Aktuality a reportáže

Zasílání upozornění na
nové aktuality a reportáže

z 497


Národní kolo Zlatá udice 2017 - Šilhéřovice

Datum: 26.06.2017

 Ve dnech 23. – 25. června 2017 se ve slezských Šilheřovicích konalo Národní Kolo Zlaté udice.  Závody započaly dle časového harmonogramu v pátek v 16 hodin slavnostním zahájením, kterého se zúčastnili vedle závodníků a vedoucích i pozvaní hosté a pořadatel závodu. Po slavnostním slibu závodníků a hlavního rozhodčího popřál všem účastníkům předseda VÚS Ostrava, pan Martínek, pěkné sportovní zážitky.

 

První část závodu – rybářské znalosti – odstartovaly závod v místě ubytování, krásném prostředí internátní školy Společného stravování v Šilheřovicích. Závodníci museli poznat 20 druhů živých ryb, 15 druhů živých rostlin a 15 druhů živočichů.

Živé exponáty při soutěži vědomostí

V sobotu pokračoval závod lovem ryb udicí na revíru Opava. Závod proběhl dvou-kolově a až v příliš slunečném počasí, což se projevilo i na počtu ulovených ryb. V neděli pak Zlatou udici zakončoval závod v rybolovné technice na hřišti Sokola Hať.

Závodní trať při lovu ryb udicí

Po každé části závodu se trenéři a vedoucí družstev scházeli s pořadateli závodu k večerní poradě, kde vyhodnocovali ukončenou část Zlaté udice a dostávali pokyny na následující část.

Po rybolovné technice byly spočítány celkové výsledky a v odpoledních hodinách provedeno vyhodnocení a předání věcných cen úspěšným závodníkům. Předání cen provedl člen předsednictva VÚS Ostrava Ing. Kamil Drobek spolu s vedením soutěže.

 

KATEGORIE ŽÁKŮ

1. místo Pavel Lauš (JČ ÚS), 2. místo Filip Sitek (MS ÚS), 3. místo  Johanka Zemánková (MS ÚS)  

KATEGORIE ŽÁKYŇ

1. místo Julie Šulová (MRS), 2. místo Veronika Kepáková (MS ÚS), 3. místo  Michaela Farská (VČ ÚS)  

KATEGORIE JUNIORŮ

1. místo Aleš  Křížek (JČ ÚS), 2. místo Lucie Kepáková (MS ÚS), 3. místo  Vojtěch Burda (STŘ ÚS)  

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV

1. místo Moravskoslezský ÚS, 2. místo Východočeský ÚS, 3. místo  Jihočeský ÚS

Závěrem je třeba poděkovat všem sponzorům této zdařilé akce, stejně jako patří poděkování i odboru mládeže VÚS Ostrava, hlavně pak jeho předsedovi p. Bronislavu Bartošovi. V neposlední řadě patří dík i vedení školy v Šilheřovicích za poskytnutí prostor, ubytování a hlavně pak za velmi chutné stravování.

 

Pořadatelé NK ZU + odd. sportu

(Číst více...)


Chotěbořští rybáři oslavili výročí 110 let od založení

Datum: 21.06.2017

O víkendu 17. 6. 2017 oslavil rybářský spolek ČRS MO Chotěboř na chotěbořském náměstí T. G. Masaryka v rámci Dnů města Chotěboř své významné výročí.  V rybářském stánku a v prostorách náměstí připravili rybáři poutavou expozici a bohatý doprovodný program. K vidění bylo mnoho zajímavého   akvária s více než 30ti druhy sladkovodních ryb, které se vyskytují v okolí Chotěboře, v kašně plavaly ryby, a to i v trofejních velikostech, ke zhlédnutí byla výstava historických navijáků, rybářských prutů a fotografická výstava historie spolkové činnosti.  Kdo se chtěl dozvědět zajímavosti ze života sladkovodních ryb a jejich lovu, poslechl si přednášky, pro děti byl připraven koutek s rybářskou tématikou a soutěžemi, pro milovníky dobrého jídla ukázky přípravy a vaření rybích specialit. Za podpory Jiřího Marka z Jihočeského územního svazu byla k vidění exhibice rybolovné techniky, kterou si mohli zájemci rovněž vyzkoušet. V přilehlých prostorách ZŠ Buttulova byl pro rybáře i nerybáře připraven věrohodný simulátor na zdolávání různých druhů sladkovodních ryb a laserová střelnice kormoránů „Ulov si svého kormorána“. Příjemnou rybářskou atmosféru podpořilo bez mála 1000 návštěvníků. Všechny děti, rybáři i nerybáři si odnesli mnoho edukativních a propagačních materiálů s rybářskou tématikou  velkoformátový plakát s rybami našich vod, omalovánky, pexesa, magnetkya karty s rybami nebo časopis Rybářství.

Do dalších let přejeme všem rybářům mnoho krásných chvil u vody a našemu rybářskému spolku rozkvět v oblasti hospodářské i sportovní.

Výbor MO ČRS Chotěboř 

Fotografie z akce:

(Číst více...)


Mezinárodní mistrovství ČR v rybolovné technice

Datum: 20.06.2017

Ve dnech 16.-18.6.2017 se uskutečnilo ve Frýdku-Místku Mezinárodní mistrovství ČR. Mistrovství se zúčastnilo celkem 68 závodníků, z tohoto počtu bylo 54 mužů a 14 žen. Mimo závodníků z ČR se zúčastnili závodníci ze Slovenska, Slovinska a Polska. V pátek se závodilo na hřišti TJ Staré Město, závodníci začali s disciplínami 6, 7 a 9, protože nám nepřálo počasí, musela být disciplína 8 přesunuta na další den.

Daniel Hnízdil při disciplíně 3 - arenberg

Přestože v sobotu bylo téměř v celé republice slunečno, ve Frýdku-Místku tomu tak rozhodně nebylo. Na hřišti TJ Slovan, kam se závody přesunuly, začalo v dopoledních hodinách pršet a déšť přestal až v noci.

Velké poděkování patří jak pořadatelům (jmenovitě M. Pierzynovi), který přes nepřízeň počasí a jen s hrstkou dobrovolníků připravil velmi dobrý závod, tak rozhodčím, kteří celé dva dny dokázali v dešti bez přestávky na hřišti soudcovat.  A jak to celé dopadlo - po sečtení bodů ze všech disciplín se v kategorii mužů v pětiboji umístil na 1. místě Tomáš Spáčil (Středočeský ÚS), v kategorii žen byla 1. Tereza Havelková (Jihočeský ÚS), v sedmiboji si první místo odnesl Patrik Lexa (Jihočeský ÚS),  v sedmiboji žen 1. místo obsadila Kateřina Marková (Jihočeský ÚS) a mistrovský titul si v devítiboji odnesl Jan Luxa (Jihočeský ÚS). V soutěži družstev mužů vyhrála čtveřice z MRS a v ženách (do družstva se započítávají 2 ženy) vyhrálo družstvo JČ ÚS.

Uprostřed vítězné družstvo Jihočeského ÚS ve složení K. Marková, Bc. T. Havelková a trenér Josef Luxa

Všem vítězům, jak v jednotlivých disciplínách, tak ve vícebojích, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

 

Petra Hnízdilová

Odd. sportu a mládeže

(Číst více...)


Zasedal Hospodářský odbor při Radě ČRS

Datum: 16.06.2017

Na druhém zasedání Hospodářského odboru při Radě ČRS v letošním roce byla nejhlavnějším bodem jednání informace o možnosti získání výjimek z denní doby lovu ryb na vybraných revírech. Všichni členové odboru byly seznámeni s výčtem revírů, na které ČRS dle jednotlivých ÚS o tuto výjimku zažádal. Ne všechny územní svazy využily možnosti o požádání výjimky i na měsíc září. Výjimky pro lov 24 hodin jsou již pro celý ČRS v současné době vyřízeny a seznam revírů s dobou platnosti najdete v příloze. Děkujeme touto cestou MZe za vstřícný postoj a územním svazům včetně sekretariátu Rady, za vyřízení náročné administrativy kolem těchto výjimek.

V seznamu revírů s možnosti lovu ryb nonstop je i celá řada velkých ÚN (ÚN Lipno)

Dále se HO zabýval ochranou trofejních ryb a dravců a možností omezení úlovků na jednu povolenku. Zde se ukazuje veliká různorodost názorů a pohledu jednotlivých funkcionářů, kteří reprezentují své ÚS, a tak je cesta ke shodě velice trnitá. Z prezentace představené hospodářem Jihočeského ÚS p. Hladíkem vyplynulo, že nám pouhé 2 % rybářů odloví až 20 % z nasazených ryb, když dosahují v ponechaných úlovcích 30 a více kusů ryb. Přesto se HO na jednotném postupu neshodl.

Co se týče omezení počtu kusů na jednu povolenku, nedá se očekávat v brzké době shoda napříč celým Svazem, a tak jedinou cestou je, aby si toto jednotliví uživatelé řešili sami. V případě jejich prokazatelného úspěchu a opodstatněnosti, který bude podložen statistikou, se snad přidají v budoucnu i další.

Roční limit úlovků si řeší uživatelé revírů zatím pouze v rámci svých revírů

V ochraně trofejních ryb a dravců je situace totožná, každý člen HO má zcela individuální pohled na to, co je trofejní ryba. Pro někoho to je parma 70 cm, pro jiného kapr 90, i zde je shoda v rámci ČRS nemožná. Každý uživatel tak bude muset opět volit svoji vlastní cestu, pokud bude chtít otázku ochrany dravců a trofejních ryb řešit.

Rozebíralo se i kusové omezení lína obecného, které je vzhledem k jeho ceně, dostupnosti násady a možnosti lovícího odnést denně 7 kg, neekonomické a nesmyslné.

Násada lína obecného

Dále bylo řešeno omezení denních, měsíčních, ročních limitů u dravců, výsledek jednání je stejný jako v předchozích bodech, žádná shoda.

HO se zabýval i případnými návrhy, pokud by došlo k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb. k zákonu o rybářství. Tady panovala shoda, že bychom měli požadovat změnu denní doby lovu na letní a zimní, a to následovně: letní (duben, květen, červen, červenec, srpen, září) rybolov od 04 do 24 hod., zimní (říjen, listopad, prosinec, leden, březen) od 05 do 22 hod.

V různém byla rozpoutána diskuze nad aktuálním tématem zapisováním vyjmenovaných druhů ryb do sumáře úlovků a docházek (více kusů do jednoho řádku), kdy každý ÚS má na toto téma svůj pohled, kdy na něj v konečném důsledku doplácí členové nejednotným postupem RS v rámci ČRS.

Posledním z hlavních bodů jednání byla příprava Rybářského řádu ČRS a popisu revírů Rady ČRS na rok 2018 a 2019. Zde došlo k jediné podstatné změně a tou byl návrh, aby se na revírech Rady v lovu na nástražní rybku a její části směla použít jen celá nástražní rybka o minimální velikosti 15 cm.

Ochrana podměrečných candátů nám může časem přinést radost z trofejních úlovků

Všechna tato témata byla i s komentářem řešena na Radě ČRS, která se konala 8. 6. 2017. Rada ČRS pak po předložení návrhů od HO schválila:

- Návrh Rybářského řádu ČRS pro rok 2018 a úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS (BPVRP) spočívající v omezení úlovků lína obecného na 4 ks denně.

- Stanoví v rámci BPVRP povinnost lovícího odevzdat oddíl I a II povolenky lovu ryb po skončení její platnost.

- Předložit na příštím zasedání Republikové rady ČRS formulaci úpravy podmínek lovu ryb muškařením a lovem na umělou mušku v období od 1. 1. do 15. 6. tak, aby nedocházelo k cílenému lovu dravých ryb v době jejich hájení.

- Schvaluje BPVRP na revírech Rady a jejich úpravu tak, že při lovu na nástražní rybičku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenou vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybičky.

- Ukládá upravit v metodickém pokynu pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích, který je uveřejněn v celosvazovém soupisu revírů pro držitele celosvazových povolenek tak, aby bylo uloženo zapisování jednotlivých vyjmenovaných druhů ryb do samostatného řádku.

Věříme, že všechny tyto schválené návrhy budou ku prospěchu celého ČRS a členské základny.

 

Dušan Hýbner, předseda HO při Radě ČRS

Branislav Ličko, vedoucí hospodářského oddělení a hospodář revírů Rady ČRS

 

Přehled revírů ČRS s výjimkou z denní doby lovu ryb_2017-2019

(Číst více...)


Informační zpravodaj Rybníkářství - aktuální informace z oboru rybářství (červen 2017)

Datum: 16.06.2017

Rybářské sdružení České republiky se sídlem v Českých Budějovicích, jehož je Český rybářský svaz členem pravidelně vydává ve čtvrtletní periodicitě informační zpravodaj s názvem Rybníkářství. Vedle zachycení činnosti Rybářského sdružení zpravodaj přináší informace o jeho členech, legislativě, možnostech využívání národních i evropských dotací, z rybářského výzkumu, školství ... prostě z celého oboru.

Informační zpravodaj není určen jen pro členy Rybářského sdružení a odborníky z oboru, ale rovněž i pro širokou rybářskou veřejnost. Každý čtenář si tak může vybrat něco zajímavého pro rozšíření svých rybářských obzorů. Červnové číslo Rybníkářství si tak můžete prohlédnout v elektronické podobě ve formátu PDF pod následujícím odkazem: Rybníkářství.

(Číst více...)


Ze zasedání Republikové rady ČRS (červen)

Datum: 15.06.2017

Republikové rada ČRS zasedala 9. června 2017.

Při kontrole usnesení se Rada opětovně vrátila k možnostem změn systému celosvazového rybolovu s cílem eliminovat vliv úlovků na rozdělení prostředků celosvazového rybolovu mezi jeho účastníky. Členové Rady byli seznámeni s modelovým výpočtem zohledňujícím nejen tento požadavek, ale i zavedení parametru docházek a různé výše náhrady za úlovky dravých, lososovitých a ostatních druhů ryb. Ke sjednocení názorů jednotlivých členů Rady, reprezentujících územní svazy ČRS, však opět nedošlo a Rada proto nepřijala v této věci žádné usnesení. Znovu je třeba připomenout, že případné změny se nedotýkají rybářů, jde o záležitost účastníků celosvazového rybolovu, kteří vkládají své revíry do platnosti celosvazové povolenky.

Dravé ryby jako je candát a štika jsou zařazené v uvažované kategorizaci ryb při dělení prostředků z CS rybolovu ve skupině ryb s nejvyšší hodnotou

Rada dále projednala Zprávu o činnosti ČRS za rok 2016, která hodnotí uplynulý rok zejména z hospodářského hlediska. „V roce 2016 lze vyzdvihnout tři základní momenty – dva kladné, jeden záporný. Prvním pozitivem byl růst členské základny (přibylo přes 5 tisíc nových členů, z toho zhruba polovina dětí do 15 let), druhým vyšší prodej povolenek k rybolovu, a to jak územních, tak celosvazových. Vše mělo samozřejmě i příznivý finanční efekt – na členských známkách se vybralo o 1,3 mil. Kč více, příjmy za všechny druhy povolenek vzrostly o necelých 14 mil. Kč. Negativem byl pokračující trend snižování úlovků (na MP revírech o 270 tun, na P revírech o 7 tis. ks, úlovky pstruha obecného jsou na pětině stavu před 25 lety), který může mít řadu příčin, mezi něž ovšem rozhodně nepatří nižší objem zarybnění. To naopak vykázalo historicky nejvyšší hodnotu 212 mil. Kč“, je shrnuto v úvodu zprávy o činnosti. K tomu lze jen poznamenat, že vlivů působících na snížení úlovků je celá řada,  stále větší roli však hraje fakt, že více rybářů své úlovky pouští, protože jim primárně jde o úspěšné zdolání ryby a nikoliv o samotné rybí maso. A úlovky vrácené vodě se samozřejmě ve statistikách neobjeví.

Zájem o rybolov a zájem o aktivní trávení volného času v přírodě roste

Zpráva dále zmiňuje organizační strukturu ČRS, která je již několik let stabilní. Tvoří ji Český rybářský svaz., z. s. Praha jako hlavní spolek a 7 územních svazů se 485 místními organizacemi, jako spolky pobočné. V roce 2016 přibyly dvě nové MO ČRS - Smilovice a Zeleneč v rámci Středočeského ÚS ČRS.

Z dalších statistických údaje, uvedených ve zprávě:

V roce 2016 bylo v ČRS organizováno 244 155 členů, z toho 215 069 členů dospělých, 5 461 ve věku 16–18 let a 23 625 dětí do 15 let. Byl zaznamenán nárůst počtu členů v kategorii dospělých o 2 618 (+ 1,2 %), pokles v kategorii mládeže 15-18 let o 49 (- 0,9 %) a  zvýšení počtu dětí do 15 let o 2 515 (+ 11,9 %). Celkem tedy přibylo 5 084 členů (+ 2,1 %). Nejpočetnějším územním svazem je Moravskoslezský s téměř 44 tisíci členy,  nejméně, 29 tisíc, jich je v Jihočeském ÚS. Největší členskou základnu eviduje MO Ostrava, a to 6 586 členů, za ní se řadí MO Plzeň 1 se 6 237 členy. Průměrný počet členů místní organizace je 503.

Na zmíněný růst členské základny se váže i vyšší zájem o povolenky k rybolovu, kterých bylo v minulém roce prodáno celkem přes 214 tisíc kusů všech druhů mimopstruhových i pstruhových povolenek v celkové hodnotě 277 mil. Kč.

V roce 2016 hospodařil ČRS na 1 308 rybářských revírech (včetně rybníků s lovem ryb na udici) o rozloze 35 113 ha a délce 11 228 km. Z toho bylo 850 mimopstruhových revírů o výměře 31 802 ha a délce 4 936 km a 458 revírů pstruhových o rozloze 3 311 ha a délce 6 292 km. Největší plochu MP rybářských revírů vykazuje Jihočeský ÚS (7 330 ha), nejmenší má ÚS města Prahy (2 331 ha). Největší výměrou P revírů disponuje Moravskoslezský ÚS (941 ha), následovaný Východočeským ÚS (791 ha). Nejmenší plochu P revírů eviduje ÚS města Prahy (46 ha). Rozloha rybářských revírů v užívání ČRS se meziročně výrazněji nezměnila. 

Negativně působí na rybářské hospodaření vodohospodářské havárie spojené s úhyny ryb. Těch bylo v loňském roce evidováno na rybářských revírech a chovných vodách  43 a celková škoda na rybách dosáhla 2 884 882 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke snížení počtu havárií o 61 případů a škod o 199 549 Kč.

V dalším bodu jednání Republikové rady ČRS podal předseda hospodářského odboru Dušan Hýbner informaci z jednání tohoto odboru. Ten se zabýval rozšířením počtu stávajících revírů s výjimkou z denní doby lovu (non-stop rybolov) a rovněž diskutoval (bez závěru) otázku ochrany trofejních a dravých ryb a možnost omezení úlovků na jednu povolenku. Členové odboru se shodli na záměru rozšířit denní doby lovu, jakmile k tomu bude příležitost v rámci novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Smyslem je vytvořit lepší podmínky pro rybáře, kteří pracují do pozdějších hodin a proto se rybolovu v pracovní dny věnovat téměř nemohou.  Členové odboru také reagovali na nejednotný postup uživatelů revírů ve věci zápisu úlovků vyjmenovaných druhů ryb a doporučili Radě sjednotit praxi tak, aby se každá vyjmenovaná ryba zapisovala v úlovkovém lístku na samostatný řádek. To Rada akceptovala, stejně jako návrh upravit formulaci podmínek lovu ryb muškařením a lovem na umělou mušku v období od 1. 1. do 15. 6. tak, aby nedocházelo k cílenému lovu dravých ryb v době jejich hájení (konkrétní návrh bude předložen na příštím zasedání Rady). Předseda odboru p. Hýbner dále Radě navrhl zavést od roku 2018 omezení úlovků lína obecného na 4 kusy denně, který Rada akceptovala. K dalším podstatnějším změnám BPVRP by dojít nemělo.

Zvýšenou ochranu omezením denního úlovku na 4 ks si lín zajisté zaslouží

Rybářský řád se v příštím roce nebude měnit ani na revírech v užívání Rady ČRS, s výjimkou stanovení minimální délky nástražní rybky na 15 cm z důvodu ochrany podměrečných dravých ryb. Detaily tohoto opatření budou uvedeny v soupisech revírů Rady.

Ochrana podměrečných dravých ryb na revírech Rady zvýšením min. délky nástražní rybky je cílená zejména na candáta

Rada se dále zabývala stanovením cen celosvazových povolenek pro rok 2018 a rozhodla je neměnit. Pro příští rok tedy platí bez změny stávající ceny všech druhů celosvazových povolenek.

Zachování letošních cen celosvazových povolenek pro rok 2018 určitě potěší všechny rybáře

V rámci informace o činnosti mezi zasedáními Rady byla jako nejdůležitější akce zmíněna výstava Natura Viva v Lysé nad Labem, jejímž je ČRS tradičním účastníkem a partnerem. Svazový stánek si prohlédlo nejen mnoho návštěvníků, ale i řada vzácných hostů. Představitelé ČRS přivítali v zázemí expozice předsedu Senátu Štěcha, předsedu Sněmovny Hamáčka; premiéra Sobotku, předsedu hnutí ANO Babiše, náměstky ministra zemědělství Veselého a Mlynáře a další poslance, senátory a vedoucí pracovníky MZe ČR.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 7. září 2017.

            Jan Štípek, jednatel ČRS


Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

4. 5. 2017 (JUDr. Šíma, Ing. Štípek, Ing. Anders, Ing. Urych) Praha - valná hromada Rybář, s.r.o. (vydavatel časopisu Rybářství); 4. 5. (Ing. Podlesný, Ing. Ličko) Račice – rybářská stráž, kontrola obsádky rybářského revíru VK Račice; 9. 5. (Ing. Podlesný) Praha Mze - Jednání k programu 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ (podmínka žadatele jako plátce DPH pro rok 2017 zůstává); 10. 5. (Ing. Štípek, Mgr. Zdvořáček, Ing. Ličko) Rada ČRS - porada jednatelů ÚS ČRS; 11. 5. (Ing. Štípek) České Budějovice - plénum Rybářského sdružení ČR; 11. 5. (Ing. Podlesný) Praha SZIF – Jednání k postupu podání žádosti o platbu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 u projektů ČRS; 12. 5. (Ing. Bauerová) Ústí nad Labem – ekonomická komise Severočeského ÚS; 16. 5. (Ing. Štípek, Ing. Vrána) Mze - jednání k novele zákona na ochranu přírody a krajiny; 17. 5. (Ing. Štípek) Třeboň – zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství; 18. 5. (Ing. Podlesný) Račice - kontrola obsádky rybářského revíru VK Račice; 18. 5. Rada ČRS (Ing. Podlesný, Ing. Ličko) – Jednání k podmínkám účasti ČRS na výstavě Země živitelka 2017 se zástupcem výstaviště; 19. 5. (Ing. Podlesný) Morava 24 – zarybnění rybářského revíru č. 473502 Morava 24, RS; 22. 5. (Ing. Štípek, Ing. Ličko, Mgr. Zdvořáček) Rada ČRS - jednání hospodářského odboru Rady ČRS; 22. 5. (Ing. Vrána) Olomouc – AOPK ČR - jednání o úpravách řeky Bystřice; 23. 5. (Ing. Vrána) Praha – Komise pro rybí přechody AOPK; 24. – 28. 5. (JUDr. Šíma, Ing. Štípek, Mgr. Zdvořáček, Ing. Ličko, Ing. Vrána, Ing. Podlesný, Bc. Hnízdilová, Ing. Zemánková, Řezníček) Lysá nad Labem – Výstava Natura Viva (v rámci výstavy proběhla v zázemí expozice ČRS řada setkání a jednání, v zahajovací den výstavy bylo podepsáno Memorandum hospodářů v krajině, jehož signatářem je i ČRS); 25. 5. (Ing. Vrána) Praha – Mikroklima 2017 – akce pro děti ZŠ, rybářský stánek MO Vysočany; 31.5. (Ing. Štípek, Ing. Ličko) Štědronín – kontrola střediska Štědronín a ubytovacích kapacit; 3. 6. (Ing. Vrána) Pardubice – 16. dětský super den Pardubice (simulátor zdolávání ryb); 6. 6. (Hnízdilová) MŠMT – pracovní jednání s ministryní k dotačnímu programu MŠMT V.; 6. 6. (Ing. Bauerová) Praha – Hasičská vzájemná pojišťovna -  jednání ke sponzorské smlouvě pro rybářský sport na rok 2017; 7. 6. (Ing. Štípek, Mgr. Zdvořáček, Ing. Ličko, Ing. Podlesný, Ing. Vrána) Rada ČRS – jednání se zástupci SRZ - tajemníkem Ing. Javorem, vedoucím výroby Ing. Cintulou (zarybňování revírů, informační systém SRZ, RS, RL, legislativa); 7. 6. (Ing. Podlesný, Ing Bauerová) Mze – Seminář k dotaci pro NNO z kapitoly Mze; 8. 6. (Ing. Podlesný) Mze – Příprava projektu ČRS MO Příbor v rámci Operačního programu Rybářství 2014-2020;

(Číst více...)


Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice

Datum: 12.06.2017

Ve dnech 9.-11.6.2017 se uskutečnilo Mistrovství republiky juniorů a žáku v rybolovné technice. Tuto akci měla na starosti MO ČRS Pelhřimov a podpořilo ji i Město Pelhřimov a Kraj Vysočina.  Závody se uskutečnily ve víceúčelovém sportovním areálu. Závodníky na úvod pozdravili čestní hosté, kterými byli místostarosta Ladislav Med a předseda odboru RT a generální sekretář ICSF MUDr. Josef Doležal.

Celkem se mistrovství zúčastnilo 75 závodníků - 31 žáků, 14 žákyň, 21 juniorů a 9 juniorek.

Celé mistrovství probíhalo v přátelském duchu a závodu přálo i počasí.

A jak to celé dopadlo:

1.       místo v pětiboji v kategorii juniorů obsadil   Michal Němec ze Severočeského územního svazu

1.       místo v pětiboji v kategorii juniorek obsadila Kateřina Patková ze Západočeského územního svazu

1.       místo v pětiboji v kategorii žáků obsadil Vojtěch Humpál z Jihočeského územního svazu

1.       místo v pětiboji v kategorii žákyň obsadila Simona Krausová ze Západočeského územního svazu

Mistr republiky v disciplíně muška skish Václav Calta

 

V soutěži družstev  mistrovské tituly získal, a to jak v soutěži chlapců, tak v soutěži dívek Jihočeský územní svaz. Podrobné výsledky naleznete na stránkách www.rybsvaz.cz v sekci sport – rybolovná technika - výsledky. Na závěr musíme poděkovat řediteli závodu Jiřímu Gebarovskému a hlavnímu pořadateli Zdeňku Paulovi, kteří tento závod perfektně připravili a i díky tomu mohl mít hladký průběh a děti si z něj odnášejí jen  hezké vzpomínky.

 

Petra Hnízdilová

odd. sportu

(Číst více...)


ČRS a Světový den rybářství

Datum: 02.06.2017

(Číst více...)


Přebíráme z časopisu Rybářství - Co a pro koho je informační systém LIPAN?

Datum: 31.05.2017

Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 6.

Zdroj: časopis Rybářství http://www.casopisrybarstvi.cz/

IS Lipan členské schůze

IS Lipan dokumenty ke stažení

IS Lipan fotogalerie

IS Lipan Karta člena

IS Lipan objednávka povolenek

IS Lipan parametry

IS Lipan portál DK

IS Lipan portál MO

IS Lipan portál výboru ÚS

IS Lipan revíry

IS Lipan přihláška člena

(Číst více...)


Nabídka rekreace na ÚN Orlík

Datum: 30.05.2017

Upozorňujeme rybáře, že se uvolnily některé pobytové termíny v dvojchatě ČRS ve Štědroníně na břehu nádrže Orlík (60 m od vody). Pokud máte zájem strávit klidnou rybářskou dovolenou v atraktivní lokalitě, stačí kliknout a pobyt si objednat. Nezapomeňte, že se samostatně rezervuje pravá či levá část dvojchatky, každá pro maximálně 5 osob.

Dvojchatka ve Štědroníně

Několik termínů je ještě k dispozici i v nově zřízených apartmánech v objektu střediska ČRS Štědronín v téže rybářsky zajímavé lokalitě u Orlické přehrady (60 m od vody). Jedná se o dva podkrovní apartmány (označeny opět jako pravý a levý), každý také pro 5 osob. Apartmány mohou využít i nerybáři preferující klidnou dovolenou v přírodě. V okolí je řada příležitostí k výletům.

Apartmány ve Štědroníně

(Číst více...)


Ohlédnutí za Naturou ...

Datum: 29.05.2017

Když opustil v neděli odpoledne bránu výstaviště v Lysé nad Labem poslední návštěvník, stala se Natura Viva 2017 minulostí.

A jaká byla? Rozhodně zajímavá a opět se těšila přízni návštěvníků, kterých přišlo během pěti výstavních dnů dvacet dva tisíc.

Stranou jejich pozornosti nezůstala ani expozice Českého rybářského svazu, která lákala akvárii se živými rybami, simulátorem zdolávání ryb a laserovou střelnicí. Na odbyt šly i svazové propagační předměty a výukové a vzdělávací materiály.

Rybáři však na výstavě marně hledali prodejce rybářských potřeb a náčiní – ti dávají přednost specializovaným rybářským výstavám a v Lysé, až na jednu výjimku, chyběli.

Svazový stánek navštívila řada vzácných hostů (viz předchozí aktualita ze zahajovacího dne), k nimž se v sobotu připojil i předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, jehož doprovázel náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý. Premiér se živě zajímal o problémy, které momentálně trápí rybáře (rybožraví predátoři, nepůvodní druhy ryb v souvislosti s připravovanou změnou zákona na ochranu přírody a krajiny). Jednatel ČRS Jan Štípek informoval předsedu vlády o pozitivním vývoji členské základny (v roce 2016 přibylo 5 tisíc členů, z toho polovina dětí) a zdůraznil, že Český rybářský svaz je ekonomicky stabilní a základní činnost financuje z prostředků získaných za členské známky a povolenky k rybolovu.

V expozici ČRS se v sobotu zastavil rovněž předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kterému přiblížil jednatel ČRS více jak 130 letou historii našeho spolkového rybářství  a současnou svazovou činnost.

Proběhlo také neformální setkání s některými poslanci sněmovního Zemědělského výboru, kde se, mimo jiné,  diskutovalo stanovení poplatků za již zřízený krátkodobý rybářský lístek a připravovaný doživotní rybářský lístek.

Natura Viva 2017 je tedy za námi. Nyní se těšíme na setkání s rybářskou i nerybářskou veřejností na agrosalonu Země  živitelka v Českých Budějovicích (24. – 29. srpna 2017).

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a náměstek ministra zemědělství Pavel Veselý při prohlídce svazové expozice, zaujal je věrohodný simulátor na zdolávání ryb.

Andrej Babiš se zajímal o způsob hospodaření na rybářských revírech, zejména o systém zarybňování, počet členů ČRS a současné trendy v rybářství.

Některé děti držely rybářský prut poprvé, zkušenější trénovaly na simulátoru své rybářské dovednosti na větších nebo i trofejních rybách.

Nejmenší rybáři si vyzkoušeli obsluhu rybářské udice a zdolali si svou první rybu na "nečisto".

Akvária se živými rybami zaujala všechny návštěvníky.

(Číst více...)


V Lysé nad Labem zahájila výstava Natura Viva 2017

Datum: 25.05.2017

Výstaviště v Lysé nad Labem otevřelo ve středu 24. května 2017 brány návštěvníkům již 22. ročníku výstavy Natura Viva, která je určena nejen pro myslivce, rybáře a včelaře, ale i pro všechny milovníky přírody.

Partnerem výstavy je i Český rybářský svaz, jehož expozice se jako vždy těšila značné pozornosti návštěvníků. Předseda ČRS Alexander Šíma a jednatel Jan Štípek uvítali ve svazovém stánku řadu vzácných hostů v čele s předsedou Senátu Milanem Štěchem a předsedou Poslanecké sněmovny Janem  Hamáčkem. V neformální diskusi se hovořilo zejména o problémech s aplikací nového občanského zákoníku do spolkového života, o rybožravých predátorech a stoupajícím zájmu o rybolov. V reakci na diskusi požádal předseda Sněmovny předsedu ČRS o formulování hlavních připomínek k novému občanskému zákoníku. „Taková nabídka se neodmítá, materiál samozřejmě připravím“, řekl předseda ČRS Alexander Šíma.

V rámci výstavy se Český rybářský svaz připojil podpisem svého předsedy k  „Memorandu o spolupráci hospodářů v krajině“, které představují myslivci, rybáři, včelaři, zahrádkáři, zemědělci, lesníci i zástupci vědecké sféry. V memorandu jeho signatáři deklarují , že budou vzájemnou spoluprací prosazovat zájmy a cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny vůči ostatním subjektům a občanům České republiky, zejména:

  • Poskytovat si vzájemnou podporu při jednáních týkajících se hospodaření v přírodě a krajině, zejména ve vztahu k implementaci evropských nařízení do národní legislativy ČR.
  • Intenzivně a iniciativně jednat se zástupci veřejné a státní správy při přípravě legislativ a opatření zasahujících do oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí a krajiny, a dalších oblastí dotýkajících se činností účastníků.
  • Koordinovat své iniciativy směřované ke státní správě a samosprávě.

Výstava Natura Viva trvá do neděle 28. 5. 2017.

Při slavnostním zahájení se sešli na podiu významní hosté v čele s předsedou Senátu Milanem Štěchem

Předseda ČRS Alexander Šíma pozval návštěvníky výstavy do svazové expozice

Předseda Senátu Milan Štěch je aktivní rybář, k vodě by si však přál dostat se častěji

Předseda ČRS uvítal ve svazové expozici i předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka

Na simulátoru zdolávání ryb předvedli předseda Senátu Milan Štěch i hokejová legenda Dominik Hašek, že jsou zruční rybáři

(Číst více...)


Zarybnění pstruhového rybářského revíru Moravy 24

Datum: 23.05.2017

Do pstruhového rybářského revíru Rady ČRS č. 473 502 Morava 24, který se nachází na Severní Moravě v podhůří Kralického Sněžníku, nedaleko obce Hanušovice, byla minulý týden doplněna obsádka lososovitých ryb.

I přes svou relativně malou délku revíru, měří totiž pouze 8,5 km, máme pro rybáře na letošní pstruhovou sezónu nachystáno téměř 700 kg násad lososovitých ryb, jejichž zarybnění bude rovnoměrně rozloženo do několika dílčích dodávek tak, aby rybáři mohli během celé pstruhové sezóny zkoušet své štěstí a dovednosti při lovu lososovitých ryb.

Do revíru již doputovaly násady sivena amerického v lovné (tržní) i trofejní velikosti a část násady pstruha duhového rovněž v tržní a trofejní velikosti. V pátek 19. 5. jsme do revíru nasadili pstruha obecného ve formě dvouročka a ryby v trofejních velikostech.

Rybáři se tedy mohou těšit na další atraktivní úlovky. Další doplňování obsádky revíru plánujeme v červnu i červenci.

Martin Podlesný, hospodářské oddělení Rady ČRS

Fotografie ze zarybnění:

 

Vysazování se účastnil náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Veselý

(Číst více...)

z 497