TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) mník jednovousý
c) štika obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) ostroretka stěhovavá
b) candát obecný
c) štika obecná
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh obecný
b) hlavatka obecná
c) losos obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) jeseter malý
b) amur bílý
c) tolstolobik bílý
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) vranka obecná
c) pstruh duhový
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) cejn velký
b) karas obecný
c) kapr obecný
7. U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků?

a) perlín ostrobřichý
b) plotice obecná
c) jelec jesen
8. Zvětšením objemu plynů v plynovém měchýři ryba?

a) klesá
b) stoupá
c) vyráží prudce vpřed
9. Dva vousky má tato dvojice ryb?

a) hrouzek obecný a lín obecný
b) hrouzek obecný a ostroretka stěhovavá
c) mřenka mramorovaná a ostroretka stěhovavá
10. Jak se měří délka ryb?

a) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve
b) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve
c) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve
11. Co je to návnada?

a) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
b) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
c) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
12. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše

a) jedním jedoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
b) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
c) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
13. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k mezidruhovému křížení ryb
b) k urychlení přípravy k výtěru
c) k dezinfekci ryb při napadení plísní
14. Generační pstruzi z malých říček se za účelem umělého výtěru slovují pomocí?

a) stejnosměrného elektrického proudu (elektrickým agregátem)
b) mírně omamných látek
c) vrší a sítí
15. Do které čeledi patří candát obecný?

a) treskovití
b) okounovití
c) candátovití
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. června do 31. srpna
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
17. Kolik kusů parmy obecné si mohu ponechat v jednom dni na mimopstruhovém revíru 30. 9. ?

a) 4
b) do 7 kg úlovku
c) 2
18. Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva ČRS je stanovena doba hájení lososa obecného

a) od 1. září do 15. dubna
b) od 1. září do 30. listopadu
c) celoročně
19. Doba hájení jelce tlouště je v mimopstruhovém rybářském revíru?

a) od 1. září do 15. dubna
b) od 1. ledna do 15. června
c) od 16. března do 15. června
20. Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?

a) od 1. prosince do 15. dubna
b) od 1. prosince do 15. června
c) od 1. září do 15. dubna
21. Štika obecná má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
b) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
c) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
22. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený jelec tloušť?

a) od 16. března do 15. června
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 15. června
23. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

a) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce a lososovité ryby (mimo síhů)
b) lososovité ryby (mimo síhů), lipana a kapra
c) pouze kapra a dravé ryby
24. Rybářská stráž je oprávněna

a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby, nebo se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů, dodržují i dopravní předpisy a předpisy k ochraně přírody
b) provést u osob, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech, v případech, že zjistí pochybení z jejich strany přezkoušení ze znalosti pravidel lovu ryb
c) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech jsou k tomu oprávněny a zda provádějí lov řádně a způsobem, který umožňuje zákon
25. Jaká je struktura ČRS?

a) místní skupiny, místní organizace, vyšší svazové orgány
b) místní organizace, územní rada, Republikový sněm
c) místní organizace, územní svaz, Republiková rada

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.