Aktuální povolená denní doba lovu je: 05:00-22:00 na MP revírech a 7:00-17:00 na P revírech.

Nejčastěji hledané: MP revíry, P revíry, Rybářský řád, Rybářský kalendář

Návod k využití e-sumáře úlovků pro zpracovatele povolenek ČRS

1) Přihlašte se na internetové adrese „ sumar.rybsvaz.cz “ pomocí zaslaného e-mailu a hesla.

1

2) Pro vložení nového úlovkového lístku stiskněte „vložit sumář úlovků“ pro zpracování prostřednictvím zadání sumáře na konci povolenky, případně "vložit povolenku", pokud chcete zadat povolenku prostřednictvím vyplnění denních docházek (například u nevyplněných nebo špatně vyplněných sumářů povolenek).

Snímek obrazovky 2021 12 04 075952

3) Do pole „Číslo povolenky“ zadejte číslo povolenky - manuálně nebo čtečkou čárového kódu. Postup je stejný pro zadání denních docházek i sumáře.

 • Systém automaticky doplní data o povolence - kdo ji vydal, jakou má platnost, druh a věkovou kategorii.
 • Pokud se jedná o krátkodobou povolenku (v čárovém kódu povolenky není uveden údaj s rokem platnosti), systém ji vyhodnotí jako platnost rok 2000. To je v pořádku, ponechte tento údaj.

 

3

4) Pokud vkládáte povolenku prostřednictvím sumáře, je postup následující:

do pole „Přidat revír“ vepište číslo revíru a stiskněte „enter“. Systém vyhodnotí a doplní název daného revíru dle aktuální databáze.

 • Číslo revíru zadávejte bez mezer (např. 481501)
 • Pokud se jedná o podrevír, zadejte číslo podrevíru bez mezer za číslo mateřského revíru - např. podrevír č.1 (Nepomucký) revíru č. 401018 bude zadán číslem 4010181.
 • Systém automaticky doplní název revíru (podrevíru).

 

6

 

5) Do tabulky u zadaného revíru vyplňte údaje ze sumáře úlovků. Mezi jednotlivými poli u revíru se pohybujete buď klávesou „enter“, "tab", nebo pomocí myši.

 • U každého zadaného revíru je nutné mít uvedenou alespoň jednu docházku!
 • Pokud je zadán více než jeden revír, v zápatí se kalkulují kontrolní součty, které by měly odpovídat stavu v sumáři úlovků. 

8

6) Po vyplnění údajů z příslušného revíru zahájíte zadávání dat dalšího revíru vyplněním jeho čísla a tlačítkem „přidat revír“.

7) Pokud jsou na povolence evidované kontroly RS, jsou zadávány na závěr vyplnění - u každého jména zadaného revíru je malá ikonka (zvýrazněno na obrázku žlutě), která propíše daný revír do tabulky s kontrolami. Jedna kontrola na revíru = jeden řádek, datum kontroly doplňujte číselně  - viz obrázek, 0712 znamená 7.12.

Snímek obrazovky 2021 12 04 080955


7) Po vyplnění kompletního sumáře povolenky ukončíte zadávání tlačítkem „uložit a zadat další sumář“ (přejde k zadání nového sumáře úlovkového lístku ), nebo „uložit a návrat..“ (přejde do seznamu vámi zpracovaných povolenek s možností zpětné úpravy).

 

4) Pokud vkládáte povolenku prostřednictvím denních docházek, je postup následující:

do pole „Přidat revír“ vepište číslo revíru a stiskněte „enter“. Systém vyhodnotí a doplní název daného revíru dle aktuální databáze.

 • Číslo revíru zadávejte bez mezer (např. 481501)
 • Pokud se jedná o podrevír, zadejte číslo podrevíru bez mezer za číslo mateřského revíru - např. podrevír č.1 (Nepomucký) revíru č. 401018 bude zadán číslem 4010181.
 • Systém automaticky doplní název revíru (podrevíru).
 • Platí pravidlo jeden řádek v povolence = jeden řádek v systému
 • Datum je zadáváno jako číselný kod, tzn. na obrázku níže lovil rybář 30. listopadu, 1. prosince a 3. prosince
 • Na konci řádku s revírem jsou dvě ikony; první zduplikuje záznam, druhé zadá kontrolu RS na tento den v tomto revíru do tabulky, která je níže, do které na závěr zpracování zadejte číslo odznaku kontroly ( jako pěticiferený kod odznaku) 

 

Snímek obrazovky 2021 12 04 081642

7) Po vyplnění kompletního povolenky ukončíte zadávání tlačítkem „uložit a zadat další povolenku“ (přejde k zadání nové povolenky ), nebo „uložit “ (přejde do seznamu vámi zpracovaných povolenek s možností zpětné úpravy).

 

 

 

 

 

V případě dotazů technického rázu prosím kontaktujte uživatelskou podporu prostřednictvím níže uvedeného formuláře, případně v pracovní dny na telefonním čísle 725430242.

Technická podpora - formulář

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok