1. Základní znalosti z poznávání ryb a vodních organismů

1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) štika obecná
c) mník jednovousý
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) štika obecná
c) mník jednovousý
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) štika obecná
c) lín obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) podoustev říční
b) ostroretka stěhovavá
c) kapr obecný
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) jeseter malý
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) lipan podhorní
c) úhoř říční
7. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) jelec jesen
c) parma obecná
8. O jaký druh ryby se jedná?

a) bolen dravý
b) síh severní maréna
c) tolstolobik bílý
9. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) candát obecný
c) ostroretka stěhovavá
10. O jaký druh ryby se jedná?

a) losos obecný
b) pstruh obecný
c) hlavatka obecná
11. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec jesen
b) lín obecný
c) karas obecný
12. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec tloušť
b) plotice obecná
c) pstruh duhový
13. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) jeseter malý
c) siven americký
14. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) plotice obecná
c) pstruh obecný
15. O jaký druh ryby se jedná?

a) lipan podhorní
b) sekavec písečný
c) pstruh duhový
16. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec tloušť
b) lín obecný
c) siven americký
17. O jaký druh ryby se jedná?

a) piskoř pruhovaný
b) úhoř říční
c) vranka obecná
18. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) sumec velký
c) cejn velký
19. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh obecný
b) hlavatka obecná
c) losos obecný
20. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) karas obecný
c) perlín ostrobřichý
21. O jaký druh ryby se jedná?

a) okoun říční
b) candát obecný
c) lín obecný
22. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) perlín ostrobřichý
c) kapr obecný
23. O jaký druh ryby se jedná?

a) úhoř říční
b) piskoř pruhovaný
c) hrouzek obecný
24. O jaký druh ryby se jedná?

a) perlín ostrobřichý
b) jelec jesen
c) plotice obecná
25. O jaký druh ryby se jedná?

a) cejn velký
b) candát obecný
c) sekavec podunajský
26. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) jeseter malý
c) amur bílý
27. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) amur bílý
c) hlavatka obecná
28. O jaký druh ryby se jedná?

a) vranka obecná
b) hrouzek obecný
c) pstruh duhový
29. O jaký druh ryby se jedná?

a) karas obecný
b) kapr obecný
c) cejn velký
30. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) vranka obecná
c) perlín ostrobřichý
31. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) mřenka mramorovaná
c) plotice obecná
32. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumeček americký
b) sumec velký
c) mřenka mramorovaná
33. O jaký druh ryby se jedná?

a) ouklejka pruhovaná
b) ouklej obecná
c) cejnek malý
34. O jaký druh ryby se jedná?

a) cejn velký
b) cejn siný
c) cejnek malý
35. O jaký druh ryby se jedná?

a) karas stříbřitý
b) kapr obecný
c) karas obecný
36. O jaký druh ryby se jedná?

a) podoustev říční
b) ostroretka stěhovavá
c) parma obecná
37. O jaký druh ryby se jedná?

a) ouklej obecná
b) ježdík obecný
c) střevle potoční
38. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) husa velká
c) lyska černá
39. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kormorán velký
b) volavka popelavá
c) husa velká
40. O jaký druh živočicha se jedná?

a) volavka popelavá
b) potápka roháč
c) čáp bílý
41. O jaký druh živočicha se jedná?

a) vodoměrka štíhlá
b) chrostík velký
c) potápník vroubený
42. O jaký druh živočicha se jedná?

a) potápník vroubený
b) blešivec obecný
c) splešťule blátivá
43. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) racek chechtavý
c) polák velký
44. O jaký druh živočicha se jedná?

a) rak říční
b) škleble rybničná
c) vodoměrka štíhlá
45. O jaký druh živočicha se jedná?

a) škleble rybničná
b) mlok skvrnitý
c) velevrub malířský
46. O jaký druh živočicha se jedná?

a) vydra říční
b) hryzec vodní
c) bobr evropský
47. O jaký druh živočicha se jedná?

a) vydra říční
b) nutrie říční
c) bobr evropský
48. O jaký druh živočicha se jedná?

a) lyska černá
b) čírka obecná
c) polák velký
49. O jaký druh živočicha se jedná?

a) rosnička zelená
b) skokan hnědý
c) ropucha obecná
50. O jaký druh živočicha se jedná?

a) mlok skvrnitý
b) skokan hnědý
c) ropucha obecná
51. O jaký druh živočicha se jedná?

a) vážka ploská
b) znakoplavka obecná
c) šídlo modré
52. O jaký druh živočicha se jedná?

a) lednáček říční
b) kachna divoká
c) čejka chocholatá
53. O jaký druh živočicha se jedná?

a) užovka podplamatá
b) užovka obojková
c) zmije obecná
54. O jaký druh živočicha se jedná?

a) zmije obecná
b) užovka obojková
c) užovka podplamatá
55. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kuňka obecná
b) ropucha obecná
c) skokan hnědy
56. O jaký druh živočicha se jedná?

a) čáp bílý
b) volavka obecná
c) potápka roháč
57. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) čírka obecná
c) polák velký
58. O jaký druh živočicha se jedná?

a) škeble rybničná
b) perlorodka říční
c) plovatka bahenní
59. O jaký druh živočicha se jedná?

a) bahenka živorodá
b) perlorodka říční
c) plovatka bahenní
60. O jaký druh živočicha se jedná?

a) znakoplavka obecná
b) spleštule blátivá
c) chrostík žlutorohý