Č e s k ý  r y b á ř s k ý  s v a z

 

Odbor mládeže Rady ČRS

 

 

                                           

 

 

 

Průvodce Malého rybáře

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři:

 

Jiří Marek:  Odbor mládeže Rady ČRS

Ing. Ivan Bílý, Ph.D.:  ČRS SÚS Ústí nad Labem

Petra Hnízdilová:  Oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti Rady ČRS

Barbora Schneiderová:  odborná  spolupráce a jazykové korektury

 

Vydal:

 

Český rybářský svaz

Sekretariát Rady

Nad Olšinami 31

100 00  Praha 10

 

ve spolupráci s

Ministerstvem zemědělství ČR

 

 

 

Praha 2009

 

OBSAH

 

Úvod    …………………………………………………………………………………2

Část První – Jak se stát rybářem…………………………………………3

Část druhá – Rybářský rok týden po týdnu………………………..20

Závěr  ………………………………………………………………………………..43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

           

Každý máme nějaký sen. Pro některé je tou největší touhou stát se rybářem.

Ať už k tomuto přání dotyčného přivedli rodiče, kamarádi, literatura nebo filmy s rybářskou tematikou, je nutné vědět, že rybářem se člověk nerodí, ale stává.

Nikdo z nás se nenarodil s prutem v ruce a všichni jsme museli projít dlouhou cestou, než jsme poprvé nahodili.

Přejeme si, aby se tato příručka stala jakýmsi pomocníkem začínajícího rybáře. Nenajdete v ní sice komplexní návod, jak se stát úspěšným rybářem, ale spoustu dobrých rad do začátků, a tak může být tím prvním krokem a průvodcem na vašich rybářských výpravách.

Na svých cestách nikdy nezapomínejte na to, že jste v přírodě. Chraňte životní prostředí a učte tomu i své kamarády.

 

 

 

 

Část První – Jak se stát rybářem

 

 

Pavlíkovi a Martínkovi je skoro osm let, bydlí s maminkou a tatínkem v malebném městečku Krupka v severních Čechách a mají moc rádi přírodu. Jejich největším snem je stát se opravdovými rybáři.

Sousedovic Jirka už rybář je, vlastní několik prutů, o víkendu jezdí k řece            a večer se z jejich bytu line příjemná vůně pečených ryb.

Jenže Jirkovi už je patnáct a myslí si, že je dvojčata jsou malí kluci. Nechce je vzít nikam s sebou a už vůbec nemá v plánu jim poradit, jak se stát těmi pravými rybáři.

            Dvojčátka se trápí, přemýšlí a najednou se jim po tváři rozlévá blažený úsměv. Už to mají. Pojedou v sobotu za dědečkem, ten jim všechno vysvětlí a jistě jim dá           i nějaký ten prut, má jich přece spousty.

 

Pojďte se společně s malým Pavlem a Martinem vydat za dědečkem, kterého našli jako vždycky u řeky a zjistěte, co dělá rybáře rybářem.

 

 

 „Víš, dědečku, přejeme si být rybáři. Chceme chytat takové ryby jako ty, dáš nám nějaké  pruty a vezmeš nás  s sebou na ryby?“

 

„Tak vy chcete být rybáři. Ale, hoši zlatí, to není jen tak, že si řeknete, že od této chvíle jste rybáři. Vaše maminka, když chtěla být lékařkou, také musela nejdříve splnit plno zkoušek a dokázat, že je způsobilá k vykonávání lékařské práce. I začínající rybář musí splňovat určité podmínky. Vždyť příroda je velmi křehká a takoví nezkušení kluci jako jste vy by v ní mohli nadělat pěknou paseku. Než poprvé nahodíte, musíte se toho spoustu naučit.“

 

„ A co máme udělat ze všeho nejdřív, dědečku?“

 

„Musíte se stát členy rybářské organizace. V naší republice jsou rybáři organizováni v Českém rybářském svazu. V každém městě i v některých dalších obcích jsou místní organizace příslušného rybářského svazu, kde vám rádi poradí, jak se stát jejich členy.

Jednotlivé organizace pořádají pro začínající rybáře školení, kde se naučíte spoustu zajímavostí o přírodě, o rybářských revírech ve vašem okolí a hlavně se seznámíte s rybářským řádem.

Také bych vám doporučil začít navštěvovat rybářský kroužek. Ten se koná v každém větším či menším městě, stačí se zeptat v domě dětí a mládeže, na rybářském svazu nebo ve školách. Tam najdete spoustu nových kamarádů, sžijete se s přírodou, seznámíte s rybářským řádem a podobně. Až se tohle všechno naučíte, musíte  prokázat, že máte potřebné znalosti k tomu, abyste se mohli stát rybářem. Pak vás rodiče nebo vedoucí kroužku přihlásí do rybářské organizace.

Tam odevzdáte svou fotografii, zaplatíte jednorázové zápisné a členský příspěvek za běžný rok. Pak dostanete členskou legitimaci s fotografií a vylepenou známkou a tím se stanete řádnými členy rybářského svazu.

Rozhodující je také věk dítěte. Děti do patnácti let patří do kategorie dětí, od šestnácti do osmnácti let do kategorie mládeže, potom do kategorie dospělých.“

 

„A co je to vlastně ten rybářský řád?“

 

„To je souhrn zásad a pravidel, které se musí při sportovním rybolovu zachovávat. Každá organizace má taková pravidla. Vzpomeňte si třeba na začátek roku, kdy vám paní učitelka říká, jak se máte správně chovat. A všechna tato pravidla máte   ve školním řádu.“

 

„ Ano, už vím. Nedávno mému kamarádovi sebrala paní učitelka telefon, když si s ním hrál při hodině a do žákovské knížky mu napsala, že nedodržuje školní řád. To bych při porušení řádu také dostal poznámku?“

 

„ Poznámku by jsi určitě nedostal, ale mohl by jsi zaplatit pokutu nebo dokonce přijít o povolenku. Záleží, jak velký by byl tvůj přestupek.

Nikdy nezapomínejte na to, jak se máte u vody chovat, držte se rybářského řádu a nemůžete udělat žádnou chybu.“

 

 

 

„ A jak se máme chovat u vody?“

 

„Samozřejmě, že hlavně potichu a nenápadně. Ať vás ani nenapadne vzít si s sebou rádio, pokřikovat na kamarády na druhé straně nebo hlasitě telefonovat. Když už musíte mít telefon s sebou, tak si alespoň vypněte zvuk.

I náčiní pokládejte na zem opatrně, žádné pohazování, vyvarujte se i dupání. Nemyslete si, i když jsou ryby ve vodě, moc dobře registrují, co se děje na břehu. Nejenže tímto chováním ukážete všem ostatním, jací jste nevychovanci, ale také si vyplašíte ryby.

Při rybolovu také uplatníte své oblíbené hry na indiány. Musíte se totiž vhodně maskovat. Postavte se před strom nebo keř, výbornou schovkou je také rákosový porost, není od věci ani se obléknout nenápadně, klidně i do maskáčů, které tak rádi nosíte. Stůjte vždycky tak, aby váš stín nepadal na vodu.

A nikdy, rozumíte, nikdy nezapomínejte dávat na sebe velký pozor. I při rybolovu může hrozit smrtelné nebezpečí. Budete-li lovit na větší řece ve vysokých holínkách nebo dokonce v brodících kalhotách, musíte být velmi opatrní. Brodící kalhoty utáhněte v pase opaskem, který by v případě pádu do vody zabránil rychlému vniknutí vody do kalhot.

V loďce nikdy nechytejte bez záchranné vesty. Větší pozor si také dávejte        na příkrých pobřežních skálách, srázných březích, hrázích, jezech nebo v přístavištích lodí. V žádném případě nechytejte pod a v blízkosti vedení vysokého napětí!

Pamatujte si, že každý rybář by měl být i výborným plavcem!“

 

„ Jak poznáme, kde ryby berou?“   

 

„Musíte umět pozorovat. Nemůžete přijít k vodě a zabrat si první místo, které se vám líbí, místo vždycky vybírejte s rozvahou. Pozorujte dění okolo vody a hlavně       na vodě.

Sledujte, kde ryby vyskakují nad vodu, kde prchají rybičky před útokem dravé ryby, kde se objevují na hladině bubliny. Také by jste měli sledovat, kde často sedí zkušení rybáři anebo se rovnou nějakého, který dobře zná místní vody, zeptejte. I váš vedoucí z kroužku vám určitě dobře poradí.

Při pozorování můžete použít dalekohled a speciální polarizační brýle, které odstraňují odrazy na hladině a vy  pak vidíte až do samého nitra rybího království.

Nejlepší bude, když začnete chytat na menších vodách. Je sice pravda, že         ve větších vodách jsou větší ryby, ale zase se hůř hledají. Menší vody jsou přehlednější a bývají lépe zarybněné.

Když půjdete lovit k řece nebo k potoku, vybírejte si především tůně, což jsou prohlubně v korytě řeky. Najdete je hlavně pod jezy, vodopády nebo u ústí přítoků. Proud vody se tady často točí, proto se tu shromažďuje potrava ryb, a kde je jídlo, jsou   i jedlíci.

Mezi další „ dobře beroucí“ místa patří podemleté břehy, kde ryby číhají na svou kořist nebo také ústí menších potůčků a říček do hlavního toku. Tam totiž vznikají různé žlaby, náplavky, tůně a proudová rozhraní, ve kterých se nachází mnoho laskomin pro ryby, větší úlovky překvapí také pod převislými stromy a keři, nezapomínejte ani        na mosty, velké kameny a balvany ve vodě, ryby tam hledají úkryt, stín a potravu.

Ve stojatých vodách budete úspěšní v blízkosti břehů, kde leží ve vodě vyvrácené stromy, kde vyčnívají větve, ale voda zde musí být dostatečně hluboká.

Dobrými místy jsou lávky vyčnívající do vody nebo přístaviště pro loďky, v jezerech vybírejte místa přechodu mezi pobřežní rostlinami zarostlou mělčinou           a hlubinou, jistotou jsou i všelijaké překážky pod vodou či vyvýšené části dna. Jak jsem již říkal, důležité je, umět vodu pozorovat.“

 

„A všude chytneme  stejné ryby?“

 

„Vidíte, a to je další důvod, proč je dobré chodit na kroužek. Měli byste se  totiž důkladně seznámit s životním prostředím ryb, také byste měli znát jednotlivé ryby. Čím více toho budete vědět a znát, tím  větší šanci na dobrý úlovek máte.  I my lidé jsme každý jiný, každý má rád jiné prostředí, vaše maminka miluje teplo, tatínek zase zimu,  u ryb je to stejné. A nejen s prostředím, postupně zjistíte, že mají rády každá jinou potravu a podobně.

Ale vraťme se k prostředí. Například pstruzi potřebují pro svůj život studenou vodu, která je bohatá na kyslík. Kapři naopak milují pomalu tekoucí a teplejší vodu, proto na něj těžko narazíte v bystřině někde v lukách, úspěšní ale určitě budete na rybníku s teplejší vodou nebo na pomalu tekoucí řece.

Pro lepší rozlišení rozdělujeme cestu řeky od pramene až po ústí do moře na pět rybích pásem s nejrůznějšími podmínkami. Tato pásma dostala jména podle ryb, jež tam převážně žijí.

Členění toku na různá pásma vám bude užitečné, pokud budete lovit v neznámé řece. Zjistíte-li, do jakého pásma je řeka zařazena, dopředu odhadnete, které druhy ryb tam chytíte.

Rozdělení na pásma je samozřejmě jen orientační, navíc jejich klasický výklad zamotaly přehrady, dnes dělíme vodu na pstruhovou a mimopstruhovou, přesto je dobré základní pásma znát.“

 

„Jaká pásma tedy známe?“

 

„Na neregulovaném toku existují pásma pstruha, lipana, parmy, cejna a brakické pásmo. Krátce vám o každém z nich něco řeknu, abyste měli pojem o tom, do kterého pásma patří řeka, v níž budete lovit.

 

 1. pásmo pstruha

 

Pstruhové pásmo bezprostředně navazuje na pramennou oblast. Jsou to horské potoky a řeky s rychlým proudem. Voda je zde studená a průzračná, s vysokým obsahem kyslíku. Dno tvoří kameny, říční štěrk a písek.

Hlavním obyvatelem je tady pstruh obecný, který je svým vřetenovitým tělem výborně přizpůsoben rychle proudící vodě. Dalšími rybími obyvateli zde jsou například siveni, pstruzi duhoví a mnoho dalších drobných rybek jako jsou střevle, vranky            a mřenky.

Pstruha obecného často překvapíte za velkými kameny, pod převislými větvemi nebo pod podemletými břehy, kde číhá na svou kořist. Pstruh duhový se zase skrývá    na hlubších místech koryta.

 

 1. pásmo lipana

 

Voda v tomto pásmu je stále ještě průzračná a bohatá na kyslík. Koryto řeky je podstatně širší a hlubší než v předcházejícím pásmu a také voda se zde výrazněji otepluje.

Dno je tvořeno převážně z písku a štěrku a rostou na něm rozmanité druhy vodních rostlin.

Často se tady mění rychlost vody a struktura dna, jde tedy o proměnlivý životní prostor, který nabízí ideální podmínky pro život malých živočichů a drobných rybek, kterými se živí několik druhů ryb. Převážně se zde vyskytuje lipan, dále zde žije jelec proudník, ostroretka, parma, mník, hrouzek a ouklej, sem tam se objeví nějaký pstruh a siven a z dolních částí řeky zabloudí štika.

 

 1. pásmo parmy

 

Voda je v těchto místech již mírně zakalená a proudí pomaleji, koryto řeky        je velmi široké a v létě dosahuje teplot okolo 18 oC. 

Dno je vzhledem k většímu průtoku řečiště v neustálém pohybu, což není vhodné pro rostliny ani pro drobné živočichy, které slouží jako potrava ryb.

Převládající rybou je zde parma, která je svým zploštělým a aerodynamickým tvarem těla dokonale přizpůsobena vyššímu tlaku vody. Mezi další obyvatele patří podoustve, jelci, tloušti jeseni, proudníci a boleni, občas tudy propluje i lipan, pstruh duhový, štika, úhoř nebo okoun.

 

 1. pásmo cejna

 

Toto pásmo se vyznačuje širokým vodním tokem, pomalým proudem a poměrně kalnou vodou. Dno je většinou bahnité, písečné nebo pokryté nejjemnějším organickým materiálem. Ve starých ramenech , v zátokách a u břehu vyrůstají husté porosty vodních rostlin. Na jejich stvolech a u kořenů nacházejí obživu plži, červi a larvy pakomárů, které jsou pro ryby vítanou potravou.

Nejčastěji  tady zabere cejn, ale i kapr, lín, karas, okoun, candát, sumec, štika, plotice, perlín, tloušť jesen, úhoř, ouklej, koljuška nebo hořavka.

Cejna, kapra a lína hledejte na přechodu mezi mělkým zarostlým pásem u břehu a hlubší vodou. Okouny a candáty často překvapíte až ve střední části toku, na štiku si počíhejte v rostlinách u břehu.

 

 

 

 1. brakické pásmo

 

V místech, kde se náš původní pramínek proměnil v mohutný tok pohybující se líně k moři, najdete pásmo brakické vody. Důsledkem přílivu a odlivu se sladká říční voda mísí s mořskou slanou vodou, tato voda se nazývá brakická.

Žije zde obrovské množství drobných živočichů a rybek, takže pro ostatní živočichy učiněný ráj, musejí se ale přizpůsobit stále se měnícímu obsahu soli.

Žijí zde převážně ježdíci a platýzové, ale nechybí samozřejmě ani další obyvatelé vodní říše, mezi které patří koljušky, lipani mořští, okouni, štiky, cejni, cejnkové, plotice, oukleje a podoustve. Tito živočichové jsou schopni přizpůsobit se brakické vodě.

Občas se k ústím řek zatoulají i úhoři, lososi, pstruzi mořští a jeseteři.

            Na našem území se s tímto pásmem nesetkáte.

 

Toto rozdělení, kluci, je jen všeobecnou informací o tom, jaké ryby se dají v jednotlivých pásmech ulovit. Ve skutečnosti může být všechno jinak, ryby pochopitelně neumějí číst a pod vodu není žádné značení – Pozor, sem nesmíš - mluvíme tady o ideálních podmínkách životního prostředí ryb.“

 

„Teď víme, jak je to s lovem na řekách. A co ryby v jezeře nebo rybníku?“

 

„Jezera, rybníčky, rybníky a nádrže se odborně nazývají stojaté vody. Největší a nejhlubší jsou jezera, která jsou hlubší než tři nebo čtyři metry. Rybníčky bývají mělké a vznikly přirozenou cestou, když voda zaplavila nějakou proláklinu, mělké jsou            i rybníky a nádrže, byly však záměrně vybudovány člověkem.

V hlubokých jezerech vznikají v létě a v zimě vrstvy se stálou teplotou, to ale znáte, cítíte to při letním koupání.

V létě je voda v blízkosti hladiny nejteplejší, u dna má při tom ve velké hloubce pouhé 4oC. Na teplotním rozhraní vrstev vody je úplně tenká hraniční vrstva, kde teplota vody prudce klesá. Odděluje teplou vodu na povrchu od studené spodní vrstvy, která obsahuje jen málo kyslíku, proto zde v létě nežijí skoro žádné ryby. Měli byste tedy lovit v horní nebo ve skokové vrstvě.

V zimě je vše jinak. Na hladině se často tvoří ledová vrstva a nejteplejší voda je naopak v blízkosti dna. Právě proto se ke konci podzimu a v zimě teplomilné ryby stahují do hlubokých vrstev povodí i dravci následují svou potravu do teplejších míst. Touto dobou chytejte spíše v hloubkách.

Na jaře a na podzim se vrstvy mísí.“

 

„V každém jezeře najdeme stejné ryby?“

 

„ To rozhodně ne, jezera rozdělujeme podle obsádky ryb:

 

 1. Jezera s obsádkou pstruhů a sivenů

 

Tato jezera leží převážně ve velehorách nebo alespoň ve vysokých polohách. Voda v nich je velmi studená a bohatá na kyslík. Mívají strmé břehy, jsou velmi hluboká a mají kamenité nebo štěrkovité dno. Voda je chudá na živiny, takže v ní nenajdete příliš drobných živočichů ani rostlin, ryby zde tedy rostou velmi pomalu.

Zabere tady pstruh potoční, pstruh jezerní, v ledových jezerech najdete také střevle, mřenky a hrouzky.

 

 

 1. Jezera s obsádkou cejnů

 

Tato jezera se vyznačují rozlehlými mělčinami u břehů. Výborně se zde daří vodním rostlinám, a to i v hlubších partiích jezera.

Dno bývá bahnité, což je ideální životní prostředí pro množství červů, plžů a pro larvy hmyzu, kterými se živí cejni, cejnkové, plotice, perlíni, líni a kapři. Výjimkou není ani pěkný úlovek candáta, sumce, okouna nebo úhoře.

 

 1. Jezera s obsádkou štik a línů

 

Teď hovoříme o menších, mělkých jezerech bez výraznější hluboké části. Voda v nich bývá čirá a velmi teplá, opět se zde velmi daří mnoha druhům vodních rostlin.

Co se týče rozmanitosti ryb, nejsou tato jezera tak bohatá jako jezera s obsádkou cejnů, ale co se týče počtu ryb, mohou jim skvěle konkurovat. Vedle štik a línů tady najdete plotice, perlíny, cejny, karase a okouny, vysazují se sem i kapři.

 

 1. Jezera s obsádkou candátů

 

V těchto jezerech žije značné množství planktonu, který tvoří vodní živočichové a řasy, které se vznášejí na vodě. To je důvod, proč je voda tak kalná a vy nedohlédnete ani metr do hloubky. Na dně roste jen minimum rostlin, je kamenité nebo pokryté drobným štěrkem.

Panem domácím je zde candát, který má výborný zrak, a tak dokáže i v kalné vodě ulovit potravu. Jeho sousedy jsou okouni, plotice, cejni a úhoři.

Na malých vodních plochách se sice výborně daří vodním rostlinám a přirozené potravě ryb, ale kolísání teploty, vysoká koncentrace živin a občasný nedostatek kyslíku způsobuje, že zde mohou žít jen velmi odolné ryby. Mezi ně patří karasové, líni, plotice nebo slunky.“

 

„ Dědečku, a dáš nám nějaký svůj prut?“

 

„ Nějaký svůj prut vám určitě dám, ale vlastnit prut není všechno. Sice se říká, že rybu můžeš chytit i na klacek, ale žádná sláva to rozhodně nebude. Kromě prutů musíte mít ještě i další rybářskou výbavu.

Při prvním nákupu vám nejlépe poradí zkušený rybář, najděte si tedy odborný obchod s rybářskými potřebami, kde je ochotný a zkušený prodavač. Rozhodně nekupujte to nejlevnější, vyplatí se připlatit si za kvalitu.

Na druhou stranu můžete ušetřit pěknou částku, pokud si koupíte modely z předešlého roku, spoustu věcí si také můžete vyrobit sami.

Například takové čihátko vyrobíte z obalu čokoládového vajíčka s překvapením. Ve víčku uděláte dírku, zasunete do ní 8 cm dlouhý drát, na vnitřní straně víčka           ho zahnete, aby nemohl vyklouznout. Přečnívající část drátu zahnete do půloblouku, nasadíte víko na krabičku a čihátko je hotové.“

 

„Jakou bychom  tedy měli mít základní výbavu?“

 

„Nemusíš mít všechno hned, ale postupně by v tvé rybářské výbavě neměli chybět tyto věci:

-         1 univerzální prut ( délka zhruba 2,4 – 3 m zátěže cca 20 – 60 g)

nebo

-         1 prut pro lov na položenou ( délka cca 3 – 3, 6 m, doporučená maximální hmotnost zátěže: cca 20/30 – 60/80 g

-         1 prut na přívlač ( délka cca 2,1 – 2,7 m, doporučená maximální hmotnost zátěže cca 10 – 40 g)

-         1 smekací naviják ( obsah cívky: cca 150 m vlasce 0,18 mm) s náhradní cívkou  ( obsah cívky cca 150 m vlasce 0,18 mm)

nebo

-         1 smekací naviják na prut pro přívlač ( obsah cívky cca 150 m vlasce 0,18 mm)

-         1 smekací naviják na prut pro lov na položenou ( obsah cívky : cca 150 m vlasce, 0,18 mm)

 

-         obratlíky s karabinou ( velikost 4, 8, 10 a 12)

 

-         hotové návazce s háčky s dlouhým ramínkem na bílé ryby ( velikost 10, 12 a 14)

 

-         hotové návazce s háčky s krátkým ramínkem na kapry ( velikost 2 a 6)

 

-         hotové návazce s háčky na červy ( velikost 2,4 a 8)

 

-         kevlarové lanko s trojháčkem ( velikost 2, 4, 6 a 8)

 

-         zátěže hruškovitého tvaru s karabinkou ( hmotnost 10, 20, 30 a 60 g)

 

-         sada brokových zátěží

 

-         sada štíhlých splávků

 

-         sada kulatých splávků

 

-         sada splávku typu waggler s nosností 2, 4, 6 a 8 g

 

-         kousky ventilových gumiček jako zarážky při lovu na plavanou s průběžným splávkem

 

-         třpytky, rotačky a wobblery pro lov na přívlač

 

-         twistry a plastové ( gumové ) rybičky ( 5 a 10 cm pro lov na přívlač)

 

-         podběrák

 

-         kufřík na drobné příslušenství ( metr, nůž, nůžky, vyprošťovač háčků )

 

-         vidličky, sklápěcí židlička, batoh, nepromokavý oděv a pevné boty

 

-         lovecký deník

 

Není to zrovna nejlevnější koníček, ale pokud se k nářadí budete chovat šetrně, dlouho vám vydrží.Je to váš majetek a naučíte se tak zacházet se svými věcmi a více si jich vážit.“

 

 

„A kde se ještě můžeme dozvědět nějaké informace o rybolovu a rybách?“

 

 

„Jak jsem již říkal, nejlepší ze všeho je přihlásit se do rybářského kroužku. Další zkušenosti s chytáním ryb můžete „ulovit“ v rybářských časopisech, kterých je             na našem trhu několik, Rybář spol. s r.o. vydává časopis Rybářství, který vychází jednou měsíčně. Pak bych vám doporučil návštěvu knihkupectví nebo knihovny, kde najdete plno publikací, a to jak odborných – o lovu a chovu ryb, tak i všeobecných, včetně encyklopedií a nepochybně byste měli vlastnit Kapesní atlas ryb.

Ten si můžete také sami vyrobit, stačí si na čistý list papíru napsat jméno ryby, její popis, výskyt, způsob života, způsob lovu a z druhé strany si nakreslíte nebo nalepíte obrázek.

Spoustu informací najdete i na webových stránkách, například rybářský svaz má adresu: www.rybsvaz.cz .

V dnešní době je mnoho možností, jak získat informace, musíte se ale vždycky ujistit o kvalitě zdroje, a to zejména na internetu.“

 

„Dobře, dobře. Všechno už budeme vědět a znát a poprvé vyrazíme na ryby, jakou metodu si máme vybrat?“

 

„To vždycky záleží na mnoha věcech. Musíte brát v potaz počasí, místo, druh ryb a podobně.

Povíme si tedy něco málo o třech základních rybolovných metodách                na udici, tedy o lovu ryb na položenou, na plavanou, o přívlači, a zmíním se i o tzv. královské metodě rybolovu, která je u nás také rozšířená – o lovu na umělou mušku.

 

 

 

 

1.      Plavaná

 

Tato technika spočívá v umístění nebo vedení nástrahy ve vodním sloupci, tedy v libovolné hloubce od hladiny až ke dnu. Doporučuji vám ho především na stojaté nebo pomalu tekoucí vodě, vzdálenost pro nához by neměla být příliš velká. Jde            o univerzální lovební způsob, takže s ním můžeš chytat všechny druhy ryb.

Plavaná je, co se týče vybavení, nejjednodušší rybářskou disciplínou. Lze ji provozovat pouze pomocí prutu, vlasce, zátěže (olůvka) a háčku. V tomto případě se použitá nástraha pohybuje podle své hmotnosti – lehčí nástrahy (zejména pečivo) plavou na hladině, těžší (např. ovoce, červi, žížaly) klesají ke dnu.

Zejména se ovšem při plavané používá tzv. splávek, což je součást udice, která drží nástrahu v určité pevně nastavené hloubce. Pomocí něj lze s nástrahou velmi jemně manipulovat a umisťovat jí.

 

2.      Položená

 

Lov ryb na položenou ( rybáři také nazývaný lov na těžko ) spočívá v umístění přirozené nástrahy na dně, kde je přidržována vlastní vahou nebo dodatečnou zátěží.

Jde o velmi účinnou metodu, protože většina ryb hledá převážnou většinu své potravy na dně.

Základní výbavou je prut na položenou, smekací naviják, několik olůvek         ve tvaru hrušky, obratlík a několik návazců s vhodným háčkem, dále by vám neměly chybět dvě vidličky, do kterých se prut po nahození položí a vhodné čihátko.

Lov na položenou má oproti napínavější plavané několik výhod. Za prvé vám umožňuje delší hody, za další můžete nástrahu umístit tam, kam chcete a za třetí vám při lovu na položenou nevadí vítr ani vodní proud. I v rychle proudící vodě máte díky těžkému olovu možnost umístit nástrahu poměrně přesně. Čím silnější je tedy proud, tím těžší nástrahu musíte použít.

Podstata lovu spočívá v tom, že na prut upevníte zátěž, háček a celou montáž nahodíte do vody. Systém klesne na dno a pokud chcete rozeznat záběr, mezi očka prutu upevníte mechanický signalizátor záběru. Ryba po záběru může odplout dvěma směry. Buď od vás – tehdy se signalizátor pohne směrem k prutu, nebo k vám – vlasec se uvolní a signalizátor automaticky klesá.

 

3. Přívlač

 

Přívlač je rybolovnou technikou určenou výhradně pro lov dravých ryb. Spočívá ve vedení umělé nástrahy tak, aby imitovala pohyb živočicha, kterým se dravá ryba živí. Patří mezi nejnapínavější způsoby lovu a jste při něm neustále v pohybu.

Základní výbavou na přívlač je rybářský prut, obvykle v délkách 1,5 - 2,7 m, naviják, vlasec (často s koncovým kevlerovým lankem, kvůli možnosti překousnutí vlasce) a nejrůznější druhy umělých nástrah. Mezi ty nejobvyklejší patří třpytky, woblery, twistery a další.

Během lovu na přívlač prochytáte za krátký čas i velkou vodní plochu, musíte ale zachovávat určitou taktiku. Nemá smysl házet nástrahu zbytečně daleko, pak ji přitáhnout ke břehu a postoupit dále.

Pro každé místo si vyhraďte určitý čas, abyste jej důkladně a systematicky prochytali. Začínejte hody nedaleko místa, kde stojíte. Pokud ryba zabere, nepoplašte při jejím zdolávání ostatní ryby v okolí. Nejlepší je prochytat místo tak, aby hody vějířovitě pokryly daný úsek.

Po každém nahození počítejte do deseti, a pak začněte navíjet vlasec, máte tak jistotu, že nástraha dopadla až na dno. Nepřitahujte nástrahu příliš rychle, dravec často dlouho pozoruje prchající nástrahu a zaútočí až na poslední chvíli. Zasekněte ve chvíli, kdy ucítíte tvrdý úder do prutu, lehké trhnutí nebo jen jemný tah.

Přívlač nevyžaduje dlouhou přípravu a je to způsob, při kterém se nejméně poškozují podměrečné ryby.

 

4. Lov na umělou mušku

 

Při muškaření je nástraha - umělá muška nahazována pomocí muškařské šňůry a prutu do místa lovu. Tímto způsobem lze ulovit většinu ryb, a to jak sladkovodních, tak mořských. Lov na umělou mušku patří mezi etické způsoby lovu ryb, neboť není nutné pro ulovení ryby poškozovat či zabíjet jiné živočichy jejich nastražováním. Při této metodě se používají speciální rybářské potřeby, jako je muškařský prut, muškařský naviják, muškařská šňůra a nástrahy, které jsou vyráběny z umělých nebo přírodních vázacích materiálů. Muškařské nástrahy se souborně nazývají umělé mušky, ale mnohdy nenapodobují jen samotný hmyz a jeho vývojová stadia, ale i ostatní organismy ( živočichy i rostliny).

Kromě vybavení je velmi důležitá i pozorovací schopnost, protože jde              o způsob, kdy se ryby snažíte oklamat pomocí umělých mušek. Sledujte tedy pozorně okolí vody, abyste se rozhodli pro tu pravou mušku. Všimněte si, jaký hmyz se právě rojí, a kterého je v dané lokalitě nejvíc a tvoří tak základ rybího jídelníčku. Malé nástrahy občas oklamou i ty největší a nejopatrnější ryby.

Podle druhu mušek se rozděluje chytání na suchou mušku, na mokrou mušku     a na nymfy. Lov suchou muškou se provádí s muškou plovoucí na hladině. Ta má představovat živý hmyz unášený vodou. Mokrá muška se potápí a představuje utopený hmyz nebo živé vodní organismy v různých vývojových stádiích. Lov nymfami se provádí u dna, poněvadž nymfy představují larvy jepic a jiného hmyzu. Znalosti            o muškách jsou neoddělitelnou součástí lovu na umělou mušku.

Techniky lovu jsou pro každou mušku jiné, ale základní zásady jsou stejné.

Nikdy neházejte zbytečně daleko, stačí hody okolo deseti metrů. Budete-li házet dál, těžko udržíte styk s návazcem a muškami a plácáním šňůry vyplašíte ryby sobě i ostatním.

Pokud rybu nevidíte, házejte jen do míst, kde ji tušíte, v opačném případě nikdy nenahazujte přímo na ni, ale nad, aby nástraha nad rybu splavala.

Při správném hodu musí na vodu nejprve dopadnout koncová muška, pak návazec a teprve nakonec šňůra. Při špatném hodu nechte šňůru nejdříve splavat             a teprve pak znovu nahazujte.

Návazec po nahození nesmí tvořit oblouk a předbíhat mušky, správné posazení návazce je takové, že má splývat po proudu v rovině nebo v oblouku, ale mušky napřed.

Nechytáte-li proti vodě, veďte mušku a nechte ji splynout až k samotnému břehu. Před vyšlehnutím šňůry a ukončením nahození mušku vždycky postavte, mírně popotáhněte k sobě a na zlomek sekundy zastavte. Teprve pak posbírejte šňůru k vyšlehnutí z vody. V okamžiku zastavení před výšlehem dochází často k záběru. Pokud nebudete připraveni, riskujete ztrátu ryby i mušky.

Rybáři nazývají tuto metodu královskou disciplínou a to jistě právem. Jen pozorování zkušeného muškaře je opravdovým zážitkem. Začátečník zvládne při nahazování udržet ve vzduchu čtyři nebo pět metrů šňůry, profesionál dokáže pracovat s patnácti i dvaceti metry. Chce to správnou techniku a cvik, které můžete i vy odkoukat od zkušených kamarádů.“

 

 

„ Když zjistíme, že máme na prutu rybu, co máme dělat?“

„ Povíme si tedy něco o záseku, zdolání a vylovení ryby. Počítejte s tím, že zpočátku spoustu záběrů promeškáte ani nebudete vědět jak. Je to zase jen a jen o vaší pozornosti.

Lovíte-li se splávkem a ten začne po hladině neklidně poskakovat, popojíždět do strany nebo mizet pod vodou, tak je to tady – máte záběr.

Při lovu na položenou s odklopeným překlápěčem se dá záběr náhle                do pohybu, pokud lovíte se sklopeným překlápěčem, začne se špička prutu chvět.

Nejdůležitejší zásada – zachovejte chladnou hlavu a nezmatkujte! Málokdy     se ryba sama zasekne, většinou ji musíte zaseknout tak, aby se háček v rybí tlamě dobře zachytil. Zaseknout však musíte ve správný okamžik. Zaseknutí je prudké a přitom citlivé švihnutí prutem dozadu, vlasec se tak napne a háček se zakotví v tlamě ryby.

Takže si to řekneme pomalu, krok za krokem. Při prvním náznaku záběru, uchopte prut do ruky, špička musí směřovat do vody. Stále sledujte, co se děje s vlascem a splávkem. Lovíte-li se splávkem a vidíte-li, že vlasec ve vodě je příliš volný, začněte opatrně navíjet, aby se vlasec skoro napnul. V okamžiku, kdy se splávek začne potápět nebo se vlasec souvisle pohybuje směrem do vody, musíte provést zásek, tedy citlivě prutem švihnout dozadu. Čím dále máte nástrahu a čím delší kus vlasce leží volně ve vodě, tím silnější zásek musí být.

 

Tak, máte zaseknuto, ale zbytečně se neradujte, zdaleka není vyhráno. Už během záseku ucítíte jistý odpor, podle velikosti zaseknuté ryby se prut více či méně prohne. Poté, co ryby ucítí zaseknutý háček, začnou se bránit a začíná boj kdo s koho.

Opět se snažte být naprosto klidní a spoléhejte se na brzdu svého navijáku, pokud ji máte správně seřízenou, ryba se dříve či později unaví. Držte správně prut -  vlasec a rukojeť prutu by měly svírat úhel 90o. Pak špička prutu optimálně tlumí výpady zaseknuté ryby a dolní část prutu může vyvinout největší sílu, která rybu rychle unaví.

Po celou dobu lovu musí zůstat vlasec napnutý. Jen tak máte záruku, že se ryba háčku sama nezbaví. Až skončí první prudký výpad, můžete začít pomalu navíjet vlasec, účinná je metoda „pumpování“. Pomalu zvedejte prut – tím rybu přitahujete k sobě, pak prut opět skloňte a zároveň navíjejte získaný úsek vlasce. Tento postup stále opakujte – tedy pumpujte.

Zamíří-li si to ryba do pole leknínů nebo k potopenému stranu, nakloňte prut ke straně a pokuste se tak přinutit rybu ke změně směru.

Jakmile zahlédnete bílé břicho ryby, je připravena k vylovení. Potřebujete podběrák, který si přidržíte ponořený ve vodě. Rybu si přivedete nad podběrák a pak jej s rybou uvnitř nadzvednete. Snažte se, aby rukojeť podběráku byla co nejvíc kolmo k vodě, aby se vám neohnula nebo nezlomila. Pokud jste u vody sami, musíte všechno zvládnout jednou rukou, protože v té druhé ruce stále držíte prut.“

 

„Co máme dělat s vylovenou rybou?“

 

„ Především musíte vědět, jestli si chcete rybu nechat nebo jí dát svobodu. Malé ryby nebo ryby ulovené v době hájení musíš vrátit vždycky.

Pokud se tedy rozhodnete rybu pustit, udělejte to velmi šetrně. Na vzduchu se ryba rychle dusí, protože jí chybí kyslík, snažte se proto, aby jejich pobyt na vzduchu byl co nejkratší. Pozor dejte i na vrstvu slizu na jejím těle, dotýkejte se ryby jen mokrýma rukama.

K tomu, abyste rybu bezpečně zbavili háčku, ji musíte položit na hladkou a vlhkou podložku, použít se dá i mokrý podběrák ležící v měkké trávě.

Háček uvolníte pomocí peánu nebo speciálního vyprošťovače. Pokuste se peánem sevřít ramínko háčku a pak zatlačte směrem od hrotu. Po úspěšném vyjmutí můžete rybu vrátit zpět do vody.

Držte rybu opatrně oběma rukama, ale pozor, ať se vám nevysmekne. Nesvírejte ji příliš pevně, abyste nepoškodili vnitřní orgány. Pomalu ji ponořte do vody a počkejte, dokud sama neodplave.“

 

„Děkujeme ti, dědečku, hned v pondělí zjistíme, kde je u nás kroužek a začneme tam chodit, všechno se naučíme a brzy už budeme chytat ryby spolu.“

 

„Už se moc těším, kluci. Jistě z  vás budou šikovní a ohleduplní rybáři. Nezapomínejte nikdy dodržovat všechny předpisy a chovejte se k přírodě velmi šetrně. A teď už se stmívá, půjdeme domů, babička nám jistě připravila nějakou výbornou rybí pochoutku.

 

 

Část druhá – Rybářský rok týden po týdnu

 

 

 

Z Martina i Pavla už jsou rybáři a moc dobře  ví, že vlastnit rybářskou výbavu    a lístek není všechno. Musí se seznámit s rybářským řádem a samozřejmě se podle něj chovat. I lov se totiž řídí zákonem, který je nutno dodržovat.

Tak se pojďme společně podívat, na co rybář nesmí za celý rok zapomenout, jak by se měl u vody a  v přírodě chovat, a jak to s tím rybařením během roku vlastně je.

A abyste se stali dobrými a zodpovědnými rybáři, připravili jsme pro vás              na každý týden v roce jednu radu.Tak úspěšnému lovu zdar!

           

 

 

 

 

 

 

 

 1. týden

 

            Starý rok je za námi a my začínáme s čistým štítem, tedy vlastně listem. Pokud se chcete držet hesla – „Jak na Nový rok, tak po celý rok!“, raději si to pořádně rozmyslete. Rybářský lístek, na který jste lovili ještě posledního silvestrovského kapra, už dnes totiž neplatí.

            Nový rybářský lístek dostanete na městském úřadě svého trvalého bydliště, mateřská rybářská organizace vám vydá povolenku, a pokud máte v plánu lovit              i v cizích vodách, zažádejte si o povolenku na místních organizacích.

            Po zaplacení ročního členského příspěvku získáte spolu s povolenkou i aktuální rybářský řád. Pořádně jej prostudujte, občas dochází ke změnám a nezapomínejte, že neznalost neomlouvá. Dále k povolence získáte přehled o úlovcích v mimopstruhových vodách, pstruhová povolenka obsahuje zase záznam o úlovcích ve vodách pstruhových.

            Pokud už máte povolenku a chystáte se k vodě, tak nezapomínejte, že v pstruhových vodách je lov přísně zakázán. Rybaření je povoleno na vodách mimopstruhových, ale i tady zapomeňte na ryby lososovité, lipana, štiku a další ryby, které jsou podle platných předpisů hájeny. Není povolen ani lov na živou rybku             a přívlač, zvolte tedy například hnojné červíky a patentky.

 

 1. týden

 

            Rozhodně si do kalendáře zapište, že tento a příští týden je poslední lhůta k odevzdání Přehledu o úlovcích. Pokud neodevzdáte včas, můžete se s rybařením letos rozloučit, nedostanete totiž povolenku.

            Přehledy o úlovcích nebo-li statistiky jsou důležité záznamy pro rybářskou organizaci. Díky nim se zhodnotí, jak se projevuje a osvědčuje vysazování jednotlivých ryb, jak je který druh loven, a kde se ryby drží. Výsledky slouží k rozhodnutí, kde se v následujícím roce zintensivní vysazování ubývajících druhů, kde se omezí vysazování přemnožených druhů. Rozhoduje se také o povolení výjimek z různých omezujících zákonů a tak dále. Jednoduše řečeno, Přehledy o úlovcích slouží ke zlepšení rybnatosti a k co nejhospodárnějšímu využití prostředků získaných za povolenky.

            Jak už jsme si řekli, v mimopstruhových vodách lovíme i během zimy. A jak jistě všichni brzy zjistíte, má to své kouzlo. Představte si zimu, nad rybníkem a potoky se drží trochu mlha, pod nohami vám křupe namrzlý sníh.A maminky budou určitě rády, že místo vysedávání u počítače, pobýváte na čerstvém vzduchu. A kde určitě berou? Tlouště hledejte pod okraji ledu u břehů, ostatní druhy ryb se zdržují spíše v úplavech na rozhraní proudu a tišiny.

            Z výletu k vodě si nechceme přinést chřipku, takže se teple oblékáme. Pozor     na namrzlé břehy, bývají zrádné, takže se všude pohybujte opatrně. Při samotném lovu si vystačíme jen s velmi jemným nářadím, ryby v zimním období nemají tu pravou chuť k jídlu.

 

 1. týden

 

            Pokud jste již ukončili svou rybářskou sezónu, a vaše rybářské nádobíčko leží pohozené ve sklepě či garáži, je nejvyšší čas udělat si pořádek. Všechno pořádně vyčistěte, ošetřete, vytřiďte vše nepotřebné a neopravitelné a nářadí si uložte.

            Také se blíží období výročních členských schůzí, konají se školení, přednášky, kurzy a samozřejmě kroužky. Možná se vám to zdá zbytečné, ale vzhledem                  ke stoupající úrovni rybolovné techniky a větší konkurenci u vody je občas docela potřeba navštívit různé přednášky. A byla by ostuda, kdyby správný rybář neznal ryby a přírodu, proto by měl navštěvovat kroužky.

 

4.      týden

 

            Pokud počasí stále ještě nepřeje, můžeme si pomalu připravovat nádobíčko       na novou sezónu. Spoustu věcí jsme schopni vyrobit si sami a v literatuře najdeme mnoho návodů na to, jak si vyrobit předmět, které na pultech obchodů s rybářskými potřebami nenajdete. A večer místo televize si můžeme zopakovat ta nejdůležitější ustanovení předpisů o rybářství a stanov. Rodiče vás jistě rádi prozkouší.

            Pokud už se nemůžete dočkat prvního šplouchnutí, určitě už vyrazte k vodě. Nejlepší je lovit dlouhými pruty, které umožňují spolehlivě a přesně vést nástrahu          za pásem okrajového ledu, v jehož přítmí se schovávají hlavně tloušti, ale i jiné ryby.

            Nástrahu veďte po dně a pohyb jí dodávejte špičkou prutu. Nástrahu několikrát přehoďte, ale pokud ani po desátém přehození nezaregistrujete jediný záběr, přesuňte se na jiné místo, tady vám zřejmě pšenka nepokvete.

 

 

5.      týden

 

            Na rybníku, kde loví s oblibou můj známý, došlo nedávno k úniku jedovatých látek do vody. Byla to obrovská tragédie a spousta ryb zahynula. Nutno podotknout, že šlo o opravdu velké množství a byly to „pěkné kousky“.

            Můj známý, zkušený a schopný rybář, jak o sobě rád říká, však nikdy žádnou rybu pořádnou rybu nechytil. Uměl si to však řádně odůvodnit. Jednou ryby málo žraly, jindy byly přecpané. Tuhle bylo málo vody, tamhle zase moc, anebo ryby prostě nebyly. Nepřipomíná vám to něco? Neslýcháte tyhle řeči často i ve svém okolí?

            Věřte, že většina našich revírů je zarybněna dobře a tihle chytráci prostě neumějí chytat a ještě si to nechtějí přiznat. U vody se chovají neklidně, jsou neopatrní, nemají správně seřízenou udici, používají nevhodné nářadí, loví stále stejnými způsoby, volí tytéž nástrahy.

            Taky neznají život ryb, jejich návyky a nedovedou je hledat. A o tom všem to rybaření je. Takže pokud se nechcete přidat k řadám těchto „rádoby rybářů“, rozhodně využijte zimní období k tomu, abyste si přečetli pár knížek o rybách, o přírodě                a  o sportovním rybolovu jako takovém.

            Těm, kterým je doma přece jen dlouhá chvíle a přemýšlí, kde si by aspoň krapet zachytali, mohu doporučit údolní nádrže. Ty totiž nejsou v koncovém vzdutí ani v období největších mrazů zamrzlé. Pokud použijete správné rybolovné techniky, můžete se těšit na neobvykle velké plotice, perlíny a okouny.

 

6.      týden

 

            Pokud již nechodíte na žádný kroužek a v létě byste rádi s partou kamarádů       na dětský tábor, je právě nejvyšší čas začít shánět přihlášky. To platí i pro dospělé, kteří se chystají na tuzemské či zahraniční rybářské rekreace.

            Těm, kdo vyráží k vodě se bude dařit více než v lednu. V mírných tažných proudech najdeme podoustve, plotice, ostroretky, tlouště, jeseny, cejny, proudníky         a hlavně okouny. Stačí vám jednoduché vnadění. Ryby jsou pěkně hladové, a tak zapomínají na opatrnost a přirozeně nabídnutou nástrahou rozhodně nepohrdnou.

            Okouni se ve větších hejnech zdržují v hlubokých zátokách. Pod dolními nádržemi, kde nezamrzá voda nebývá výjimkou ani pěkný kapr nebo cejn.

            Ale i když patříte mezi vášnivé milovníky rybaření, nezapomínejte, že ne každé počasí je ideální. Pokud je venku ještě silný mráz, vysoký tlak vzduchu a sněhová voda, zůstaňte raději pěkně doma a třeba si prohlédněte fotky z loňské sezóny.

 

7.      týden

 

            Podmínky pro rybolov jsou stále stejné, nic se nemění. Pojďme se tedy trochu blíže podívat, jak je to s lovem bílých ryb.

            Zimní chytání je jistě velmi zajímavé, a kdo to umí, mívá vynikající výsledky. Bílé ryby se v zimě drží ve větších hloubkách, a to dále od břehu a u dna. Tomu tedy musí odpovídat seřízení udice, dlouhý a citlivý prut, naviják v obvyklém provedení, vlasec o průměru 0,15 – 0,18 mm, správný odhad a seřízení hloubky a vyvážení splávku podle rychlosti prolovované vody. Chytejte na vařenou pšenici a konopná semena, občas přiměřeně vnaďte.

            A pokud se ani tak nezdaří, nesmutněte, vždyť dopoledne strávené v přírodě při jemném sněžení a mlhavém počasí, během kterého vás občas zašimrá na tváři probleskující slunce, patří mezi nejkrásnější rybářské zážitky.

 

8.      týden

 

            Pozor, připravte si kalendáře! V tomto nebo nejpozději příštím týdnu je třeba zaplatit členský příspěvek na běžný rok.

            Zima už nám pomalounku ustupuje, únorové sluníčko začíná hřát, nad vodou se objevují mušky, jepice, komáři a další hmyz. Poškádlete rybářské štístko také muškařskou udicí. Vybírejte mírné proudy a partie pod proudy. Tady se zdržují hlavně tloušti, proudníci a jeseni. Používejte větší a střední tloušťové mokré mušky. Pro tuto dobu je příhodná např. březnovka.

            Kam se vydat? Nechte si poradit od zkušeného rybáře a pokud v okolí žádného nemáte nebo chcete svoje blízké překvapit pěkným úlovkem, místo napřed chvíli pozorujte.

            Obchytávejte především místa, kde se občas zvedne některá ryba po pravém hmyzu. A začne-li sněžit, nezoufejte, mírné sněžení lovu vůbec neškodí, právě naopak. V takových okamžicích ryby častěji loví sněhem sraženou mušku a nevědomky při tom vezmou i nastraženou umělou mušku.

9.      týden

 

            Jaro už je skoro tady. Odcházejí ledy, sněhové vody, sluníčka je stále více a ustupuje i brzké stmívání. Při vyšší přikalené vodě se ryby zdržují v klidnějších zátočinách a při břehu. K rybám, které berou celou zimu, přibývá také cejn a perlín.

            Nejideálnější je lov na plavanou a to tak, aby se nástraha ploužila lehce po dně nebo jen nepatrně nade dnem. Proto je důležité změřit si před lovem hloubku.

            Začínají se objevovat nejranější druhy vodního hmyzu, jako jsou menší pošvatky a jepice. Z jepic jde zejména o nejznámější a celý rok používanou březnovku.

            Muškařina je v této době neprávem opomíjena, ačkoliv přináší dobré úlovky. První mušky chytají s oblibou tloušti. K umělým muškám, které jsme používali v zimních měsících přidejte například napodobeniny malých housenek.

            Ti otužilejší z vás mohou vyzkoušet první jarní tělesné osvěžení. Dejte pozor    na omrzliny a před starostlivými maminkami o tomto dobrodružství raději pomlčte.     Do vody nikdy neskákejte, zejména pokud ji neznáte a nevíte, jaká je v ní hloubka. Snadno můžete přijít k úrazu.

            Na pstruhových vodách nyní trvá doba hájení.

 

10.  týden

 

            V tomto týdnu už je nepsanou povinností každého rybáře objevit se poprvé         u vody.

            Cejni a plotice se shlukují a jejich hejna se pravidelně táhnou vodou.  Pokud se seznámíte s jejich cestami a místy, kde se v určitou dobu shlukují, dosáhnete královských úlovků.

            Také se doporučuje začít připravovat chov žížal a chov moučných a masných červů. A jak na to? Pokud máte aspoň malou zahrádku, udělejte u kompostu asi na dva prsty vysokou vrstvu z kuchyňských odpadků a listů zeleniny. Na tu položte dřevěnou bedýnku od rajčat, na kterou navršíte hromádku rašeliny s příměsí hlíny. Udržujte stálou vlhkost. Pokud se vám chce, některé žížaly si nachytejte, ale i bez toho se žížaly           po kratší době stáhnou pod prkýnka bedny a do spodní vrstvy rašeliny.

 

 

 

11.  týden

 

            V tomto týdnu se nic podstatného nemění. Pokud počasí a čas dovolí vyrážejte co nejčastěji k vodě. Z ryb se začíná ukazovat cejn, aktivnější bývá úhoř, čilé jsou plotice, perlíni, tloušti a další bílé ryby.

 

12.  týden

 

            Od 16. 3. začíná zákaz lovu hájených ryb. Které to jsou, si můžete přečíst v aktuálním rybářském řádu.

             Pokud jste to již neudělali, zkontrolujte si všechno nářadí a vy šikovnější si můžete spoustu věcí vyrobit. Muška, třpytka, systémek, olůvko, splávek, návazce nebo mušky doma vyrobené vám jistě udělají větší radost a také ušetříte nějakou tu korunu, za kterou si pak můžete koupit sladký  pamlsek nebo dokonce rybářskou knížku.

            Než bude povolen lov na vodách pstruhových, začněte se pořádně učit rybolovnou techniku. Trénovat můžete prakticky kdekoliv. Na posekané zahradě,        na hřišti, na louce před barákem, je to jedno. Vyzkoušejte si jednotlivé disciplíny, protože jejich ovládání je klíčem k úspěšnému lovu ryb. Jestli nechodíte na kroužek, měli byste si najít někoho zkušeného, kdo vám ukáže, jak na to.

            Nemusíte se stydět, že nevíte nic o jednotlivých technikách, o vázání návazce či o házení muškařskou šňůrou. Žádný učený z nebe nespadl.Stačí jen trénovat, trénovat a uvidíte, že výsledky se brzy dostaví.

 

13.  týden

 

            V tomto týdnu se nic podstatného nemění. Pouze se přechází na letní čas

( tento nebo příští týden ). To byste měli zaregistrovat, abyste věděli, kdy s pobytem       u vody začít a kdy jej ukončit.

 

14.  týden

 

            Na spoustu druhů ryb stále ještě nemůžete vyrazit, ale potěšení vám přinese        i sledování přírody. Takže kromě pravidelného tréninku rozhodně vyrazte i k vodě.

            Probouzí se další a další hmyz, zvyšuje se tak aktivita ryb ve sbírání larev            a hmyzu nalétávajícího na hladinu. Jeho hromadné sbírání prozrazují jen kroužky           na hladině. Tímto zážitkem v tiché a probouzející se přírodě si nejlépe vychutnáte přicházející jaro.

 

15.  týden

 

            Protože se již blíží otevření rybolovu na pstruhových vodách proveďte poslední svého rybářského nářadí. Vyzkoušejte pevnost vlasců, otáčivost karabinek, vázání udiček i mušek, zkontrolujte ostrost háčků. Ty rezavé a nepevné rozhodně vyhoďte, v tomto případě se nevyplatí být šetrným, protože pak zbytečně přijdete o spoustu krásných úlovků.

            Vyčistěte a promažte navijáky. Muškovou šňůru odmastěte, mušky prohlédněte a roztřiďte podle druhů. Po tomto velkém jarním úklidu jste připraveni na sezónu.

 

16.  týden

 

            16. duben je svátkem pro všechny milovníky Petrova cechu, zahajuje se totiž lov ryb na pstruhových vodách.

            Lovit můžete pstruha potočního, pstruha duhového a sivena amerického. Stále ještě hájený je lipan. Od tohoto data je povoleno lovit i tzv. škodlivé ryby, tedy ryby, které jsou v pstruhových revírech nežádoucí (štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát).

            Pokud byla dlouhá a mrazivá zima, budou pstruzi ještě vyhublí, takže většina bude mít pod míru. Dbejte na to, abyste ryby, které budete pouštět zpátky, vraceli velmi šetrně a opatrně.

            Jemně je vylovte z vody a pomocí vyprošťovače je zbavte háčku. Pokud se vám to nepovede, musíte háček v rybě ponechat, krátce u tlamičky ustřihněte vlasec a rybu velmi opatrně pusťte do vody. Žádné házení, je to živý tvor, ne kámen.

            Na vodách, které jsou zarybněny mladými pstruhy se doporučuje lovit na hladké háčky. Díky tomu rybě při vyndávání háčku minimálně ublížíte.

 

 

 

17.  týden

 

            Pojďte se vydat na procházku a porozhlédněte se po přírodě. Zjistěte změny toku a vytipujte si dobrá lovná místa. Pokud již trnkám začínají rašit listy a odkvétají prvosenky, pstruzi už budou zaručeně brát.

            Nejnadějnější je lov přívlačnou udicí. Muškařina se nedoporučuje, protože hmyz se v této době příliš nelíhne. Pro lov si vybírejte ty nejmenší třpytky s kymácivým či rotačním pohybem.

            Největší pstruzi se schovávají v hlubokých proudech, v blízkosti podemletých břehů, kořenů, pařezů, balvanů a tarasů, ale i pod jezy.

           

18.  týden

 

            Koncem dubna již ryby berou ostošest. Stále používejte vláčení, ale sem tam vyměňte vláčecí udici za muškařskou.

            Pokud vám mušky nevyhovují, zvolte nymfy. A malá rada pro milovníky systému – veďte si po celou sezónu záznamy o úspěšnosti jednotlivých typů a druhů mušek za různých povětrnostních podmínek a stavů vody, příští rok budete přesně vědět po jaké mušce máte kdy sáhnout.

            Od počátku května se začíná jezdit na mimopstruhové vodní nádrže. Všechny dravé ryby jsou ještě hájeny a také je povoleno jen několik rybolovných způsobů.

            Lovit můžete cejny, plotice, perlíny, okouny, a to na rostlinné i živočišné nástrahy. Aktivní jsou i úhoři. Lovte na místech mělčích, v bočních zátokách chráněných proti větru a na místech, kde je mírně prohřátá voda, vždyť i ryby se rády hřejí.

            Pozor na to, že v různých rybářských revírech platí různé výjimky, proto neustále nahlížejte do aktuálního rybářského řádu, ať nemáte žádný konflikt se zákonem.

            U vody nezapomínejte, že jste rybáři, ne prasátka a vždycky po sobě řádně ukliďte. A pokud se v přírodě válí odpadky, určitě je seberte, i když jste je tam nehodili vy.

 

 

 

19.  týden

 

            Počasí se většinou pomalu ustáluje, rozkvétají petrklíče, trnky, líhne se plno suchozemského i vodního hmyzu a kolem vody i nad ní začíná být pěkně živo. Můžete přejít na lov umělými muškami a vláčení si nechte do kalných vod nebo na časná rána.

            Na mimopstruhových vodách intenzivně berou úhoři. Zdržují se především         u břehů, na mělčinách a v zarostlých partiích. Hodně berou i lipani, ale ti jsou ještě hájeni, takže je musíme velmi šetrně pustit zpátky. Chytáte-li na suchou mušku a vidíte, že na ni zabírá lipan, popotažením šňůry mu znemožníte, aby se chytil.

            Mušku z tlamičky ryby nikdy nevytrhávejte, ale pouze ji jemným páčením uvolněte. Použijte pinzetu nebo peán.

           

20.  týden

 

            Nejvíce chodíme lovit na pstruhové vody, sezóna je tady v plném proudu. Podle aktuálních podmínek a podle nálady pstruhů, ale i své vlastní střídejte vláčení nebo lov na umělou mušku. Nenechte si zkazit náladu i několikadenním nezájmem pstruhů          o jakoukoliv nástrahu, příroda je prostě nevyzpytatelná a občas ryby pár dní z nepochopitelných důvod prostě neberou. Rozhodně se tím netrapte a ani nevykupujte rybářské obchody a nedoplňujte své vybavení o mnoho dalších vzorů mušek.

 

21.  týden

 

            Je- li dobré počasí, patří toto období k nejkrásnějším a nejkouzelnějším dnům v roce. Příroda je v plném rozkvětu, počasí bývá krásné a všude je velmi živo.

Na pstruhových vodách se rojí mnoho druhů hmyzu, proto se loví převážně na umělé mušky. Se stoupající vybíravostí pstruhů rozšiřte používané mušky.       

            Na třpytku lovte spíše za chladnějšího počasí, při zvýšeném stavu vodu a při kalné vodě. Je-li jasno a málo vody jsou pstruzi velmi plaší, a proto nahazujte proti proudu. Zejména ráno a večer lovte tak, aby váš stín nepadal na vodu.

            Pokud si již pstruzi pomalu zvykli na třpytky, vyměňte je za woblery a twistery.     

 

 

 

22.  týden

 

            V mimopstruhových vodách bývá při chuti úhoř říční.

            Udělejte si zásobu nástrah, zejména rousnic a živých rybiček. Dejte si do pořádku vláčecí soupravy, vyvažte splávky, připravte krmítka.

            Začíná převládat lov na položenou, noste s sebou podpory prutů, nikdy nepoužívejte větve ani odnože keřů nebo stromů na březích.

 

23.  týden

 

            V tomto období si každý rybář libuje, pstruzi jsou už krásně vykrmení, počasí většinou přeje, a tak všichni milovníci rybaření tráví u vody každou volnou chvilku. Pobyt u vody ale začínají znepříjemňovat komáři, ovádi a mouchy. Proto si ke svému rybářskému nádobíčku nezapomeňte přibalit sprej nebo mast proti těmto trapičům. Se spreji zacházejte opatrně, chraňte si především oči.

            Repelenty ale škodí i vašim úlovkům, stačí jen stopa ulpěná na vlasci či nástrahách a úhoři a cejni se vám zdaleka vyhnou.        

            V létě nezapomínejte na ochranu před přímým sluncem, takový úpal nebo úžeh není nic příjemného. Pokud tedy nesedíte pod stromem, vezměte si čapku, klobouk nebo alespoň mokrý šátek.

 

24.  týden

 

            V tomto týdnu se nic podstatného nemění, pstruzi stále berou, vyzkoušejte své rybářské štěstíčko na zarostlých úsecích.

            Na mimopstruhových vodách se pusťte do vnadění, ale nic se nesmí přehánět, tak ryby nepřekrmte, uvědomujte si, že nejste jediní rybáři v okolí, kteří vnadí. Vnaďte těmi návnadami, na které budete lovit.

            Blíží se také zahájení lovu dravců, znovu si tedy připomeňte šetrné zacházení s rybami, a to zejména těch, které pouštíte zpátky do vody. Háček vyprošťujte jen tehdy, uvízl-li v pysku, jazyku nebo měkké části tlamky. I když to jistě myslíte dobře, nesnažte se vyprostit háček zaseknutý do žaberního aparátu nebo do jícnu. V tomto případě vlasec nebo návazec přestřihněte u samotné tlamky.

            Ještě obtížnější je vyprošťovat háčky třpytek, s tím vám pomohou kleštičky, které máte ve výbavě. Nemusíte mít strach, že pokud rybě necháte háček, že jí ublížíte. Je prokázáno, že ryba se háčku sama zbaví nebo v některých případech s ním dále žije   a roste.

 

25.  týden

 

            Tento týden je jedním z největších svátků všech rybářů a rozhodně si jej v kalendáři červeně zaškrtněte. Končí totiž zákaz lovu dravých ryb a je již dovolen lov přívlačí.

            Jako nástrahu tedy používejte rousnice, mrtvou rybku nebo její část. Tlouště lovte v tišinách, rozdělte se s nimi o první nasbírané třešně, ale lovit můžete samozřejmě i na živý hmyz či umělé mušky, kapři dávají přednost nástrahám rostlinného původu, bílé ryby zase drobnějším nástrahám, nepohrdnou ani nymfami.

 

26.  týden

 

            Prázdniny a doba dovolených již netrpělivě klepou na dveře, škole už téměř odzvonilo, takže se můžete s plnou vervou věnovat svému koníčku. Chystáte-li se        na tábor nebo na jinou rybářskou rekreaci, pomalu doplňujte svou rybářskou výbavu      a připravte si nezbytné rybářské dokumenty.

            Pokud nás trápí horko, doporučuje se lov především ráno a večer. Stejně jako my se neradi pečeme celý den v horku a spíše hledáme úkryt před nesnesitelným vedrem, tak i rybky jsou během dne schované a nemáte příliš velkou šanci ulovit nějaký pěkný kousek. Ideální je však lov těsně po bouřce a v přikalené vodě.

            Výborně se chytají boleni, kteří se naopak rádi vyhřívají při hladině, až do podzimu se můžeme rozloučit s líny, kteří se stahují do hlubin.

            Na pstruhových vodách také dosáhnete lepších výsledků spíše v chladnějších dnech.

 

27.  týden

 

            Blíží se 1. červenec a ten značí nejen první den prázdnin, ale také povolení všech lovu všech druhů ryb na mimopstruhových vodách.

            Je příhodná doba pro lov sumců, při zakalené vodě výborně berou parmy. Ale pozor, někde jsou hájeny.

             Vyzkoušejte také lov na bahýnko na proudech, celkově bílé ryby v horkých dnech najdete zejména v proudech s provzdušněnou vodou.

            Spolu s volnem přijíždí k vodě více lidí, a to nejen rybáři, ale i rekreanti. Pamatujte na dobré vychování a chovejte se ohleduplně ke svým kolegům a hlavně k přírodě samotné, nekřičte a neodhazujte kolem sebe odpadky, přírodě trvá mnohem déle než vám, než stráví zbytky vaší svačiny.

            Zarybařit si k nám jezdí i cizinci, chovejte se k nim ohleduplně a vždy jim buďte nápomocni, ať si neodvezou špatné zkušenosti s naším národem. Ukažte jim svá oblíbená místa, poraďte jim, kde nejlépe berou. Kromě toho, že vás bude hřát dobrý pocit, tak si také procvičíte cizí jazyk.

 

28.  týden

           

            Občas prostě každý nemá náladu a nemusí k tomu mít ani speciální důvod. Prostě se jen tak znuděně povaluje a k aktivitě a zlepšení nálady nepomůže ani             ta nejmilejší pochoutka. Pstruzi mívají stejná mrtvá období. Bývá to za slunečných dnů s ranním mlhovým oparem a ranní i večerní silnou rosou. V tyto dny se pstruzi schovávají v úkrytech a nenaláká je ani sebelépe předložená nástraha. Občas nehybně stojí při březích a jakoby na chvíli zapomněli na svou přirozenou plachost. V tuto chvíli selhávají všechny rybářské metody.

            Voda znovu ožije až před bouřkou, pak vyzkoušejte muškařinu nebo vláčení       a pokud nezabere ani to, prostě si jen užívejte krásného letního dne třeba osvěžující koupelí spojenou s následným chytáním bronzu. Příjemně se u vody dají chytat i lelky.

 

29.  týden

 

            Zlepší-li se pstruhům nálada, bohatě vám vynahradí své několikadenní trucování. Zkoušejte muškaření, a to před i po západu slunce. Používejte světlejší mušky.

            Na mimopstruhových vodách se nepříznivé červencové podmínky občas zlepší stoupnutím a zakalením vody po bouřkách a letních lijácích. V tu dobu berou všechny ryby vyjma štiky, lína a candáta. Candát začíná brát , až když se vyčistí voda. Štika ani candát nejeví příliš zájem o nástrahy, protože v této době mají přebytek přirozené potravy. Začínají polevovat i sumci.

 

30.  týden

 

            Koncem července ubývá vody, větší pstruzi jsou tedy zapadlí v hlubších úsecích a v místech se souvislými úkryty. Protože voda je velmi nízko a pstruzi dobře vidí, musíte být obzvláště opatrní. Broďte se a postupujte proto vodě, také proti ní nahazujte. Natrénujete si i postřeh, protože většina záběrů následuje  hned po dopadu nástrahy      na vodu.

            Při průtoku velkých vod hledejte pstruhy mimo hlavní proud v tišinách, při březích nebo na konci proudu, kde se voda zklidňuje.

            V tuto dobu narazíte i na lipana, ten na sebe upozorní kroužkováním, zkuste nasadit menší mušky, ale chytit jej není jednoduché, je to silný soupeř a bojovník.

            Na mimopstruhových vodách vládnou úhoři, kteří jsou nejaktivnější v dusných předbouřkových večerech. Během dne lovte pouze na plavanou se splávkem, jako nástrahy užívejte stále ještě třešně, řasové nárosty, larvy vodního hmyzu, vyzkoušejte i chytání na třepačku s čerstvým hmyzem.

            Pokud některý den nevyrazíte k vodě, podívejte se s maminkou do kuchařky, jak nejlépe ryby připravit. Rodiče určitě pomocníka v kuchyni ocení. Uvědomte si, že několikadenní táboření za horkých dnů příliš nepřeje přepravě ryb. Zjistěte si tedy, jak nejlépe připravit ryby na ohništi. K tomu vám poslouží internet i odborné knížky.

 

31.  týden

 

            Na mimopstruhových vodách se opět začíná dařit. Berou kapři i cejni, plotice, podoustve, perlíni, parmy i tloušti. Volte přirozené a menší nástrahy. Lovte na lehko   na luční koníky, mandelinky, housenky, tloušti nepohrdnou švestkami nebo slívami. Přílišné vnadění není nutné, pouze si ryby stahujte mírným prohazováním během chytání.

            Z dalších nástrah nezapomínejte na červy, ale ani na těsto, hrách, brambory, těstoviny, kroupy, chlebové kůrky a podobně. Stačí jen se porozhlédnout doma po spíži.

            Hrách i kukuřici pro vnadění předem uvařte nebo alespoň na jeden den namočte.

 

32.  týden

 

            Začíná se ochlazovat, přesuňte tedy lov z  ranních a večerních hodin spíše         na dopoledne a odpoledne. V srpnu již bez problémů berou lipani, najdete je zejména v hlubší vodě, v tišinách a v blízkosti porostů zakořeněných na dně řečiště. Po potravě se začínají shánět i líni, ty najdete těsně u břehu v blízkosti travnatých porostů. Berou    na  červy a larvy hmyzu.

            Začátkem srpna dochází často ve večerních hodinách v oblasti mimopstruhových vod k rojení bílých jepic. Těmi se nasytí téměř všechny druhy ryb a nástrahy jsou poté téměř neúčinné. Po skončení rojení jsou však jepice stále výbornou nástrahou, proto je chytejte, nasušte a přidávejte do těst a směsí sloužících jak k vnadění, tak k nastražení.

            Na umělé mušky se pokoušejte nalákat stále se vyhřívající boleny, překvapte      je zezadu. Ulovit bolena muškařskou udicí je považováno za velké umění.

            Na údolních nádržích je sezóna v plném proudu, aktivní jsou všechny druhy ryb kromě sumců.

            Zkoušejte i méně užívané rybolovné metody a nástrahy. Případné úspěchy nebo neúspěchy můžete probrat u večerního ohýnku s kamarády.

 

33.  týden

 

            Ryby berou jedna radost. Kapry cejny a většinu bílých ryb nalákáte na tradiční nástrahy převážně rostlinného původu. Výjimkou nejsou ani  úhoři, které překvapíte hlavně k večeru v sousedství hlubokých míst, podemletých břehů s kořeny, balvanitých partií a břehových záhozů. Jako nástrahu používejte menší nástražní rybky, při přikalené vodě rousnice. Častým úlovkem jsou i okouni, kteří berou brzy ráno nebo později k večeru na plavanou na malé nástražní rybky. Na údolních nádražích je hledejte          ve větších hloubkách a na okraji srázů.

            Na pstruhových vodách už takové úspěchy slavit nebudete, revíry jsou značně vychytány a ryby, které zbyly už navykly vláčeným nástrahám, volte proto spíše muškařinu.

34.  týden

 

            Sezóna na pstruhových vodách se neodvratně blíží ke konci. Jikerňačky pstruhů obecných jsou již plné, proto je dobrovolně pouštějte zpět do vody. Využijte posledních chvilek k pokusu o přelstění některého pěkného kousku, který vám celou dobu unikal, pokusit se můžete i o lipany, kteří však již berou jen na mušky na malých háčcích.

            Na mimopstruhových vodách je lov stále úspěšnější, začíná se ochlazovat           a berou téměř všechny ryby na většinu nástrah. Úspěch budete slavit v kteroukoliv dobu, ale večerní záběry jsou o něco hojnější.

                     Nepohrdejte rybkami, které nedorůstají větších délek a hmotnosti nebo mají více drobných kostiček. Jejich maso je stejně hodnotné, je jen potřeba naučit se je lépe upravovat.

 

35.  týden

 

            31. srpna se na několik měsíců rozlučte nejen s prázdninami, ale i s lovem pstruhů potočních, kteří se pomalu začínají připravovat k výtěru.

            Na mimopstruhových vodách se dále těšte z pěkných úlovků lipanů, tloušťů, kaprů, cejnů, v ranních a večerních hodinách také úhořů, candátů nebo štik. Na údolních nádržích můžete vyzkoušet hlubinnou přívlač, rozhodně vás nezklame ani plavaná jemnou a vyváženou udicí s dělenou zátěží.

            Co se týče nástrah, právě zrají třešně – ptáčnice, na které na konci proudů a pod nimi skvěle zabírají tloušti, další výbornou nástrahou jsou v tuto dobu měkká zrna dozrávající kukuřice.

            Konec prázdnin vám také zaručí větší klid u vody a opět se můžete vrátit na svá oblíbená místa, která byla dosud zabrána nerybáři.

 

36.  týden

 

            Září je prvním příhodným měsícem pro lov všech dravých ryb vláčením, dále se loví na plavanou a na položenou.

            Ochlazuje se voda, tudíž v ní ubývá přirozené potravy, drobné rybky se stahují do hlubších míst a větší ryby díky nedostatku potravy spíše přijmou nabízenou nástrahu.

            Dobře bere štika, candát a okouni, posledního sluníčka k vyhřívání využívají také boleni, o slovo se hlásí i lipani. Tlouště rozhodně přelstíte lovem na půlené švestky na položenou bez zátěže.

 

 

37.  týden

           

            Užívejte si vláčení, bývá ještě úspěšné, protože ryby si ještě neokoukaly třpytky. Na plavanou používejte červíky, k nástrahám a návnadám pařenou housku a kůrku bílého chleba na kapry.

            Výletů k vodě si už bohužel neužijte jako dřív, protože začínají chladná rána       i večery a začíná se krátit den.

 

38.  týden

 

            V době babího léta zavzpomínejte na léto, úlovky vás rozhodně potěší, protože na mimopstruhových vodách berou stále všechny druhy ryb. Stahují se do hlubších míst a kde dnu, proto lovte na plavanou tak, aby se nástraha pohybovala u dna nebo těsně nad ním. Hledáte-li ryby dále od břehu, lovte na položenou s lehkou zátěží.

            Doba je vhodná i k lovu parem, dobře bere ostroretka, jako návnady jsou ideální larvy vodního hmyzu, červy, kroupy, obilní zrna atd. Lov parem vyžaduje velké soustředění, trpělivost, cit a také zkušenosti s jejich zvyky.

            Další časté úlovky jsou jeseni a kapři v tekoucích vodách, údolních nádržích      a štěrkopískovištích. Při větrném počasí vyhledávejte místa, kde bude vítr vát proti vám.

           

39.  týden

 

            Počasí je už pěkně chladné a během dne se mění, tak rozhodně nepodceňte oblékání. Berou okouni, a to zejména ráno než opadne opar mlhy.

            Sledujte i výskyt lipanů na pstruhových i mimopstruhových vodách. Objevují se od odpoledních hodin až do západu slunce. Lov začínejte mokrými muškami, až zahlédnete typické kroužkování, vyměňte je za mušky suché. Připravte se nejen           na změnu typů mušek, ale také na změnu jejich velikostí.

            Vzhledem k chladnějšímu počasí musíte měnit i místa lovu, v mělčích vodách, které jsou už pořádně ledové, nejsou už kapři ani líni tolik při chuti.

            Určitě zabodujete lovem štik a nebudou to žádné malé kousky. Sledujte malé rybky, pokud jsou ještě na mělčinách, pak ličte ve středně hlubokých partiích toku, jestliže jsou staženy do hloubky, pak štiky budou někde poblíž.

            Stejně dobře berou i candáti, na které nastražte mrtvou rybku nebo její části. Nástrahu občas přehoďte, po dopadu na dno ji trochu popotáhněte.

 

40.  týden

 

            Chladná a mlhavá rána jsou ideální pro lov okounů, k čemuž používejte jen malé nástražní rybky. Dobře berou cejni, parmy, podoustve, plotice, perlíni i ostroretky,       na švestky zaberou i tloušti.

            Chytejte na plavanou s dobře vyváženým splávkem, z nástrah využívejte kukuřici, obilniny, hrách, kroupy a konopné semínko, polentové těsto, zvyšujte podíl živočišných nástrah. Vnaďte jen minimálně, ryby pomalu tráví.

            Při výběru místa dejte přednost údolním nádržím a podobným vodním plochám, kde se voda ochlazuje pomaleji a ryby berou podstatně déle než v proudící vodě.

            Jak jste již jistě vypozorovali, správný rybář se musí neustále přizpůsobovat počasí a dalším přírodním podmínkám, pokud lovíte celý rok na rybníku za chalupou, jedním způsobem a stále stejným nářadím, díru do světa tady neuděláte. Protože je chladněji a voda ztratila letní zakalenost, používejte jemnější vlasce, návazce a háčky, budou rybám méně nápadné.

 

41.  týden

 

   Podmínky lovu v posledních týdnech jsou stále stejné, ovlivňuje je pouze aktuální počasí a průtokové poměry v řečišti.

           

42.  týden

             

            Tuhne a zlepšuje se chuť masa plotic, perlínů, podouství a tloušťů.

            Úspěšní budete při lovu lipana, pokud vystupují k vodě, zvolte suché mušky, jinak přivažte mušky mokré. Pokud se vám nebude dařit, vyměňujte velikosti i barvy mušek.

            Během povinných prací na zahradě, kterým se občas určitě nevyhnete si zvyšte své zásoby rousnic, žížal a červů, vyhledejte místa s výskytem larev pakomárů.

 

           

43.  týden

 

            Úlovky už nebývají tak hojné, přestávají brát kapři, líni a parmy, pořád aktivní jsou ještě cejni, které najdete v hlubší vodě na táhlých úsecích pod proudy, kde se voda uklidňuje nebo tvoří zpáteční proud, na stejných místech najdete i tlouště.

            Stále berou štiky, loví více při dně, takže i vy nástražní rybku umístěte ke dnu.

            Občas ulovíte candáta, který  je už ale pořádně náladový a také okouna, který se zdržuje v hlubší, mírně tažné vodě a v hlubších partiích u břehů. Nastražte na ně menší rybky ke dnu, v údolních nádržích na zvedání a spouštění.

            Máte-li oblíbená místa na chytání kaprů, věřte, že v tuto dobu vás většinou zklamou. Zajděte si raději na nějakou údolní nádrž či zatopené štěrkopískoviště, tam budete jistě úspěšní.

            Pozor na zrádné počasí, zima už poleze za nehty, a proto přestávají být vhodné ty způsoby lovu ryb, kde je třeba sedět. Jinak si místo obyčejné ryby přinesete domů pěknou rýmu. Většina rybářů v tuto dobu kombinuje lov na položenou jednou udicí a   na plavanou druhou udicí s postupnou změnou míst. Nezapomeňte dodržovat ustanovení předpisů o přítomnosti u prutů.

 

44.  týden

 

            S kapitálními úlovky můžete počítat na vodách, kde se vysazují duháci.

V údolních nádržích a štěrkopískovištích se můžete pokusit o lov candátů a okounů      za použití pilkeru. Pořád dobře berou štiky, o něco méně lipani – ty lovte během dne od 11 do 16 hodin, při zachmuřeném počasí budete mít štěstí pouze pokud sem tam vysvitne slunce.

 

45.  týden

            Je-li dobré počasí, platí pro lov ryb to samé jako v předchozím týdnu. Pokud ale klesne teplota i během dne na 4 oC pod nulou, najděte si jinou zábavu a s rybolovem se pro tyto dny raději rozlučte.

            Na tekoucích vodách obchytávejte partie při březích a kolem záhozů.  Úspěšní budete ještě i při lovu lipanů, zkuste je vydráždit popotažením šňůry před vyšlehnutím z vody.

            Pomalu již můžete uložit velké třpytky, háčky, silné a bytelné nářadí, krátké pruty i pstruhové mušky.

 

46.  týden

 

            Všechny druhy ryb včetně dravých dávají v chladném počasí přednost drobnějším nástrahám, a to umělým i přírodním. Používejte lehké nářadí a co nejdelší pruty.

            Lipani berou i za mrazů, po muškách stoupají už jen krátce během dopoledne a po poledni, nestoupají-li k hladině, hledejte je v hlubokých táhlých proudech a pod nimi.

 

47.  týden

 

            Začíná opravdová zima a kolem vody je vylidněno. Taky si myslíte, že spolu s prvními opravdovými mrazíky je třeba zabalit to svoje nádobíčko a trávit celou zimu doma za kamny? Určitě ne. Ale skutečnost, že za chladného počasí je kolem vody liduprázdno svědčí o tom, že v našich krajinách stále ještě převládají způsoby lovu, při kterých rybář sedí.

            V zimním a podzimním období jsou nejúčinnější pohyblivé způsoby lovu. Mnohdy si přinesete i lepší úlovky než v plné sezóně. Nevěříte? Zkuste to.

            Docela dobře ještě bere štika, ale záběry jsou pomalé. Vláčení mrtvou rybkou nebo třpytkou již příliš nezabírá ani na candáty, přejděte tedy na rybolovnou techniku, která se vyznačuje jemným nářadím, stálým pohybem a přirozenými malými nástrahami.

 

48.  týden

 

            Okouni se stáhli do větší hloubky, ale stále ještě dobře berou.            

            Nepodceňte oblečení, velmi důležitá je nepromokavá a teplá obuv.

 

49.  týden

            Většina ryb se stahuje k přezimování do hlubších a klidnějších míst, voda je čím dál více průhledná a ryby jsou mnohem více opatrnější. Používejte proto jemné náčiní a slabší šňůry, lovte na plavanou s dobře dělenou zátěží a vyváženou udicí. Hloubku nastavení splávku volte tak, aby se nástraha pohybovala lehce po dně a nade dnem mírně. Před vytažením udice k novému nahození vlasec mírně napneme a chvíli vyčkáme. V tomto okamžiku ryba často zabere.

            Lovte především na hlubších tažných proudech, při ústí přítoků a podél břehů,     i když jsou na nich ledové okrajky. Nahazujte proti proudu a nástrahu nechte plout tak daleko, aby se vlasec nepronášel, a aby prut se splávkem byly v pohotovém kontaktu k účinnému záseku.

            Nemusíte se příliš bát ztráty úlovků, ryby společně s příchodem zimy ztrácejí svou obvyklou bojovnost.

           

50.  týden

 

            V prosinci se loví převážně bílé ryby jako jsou plotice, perlíni, podoustve, ostroretky, tloušti a výjimečně i proudníci. Občas se podaří ulovit i okouna.

            Lovte na různé druhy červů a hnojné žížaly.

            I když na Ježíška už dávno nevěříte, je rozhodně příhodná doba na to, říci svým nejbližším, co z  rybářského nádobíčka byste si přáli pod stromečkem najít. Jednou z možností je i předplatné odborného rybářského časopisu, které se objednává právě touto dobou. A jste-li zdatným pisatelem, můžete se s ostatními rybáři podělit o své zkušenosti, přínosné příspěvky redakce časopisů či internetových portálů vítají.

            Není od věci založit si za dlouhého zimního večera i vlastní blog, kam si můžete vkládat fotografie, a kde můžete zveřejňovat své úspěchy.

 

51.  týden

 

            U vody panuje v tomto týdnu naprostý klid, ale objeví se zde jistě ti, kteří chtějí konec roku završit speciálním úlovkem, a to ulovením vlastní štědrovečerní štiky nebo kapra. Způsoby lovu a nástrahy jsou stejné jako po celou zimu.

            Ti, kteří rybu nechytí si ji jdou touto dobou koupit, nezapomínejte tedy             na správné zásady zacházení se živými rybami. To se týká nejen rybářů, ale i nerybářů a prodávajících. Pokud si rybu dáte hned zabít, ušetříte je zbytečného utrpení a ušetříte i vodu, kterou při jejím uchovávání zbytečně vyplýtváte.

            Nezapomínejte, že i ryba je živý tvor a cítí bolest, jejím životním prostředím je voda, ne vzduch. Nikdy ji neberte pod skřele nebo nevtlačujte prsty do očních jamek. Rybu držte pevně a šetrně podhmatem plochými dlaněmi ( jednou rukou v ocasní části, druhou rukou pod hlavou).

           

            Rozhodně zapomeňte na vánoční pouštění ryby zpět do vody, jak už jste jistě díky návštěvám rybářského kroužku zjistili, rybce život nevrátíte, takže žádný vánoční dobrý skutek se nekoná.

 

52.  týden

 

            A po roce Vánoce, Vánoce přicházejí….A jsou tady nejkrásnější svátky v roce. K Vánocům patří tradiční rybářský trh a ani na štědrovečerním stole by neměla chybět nějaká ta rybí pochoutka, nejlépe vlastnoručně ulovená. A pokud chcete rodiče překvapit a připravit jim rybu sami, recepty najdete v rybářských časopisech, kuchařkách, ale v tuto dobu i v denním tisku.

            A po výborné večeři už spěchejte pod stromeček, protože Ježíšek na vás jistě nezapomněl s nějakým praktickým rybářským dárkem nebo knihou.

 

53.  týden

 

            Konec roku je tu a nastává loučení, a to nejen s tím starým rokem, ale především končí lov vláčením, lov na živou a mrtvou rybku a pokračuje či v některých případech začíná doba hájení většiny našich dravých ryb.

            Nastává také doba účtování, takže i když psaní máte plné zuby během školy, vezměte i teď do ruky propisku a uzavřete svůj Přehled o úlovcích za uplynulý rok. Jistě to bude příjemná činnost, protože si u toho vzpomenete na všechny ty krásné chvíle, co jste u vody prožili. Rodiče se jistě podiví, proč vám při tom psaní na ústech hraje ten čtverácký úsměv, ale to jistě zůstane vaším příjemným tajemstvím.

            Během vánočního rozjímání si připomeňte , co všechno jste se za uplynulý rok naučili, co se vám nepovedlo a v čem jste naopak slavili největší úspěchy.

            A až si půjdete o půlnoci přiťuknout skleničkami, nezapomeňte si dát předsevzetí, že budete většinu volných chvil trávit u vody, že vyzkoušíte všechny možné i nemožné rybolovné metody a potichu se přejte, aby vás v tom novém roce překvapil nějaký kapitální úlovek. Ale pssst….někdo klepe na dveře….To bude asi ten nový a úspěšný rok.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

 

 

            Neexistuje žádná příručka ani přesný návod, který by prozradil, jak se stát dobrým rybářem. Vždy záleží na počasí, náladě ryb, místě, a tak trochu i na tom pověstném rybářském štěstíčku.

            Postupně získáte zkušenosti, najdete si své metody, které vám budou vyhovovat, ale nikdy nezapomínejte na to, že existuje rybářský řád, který je třeba každoročně prostudovat a dodržovat, nezapomínejte ani na to, že jste v přírodě, která si zaslouží vaši úctu, slušné chování a ochranu.

            I když nevlastníme patent na výchovu úspěšného rybáře, doufáme, že naše příručka se stane vaším společníkem při prvních rybářských krůčcích.