Republiková rada ČRS se sešla 5. května 2022 na pravidelném zasedání. Klíčovým tématem bylo zajištění národního kola Zlaté udice, Letního tábora mládeže ČRS a setkání mládeže, dále projednání aktuálních oblastí k RIS a příprava XIX. Republikového sněmu ČRS.

Předseda odboru mládeže Republikové rady ČRS p. Marek přednesl informace k národnímu kolu Zlaté udice, které proběhne 17. – 19. 6. 2022 ve Vodňanech. Pořadatelem je Jihočeský ÚS, mimo soutěže je pro účastníky připraven i doprovodný program. Rovněž informoval o přípravách na Letní tábor mládeže ČRS, který se uskuteční 31. 7. – 13. 8. 2022 ve Smetanově Lhotě. O tábor je enormní zájem, všechna místa jsou již obsazena. Tábor bude podpořen z dotace MŠMT. V termínu 2. – 4. 9. 2022 proběhne také setkání mládeže ČRS v Jaroměři, přičemž pořadatelem je Východočeský ÚS. Program bude složený ze soutěží a exkurzí. ČRS také obdržel pozvání na setkání a ocenění organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody, které se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR.

Republiková rada ČRS schválila přípravu dokumentace pro stavební řízení, inženýring a dokumentace pro provedení stavby a pro následné zahajovací stavební práce v rozsahu rekonstrukce koupelna s WC v rekreační budově ČRS, sauna s koupelnou v budově ČRS služby, s. r. o. a sklep pod udírnou.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pokračují práce na přípravě tištěné zprávy o činnosti za volební období 2018-2022 pro XIX. Republikový sněm ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s kontrolou směrnic a metodických pokynů Sekretariátu a Republikové rady ČRS týkajících se mzdové agendy a kontrolou vedení pokladny cenin. Konstatoval, že směrnice a interní pokyny jsou dostačující, jsou plněny a nebylo shledáno závad a nedostatků. Ve vedení pokladny cenin ani v jejich účtování nebyly shledány nedostatky.

Republiková rada ČRS projednala možné varianty financování RIS. Po důkladném prodiskutování této problematiky bylo dohodnuto dopracování variant a přesunutí projednání tohoto bodu na další zasedání. Republiková rada ČRS rovněž schválila kompetence Řídícího výboru RIS a metodiku odměňování pracovních orgánů RIS. V současné době probíhají intenzivní práce pracovních skupin pro jednotlivé oblasti systému.

Předseda hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák informoval o jednání hospodářského odboru, přičemž stěžejními body bylo plnění postupu zarybňování a činnost rybářské stráže na revírech Republikové rady ČRS za rok 2021 a návrh plánu zarybnění na rok 2022 či podpora populací karase obecného.

Republiková rada ČRS schválila účast Ing. Vrány a finanční příspěvek v rámci konání Symposia PERCIS-V o okounovitých rybách. Dále odsouhlasila podání žádosti na mezinárodní federaci ICSF o pořadatelství MS juniorů a kadetů RT v Českých Budějovicích v roce 2023. Byla schválena úprava Směrnice Republikové rady ČRS pro organizování sportovní činnosti v ČRS a Statutu činnosti sportovních odborů lovu ryb udicí a rybolovné techniky při Republikové radě ČRS. Do funkce předsedy odboru LRU položená při Republikové radě ČRS byl jmenován Aleš Suchánek.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 2. června 2022.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

7. 4.

Podlesný

Praha

Podání žádosti ČRS v dotačním programu 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 2022

11. 4.

Heimlich, Vrána, Ličko, Kočica, Mareš, Kočica

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

12.4.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference – příprava naučné stezky se zájmovými svazy na Natura Viva 2022

12. 4.

Vrána

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 03 Rybářská stráž

13. 4.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference Odbor RT

13. 4.

Mach, Heimlich

Poslanecká sněmovna PČR

Setkání statutárních zástupců ČRS s předsedou Zemědělského výboru PSP ČR

14. 4.

Heimlich, Kočica, Mareš, Zdvořáček, Bauerová, Ličko, Vrána, Chybová

Středočeský ÚS

Porada jednatelů, zahájení analytických prací na RIS s dodavatelem systému

19. 4.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Podlesný, Chybová, Bauerová, Ličko, Vrána, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

19. 4.

Heimlich, Kočica, Ličko, Vrána, Chybová, Mareš

Sekretariát Rady

RIS – porada garantů jednotlivých PS

20. 4.                          

Vrána

Západočeský ÚS

Přednáška (karas obecný, slunka stříbřitá a úhoř říční) na aktivu hospodářů ZČÚS

20. 4.

Kočica

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 01 Členská základna

20. 4.

Heimlich, Bauerová, Kočica,

Sekretariát Rady

Porada k financování RIS

20. 4.

Kočica

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 04 Správa RIS

21. 4.

Vrána

ORP Litoměřice

Jednání k napojení ramen Kliment a Nové Dvory na hlavní tok Ohře

22. 4.

Vrána, Podlesný

ČSOP

Koordinace akce Ukliďme Orlík, vyzvednutí pytlů

25. 4.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Chybová, Bauerová, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

25. 4.

Heimlich, Kočica, Chybová, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS s fa. Asseco

25.- 26. 4.

Ličko, Podlesný, Vrána

Štědronín, ÚN Orlík

Úklid břehů ÚN Orlík 2022 II

26. 4.

Vrána, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 03 Rybářská stráž

26. 4.

Kočica

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS s fa. Equica

27. 4.

Mareš, Kočica

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 07 Veřejně přístupné informace

27. 4.

Kočica

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 01 Členská základna

28. 4.

Bauerová

Sekretariát Rady

Kontrola RDR

28. 4.

Podlesný

Praha

Výroční zpráva ČRS za rok 2021 pro dotaci NNO z kapitoly MZe

29. 4.

Podlesný

SZIF/MZe Praha

Jednání k Operačnímu programu Rybářství na období 2014–2020 a 2021–2027

2. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Chybová, Bauerová, Mareš, Vrána, Podlesný

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

2. 5.

Heimlich, Kočica, Chybová, Mareš, Vrána

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS s fa. Asseco

2. 5.

Vrána

Sekretariát Rady

RIS – jednání s p. Macholdou a zástupci RS ze SČÚS

3. 5.

Ličko

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS Sk. 02 Hospodářská oblast – revíry

3. 5.

Chybová

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS Sk. 06 Sport a mládež

3. 5.

Vrána

Sekretariát Rady

RIS – jednání s PČR odd. cizinecké policie

4. 5.

Ličko

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS Sk. 04 Hospodářská oblast – rybníkářství a rybochovná zařízení

4. 5.

Kočica

Sekretariát Rady

Videokonference RIS Sk. 01 Členská základna

4. 5.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference ustavující schůze Odboru LRU položená

5. 5.

Vrána

Těchonín

Výjezdní zasedání OŽPČV


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok