Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání dne 7. října v areálu rekreačního střediska ČRS Štědronín. Mezi hlavní projednávané body patřilo vyhodnocení činnosti na úseku výstav a propagace za rok 2021, příprava XVIII. Republikového sněmu ČRS a průběh příprav Rybářského informačního systému.

V úvodu zasedání zaměstnanci sekretariátu ČRS shrnuli vyhodnocení činnosti v oblasti propagace a výstavních akcí za rok 2021. Vzhledem k opatřením, souvisejícím s epidemií Covid-19, byly některé akce zrušeny – z celorepublikových akcí se ČRS účastnil agrosalonu Země živitelka, výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a Olympijského festivalu v Praze. Rada ČRS zároveň podpořila řadu dalších regionálních akcí – dětských táborů, dnů dětí, městských slavností apod. Formou mediálního partnerství také podpořila film Svéráz českého rybolovu a dokončila jedenáctidílný seriál Začínáme rybařit.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval členy Rady ČRS o pokračování příprav na 18. Republikový sněm, který byl na letošní rok přeložen z roku 2020. Konat se bude 20. listopadu 2021 v pražském hotelu Duo, mezi hlavní projednávaná témata bude patřit příprava Rybářského informačního systému (RIS) a zejména nová podoba Stanov ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek okomentoval výsledky kontrol, které v uplynulém měsíci proběhly na sekretariátu Rady ČRS; jednalo se o neohlášenou kontrolu pokladní hotovosti a kontrolu sociálního fondu. Ani v jedné kontrolované oblasti nebylo zjištěno pochybení.

Zaměstnanci sekretariátu Rady ČRS a spol. Equica a.s. dále seznámili členy Rady ČRS s průběhem výběrového řízení na zhotovení RIS. Finální termín pro podání nabídek byl stanoven na 12.10.2021; v následujícím měsíci poté proběhne vyhodnocení akceptovaných nabídek kvalifikačními a hodnotícími komisemi, které Rada ČRS ustanovila ze zástupců jednotlivých územních svazů. Členové Rady dále jednomyslně schválili výši záloh za předpokládané náklady na tvorbu RIS v roce 2022, které jsou kalkulované na základě počtu členů jednotlivých územních svazů a ustanovili pracovní skupiny a jejich garanty, které budou v následujících měsících tvořit hlavní konzultační a oponentní místo pro budoucího dodavatele RIS v jednotlivých oblastech plánovaných funkcionalit a migrace dat ze současných systémů.

Předseda ČRS Dr. Mach pozval všechny přítomné na závod O pohár předsedy ČRS v lovu kapra, který se bude konat na revíru Rady Veslařský kanál Račice ve dnech 14.-17.10.2021. O průběhu závodu budeme průběžně informovat na stránkách ČRS.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich okomentoval aktualizovaný sazebník za upytlačené ryby a zvěř, který vydalo Ministerstvo zemědělství a PČR a je platný od 5. 10. 2021. Na zpracování sazebníku za upytlačené ryby se podílel ČRS ve spolupráci s MRS a Rybářským sdružením ČR, do příprav byli zapojeni také zástupci vědeckých rybářských institucí; aktualizace proběhla po 11 letech a reflektuje reálné ceny ryb na českém trhu. Aktualizovaný ceník ryb bude využívaný pro kompenzaci škod vzniklých na rybách z důvodu škodných událostí a neoprávněného lovu ryb v akvakultuře a v rybářských revírech. Tento sazebník poslouží k vyplácení kompenzací za škody způsobené mimořádnými situacemi, jako jsou povodně, sucho nebo havarijní úhyny a náhrady při zdolávání nebezpečných nákaz podle zákona o veterinární péči.

Rada ČRS dále na návrh předsedy Jihočeského ÚS Ing. Korandy podpořila záměr vytvoření nadačního fondu pro handicapované rybáře; Ing. Koranda předloží podrobný návrh projektu v rámci listopadového zasedání Republikové rady; nadační fond bude diskutován také v rámci nadcházejícího Republikového sněmu.

V závěru zasedání Rada ČRS jmenovala zástupce Západočeského ÚS do odboru LRU muška - pana Jiřího Pecha ml., který nahradí pana Josefa Kantu. Za dlouholetou práci v odboru LRU muška patří panu Kantovi poděkování.

Další zasedání Republikové rady se bude konat ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 9:00 hod.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

8. – 12. 9.

Mach, Anders, Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Kočica, Hnízdilová, Chybová

výstaviště Lysá nad Labem

Natura Viva 2021

10. – 11. 9.

Mach, Heimlich, Zdvořáček

Žilina

Výročí založení 95 let SRZ

15. 9.

Mach, Heimlich

Plzeň

Konference Zpč. ÚS

15. 9.

Vrána

Sokolov, Praha

Transport karasů obecných do ZOO Praha

16. 9.

Heimlich, Zdvořáček, Podlesný, Ličko, Chybová, Hnízdilová, Kočica

sekretariát Rady

Porada jednatelů

16. – 17. 9.

Vrána

Praha, ČVUT

Konference Krajinné inženýrství 2021

20. 9.

Heimlich, Zdvořáček

sekretariát Rady

Zasedání PK

21. 9.

Vrána

sekretariát Rady

Zasedání OŽPČV

21. 9.

Mach, Heimlich, Kočica

Praha

XXXIV. konference ÚSMP

25. 9.

Ličko

ÚN Orlík

Rybářská stráž

25. - 26. 9.

Chybová

Vyšší Brod

Memoriál T. Kouby

29. 9.

Podlesný

MZe

Podání projektu ČRS v rámci státní dotace pro NNO na rok 2022

29. 9.

Podlesný, Ličko

sekretariát Rady

Poptávkové řízení na zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2021

29. 9 – 3. 10.

Heimlich

Comano Terme IT

Kongres CIPS

4. – 5. 10.

Mach, Heimlich

jižní Morava

Neformální setkání se zástupci MRS

6. 10.

Vrána

sekretariát Rady

Mgr. Čtyroká – ČEZ hydroelektrárny – konzultace k RP Střekov


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok