Previous Předchozí
Přehled revírů
Další Next

ÚS města Prahy - Mimopstruhové revíry

401 022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY


Uživatel revíru: ÚS města Prahy
Organizace pověřená hospodařením: 

Délka:  50,0 km
Rozloha:  1 000,00 ha


Popis revíru
GPS Z: 49°49'25.618"N, 14°26'2.476"E, K: 49°38'0.445"N, 14°14'50.707"E
Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Slapy až k tělesu hráze ÚN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Lov z plavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříměždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (Stranný) a Musík, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.
Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: MZE-35088/2021-16232 ze dne 7. 6. 2021) je v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9. i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin.
V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.
Osoba provádějící lov ryb je povinna:
1) Při lovu ryb v době povolené výjimky (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0.00 do 4.00 hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
3) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

Fotogalerie revíru

Vltava 10 -14, ÚN Slapy

Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Ždáň


Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Ždáň

Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Zrůbek


Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Zrůbek

Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Nová Rabyně


Vltava 10 -14, ÚN Slapy - Nová Rabyně


Podkladová mapa:
Zvětšit mapu na celou obrazovku

Fotogalerie úlovků

Štika obecná, délka 86 cm, hmotnost 4,00 kg

Jelec jesen, délka 50 cm, hmotnost 2,00 kg


Candát obecný, délka 55 cm, hmotnost 1,00 kg

Candát obecný, délka 58 cm, hmotnost 2,00 kg


Kapr obecný, délka 52 cm, hmotnost 3,50 kg

Candát obecný, délka 88 cm, hmotnost 7,00 kg


Štika obecná, délka 118 cm, hmotnost 14,80 kg

Lín obecný, délka 42 cm, hmotnost 1,20 kg


Bolen dravý, délka 68 cm, hmotnost 4,20 kg

Amur bílý, délka 82 cm, hmotnost 6,00 kg


Amur bílý, délka 96 cm, hmotnost 7,50 kg

Bolen dravý, délka 78 cm, hmotnost 5,10 kg


Candát obecný, délka 56 cm, hmotnost 1,00 kg

Previous Předchozí
Přehled revírů
Další Next