Hlavním bodem 7. letošního zasedání Republikové rady ČRS, které se konalo 6. září 2011, byla komplexní zpráva o činnosti za rok 2010. Hospodářské oddělení Rady ČRS předložilo obsáhlý materiál, podávající ucelenou informaci o:

Zpráva o činnosti má nejen informativní charakter, ale je i jedním z podkladů pro koncepční rozhodování centrálních orgánů ČRS. V rámci lepšího naplnění této funkce materiálu, si vyžádala Rada ČRS jeho doplnění o koncentrovaný souhrn závěrů a očekávaných vývojových trendů.

Rada se dále zabývala požadavkem Povodí Vltavy na doplnění soupisu rybářského revíru ÚN Orlík o upozornění rybářů na zákazy stanování, kempování, budování pevných přístřešků, provádění terénních úprav břehů, rozdělávání ohňů, znečišťování pobřežních pozemků i samotné vody v nádrži a dodržování dopravního značení v okolí nádrže. Důvodem je porušování těchto pravidel zejména v době letního non-stop rybolovu, který si někteří rybáři pletou s divokým pobytem přímo u vody, mimo území vymezená pro táboření a kempování. Rada ČRS se rozhodla uvedené upozornění zveřejnit v soupisech rybářských revírů ÚN Orlík a ÚN Trnávka pro rok 2012 a žádá rybáře (zejména pokud stojí o zachování zákonné výjimky umožňující na orlické nádrži 24 hodinový rybolov), aby tato základní pravidla slušného chování při rybolovu respektovali.

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí, zda zavést při výpočtu rozdělení výnosů celosvazového rybolovu (tzv. redistribuci) ještě počet docházek, který by přibyl jako druhý parametr ke stávajícím úlovkům. Po diskusi, a posouzení připravených modelových výpočtů, Rada ČRS zavedení druhého kritéria zamítla. Dopad na změnu výše redistribuce je totiž poměrně malý a nevyváží zbytečně složitější výpočty, které by tato změna vyžadovala.

Republiková rada ČRS se dále seznámila s výsledky odhadu prodeje celosvazových povolenek v letošním roce a z něho vycházejícího předpokladu výnosů celosvazového rybolovu v roce 2011. Jde o poměrně důležitý údaj, který je pro uživatele rybářských revírů v rámci ČRS podkladem k rozhodnutí o případném zarybnění revírů nad stanovený plán (pokud jsou výnosy za prodej celosvazových povolenek vyšší než plánované, územní svazy ČRS mohou z prostředků navíc vysadit do revírů mimořádné zarybnění).

Rada rovněž obdržela obvyklou informaci o aktivitách svých funkcionářů a pracovníků aparátu Rady ČRS od posledního zasedání (viz. níže) – nejdůležitější byla účast ČRS na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde měl ČRS svoji expozici. Tu navštívil i prezident republiky Václav Klaus (informace je v aktualitách z 31. 8. 2011 na tomto webu).

V různém vyslechla Rada zprávu Republikové dozorčí Rady ČRS o provedených kontrolách (středisko Štědronín na ÚN Orlík, provoz motorových vozidel sekretariátu Rady ČRS, čerpání rozpočtu mezinárodní sportovní činnosti, evidence prodeje a vyúčtování povolenek, ubytovací prostory v budově ČRS v Praze, hospodaření Rady ČRS za 1. pololetí t.r.) –  podstatnější závady nebyly zjištěny.

Dále Rada ČRS akceptovala návrh na uspořádání mezinárodní konference na téma „Vliv  kormorána velkého na ryby v rybářských revírech“ v roce 2012,  který je motivován rostoucími škodami na rybích obsádkách v řekách a odmítavým  postojem Ministerstva životního prostředí na ně přispívat. Svazu nezbývá, než se náhrad domáhat soudní cestou – sice zdlouhavou, ale s určitou nadějí na úspěch. Plánovaná konference (počítá se s jejím financování z prostředků Operačního programu Rybářství) naváže na obdobnou akci pořádanou svazem k problematice rybožravých predátorů před 5 lety i na zahraniční semináře a konference  na toto téma.

__________________________________________________________________

Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS (červen – srpen)

9.6.2011 (Štípek) – zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství; 10.6. (Zemánková, Brož) – návštěva MR handicapovaných rybářů; 11.6. (Cirklová) – účast na MR juniorů v RT; 13.6. (Vrána) – rozhlas – seriál o lovu ryb; 20.6. (Štípek) – předání ocenění nejlepším maturantům SRŠ Vodňany; 18.6. (Cirklová) – zasedání odboru RT, MR seniorů v RT; 21.-22.6. (Brož) – návštěva MO Nový Jičín, jejích chovných zařízení a rybářských revírů; 24.6. (Šíma, Štípek) – účast na jednání „Kulatý stůl“ u ministra zemědělství (české rybářství a jeho perspektivy, společná rybářská politika EU ve vztahu k ČR, videokonference se stálým zastoupením ČR v Bruselu); 30.6. (Šíma, Štípek, Brož) – jednání s vedením Hasičské vzájemné pojišťovny o spolupráci, podpis smlouvy o podpoře rybářského sportu ve výši 150 tis.Kč na rok 2011; 15.7. (Brož, Štípek) – jednání vedení Evropského rybářského fóra (předseda Szalay, místopředseda Lalauze a pokladník Brož – ekonomické otázky, propagace EAF, možnost získání nových členů), jednatel ČRS byl přítomen jako host a seznámil vedení EAF s profilem činností ČRS; 21.7. (Štípek) – účast na rozhlasové besedě „Káva o čtvrté“ na téma rybářství; 29.7. (Zdvořáček) – schůzka se soudním znalcem ve věci majetkové záležitosti rybníka MO ČRS Strakonice; 2.8. (Vrána) – rozhlas – pořad Třináctka; 3.- 4.8. (Vrána) – účast na 6. Světové konferenci rekreačního rybolovu v Berlíně; 11.8. (Brož, Zemánková) – návštěva letního tábora mládeže ve Smetanově Lhotě; 13.-14.8. (Podlesný) – kontrola revíru Morava 24 a Krupá 2, jednání o dodávkách zarybnění; 14.8. (Ličko, Podlesný) – noční kontrola na ÚN Orlík; 19.8. (Podlesný) – jednání na SZIF o dotaci na úhoří monté; 23.-24.8. (Brož) – pracovní jednání s prezidentem EAF p. Szalayem v Budapešti o ekonomických záležitostech; 23.8. (Zemánková) – seminář ČSTV k dotacím MŠMT; 24.8. (Vrána) – komise pro rybí přechody; 25.- 30.8. (Šíma, Štípek, pracovníci sekretariátu) – Země živitelka; 30.8. (Zdvořáček) – zastupování MO Stříbro při soudním jednání  ve věci majetkového sporu; 31.8.-1.9. (Zdvořáček) – účast při kontrole RS na Orlíku; 2.9. (Vrána) - TV Metropol – o rybářství; 38.9. (Podlesný) – plenární zasedání Rybářského sdružení ČR.

Ing. Urych a dr. Brož dále informovali Radu ČRS o velmi úspěšném MS v RT konaném 31.8. - 4.9.2011 v Hluboké n. Vlt. za účasti 17 států a o dobrých výsledcích reprezentace ČRS na nedávných Světových rybářských hrách v Itálii.

Jan Štípek