Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání konaném dne 9. září 2021 při příležitosti výstavy Natura Viva na Výstavišti v Lysé nad Labem. Hlavními body byly odhad CS redistribuce za rok 2021 a odhad plateb ÚS za úlovky na územní povolenky na revírech Rady ČRS za rok 2021, návrh na změnu Stanov ČRS a postup příprav Rybářského informačního systému. 

Předseda Dr. Mach informoval členy Republikové rady o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek a odhadu plateb ÚS za úlovky na územní povolenky na revírech Rady ČRS. I přes krizi, způsobenou pandemií Covid-19, dojde za rok 2021 k navýšení příjmů z celosvazové redistribuce.

Nadále probíhají přípravy na odložený Republikový sněm v termínu 20. listopadu 2021. Konání Republikového sněmu bude záviset na pandemické situaci v ČR a na aktuálně platných protiepidemických opatřeních.

Právní komise na svém zasedání dne 20. 9. 2021 provede závěrečnou kontrolu návrhu na změnu Stanov ČRS, na kterém panuje v rámci zástupců územních svazů v Republikové radě ČRS konsenzus, a který bude následně předložen ke schválení delegátům Republikového sněmu.

Místopředsedkyně Republikové dozorčí rady Ing. Matoušková představila závěry z kontroly rekreačního objektu Štědronín (kontrola revize spalinových, elektrorevize, hasicí přístroje návštěvních knih, evidence nakládání s loděmi pro rybářskou stráž, spotřeba pohonných hmot, evidence provozu nářadí). Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady, Republiková dozorčí rada konstatovala, ze vnitřní o venkovní prostory objektu jsou velmi dobře udržovány.

Jednatel Ing. Heimlich informoval o postupu příprav Rybářského informačního systému (RIS). Na základě upravené dokumentace bylo v souladu se ZZVZ a pravidly OP Rybářství avizováno opakované VŘ prostřednictvím rozhraní TED (30. 8. 2021) a po zveřejnění v tomto věstníku, bylo následně 2. 9. 2021 opakované VŘ zveřejněno v systému e-zakázky. Lhůta pro podání nabídek bude ukončena 21. 9. 2021.

Jednatel Ing. Heimlich dále predstavil členům Republikové rady novou vedoucí odd. sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS - paní Jitku Chybovou, DiS., která byla přijata na základě výběrového řízení a svoji funkci vykonává od 1. 9. 2021.

V bodě různé byl předložen návrh na zajištění účasti zástupců ČRS na kongresu FIPS-Mouche 2021 ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2021, Comano Terme, Itálie. Jako zástupci na kongresu FIPS-Mouche, byli schváleni za ČRS Ing. Roman Heimlich, Ph.D. a Jiří Pejchar.

Republiková rada ČRS dále schválila následující návrhy na udělení svazových vyznamenání:

Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRSIng. Leoš Křenek, Ph. D. (MO Dobříš)

Čestný odznak ČRS I. stupně – zlatýIng. František Gregor (MO Praha 10 - Hostivař),
Ing. Jiří Janků (MO Praha 5 - Smíchov).

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 7. října 2021.

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok