3. Základní znalosti způsobů lovu ryb

1. Lov na položenou je:

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov na jednoháčkovou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
2. Lov přívlačí je:

a) lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
b) lov muškařením
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
3. Lov čeřínkováním je:

a) lov vodorovnou síti o maximální ploše 1 m2
b) lov muškařením
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice s nástrahou, která může být v pohybu nebo i v klidu nastavena v libovolné výšce vodního sloupce
4. Co je to lov na plavanou?

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy může být aktivně ovliňován
b) lov ryb z plavidla
c) lov nástražných rybek vodorovnou síti o maximální ploše 1 m2
5. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří:

a) vybušniny
b) echolot
c) čeřínek
6. Mezi povolené technické prostředky k lovu patří:

a) výbušniny
b) čeřínek
c) harpuna
7. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
b) lov na moři
c) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
8. Jak se měří délka ryb?

a) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve
b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve
c) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve
9. V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?

a) 3 m
b) 5 m
c) 8 m
10. K lovu na plavanou nebo položenou v pstruhových rybářských revírech lze použít výhradně nástrahy:

a) rostlinného původu
b) umělé nebo rostlinného původu
c) rostlinného nebo živočišného původu
11. Při lovu přívlačí nebo muškařením

a) smí lovící použít vždy jen 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena
b) smí lovící použít 1 udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou
c) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat
12. Musí mít osoba provádějící lov u sebe vyprošťovač háčků?

a) ne
b) pouze na údolních nádržích
c) ano
13. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý hluboko v jícnu?

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
c) musím si ho vzít
14. Co je to návnada?

a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
15. Co je to nástraha?

a) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
b) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
16. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) 1
b) 2
c) neomezeně
17. Jakou maximální velikost může mít čeřínek?

a) neomezeně velký
b) 150 x 100 cm
c) 100 x 100 cm
18. Co musí mít u sebe osoba provádějící lov ryb?

a) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
b) rybářskou loďku a přístřešek
c) stojan na udice
19. Osoba provádějící lov je při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou oprávněna použít v rybářských revírech mimopstruhových:

a) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
b) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
c) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
20. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno do 31. 8. používat umělé nástrahy opatřené nejvýše:

a) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
c) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
21. Vyhrazování míst k lovu ryb je:

a) zakázáno
b) zakázáno u revírů o výměře do 2 ha
c) povoleno, ale pouze se souhlasem uživatele revíru
22. Při lovu na plavanou nebo položenou v rybářských revírech pstruhových smí lovící používat nejvýše:

a) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem
c) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky
23. Při lovu muškařením v rybářských revírech pstruhových smí být použita jen jedna udice s nejvýše:

a) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použit jen jeden jednoháček nebo dvojháček
b) jedním návazcem a jedním jednoháčkem
c) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček
24. Při lovu přívlačí nebo muškařením musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou vzdálenost:

a) alespoň 15 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
b) při které se nebudou při lovu vzájemně omezovat
c) alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
25. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. června do 31. srpna
26. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. března do 30. listopadu
27. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno v období od 1. 9. do 30. 11. používat umělé nástrahy opatřené nejvýše:

a) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) jedním jednoháčkem
c) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky