o 2,28%). Na CS povolenky bylo ponecháno celkem 453.788 kusů ryb o hmotnosti 742.530 kg.

 

Úlovky na CS povolenky 2020 (dle druhů)

Druh ryby

ks

kg

Meziroční změna (kg)

kapr

242224

563180

101,64%

lín

8626

4567

91,37%

cejn

38446

21791

87,95%

tloušť

3248

2464

95,97%

okoun

8834

3790

101,97%

parma

218

454

113,55%

ostroretka

437

396

129,43%

podoustev

690

323

112,51%

štika

13459

30123

93,98%

candát

16404

33662

105,90%

sumec

3447

26850

90,53%

úhoř

3717

2945

117,91%

pstruh obecný

6062

2576

122,75%

pstruh duhový

26355

11917

108,75%

lipan

272

112

132,32%

siven

3112

1285

70,51%

bolen

1660

3693

99,01%

maréna peleď

8

5

180,36%

hlavatka

18

37

380,00%

amur

6168

21443

131,86%

tolstolobik

103

937

61,10%

karas

8848

4212

149,58%

mník

21

14

62,44%

jelec jesen

190

98

101,59%

ostatní

61221

5657

100,43%

 

Jednatel ČRS ing. Heimlich okomentoval výsledky hospodaření za rok 2020 na revírech, kde hospodaří Republiková rada ČRS. Zarybňovací povinnost byla dodržena u všech revírů Rady ČRS a u všech rybích druhů. Zarybnění nad rámec zarybňovací povinnosti bylo kryto zejména z dotačního titulu MZe DT 17. Výrazně byla posílena činnost rybářské stráže zejména na ÚN Orlík, kdy bylo v roce 2020 provedeno více než 2500 kontrol. Republiková rada ČRS rovněž schválila zarybňovací plány na rok 2021. Ing. Heimlich dále doplnil, že do zarybňovací povinosti na ÚN Orlík a ÚN Trnávka byl od roku 2021 zařazen okoun říční a bílá ryba.

Nadále pokračuje plošná diskuze o podobě jednotného závazného sazebníku kárných opatření za porušení pravidel výkonu rybářského práva. Členům Republikové rady ČRS byl v předstihu zaslán materiál, zpracovaný zástupci všech územních svazů v rámci společné pracovní skupiny. K tomuto dokumentu rovněž poskytne stanovisko právní komise. V případě nalezení konsenzu nad podobou jednotného sazebníku bude následně schválen Republikovou radou ČRS jako součást Jednacího řádu ČRS a bude tak závazný pro všechny organizační složky ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval o výsledcích kontrol za uplynulé období, kdy proběhla kontrola plnění zarybňovacích plánů na revírech Republikové rady ČRS, kontrola směrnic a metodických pokynů, kontrola účetních závěrek ČRS, z.s. a ČRS služby, s.r.o a také kontrola průběhu výběrového řízení na zpracování zadávací dokumentace jako podkladu pro vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí neshledala RDR žádné pochybení z pohledu legislativy ani vnitřních předpisů ČRS.

2. dubna 2021 byla ukončena lhůta pro podání nabídek na Rybářský informační systém (RIS) a přidruženou mobilní aplikaci. Výběrová řízení jsou vzhledem k možnosti částečného financování z Operačního programu Rybářství vedena dle pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek i příslušného operačního programu a jsou administrována advokátní kanceláří. Přijaté nabídky budou posouzeny nezávislými komisemi, složenými ze zástupců advokátní kanceláře a územních svazů z pohledu splnění kvalifikačních kritérií a následně z pohledu hodnotících parametrů. O výsledcích budeme rybářskou veřejnost informovat.

Zároveň pokračují další činnosti, spojené s procesem tvorby RIS – probíhá poptávkové řízení na výběr zpracovatele „Analýzy procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji pro potřeby vývoje a provozu IS RIS, organizační a technická opatření při zpracování ochrany osobních údajů, legislativní oprávnění užívání osobních údajů“, pokračuje dokumentová analýza napříč územními svazy a v přípravě je rovněž výběrové řízení na projektový dohled investora nad procesem tvorby RIS.

V závěru zasedání Republiková rada ČRS jmenovala nové zástupce některých územních svazů do jednotlivých odborů. Severočeský ÚS bude v Odboru mládeže zastupovat pí. Tereza Bařtipánová, Západočeský ÚS bude v Odboru Feeder zastupovat pan Matěj Kalčík a pozici státního trenéra kategorie veteránů a masters LRU plavaná bude zastávat pan Roman Foret.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat  dne 6. 5. 2021.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

6.3.

J. Švendová

Videokonference

SO LRU přívlač

9. 3.

Heimlich, Bauerová, Švendová, Kočica, Ličko, Podlesný, Vrána, Zdvořáček

Videokonference

Porada jednatelů – videokonference

9. 3.

Bauerová

Videokonference

Seminář NNO

11. 3.

Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček

Videokonference

Jednání s Mgr. Trkalem k procesu hodnocení výběrového řízení RIS

16. 3.

Heimlich, Horák, Ličko, Zdvořáček

Videokonference

Vyhláška č. 197/2004 Sb. – projednání se zástupci MRS

16. 3.

Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček

Videokonference

Jednání s MZe k RIS

16.3.

Anders, Heimlich, Bauerová, Hnízdilová, Švendová

Videokonference

Jednání ke koncepci budoucího financování sportovní činnosti ČSR

17. 3.

Podlesný

Středočeský ÚS

Jednání komise k zakázce na dodávku monté úhoře říčního pro Středočeský ÚS

20.3.

P. Hnízdilová

Videokonference

SO RT

22. 3.

Zdvořáček

Videokonference

Jednání pracovní skupiny k jednotnému sazebníku kárných opatření

23. 3.

Heimlich, Bauerová, Švendová, Švecová, Kočica, Ličko, Zdvořáček

Sekretariát

Porada vedení

24. 3.

Kočica, Podlesný, Zdvořáček

Videokonference

jednání k Rybářskému informačnímu systému - GDPR

24. 3.

Heimlich, Horák, Ličko, Zdvořáček

Videokonference

Vyhláška č. 197/2004 Sb. – projednání se zástupci MRS

27.3.

P. Hnízdilová

Videokonference

Odbor mládeže

29. 3.

Zdvořáček

Videokonference

Jednání pracovní skupiny k jednotnému sazebníku kárných opatření

29. 3.

Ličko

středisko Štědronín

Předání stavby – oprava plotu a zahradního domku

30. 3.

Vrána

Videokonference

Zasedání Výboru pro vodu, krajinu a biodiverzitu - videokonference

30.3.

Hnízdilová

Videokonference

Informace k technickému zajištění olympijského festivalu

31. 3.

Bauerová, Kočica, Heimlich, Zdvořáček

Videokonference

Zasedání RDR

1.4.

Hnízdilová

Videokonference

Dotace MŠMT – informace o rozdělení na ÚS

6. 4.

Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček

Videokonference

Jednání s MZe k RIS

7. 4.

Ličko, Podlesný

středisko Štědronín

Kontrola opravy plotu a zahradního domku, zarybnění revíru ÚN Orlík, RS kontrola

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok