Republiková rada ČRS se sešla 3. února 2022. Hlavními tématy bylo pokračování příprav Rybářského informačního systému, redistribuce financí za prodej celosvazových a celorepublikových povolenek a také vývoj členské základny v roce 2021.

V úvodu zasedání informoval jednatel ČRS Ing. Heimlich členy Rady o výsledku výběrového řízení na obsazení pracovní pozice PR/tiskový mluvčí ČRS. Na základě obdržených nabídek a osobních pohovorů byl vybrán Ing. Mareš, který nahradí v této pozici Bc. Kočicu, jenž se na nově otevřené pozici bude věnovat zajištění příprav, vývoje a implementace Rybářského informačního systému (RIS).

Předseda ČRS Dr. Mach okomentoval podrobný písemný materiál redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek za rok 2021. Celkový objem finančních prostředků, který se rozděluje na základě docházek a úlovků rybářů mezi jednotlivé územní svazy, se po zvýšení v roce 2020 o více než 19 mil. Kč opět meziročně navýšil o více než 13 mil. Kč.

V uplynulém roce 2021 rovněž pokračoval nárůst členské základny i počtu prodaných povolenek; zvýšení počtu členů v roce 2021 bylo o 3839, celkem tak ČRS eviduje 262.568 členů. Navýšení členské základny se týkalo všech věkových kategorií – dospělých, dětí i mládeže. Zejména navýšení členské základny v kategorii dětí a mládeže je velmi pozitivní a příslibem do budoucna.

Zároveň byl navýšen i prodej celosvazových a celorepublikových povolenek, a to jak pstruhových, tak i mimopstruhových; v roce 2021 jich bylo prodáno celkem 67.144, což představuje meziroční nárůst o 5.750 kusů.

Zaměstnanci Hospodářského oddělení společně s Oddělením sportu a mládeže Rady představili plánované čerpání dotací pro rok 2022 z oblasti podpory sportovní činnosti, podpory rybářských kroužků a práce s mládeží, vzdělávání a propagačních aktivit. Celková výše předpokládané dotační podpory v těchto oblastech bude činit 3,8 mil. Kč na rok 2022.

Další dotační podpora z programu 17. (Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů) předpokládá pro ČRS čerpání ve výši 20 mil. Kč na rok 2022; tento dotační program poskytuje Ministerstvo zemědělství (celková alokovaná částka v tomto dotačním titulu je 22 mil. Kč).

Nadále pokračují činnosti související s přípravou Rybářského informačního systému (RIS). Zástupce advokátní kanceláře, která celý proces výběrového řízení na dodavatele RIS administruje, konstatoval, že jeden z neúspěšných uchazečů opakovaně podává námitky proti rozhodnutí výběrové komise o výběru vítězného uchazeče. Protože byl celý proces výběrového řízení veden dle pravidel zadávání veřejných zakázek, nelze předvídat, jak dlouho budou tyto obstrukční kroky trvat a tím zdržovat plánovaný harmonogram realizace RIS a s tím spojené termíny pro podání žádosti o dotaci z OP Rybářství, která byla na přípravu RIS Ministerstvem zemědělství alokována.  Po obsáhlé diskuzi a s přihlédnutím k příznivým ekonomickým výsledkům v posledních letech Republiková rada ČRS jednomyslně rozhodla o zrušení opakovaného výběrového řízení na dodavatele RIS vyhlášeného dle ZZVZ (tedy bez možnosti využití dotace), a následně rozhodla o pokračování příprav RIS s financováním z vlastních zdrojů.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek seznámil členy Rady s provedenými kontrolami za leden 2022; proběhla neohlášená kontrola pokladní hotovosti a kontrola vyúčtování a evidence celosvazových a celorepublikových povolenek a členských známek. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny závady nebo pochybení.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 3. března.


 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

7. 1.

Vrána

Sekretariát Rady

pí. Škubnová, konzultace – MVE Nové Městečko

7. 1.

Vrána

Karlovy Vary, Kyselka

místní šetření k MVE Dubina

11. 1.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Podlesný

Sekretariát Rady

Videokonference jednání MZE RIS

11. 1.

Ličko, Podlesný, Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 02 - Revíry

11. 1.

Kočica, Hnízdilová

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 06 – Sport a mládež

12. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 04 – Rybníkářství a rybochovné zařízení

12. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 01 – Členská základna

12. 1.

Mach, Kostka, Heimlich

Sekretariát Rady

VŘ na pracovní pozici PR/tiskový mluvčí ČRS

12. 1.

Podlesný

SZIF

DT 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

13. 1.

Heimlich, Zdvořáček, Ličko, Vrána, Bauerová, Podlesný, Kočica, Chybová

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ÚS

13. 1.

Kočica, Heimlich

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 09 –Migrace

13. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 10 –Ostatní funkcionality

17. 1.

Kočica, Podlesný, Vrána

Sekretariát Rady

RIS, porada garantů pracovních skupin

18. 1.

Kočica, Vrána

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 03 – Rybářská stráž

19. 1.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS ČRS/Equica

19. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 07 – Veřejně přístupné informace

19. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 08 – Správa organizačních jednotek

20. 1.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Podlesný

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS ČRS/Equica

21. 1.

Chybová

NSA

Zaslání vyúčtování dotace 2021 na sport Národní sportovní agentuře

22. 1.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference – zasedání odboru mládeže

24. 1.

Hnízdilová

MŠMT

Odevzdání vyúčtování dotace na práci s mládež pro NNO za rok 2021

24. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 05 – Ekonomická oblast

25. 1.

Vrána

sekretariát Rady

Videokonference OŽPČV

25. 1.

Ličko, Podlesný, Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 02 - Revíry

25. 1.

Kočica, Hnízdilová

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 06 – Sport a mládež

26. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 04 – Rybníkářství a rybochovná zařízení

26. 1.

Kočica, Vrána, Zdvořáček

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 01 – Členská základna

27. 1.

Mach, Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS ČRS/Equica

27. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 09 –Migrace

27. 1.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 10 –Ostatní funkcionality

27. 1.

Podlesný

MZe

vyúčtování dotace pro NNO a závěrečná zpráva o realizaci projektu ČRS za rok 2021

31. 1.

Podlesný

SZIF

poslední příjem žádostí v OP Rybářství 2014–2020

1. 2.

Vrána

sekretariát Rady

MO ČRS Lysá n. L. konzultace – kormoráni

1. 2.

Kočica, Vrána

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 03 – Rybářská stráž

2. 2.

Kočica

Sekretariát Rady

RIS, jednání pracovní skupiny 07 – Veřejně přístupné informace

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok