TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) lipan podhorní
b) úhoř říční
c) hlavatka obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) karas obecný
b) jelec jesen
c) lín obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) pstruh obecný
c) plotice obecná
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) lín obecný
c) okoun říční
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) tolstolobik bílý
c) amur bílý
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) vranka obecná
b) hrouzek obecný
c) pstruh duhový
7. Co je to hypofýza?

a) nemoc mozku
b) podvěsek mozkový
c) nemoc ledvin
8. Jaké postavení úst má parma obecná?

a) spodní
b) horní
c) střední
9. Kapřivec je?

a) kříženec kapra a jelce
b) vyřazený generační kapr
c) rybí parazit
10. Lov přívlačí je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov na umělou mušku
c) lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
11. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
b) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
c) lov na moři
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
13. Co je to komorový rybník?

a) rybník používaný k přezimování ryb
b) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra
c) betonová sádka
14. Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

a) pstruhové a mimopstruhové
b) svazové a soukromé
c) tekoucí a stojaté
15. Do které čeledi patří candát obecný?

a) okounovití
b) treskovití
c) candátovití
16. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného bolena?

a) bezprostředně po jeho ulovení
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) po ukončení denního lovu ryb
17. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojenou parmu?

a) bezprostředně po jejím ulovení
b) po ukončení denního lovu ryb
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
18. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. března do 30. listopadu
19. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 

a) do 15 minut po jeho ulovení
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) bezprostředně po jeho ulovení
20. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) celoročně, s výjimkou raka říčního
b) od 16. března do 30. listopadu
c) celoročně
21. Výkon rybářského práva je?

a) činnost v rybníkářství spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb,
b) činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb
c) soubor činností ve smyslu zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, směřujících k ulovení ryb či regulaci skladby rybího společenství
22. Při zjištění hromadného úhynu ryb nebo rozsáhlého znečištění vody je člen ČRS povinen

a) vzdálit se co nejrychleji z nebezpečného místa
b) oznámit věc neprodleně minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz ), podle vlastních možností se podílet na likvidaci havárie
c) oznámit věc nejpozději do tří dnů minimálně Policii ČR a některému ze zástupců ČRS (místní organizace nebo územní svaz )
23. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba, která

a) má způsobilost k právním úkonům
b) je omezena ve způsobilosti k právním úkonům
c) nemá způsobilost k právním úkonům, avšak má ustanoveného opatrovníka
24. Rybářská stráž je oprávněna

a) zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovu ryb a zjišťovat jejich totožnost pouze v případě přítomnosti příslušníka Policie ČR
b) kontrolovat osobám lovícím ryby nebo vodní organismy obsah rybářské loďky, rybářské náčiní, a zařízení k uchování ryb, včetně úlovků
c) zadržovat osoby, které se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů a v případě podezření z neoprávněného lovu ryb zjišťovat jejich totožnost
25. Územní svazy?

a) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují výbory místních skupin a organizací

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.