TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) úhoř říční
c) lipan podhorní
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) bolen dravý
b) tolstolobik bílý
c) síh severní maréna
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) jelec tloušť
c) siven americký
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) kapr obecný
c) perlín ostrobřichý
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) úhoř říční
b) piskoř pruhovaný
c) hrouzek obecný
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) mlok skvrnitý
b) velevrub malířský
c) škleble rybničná
7. Která z následujících ryb má typické spodní postavení úst?

a) pstruh obecný potoční
b) jelec tloušť
c) jeseter malý
8. Čím jsou chráněny žábry před poškozením?

a) skřelemi
b) kůží
c) šupinami
9. Má bolen dravý žaludek?

a) ne
b) jen v dospělosti
c) ano
10. Lov přívlačí je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
c) lov na umělou mušku
11. Mezi povolené technické prostředky k lovu patří

a) čeřínek
b) harpuna
c) výbušniny
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
13. Co je to pH?

a) kyselost vody
b) hodnota vodivosti vody
c) průhlednost vody
14. Do které čeledi patří candát obecný?

a) candátovití
b) treskovití
c) okounovití
15. Kdo může vykonávat rybářské právo?

a) ten, komu byl výkon rybářského práva povolen
b) vlastník revíru či rybníka
c) nájemce revíru, vlastník revíru či rybochovného zařízení
16. Mohu lovit na pstruhovém rybářském revíru nástražní rybky čeřínkováním?

a) ano
b) jen na zvláštní povolení
c) ne
17. Jakou nejmenší zákonnou míru má mník jednovousý?

a) 25 cm
b) 35 cm
c) 30 cm
18. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni?

a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter malý a vyza velká
b) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
c) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
19. Lov lososovitých ryb v pstruhových rybářských revírech je povolen pouze?

a) muškařením a přívlačí
b) přívlačí a na umělou mušku
c) muškařením, na umělou mušku a přívlačí
20. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena? 

a) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
b) do 15 minut po jeho ulovení.
c) bezprostředně po jeho ulovení
21. Nejmenší zákonná lovná délka jesetera malého je?

a) 37 cm
b) 28 cm
c) 30 cm
22. Kdy je v rybářských revírech hájený siven americký?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 15. dubna
c) od 1. září do 15. dubna
23. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a) prokazovat se průkazem rybářské stráže a nosit služební odznak na viditelném místě
b) nosit služební odznak a služební stejnokroj
c) prokázat se průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti
24. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) kontrolovat provozně manipulační řády rybníků a dohlížet na dodržování limitů vypouštění odpadních vod do toků
b) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o rybářství a zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru
c) kontrolovat obecné užívání vody a dohlížet na to, zda se rybníků a vodních toků užívá v souladu se zákonem o vodách a o rybářství
25. Návrh na zahájení kárného řízení se podává

a) ÚS ČRS
b) u té MO, kde byl spáchán přestupek
c) u té MO, jíž je člen Svazu

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.