Seznam článků

Ochrana rybářských revírů

  • Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zajišťována rybářskou stráží, která má statut úřední osoby.
  • Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu.
  • V rámci ČRS působí v současnosti téměř 4 500 členů rybářské stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně. Mimo dobrovolné rybářské stráže působí u ČRS 14 profesionálních rybářských stráží.

 

Péče o životní prostředí a čistotu vod

  • ČRS průběžně sleduje kvalitu vody v rybářských revírech a snaží se předcházet haváriím.
  • Aktivně se zapojuje do řešení problematiky zprůchodňování vodních toků, do řízení při povolování nebo změně povolení k provozu malých vodních elektráren, odběrů vody, úprav koryt vodních toků apod.
  • ČRS se zabývá sledováním vývoje počtů rybožravých predátorů a vyhodnocováním jejich vlivu na společenstva volných vod. Zapojuje se do jednání s orgány státní správy pro ochranu přírody při řešení této problematiky.
  • Spolupracuje se státní ochranou přírody při záchraně ohrožených druhů ryb a vodních organismů.

 


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok