Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Český rybářský svaz, z. s.
Hlavní menu
Czech Fishing Union
Vlajky
English Deutsch Czech Rusky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Fotogalerie
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (7607.8 dnů)
Naši partneři
MZE FOR FISHING Moravský rybářský svaz Stále na rybách - ryby a rybaření Českomoravská myslivecká jednota Časopis rybářství Sensas Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň MZE FOR FISHING Moravský rybářský svaz Stále na rybách - ryby a rybaření Českomoravská myslivecká jednota Časopis rybářství Sensas Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
Naši partneři
 Dnes je pondělí, 17. června 2024, svátek má Adolf, zítra Milan Slunce 04:52Měsíc 21:15
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
Denní doba lovu ryb v červnu je na mimopstruhových revírech od 4 do 24 hod. a pstruhových od 5 do 22 hod.
Apartmány

Rybářský kalendář

Přidat událost
Přidat událost
Po
17.06.
Čt
27.06.
Světový den rybářství
Připomínka
So
31.08.
Poslední den lovu přívlačí v pstruhových rybářských revírech
Připomínka
Ne
01.09.
Začátek hájení pstruha obecného a úhoře říčního v rybářských revírech
Připomínka
Po
30.09.
Poslední den hájení hlavatky obecné v rybářských revírech
Připomínka
So
30.11.
Poslední den možnosti lovu ryb na umělou mušku v pstruhových rybářských revírech
Připomínka
So
30.11.
Poslední den hájení úhoře říčního v rybářských revírech
Připomínka

Aktuality a reportáže

Zasílání upozornění na nové aktuality a reportáže
Zasílání upozornění na
nové aktuality a reportáže
z 708

Do ztracena
Poster

Ze zasedání Republikové rady ČRS (duben 2019)

Datum: 08.04.2019

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 4. dubna 2019.

V prvním bodě jednání proběhlo jmenování předsedů odborů a komisí na období 2019-2022. Předsedou Ekonomické komise byl jmenován Ing. Karel Anders, předsedou Odboru čistoty vod a životního prostředí Ing. Tomáš Straka. Tím bylo dokončeno obsazení funkcí předsedů odborů a komisí na toto volební období, ostatní předsedové byli jmenováni na předcházejících zasedáních Republikové rady.

Republiková rada dále schválila návrh na změnu Statutu celosvazového rybolovu v souvislosti se změnou systému redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek, která byla schválena na mimořádném zasedání Republikové rady 20.března. Do příštího zasedání budou upřesněny některé detaily administrativně-technického rázu.

Revidován byl také termín pro zaslání přihlášek do probíhajícího výběrového řízení na pozici jednatele Českého rybářského svazu, z. s. Termín pro podání přihlášky byl prodloužen do 30. dubna 2019. Ke dni zasedání Republikové rady bylo přihlášeno 13 uchazečů, komise pro výběrové řízení na pozici jednatele ČRS posoudí přihlášky do VŘ po uplynutí nově stanoveného termínu, tedy počátkem května.

V dalším bodu jednání bylo jednomyslně schváleno jmenování členů Komise pro výběrová řízení na zakázky. Zástupci územních svazů byla navržena komise ve složení Ing. Karel Anders, Jiří Novák, Ing. Josef Kostka, Ing. Petr Votípka, Ing. Miroslav Bialek a Ing. Martin Podlesný. Výběrová řízení jsou zveřejňována na webových stránkách ČRS.

Předseda Ekonomické komise Ing. Anders a ekonomka ČRS Ing. Bauerová předložili Účetní závěrku a Zprávu o finančním hospodaření Rady ČRS a ČRS Služby, s.r.o. za rok 2018. Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Ing. Křenek informoval o provedené kontrole a souhlasném stanovisku RDR a doporučil Radě schválení předložených dokumentů. Stejné doporučení, tlumočené jejím předsedou Ing. Andersem, vydala i ekonomická komise. Republiková rada ČRS následně účetní závěrku a zprávu o finančním hospodaření schválila. Hospodaření Rady ČRS skončilo přebytkem ve výši 2,4 mil. Kč (hlavním důvodem byla úspora některých rozpočtovaných nákladů z důvodu jejich pokrytí získanými dotacemi), společnost ČRS služby s.r.o. vykázala zisk ve výši 136 tis. Kč.

Jednatel ČRS Ing. Jan Štípek v souvislosti s avizovaným ukončením působení na pozici jednatele ČRS (k 30.6.2019) Radu informoval, že k 3. 6. 2019 odstupuje také z funkce jednatele ČRS Služby s.r.o. Republiková rada ČRS vzala informaci  na vědomí.

Poznámka: ČRS Služby s.r.o. je společnost ve 100% vlastnictví Českého rybářského svazu, z. s. Tato společnost byla založena za účelem zastřešení komerčních aktivit – pronájmu ubytovacích kapacit ve středisku Štědronín, prodeje výukových a propagačních předmětů atp. Pozice statutárních zástupců ČRS Služby s.r.o. od dob vzniku nebyla spojena s žádnou finanční ani materiální odměnou.

V souvislosti s usnesením Republikového sněmu, konaném v roce 2018, se Republiková rada ČRS zabývala plánovanými změnami Stanov ČRS. Rozhodnutím Republikové rady, a na doporučení právní komise, byl stanoven termín pro podání návrhů organizačních jednotek nebo členů ČRS na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019. Návrhy musí obsahovat původní znění, navrhované znění a odůvodnění návrhu změny.

Poznámka: Stanovy ČRS jsou klíčovým dokumentem, vymezujícím vzájemná práva a povinnosti členů i organizačních jednotek Českého rybářského svazu. Úprava Stanov je výhradně v kompetenci Republikového sněmu, který je svoláván každé dva roky. Další zasedání Republikového sněmu proběhne v roce 2020.

Hospodářský odbor Rady ČRS předložil výsledky hospodaření na revírech Rady ČRS v roce 2018 společně s plánem zarybnění na rok 2019. Materiál byl Radou jednomyslně schválen. Předloženy byly také zpracované statistiky úlovků za rok 2018 na všech revírech Českého rybářského svazu, více v aktualitě.

Předseda ČRS Dr. Mach zdůraznil nutnost zavedení jednotného informačního systému na všech úrovních organizačních složek ČRS, které bude jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady ČRS v květnu 2019. Na tomto zasedání bude předložena nabídka společnosti, která zajišťuje informační systém Lipan (do kterého je v současnosti zapojen Západočeský, Severočeský a Jihočeský územní svaz) stran finanční a technické náročnosti implementace systému do všech územních svazů. Předseda dr. Mach požádal územní svazy, které do jednotného systému zapojeny nejsou, o projednání možnosti implementace na úrovni výborů územních svazů a zdůraznil cíl zavedení jednotného informačního systému ve všech organizačních složkách nejpozději do konce volebního období (tj. roku 2022). V průběhu květnového zasedání Republikové rady budou také (na návrh předsedy ÚS pro Severní Moravu a Slezsko Ing. Kociána) prezentovány možnosti využití mobilních aplikací pro rybářskou stráž a výdej povolenek.

V jednom z posledních bodů se Republiková rada zabývala konáním rybářských závodů „O pohár předsedy ČRS“, které proběhnou v termínu 17.-20. října 2019 na revíru Rady ČRS Veslařský kanál Račice.  Konání závodů bylo schváleno, o propozicích a přihláškách budeme informovat v samostatné aktualitě. Na průběh ročníku 2018 se můžete podívat zde.

Další jednání Republikové rady proběhne 9. května 2019.

Tomáš Kočica


 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

2.3. (Hnízdilová) Rada ČRS - Zasedání ORT; 9. 3. (Hnízdilová) Rada ČRS - Zasedání odboru mládeže; 13. 3. (Horák, Ličko, Štípek) Rada ČRS – zasedání HO; 13. 3.  (Zdvořáček, Vrána) Praha, Krč - Porada předsedů DK ÚSMP; 14. 3. (Podlesný) České Budějovice - Plenární zasedání RS ČR; 14. 3. (Štípek, Ličko, Zdvořáček, Podlesný, Bauerová) Rada ČRS – porada jednatelů; 15. 3. (Podlesný) Praha - komise k zakázce "Dodávka monté úhoře říčního" pro Středočeský ÚS; 15. 3. (Hnízdilová) Rada ČRS - Jednání s provozovateli RZ ve Smetanově Lhotě; 17. 3. (Podlesný) Račice, ÚN Orlík - zarybnění rybářského revíru č. 481 501 Vltava 16 - 19, ÚN Orlík, č. 441 501 VK Račice; 20. 3. (Hnízdilová, Zemánková, Kočica) Rada ČRS - Jednání se zástupcem ČOV o prezentaci na Olympijských festivalech 2020; 21. 3. (Vrána) Praha - ČR Regina: výlovy rybníků ČRS v Praze; 25. 3. (Anders, Štípek, Bauerová) Rada ČRS – zasedání EK; 25. – 27. 3. (Bauerová) Rada ČRS – kontrola RDR; 26. 3. (Vrána) AOPK ČR Praha – Chodov - pracovní schůzka AOPK k záchrannému programu na raka kamenáče; 27. 3. (Zemánková) Rada ČRS - Doručení rozhodnutí o výši dotace na sportovní reprezentaci 576 tis. Kč (100 % požadavku); 26. 3. (Vrána) Praha, MŽP - výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu; 27. 3. (Zdvořáček, Podlesný) Rada ČRS – příprava podkladů pro ÚOHS, kontrola projektů ČRS; 27. 3. (Zemánková) Rada ČRS - Doručení rozhodnutí o výši dotace na sportovní reprezentaci 576 tis. Kč (100 % požadavku); 27. 3. (Hnízdilová, Kočica)       ČNB - Prezentace projektů ČOV a zapojení svazů; 28. 3. (Hnízdilová) MŠMT - Vyzvednutí rozhodnutí o přidělení dotace na práci s mládeží 1 235 tis. Kč (stejně 2018); 1. 4. (Podlesný) Praha - zapůjčení simulátoru na zdolávání ryb pro oddělení rybářství a hydrobiologie, Mendelova univerzita v Brně - 100. výročí založení; 1. 4. (Vrána) Praha - IDNES.CZ rozhovor na téma vliv oteplování na ryby a rybářské revíry; 1. 4. (Zdvořáček, Podlesný) Rada ČRS – příprava podkladů pro ÚOHS, kontrola projektů ČRS; 2.4. (Štípek) – ÚS ČRS Plzeň – jednání svolané MZe ČR

Do ztracena
Poster

Výběrové řízení na pozici jednatele ČRS: přihlášky prodlouženy do 30.4.2019

Datum: 04.04.2019

S souladu s usnesením Republikové rady ČRS ze dne 4.4.2019 je termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici jednatele ČRS prodloužen do 30. dubna 2019. Podrobnosti a požadavky najdete v sekci Výběrová řízení.

Do ztracena
Poster

Vysazování a úlovky sezóny 2018

Datum: 04.04.2019

Sumáře úlovků za rok 2018 jsou finálně sečteny a na stránkách ČRS byla zveřejněna jejich úplná statistika. V dnešním článku se podíváme na vztah výše zarybňování a úlovků, kterých naši rybáři dosahují.


Statistiky jsou vždy do určité míry ošidné. Jsou do nich zahrnuty pouze úlovky, které si rybáři ponechávají, což vzhledem k sílícímu trendu "chyť a pusť" nutně vede k tomu, že na ně nemůžeme vždy a ve všem spoléhat. Stejně tak statistiky vysazování nejsou vždy směrodatné - jsou vždy přepočítávány podle  zarybňovacích plánů, ve kterých je stanoven počet a věková kategorie (povinně) vysazovaných ryb. Jenže pokud hospodář revíru vysadí místo plánovaného ročního kapra kapra tříletého, vstupuje do hry přepočet věkových kategorií podle prováděcí vyhlášky k Zákonu o rybářství. Ten stanoví koeficienty, podle kterých se počet ryb přepočítává podle toho, v jaké věkové kategorii jsou vysazeny. Dlouhodobé trendy jsou nicméně relevantním ukazatelem.

Poznámka: Kompletní statistiky úlovků uplynulé sezóny najdete také zde. Data v tabulkách se vztahují k roku 2018.  

Tomáš Kočica


 

amur odloveno kusů 20 457
  odloveno kilogramů 70 416
  vysazeno kusů 163 872
  vysazeno kilogramů 74 041
  Průměrná váha úlovku (kg) 3,44

amur


candát odloveno kusů 48 531
  odloveno kilogramů 92 618
  vysazeno kusů 1 107 435
  vysazeno kilogramů 11 935
  Průměrná váha úlovku (kg) 1,91


pstruh duhový odloveno kusů 119 231
  odloveno kilogramů 52 048
  vysazeno kusů 345 773
  vysazeno kilogramů 99 270
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,44

kapr odloveno kusů 945 848
  odloveno kilogramů 2 134 987
  vysazeno kusů 2 521 852
  vysazeno kilogramů 2 738 778
  Průměrná váha úlovku (kg) 2,26

lín odloveno kusů 28 904
  odloveno kilogramů 16 060
  vysazeno kusů 457 804
  vysazeno kilogramů 75 153
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,56

lipan odloveno kusů 487
  odloveno kilogramů 207
  vysazeno kusů 309 303
  vysazeno kilogramů 3 812
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,43

mník odloveno kusů 342
  odloveno kilogramů 275
  vysazeno kusů 2 276 049
  vysazeno kilogramů 223
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,80

okoun odloveno kusů 33 649
  odloveno kilogramů 11 503
  vysazeno kusů 173 904
  vysazeno kilogramů 12 186
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,34

pstruh obecný odloveno kusů 28 773
  odloveno kilogramů 10 431
  vysazeno kusů 820 120
  vysazeno kilogramů 19 696
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,36

siven odloveno kusů 15 641
  odloveno kilogramů 5 636
  vysazeno kusů 34 970
  vysazeno kilogramů 8 842
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,36

štika odloveno kusů 51 047
  odloveno kilogramů 103 350
  vysazeno kusů 693 774
  vysazeno kilogramů 39 219
  Průměrná váha úlovku (kg) 2,02

sumec odloveno kusů 8 589
  odloveno kilogramů 72 838
  vysazeno kusů 37 454
  vysazeno kilogramů 3 385
  Průměrná váha úlovku (kg) 8,48

úhoř odloveno kusů 11 359
  odloveno kilogramů 8 665
  vysazeno kusů 1 200 338
  vysazeno kilogramů 1 999
  Průměrná váha úlovku (kg) 0,76

Do ztracena
Poster

Ohlédnutí: březen 2019

Datum: 03.04.2019

Letošní březen byl z pohledu rybářů na události velmi bohatý. Proběhlo zasedání nové Pstruhařské sekce Hospodářského odboru a dokonce dvě zasedání Republikové rady, jejichž výsledkem je jednomyslně schválený nový model redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek.


První zasedání Pstruhařské sekce Hospodářského odboru Rady ČRS

4. března proběhlo první jednání nově vytvořené skupiny, jejímž hlavním cílem je dlouhodobý strategický plán na zvrácení nepříznivého stavu pstruhových revírů, zejména ubývající populace pstruha obecného a lipana podhorního. Předsedou sekce byl na ustavujícím zasedání zvolen MVDr. Miroslav Kulich, který byl ve funkci následně potvrzen Republikovou radou ČRS. V rámci prvního zasedání byly diskutovány zejména podobnosti a rozdíly na pstruhových revírech jednotlivých územních svazů, zarybňovací postupy a problematika nízké míry přirozené reprodukce na pstruhových revírech a odchovných kapilárách díky vlivu predátorů a velmi nízké hladině vody v posledních letech.

Vyhlášení soutěže Příroda kolem nás

V průběhu března byla vyhlášena ojedinělá soutěž, na které se podílí zájmové spolky z celé ČR - rybáři, myslivci, včelaři, zahrádkáři i chovatelé. Jedná se o vědomostní soutěž pro děti mezi 10 a 16 lety, probíhající prostřednictvím online testů. Uzávěrka je 15. dubna, takže soutěžící z řad dětí a mládeže mají poslední možnost se do soutěže zapojit! Více na následujících stránkách.

Zasedání Republikové rady ČRS

Stejně jako každý měsíc proběhlo pravidelné zasedání Republikové rady ČRS. Rada jmenovala nové předsedy sportovních odborů (Muška, Feeder, Přívlač, RT), předsedou Hospodářského odboru se stal předseda Východočeského ÚS Václav Horák a předsedou právní komise předseda Severočeského ÚS JUDr. Jaroslav Holý. Proběhly také nominace zástupců územních svazů do nově vzniklé Komise pro výběrová řízení na zakázky, k dalším nominacím se Rada vrátí na svém dubnovém zasedání. Aktuálně otevřená výběrová řízení je možné prohlédnout také na tomto odkazu. Otevřeno bylo také výběrové řízení na nového jednatele ČRS, nový jednatel nahradí ve funkci Ing. Jana Štípka, který plánovaně odchází 1. července do důchodu. Více informací z březnového zasedání Rady najdete v aktualitě.

Mimořádné zasedání Republikové rady ČRS na téma redistribuce

V průběhu března proběhlo mimořádné zasedání Rady na téma nového systému redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek mezi územní svazy. Toto téma bylo v posledních měsících (a letech) velmi často skloňováno - dosavadní systém redistribuce, vycházející z prosté finanční úhrady ulovených ryb držiteli celosvazových povolenek nahrazuje nový systém, zohledňující mimo úlovků i počty docházek na revíry (nezapočítávají se vlastní rybáři na vlastních revírech územního svazu), rozdílné náhrady podle ponechaných rybích druhů a odstraňuje disproporce mezi pstruhovou a mimopstruhovou redistribucí. Republiková rada po důkladném projednání návrh podpořila, a to jednomyslně. Poprvé začne platit v roce 2020. Více podrobností o novém systému redistribuce naleznete zde.

Jarní zarybnění revírů Rady je v plném proudu

Tradiční jarní zarybnění revírů Rady (na kterých platí kromě celosvazových povolenek i povolenky všech územních svazů) bylo v letošním roce ještě intenzivnější než obvykle. Důvodem je plánované snížení hladiny Trnávky a Orlíku z důvodu nutných rekonstrukcí. Vysazen byl amur, kapr a candát v lovných velikostech. Zarybněn byl také Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší a připravované je také zarybnění pstruhového revíru Morava 24.

 

Do ztracena
Poster

Výběrové řízení na tiskoviny (vzdělávací materiály)

Datum: 03.04.2019

Český rybářský svaz, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na "Vydání vzdělávacích materiálů" s termínem podání nabídek 30.4.2019.

Č.j./evidenční číslo: 67/19

Kompletní dokumentaci k výběrovému řízení najdete v sekci Výběrová řízení.

Do ztracena
Poster

Nový systém redistribuce financí z prodeje CS povolenek

Datum: 29.03.2019

Jak jsme již informovali v uplynulém týdnu, Republiková rada ČRS na svém mimořádném zasedání 20. 3. 2019 jednohlasně schválila nový model redistribuce finančních prostředků, získaných z prodeje celosvazových povolenek mezi jednotlivé územní svazy. Poprvné bude uplatněn při výpočtu redistribuce  z celosvazových povolenek prodaných v roce 2020. 

Připomeňme si ještě jednou jeho principy.

1. Pevně kalkulovaná cena celosvazové povolenky

Cena celosvazových povolenek bude pevně stanovena ve výši 1,8 násobku průměrné ceny územních povolenek pro daný rok.

2. Odečet 80 % hodnoty územní povolenky z každé příslušné prodané celosvazové povolenky jako příjem pro ÚS

Hodnota odečtu z každé prodané celosvazové povolenky příslušným úzmením svazem jako příjem ÚS bude činit 80 % z ceny příslušné územní povolenky za rok výpočtu redistribuce.

Příklad: Cena roční celosvazové mimopstruhové (CS MP) povolenky pro dospělé je 2 200 Kč, cena roční územní povolenky pro dospělé je 1 200 Kč. Příslušný územní svaz, který svému členovi vydá CS MP povolenku si ponechává 960 Kč (80 % z 1200 Kč, zbývající částka (2 200 Kč – 960 Kč = 1 240 Kč) vstupuje do redistribuce za docházky a úlovky.

3. Společná redistribuce za docházky a úlovky pro P i MP revíry

Výpočet redistribuce za úlovky a docházky bude probíhat společně pro pstruhové i mimopstruhové revíry, resp. pstruhové i mimopstruhové povolenky. Tím dojde k odstranění výrazné disproporce mezi výší náhrad za úlovky stejného druhu ryby na pstruhovém a mimopstruhovém revíru. Do této chvíle byla výše náhrady např. za ponechaného pstruha obecného z pstruhového revíru několikanásobně vyšší než za pstruha z mimopstruhového revíru (cca 145 Kč/kg na MP a 400 Kč/kg na P revírech).

4. Do redistribuce vstupují jen docházky a úlovky členů jiného územního svazu 

Do výpočtu redistribuce nejsou započítány docházky ani úlovky vlastních členů (držitelů CS povolenek) na vlastních revírech. Náhrada za úlovky a docházky vlastních členů je řešena fixním odpočtem ve výši uvedených 80 % z ceny územní povolenky příslušného územního svazu za každou jím prodanou celosvazovou povolenku  (viz bod č. 2). Tímto krokem dojde k eliminaci vlivu např. zkreslování výše dosažených úlovků.

5. Zohlednění počtu docházek

Z celkové částky, která vstupuje do redistribuce za docházky a úlovky (výnos z prodeje celosvazových povolenek po odečtu 80 % hodnoty územní povolenky a odečtu režijních nákladů) bude podíl ve výši 15 % rozdělen  na základě počtu docházek. Do kalkulace docházek budou započteny pouze docházky na revíry územních svazů, ve kterých rybář není členem. Cílem je zohlednění faktu, že i návštěva revíru bez ponechání úlovku představuje pro uživatele revíru určitou zátěž (sekundární úmrtnost ryb po jejich puštění, náklady na nájem revíru, činnost rybářské stráže, úklid revírů, apod.)

6. Zohlednění dosažených úlovků podle druhu ryb

Zbylá část  redistribuce (po odečtu 15 % za docházky) bude rozdělena mezi územní svazy na základě dosažených úlovků. Opět budou započítány pouze úlovky na „cizích“ revírech, tedy těch, kterých rybáři dosáhnou na revírech územních svazů, jejichž nejsou sami členy. Výše náhrad za kilogram bude odlišná podle druhu ponechané ryby (doposud byla náhrada za kilogram např. candáta ve stejné výši jako za kilogram cejna). Ty jsou nově rozděleny do tří kategorií:

  • Kategorie 1 – candát, úhoř, pstruh obecný, lipan a hlavatka

Obrázek

Nejvýše ohodnocená kategorie bude odpovídat pevně stanovené náhradě ve výši 400 Kč/kg úlovku.

  • Kategorie 2 – štika, sumec, pstruh duhový, siven, lín, mník a okoun

Druhá kategorie bude mít také pevně stanovenou výši náhrad – kilogram úlovku bude vyplácen ve výši 300 Kč.

  • Kategorie 3 – ostatní rybí druhy

Třetí kategorie nemá výši náhrad stanovenou pevnou částkou, její výše bude každý rok vypočítávána ze zbývajících finančních prostředků v redistribuci po vyplacení úlovků ryb z první a druhé kategorie.

Příklad (velmi zjednodušený): Za kalendářní rok nachytali rybáři 100 kilogramů ryb z kategorie 1, 250 kilogramů ryb z kategorie 2 a 800 kilogramů ryb z kategorie 3. Celková výše redistribuce, určená k úhradě úlovků, je 235 000 Kč. Vyplaceno tedy bude 40 000 Kč za úlovky kategorie 1 (100 kg x 400 Kč/kg), 75 000 Kč za úlovky kategorie 2 (250 kg x 300 Kč/kg) a cena za kilogram úlovku ryby ve třetí kategorii bude po dopočtení 150 Kč/kg a celkem 120 000 Kč (800 kg x dopočtených 150 Kč/kg. Dopočteno jako: 235 000 Kč - 40 000 - Kč - 75 000 Kč/800 kg.


Těchto šest bodů tvoří hlavní těžiště změny systému redistribuce. Doplněny jsou i o některé další změny převážně administrativně-technického rázu (např. náklady na tisk CS povolenek a CS soupisů revírů nevstupují do nákladů CS rybolovu, ale budou účtovány jednotlivým územním svazům dle přesné odebraného množství).

Věříme, že tyto změny povedou ke spravedlivějšímu systému, který bude lépe zohledňovat jak podíl jednotlivých územních svazů na tvorbě zdrojů celosvazového rybolovu (prodeji CS povolenek), tak na docházkách a úlovcích, které držitelé celosvazových povolenek dosahují. 

Petrův zdar!

Tomáš Kočica, Branislav Ličko

 

Do ztracena
Poster

Přebíráme z časopisu Rybářství - Zneužití povolenek nehrozí (duben 2019)

Datum: 28.03.2019

ObrázekVedle rybářského lístku je povolenka k rybolovu základním dokladem každého rybáře, kterým prokazuje oprávnění lovit ryby v daném rybářském revíru. To je obecně známá věc. Málokdo si však uvědomuje, kolik povolenek se ročně vydává a jak rozsáhlá administrativa je s tím spojená. Jen Český rybářský svaz, jako největší uživatel rybářských revírů, ročně vydá skoro 230 tisíc všech druhů povolenek (celorepublikových, celosvazových, územních, místních – ročních i krátkodobých, pro členy i nečleny).

Text: Jan Štípek, jednatel Českého rybářského svazu


Kdysi byly povolenky k rybolovu poměrně jednoduché tiskoviny, které postrádaly jakékoliv ochranné prvky a nebyly ani z tiskárny opatřeny čísly. Postupem času, jak se vyvíjely kopírovací technologie, přibyly na povolenkách různé stupně ochrany, které ztěžují případnou výrobu falzifikátů. Jen pro zajímavost – případy padělání povolenek se vyskytly, falza byla zachycena před 11 lety. Po této zkušenosti byly tehdy používané ochranné prvky ještě posíleny. V současnosti jsou tedy povolenky proti falšování chráněny. Samozřejmě způsobem přiměřeným jejich nominální hodnotě, významu a užití. A nutno poznamenat, že mluvíme-li o povolenkách, jedná se o územní, celosvazové a celorepublikové, kterých je drtivá většina. Pokud je některá místní organizace uživatelem revíru a z toho titulu vydává vlastní povolenky k rybolovu platné na jejích revírech, je ochrana povolenek dána jejím rozhodnutím.

Unikátní číslo a čárový kód povolenek

Výdej územních a celosvazových povolenek se stal ještě bezpečnější s nástupem informačních systémů zajišťujících evidenci povolenek. Každá celosvazová i územní povolenka má kromě ochranných prvků vytištěno unikátní číslo a čárový kód, které obsahují druh povolenky, rok platnosti a její číslo. Většinou je dohledatelné, kterému výdejci byly dodány povolenky konkrétní číselné řady a kterému rybáři pak byla vydána povolenka určitého čísla. Ve třech územních svazech (Západočeský, Jihočeský a Severočeský), používajících informační systém LIPAN, je tak zajištěna téměř stoprocentní ochrana povolenek proti zneužití a vydání povolenky stejného čísla (pokud by byla duplicitně vytištěna) více rybářům. Další kontrola následuje při zpracování statistik úlovků, kdy by byla u celosvazových povolenek případná duplicitní povolenka (se stejným čárovým kódem a číslem) zjištěna a zaznamenána.

Z toho vyplývá, že v případě územních a celosvazových povolenek, zejména tam, kde se používá jednotný informační systém, je prakticky vyloučeno uvedení „neoriginálních“ či vadně vytištěných povolenek do oběhu. Pokud by se tak výjimečně nestalo hned při kontrole dodávky povolenek z tiskárny, přijde se na takovou povolenku při výdeji (systém ji neumožní vydat) a v krajním případě při zpracování statistik úlovků (znovu se načítá čárový kód všech zpracovaných povolenek).

Centrální databáze členů zatím chybí

Riziko odhalení hrozí i při přestupku, zjištěném rybářskou stráží. Hlášenka s kopií povolenky se dostane do příslušné místní organizace, která by okamžitě zjistila, že zadržená povolenka není v dokladech o výdeji zaznamenána. Ostatně takto byl odhalen i zmíněný případ padělané povolenky, kterou zadržel člen rybářské stráže na ÚN Orlík a následně ji jako falzifikát označil hospodář tohoto revíru.

Evidenci vydaných povolenek by výrazně pomohla dosud chybějící centrální databáze členů podmíněná jednotným informačním systémem. Ten by zpřístupnil všem místním organizacím informace o výdeji povolenek, eliminoval by dvojí členství a zabránil prodeji povolenek v jiných organizacích členům, kterým byla povolenka zadržena za rybářský přestupek. Profesionální rybářská stráž by rovněž mohla z této databáze on-line čerpat informace o kontrolované povolence. Závěrem lze konstatovat, že povolenky jsou v současnosti celkem dobře chráněny proti zneužití a neoprávněnému vydání. Samozřejmě, nic není dokonalé a velmi sofistikovaný atak vyloučit nelze. Jednou ale přijde doba, která papírovým povolenkám částečně nebo úplně odzvoní. Perspektiva je v elektronické licenci k rybolovu, která bude pro rybáře komfortně dostupná. Bude spojená s evidencí úlovků pomocí aplikací chytrých mobilních zařízení využívajících GPS polohu rybáře, s automatickým označením revíru, data a času lovu. Rybář pak jen zaznamená svůj úlovek…

Jen nějak nevím – máme se na tu dobu těšit?

Rybářství, duben 2019

Do ztracena
Poster

Jarní zarybňování revírů Rady ČRS je opět v plném proudu

Datum: 26.03.2019

Hospodářský odbor při Radě ČRS projednal na svém zasedání dne 13. 3. 2019 návrh zarybnění rybářských revírů na rok 2019, jejichž uživatelem je Rada ČRS. Jedná se o mimopstruhové nádrže Orlík a Trnávka, dále Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší ve Zvíkovském Podhradí a pstruhový revír Morava 24.

Jelikož přišel čas jarních výlovů rybníků, tak s ním ruku v ruce přichází i záčatek plnění zarybňování. V současné chvíli vysazujeme násadu kapra na Orlíku, Trnávce, Račicích i na rybníčku Dolejší ve Zvíkovském Podhradí. Průměrná hmotnost vysazovaného kapra se pohybovala od 1,4 až do 2,5 kg, a proto se můžou rybáři tešit na zajímavé úlovky.

Obrázek

Zároveň přijíždí na ÚN Orlík první násada atraktivního candáta. V souvislosti s pravidelným vysazováním kvalitní násady candáta lze v nádrži pozorovat rostoucí úlovky této vysoce populární ryby. O velmi úspěšném dlouhodobém vysazování candáta do ÚN Orlík nejlépe svědčí to, že například v sezoně 2017 a 2018 bylo na této přehradní nádrži uloveno cca 20 % všech candátů z úlovků na revírech ČRS. 

Do ÚN Orlík putovala společně s kaprem taky násada amura. Ten vhodně doplňuje obsádku kapra a v nádrži rychle dorůstá trofejní velikosti. Věříme, že svojí vyhlášenou bojovností přinese tento náklad „živých torpéd“ radost nejednomu příznivci Petrova cechu.

S ohledem na očekávané podzimní manipulace s hladinou ÚN Orlík a ÚN Trnávka, o kterých jsme Vás již dříve informovali v našich aktualitách, posilujeme jarní zarybnění tak, aby si naši rybáři mohli dobře zachytat již nyní, na samém počátku rybářské sezóny.

Výlovy pokračují. Již nyní připravujeme distribuci dalších násad kapra, ale i ostatních druhů ryb. Další vysazování ryb proto na sebe jistě nedá dlouho čekat. Jakmile budeme vědět více, budeme vás opět informovat prostřednictvím článku v rubrice aktuality.

 

                                                                                           Hospodářské oddělení Rady ČRS

Do ztracena
Poster

Dubnový časopis Rybářství: zahájení pstruhové sezony a rozzlobený bývalý šéfredaktor

Datum: 26.03.2019

Ústředním tématem dubna je jako každý rok dychtivě očekávané zahájení pstruhové sezony. A v dubnovém vydání Rybářství jsou puntíkatí krasavci samozřejmě všude. Ať už na fotografiích, tak samozřejmě i v textech. To bývalý šéfredaktor časopisu Vladimír Urban se pstruhy ve svém článku nezabývá. Rozčílila ho internetová válka, která se na Facebooku vede proti současnému vedení Svazu, a tak si k tomu napsal své. A vzal to pěkně od plic…

Muškařský specialista našeho časopisu Josef Jehlička byl při psaní svého článku Rybářův duben samozřejmě ve svém živlu. „Potravou pstruhů jsou v této době především larvy chrostíků, jepic a blešivci, případně i další vodní živočichové včetně spláchnutého suchozemského hmyzu a červů. Větší pstruh nepohrdne ani rybkou, klidně slupne i příslušníka vlastního druhu. Z toho tedy vycházíme i při výběru umělých mušek,“ píše Jehlička a přidá i rady, jak nástrahy vodit a do kterých míst nahodit hned po příchodu ke slibnému místu v řece.

Obrázek

Vladimír Urban se pozastavuje nad internetovou kritikou vedení současného Českého rybářského svazu. „Na internetu řádí nejrůznější rybí kovbojové, kteří nosí kolťáky proklatě nízko a na domnělé soupeře střílejí okamžitě, bez vyzvání a rovnou od pasu. Kdyby to byla jen záliba několika part notorických šťouralů, kteří nemají nic jiného na práci, než lítat po webech a vzájemně si dopisovat a nadávat, tak by o nic nešlo. Jenže oni si tak na sociálních sítích, pro mě nepochopitelně, vyměňují názory i funkcionáři Svazu. Mnozí z nich asi také pálí dřív, než zapřemýšlí. Nebo střílejí, protože jim z nejrůznějších důvodů připadá, že čas ke střelbě právě uzrál. Je to normální?“ ptá se Urban a připomíná, že současná rybařina je (nejen finančně) dostupná pro každého a pokud se Svaz rozhádá, mohlo by se to klidně změnit.

Rozhovor s Kateřinou Markovou
Kateřina Marková je mladá dívka, přesto velmi ostřílená sportovkyně. Těžko byste v současném ženském casting sportu (rybolovná technika) hledali úspěšnější závodnici, vždyť se jedná o 55násobnou (!) mistryni světa. Na stránkách Rybářství jsme se v rozhovoru pokusili poodkrýt, v čem spočívá její nevídaný úspěch. Svou nemalou roli v něm sehrál její první trenér, dědeček Jiří. Rozebírali jsme také, co ji v současnosti naplňuje a jaké má další (nejen závodní) plány.

V dubnovém čísle najdete první ze série dvou článků věnovaných plavané, v němž Miloslav Dvořák popisuje základy chytání s bičem a děličkou. Pročíst si můžete také článek o problematice olova a jejich případných alternativách v případě, že by nám je EU skutečně zakázala používat, a s Vojtěchem Sklenářem se pak můžete vydat na tradiční lov hlavatek na Slovensku.

Končit ale musíme samozřejmě pstruhy. Ale těmi na druhé straně polokoule. Osud tomu tak chtěl, že zrovna v této době se podařilo Martinu Dvořákovi chytit jeho dosud největšího pstruha duhového. Měřil 69 cm a kdyby mu ocasní ploutev kdysi nenarušil hladový úhoř, mohl mít přes bájnou hranici 70 cm. Ale i tak jde o nádhernou rybu!

Prohlédnout si ji můžete samozřejmě na stránkách časopisu. A pro úplnost připomínám, že roční předplatné stojí 540 Kč, a pokud máte doma malého rybáře, který si zařizuje první povolenku, dostane od nás 50% slevu! Roční předplatné ho tak vyjde jen na 270 Kč.

Přeji vám pěkné čtení!

Ondřej Cupal
Šéfredaktor Rybářství

Do ztracena
Poster

Mimořádné zasedání Republikové rady ČRS : Návrh na změnu systému redistribuce schválen!

Datum: 20.03.2019

20. března 2019 proběhlo mimořádné zasedání Republikové rady ČRS na téma změny systému redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek.

Velmi pozitivní zprávou je, že navržená změna byla po důkladném projednání členy Republikové rady jednomyslně schválena. Nový systém tak bude vycházet nejen z principu náhrad za úlovky dosažené držiteli celosvazových povolenek, ale v souladu s doporučujícím návrhem Hospodářského odboru (viz aktualita) bude reflektovat i počet docházek, kategorizaci výše náhrad podle rybích druhů (bez rozdílu, zda byly uloveny na pstruhovém či mimopstruhovém revíru) a také nově nebudou do celosvazové redistribuce započítány docházky ani úlovky vlastních členů na vlastních revírech - k úhradě nákladů za vlastní členy na vlastních revírech bude sloužit fixní odpočet ve formě poměrné části ceny územní povolenky, kterou si územní svazy ponechají před odvodem finančních prostředků do rozpočtu redistribuce.

Nastavení nových pravidel redistribuce je předmětem jednání Republikové rady již od roku 2004, jednohlasné schválení je  úspěchem, který přispívá k jednotným pravidlům a podmínkám napříč územními svazy.

Tomáš Kočica

Do ztracena
Poster

Z březnového zasedání Hospodářského odboru při Radě ČRS

Datum: 18.03.2019

13. března 2019 zasedal pod vedením nově jmenovaného předsedy Václava Horáka Hospodářský odbor při Radě ČRS. Hlavním tématem jednání byly navrhované změny systému redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek.

Tato problematika je v posledních měsících jednou z nejvíce diskutovaných. Současný model redistribuce vychází z principu přerozdělení prostředků mezi územní svazy podle množství úlovků, které byly na jejich revírech dosaženy držiteli všech celosvazových povolenek. Vzhledem k celé řadě diskuzí a sporů je současný systém stále méně přijatelný a je předmětem připomínek. Na toto téma bude ve středu 20. března 2019 také mimořádně zasedat Republiková rada ČRS. Cílem jednání Hospodářského odboru bylo poskytnout podklady a doporučení Republikové radě.

V současnosti bylo zástupci územních svazů navrženo šest modelů redistribuce, většina z nich nese společné prvky. Na základě výsledku jednání  doporučuje Hospodářský odbor zohlednění následujících parametrů:

Kategorizace výše náhrad podle druhu ryb

Náhrady za úlovky budou vypláceny podle tří kategorií. V první kategorii s nejvyššími částkami navrhuje Hospodářský odbor candáta, úhoře, pstruha obecného, lipana podhorního a hlavatku. Druhá kategorie zahrnuje štiku, sumce, pstruha duhového, sivena, lína, mníka a okouna říčního. Třetí kategorie pak kapra a ostatní druhy ryb. Cena náhrad za kilogram je navržena jako pevná pro první a druhou kategorii, třetí kategorie bude dle návrhu dopočítána podle zbývajících nerozdělených financí a výše úlovku těchto druhů.

Sjednocení výše náhrad na pstruhových a mimopstruhových revírech

V současnosti jsou náhrady za kilogram úlovku kalkulovány zvlášť na mimopstruhových a pstruhových revírech. Navrhovaná úprava zahrnuje sjednocení těchto náhrad při zachování výše zmíněných kategorií – v současnosti je například téměř 20 % pstruhů obecných odloveno na mimopstruhových revírech.  Důvodem jsou i další skutečnosti, například vysazování pstruha duhového a sivena do vhodných mimopstruhových revírů, povodně nebo migrace ryb v období sucha do nižších částí řek.

Zohlednění počtu docházek na revíry

Množství úlovků není jediný směrodatný údaj, kterým se návrh systému redistribuce řídí; nově navrhuje Hospodářský odbor zohlednění počtu docházek držitelů celosvazových povolenek na revírech daného územního svazu. Odráží to skutečnost, že i návštěva revíru bez ponechání ryby představuje pro revír a uživatele revíru určitou zátěž (nájemné, rybářská stráž, sekundární úmrtnost ryb po jejím puštění, atd.).

Parametry se týkají pouze úlovků a docházek držitelů CS povolenek, kteří nejsou členy daného územního svazu

Velmi důležitou částí návrhu je, že počet docházek i náhrady za úlovky se budou započítávat pouze, pokud jsou dosaženy na povolenku člena jiného územního svazu. Jinými slovy, do redistribuce nebudou započítány úlovky ani docházky „vlastních“ rybářů na „domácích“ revírech. Při odvodu finančních prostředků do rozpočtu redistribuce tak územní svazy odvedou částku, sníženou o cenu jejich územní povolenky max. však průměrné ceny územních povolenek s cílem zamezit „umělému“ zdražování územních povolenek. Ta jim zůstává pro pokrytí nákladů na úlovky a docházky vlastních členů na vlastních revírech podobně jako je tomu u územních povolenek.

V dalších bodech jednání proběhlo vyhodnocení plnění zarybňovacího plánu na revírech Rady ČRS a činnosti rybářské stráže. Hospodářský odbor konstatoval výrazné zvýšení aktivity rybářské stráže na revírech Rady v uplynulém roce, částečně i díky intenzivní komunikaci a zlepšení podmínek pro výkon její funkce. Byl předložen i návrh zarybnění revírů Rady na letošní rok.

Na závěr zdůrazňujeme, že uvedený návrh nastavení parametrů redistribuce je pouze doporučujícího charakteru pro jednání Republikové rady ČRS. Úpravy Statutu celosvazového rybolovu a navazujících metodik jsou výhradně v kompetenci Republikové rady ČRS.

Tomáš Kočica

Do ztracena
Poster

Zasedal Odbor životního prostředí a čistoty vod

Datum: 18.03.2019

Dne 5. března 2019 zasedal Odbor životního prostředí a čistoty vod při sekretariátu Rady ČRS. Na počátku prvního letošního zasedání představil předseda Miloš Martínek nového člena odboru, kterým je Ing. Karel Němec za Východočeský ÚS. Spolu s Ing. Vránou poděkoval odstupujícímu členovi odboru Ing. Josefu Brátovi za vynikající spolupráci v předchozích 10 létech a předal mu diplom a drobné ocenění. Následovalo projednání zprávy o činnosti za rok 2018 a informace z jednotlivých územních svazů. Dále se odbor zabýval tvorbou strategického materiálu pro Radu ČRS, tedy materiálem, který analyzuje rizika a hrozby v oblasti životního prostředí a čistoty vod a nabízí jejich možná řešení. Byl projednáván výskyt rybožravých predátorů, zvláště kormoránů a vyder, na území jednotlivých územních svazů. Projednávány byly stávající žádosti, opatření obecné povahy (hromadně účinná povolení na odstřel kormoránů na území kraje), nové žádosti, požadavky, přístup a stanoviska orgánů státní správy, spolupráce s ČMMJ a praktické dopady schválených výjimek na zimující populace kormoránů. Diskutovány byly i ztráty na obsádce odchovných kapilár a revírů působené umělým zasněžováním sjezdovek a černými odběry vody, vliv vypouštěné studené vody ze základů přehrad, zvyšování retence vody a navyšování úkrytové kapacity toků prahováním (jízkováním) a možnost instalace inkubačních boxů pro polopřirozený odchov lososovitých ryb:

http://www.boite-vibert.com/presse-media-us.html

https://www.bioeconomy.fi/stocking-streams-with-salmon-and-trout-eggs-in-biodegradable-boxes/

http://lmfrfoundation.org/brown-trout-eggs/

https://flylordsmag.com/2018/07/09/experimental-trout-stocking-program-in-europe/

Členové odboru dostali předběžnou informaci o postupu státní správy ochrany přírody ve věci invazních nepůvodních druhů ryb a chystaném setkání s pracovníky AOPK ČR ve věci ochrany původních druhů raků a prevenci zavlékání račího moru (http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/396/063586.pdf?seek=1528360831)

Pavel Vrána, Odbor životního prostředí a čistoty vod

Do ztracena
Poster

Připravme se na snížení hladiny na ÚN Trnávka

Datum: 13.03.2019

Povodí Vltavy, s.p., připravuje na konec letošního léta postupné snižování hladiny ÚN Trnávka. Účelem opatření je zpřístupnění a odvodnění sedimentů předzdrže ÚN Trnávka, na které bude v průběhu letošní zimy navazovat postupná těžba sedimentů.

S postupným spouštěním nádrže se začne na konci srpna letošního roku. V průběhu září klesne hladina z typické letní hladiny (412-413 m. n. m.) na 411 m. n. m. Postupně bude snižována až na konečných 409 m. n. m. Jinými slovy, hladina bude oproti standardnímu letnímu stavu snížena o 3-4 m. Ryby by se díky pozvolnému snižování hladiny měly samy stáhnout z rizikových lokalit, chráněné druhy mlžů ohrožené zásahem budou sbírat pracovníci specializované firmy. V průběhu šesti měsíců by mělo dojít k odstranění více jak 83 000 m3 sedimentů ze dvou lokalit: v úseku mezi silničním mostem a ponořeným stupněm (délka úseku286 m) a od ponořeného stupně po říční kilometr 6,250.  K opětovnému napuštění nádrže by mělo dojít do první poloviny března příštího roku (2020), takže máme šanci, že nedojde k negativnímu ovlivnění výtěrů kaprovitých druhů ryb.   

Obrázek

Ukázka míst, kterých se dotkne těžba sedimentů (zdroj: PVL, s.p.)

Je jisté, že z krátkodobého pohledu přinese rybářům komplikace (snížená dosažitelnost břehů způsobená jejich obnažením při snižování hladiny, možné reakce ryb na snížení hladiny a těžbu sedimentů, hluková zátěž). Nicméně, je třeba dodat, že hlavní část prací se odehraje mimo hlavní sezónu a navíc v poměrně krátkém časovém úseku. Závěrem je třeba zmínit fakt, že sedimenty ubírají prostor rybám a nepříznivě ovlivňují kvalitu vody v nádrži (produkce rybám toxických plynů – amoniak, sulfan, obsahují fosfor, který se podílí na sinicových květech v letním období), lze vnímat tento zásah z dlouhodobého hlediska jakožto pozitivní.    

Na závěr to, co bude rybářskou veřejnost zajímat asi nejvíce: Rada ČRS jako uživatel rybářského revíru č. 421 503, ÚN Trnávka zatím neplánuje žádná omezení spojená s lovem ryb v době odstraňování sedimentů v horní části této nádrže na přelomu letošního a příštího roku. Samozřejmě, že celou situaci sledujeme, jsme si vědomi této mimořádné situace a jsme v kontaktu s příslušnými orgány. Pokud by došlo k situaci, že stav vody bude vyžadovat omezení lovu ryb nebo dokonce zákaz, tak o tom budeme neprodleně informovat rybářskou veřejnost prostřednictvím MO ČRS v okolí ÚN, webových stránek ČRS atd.

V současné době v rámci přijatých opatření přesunujeme hlavní zarybnění nádrže rybí obsádkou (zejména kapra) z podzimních měsíců na jarní období (březen, duben) a do začátku léta (červen, červenec). Dojde tak k odchytáni ryb rybáři (snížení rybí obsádky) ještě do doby plánované mimořádné manipulace s vodou.                                                                                          

Hospodářské odd. sekretariátu Rady ČRS

z 708

© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2024, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu