TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) jeseter malý
b) pstruh obecný
c) losos obecný
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) bolen dravý
c) síh severní maréna
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) perlín ostrobřichý
c) jelec jesen
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) cejn velký
b) candát obecný
c) sekavec písečný
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) jeseter malý
b) tolstolobik bílý
c) amur bílý
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) hrouzek obecný
c) mřenka mramorovaná
7. Co je to plankton?

a) preparát urychlující výtěr ryb
b) vodní organismy s mohutným aktivním pohybem
c) drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci
8. Odkud pochází původní forma pstruha duhového?

a) z Asie
b) ze Severní Ameriky
c) z Jižní Ameriky
9. Mezi plankton patří?

a) buchanka, perloočka
b) škeble, perlorodka
c) larva chrostíka, potápník vroubený
10. Lov na položenou je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov na jednoháčkovou umělou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
11. Při lovu přívlačí, muškařením nebo na umělou mušku

a) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat
b) smí lovící použít vždy jen 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena
c) smí lovící použít 1 udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou
12. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) neomezeně
b) 2
c) 1
13. Jaký je nejúčinnější způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích a říčkách?

a) pomocí speciálních podběráků
b) pomocí elektrického agregátu
c) pomocí mírně omamných látek
14. Jak rozdělujeme rybářské revíry z hlediska zákona o rybářství?

a) svazové a soukromé
b) tekoucí a stojaté
c) pstruhové a mimopstruhové
15. Chráněnou rybí oblast vyhlašuje

a) příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru
b) uživatel rybářského revíru po projednání s příslušným rybářským orgánem
c) státní orgán ochrany přírody po projednání s uživatelem rybářského revíru
16. Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?

a) ne
b) ano
c) pokud má zákonnou míru - ano
17. Jakou nejmenší zákonnou míru má mník jednovousý?

a) 30 cm
b) 35 cm
c) 25 cm
18. Nejmenší zákonná délka u candáta obecného v mimopstruhových revírech je?

a) 50 cm
b) 40 cm
c) 45 cm
19. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) do 15 minut po jeho ulovení.
c) bezprostředně po jeho ulovení
20. Rybářská stráž je při své činnosti povinna?

a) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
b) nosit služební odznak a služební stejnokroj
c) prokázat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak
21. Podoustev říční má nejmenší zákonnou lovnou míru?

a) 40 cm
b) 25 cm
c) 30 cm
22. Nejmenší zákonná lovná míra sumce velkého je?

a) 70 cm na všech rybářských revírech
b) 70 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
c) 65 cm na všech rybářských revírech
23. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného jelce jesena?

a) hodinu po ukončení denního lovu ryb
b) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
c) bezprostředně po jeho ulovení
24. Rybářskou stráž ustanovuje

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má navrhovatel sídlo
c) krajský úřad podle místa, kde má sídlo uživatel revíru
25. Poslání Českého rybářského svazu je mimo jiné?

a) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb
b) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech
c) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.