There are a lot of flash templates .

ÚvodTato webová aplikace představuje on-line variantu výukového programu Zlatá udice 2009Voda a ryby - autor: Ing. Ivan Bílý

Zapad

Člověk již od dávných věků tak, jako většina živočichů, žil v blízkosti vodních zdrojů. Potoky, řeky, tůně, rybníky, jezera, moře a oceány to byly, jsou a budou symboly života. První zmínky o životě ve vodě se datují před stovkami miliónů let. Voda se stala za tuto dlouhou epochu evoluce živočišných druhů domovem nepřeberného množství organismů, mezi kterými mají dominantní postavení ryby. Samozřejmě je zde nutné zdůraznit, že ryby jsou členy společenství dalších živočichů a rostlin, ve kterém má každý z členů svoji nepostradatelnou úlohu. Jako například rostliny, které budují pomocí slunečné energie novou živou hmotu, a přitom udržují neustálou rovnováhu mezi množstvím rozpuštěného kysličníku uhličitého a kyslíku ve vodě. Rostliny se tak staly potravou velké skupiny organismů, které rostlinou hmotu přeměňují v hmotu živočišnou, a sami pak slouží dalším organismům jako potrava. Úlohou dalších vodních organismů je konzumace odumřelých rostlin a mrtvých těl zvířat a převedení těchto živin do koloběhu života ve vodě.