Seznam článků

 

 

Současnost Českého rybářského svazu a jeho perspektivy

 • 7 územních svazů.
 • 487 místních organizací.
 • 264 455 členů (z toho 227 271 dospělých a 37 184 členů mladších 18 let).
 • 1 379 rybářských revírů (z toho 911 mimopstruhových a 468 pstruhových).
 • 35 384 hektarů rybářských revírů (z toho 32 051 ha mimopsruhových a 3 333 ha pstruhových).
 • ČRS vydává povolenky k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.
 • Rybářství v ČR legislativně upravuje především zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.
 • Činnost v rámci ČRS je upravena vnitrosvazovými předpisy (Stanovy a Jednací řád).

 

Český rybářský svaz se při respektování svých historických základů a národních tradic spolkového rybářství v budoucnu soustředí na:

 • zachování současného systému sportovního rybolovu,
 • udržení stávajících rybářských revírů a pokud možno jejich rozšíření
 • úpravu pravidel lovu ryb v zájmu zatraktivnění a rozšíření jeho možností,
 • zachování cenové dostupnosti lovu ryb na revírech ČRS pro širokou rybářskou veřejnost,
 • prosazování zájmů a národních specifik českého sportovního rybářství v prostředí EU,
 • zavádění informačních technologií do činnosti ČRS s cílem zkvalitnit služby jak pro organizační jednotky, tak i pro členy ČRS,
 • částečnou profesionalizaci a zkvalitnění podmínek pro činnost rybářské stráže,
 • realizaci opatření na stabilizaci populací pstruha potočního, lipana podhorního a úhoře říčního v rybářských revírech,
 • podporu projektu návratu lososa obecného do vod ČR,
 • řešení problematiky negativního vlivu rybožravých predátorů na rybářství v ČR,
 • aktivní využívání národních a evropských dotačních programů,
 • docílení státní podpory u reprezentace ČR ve sportovním (závodním) rybolovu.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok