Republiková rada se sešla na prvním řádném zasedání tohoto roku ve čtvrtek 6. ledna.

V úvodu zasedání seznámil jednatel ČRS ing. Heimlich členy Rady s plány práce ekonomické komise, hospodářského odboru, odboru čistoty vody a životního prostředí, odboru mládeže, právní komise a sportovních odborů na rok 2022. Vzhledem ke schválenému přesunu XIX. Republikového sněmu z tradičního listopadového temínu na 24. září 2022 byl upraven a následně schválen také plán práce Republikové rady.

31. listopadu byla ukončena možnost podávat přihlášky do výběrového řízení na obsazení pozice Tiskový mluvčí / PR pracovník Českého rybářského svazu. Vybraní uchazeči byli pozváni na pohovor, všem zájemcům o tuto pracovní pozici děkujeme za projevený zájem. Výběr kandidátů budou provádět členové Komise pro výběrová řízení.

Nadále pokračují přípravy na tvorbu Rybářského infromačního systému. Deset pracovních skupin, složených ze zástupců územních svazů a místních organizací Českého a Moravského rybářského svazu, připravuje přesnou podobu požadovaných funkcionalit v jednotlivých oblastech, které bude tento informační systém zajišťovat. V uplynulém měsíci rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi místními organizacemi s cílem podrobně zmapovat aktuálně využívané systémy pro správu dat z oblastí evidence členské základny a prodeje povolenek, agendy rybářské stráže, hospodaření na revírech a rybochovných zařízeních, činnosti rybářskách kroužků a dalších oblastí agend, které místní organizace zajišťují. Cílem tohoto průzkumu je příprava harmonogramu migrace těchto dat do nového systému; migrace je plánovaná na polovinu sezóny 2023. Aktuálně požadované odpovědi zaslalo více než 90% místních organizací, ostatní organizace budou osloveny s žádostí o doplnění. 


Na počátku roku bylo rovněž zahájeno zpracování odevzdaných povolenek k lovu ryb. Čtyři územní svazy zajišťují digitalizaci úlovkových lístků přímo do rozhraní E-Sumář, který za tímto účelem poskytuje Rada; další územní svazy používají vlastní rozhraní, po ukončení prací budou data přenesena do E-Sumáře a následně bude vyhodnocena statistika úlovků za uplynulou sezónu. Předseda ČRS dr. Mach okomentoval nový vzor úlovkového lístku ve formátu A4, se kterým se nově setkají členové ÚS města Prahy a také držitelé celosvazových povolenek ze Středočeského územního svazu. Tento formát je výrazně vhodnější pro zpracování, zároveň u něj není povinnost vyplňovat na konci roku sumarizaci úlovků - s cílem dosáhnout lepší kvality i rozsahu dat budou tyto povolenky od příštího roku zpracovávány nikoli ze sumářů, ale z denních docházek.

Na závěr zasedání Republiková rada jmenovala zástupce Středočeského územního svazu p. Suchánka jako člena do odboru sekce položená při Radě ČRS a dále schválila svazová vyznamenání, navržená jednotlivými územními svazy.


Další zasedání Republikové rady se bude konat 3. února 2022.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

8.12.

Kočica, Hnízdilová, Chybová

Sekretariát Rady

Zasedání pracovní skupiny RIS

14. 12.

Kočica, Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

Zasedání pracovní skupiny RIS 

16.12.

Heimlich, Zdvořáček, Bauerová, Ličko, Kočica, Podlesný, Chybová

Sekretariát Rady

Porada jednatelů

16. 12.

Podlesný

ÚN Orlík

Roční vyúčtování prodeje povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN ORLÍK ve výdejnách povolenek

20. 12.

Podlesný

SZIF

Průběžné zprávy o udržitelnosti projektů ČRS OP Rybářství

5. 1.

Ličko

ÚN Orlík – středisko Štědronín

Kontrola střediska ČRS Štědronín, projednání činnosti při údržbě střediska a činnosti profi RS v nadcházejícím období


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok