English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
4 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4855.8 dnů)

Naši partneři

 Dnes je nedělě, 4. prosince 2016, svátek má Barbora, zítra Jitka 07:44 16:02
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) mník jednovousý
c) sumec velký
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) štika obecná
c) sumec velký
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) ostroretka stěhovavá
b) podoustev říční
c) kapr obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) lín obecný
c) pstruh obecný
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh duhový
b) sekavec písečný
c) lipan podhorní
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) piskoř pruhovaný
b) úhoř říční
c) vranka obecná
7. Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku?

a) vranka obecná, slunečnice pestrá, perlín ostrobřichý, střevle potoční
b) piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, cejn velký, štika obecná
c) sumeček americký, losos obecný, hlavatka podunajská, lipan podhorní
8. Kde je umístěna postranní čára ryby?

a) podél hřbetu ryby
b) podél břišní části těla ryby
c) je vedena středem boků ryby
9. Larva potápníka je?

a) všežravá
b) býložravá
c) dravá
10. Lov na položenou je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
b) lov na jednoháčkovou umělou mušku
c) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
11. Jakou maximální velikost může mít čeřínek?

a) 100 x 100 cm
b) neomezeně velký
c) 150 x 100 cm
12. Při lovu přívlačí, na umělou mušku nebo muškařením musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou vzdálenost

a) alespoň 15 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
b) alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti
c) při které se nebudou při lovu vzájemně omezovat
13. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k dezinfekci ryb při napadení plísní
b) k mezidruhovému křížení ryb
c) k urychlení přípravy k výtěru
14. Úrodnost rybníka zvyšujeme?

a) vysazováním tvrdých porostů
b) úplným odbahněním
c) letněním
15. Přístup na pobřežní pozemky při výkonu rybářského práva může být zakázán

a) z rozhodnutí vlastníka či nájemce pobřežního pozemku
b) z důvodu ochrany vlastnických práv vlastníka pozemku
c) jen z důvodu obecného zájmu
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. března do 30. listopadu
17. Je možné na mimopstruhovém revíru použít pstruha obecného jako nástražní rybičku?

a) ano
b) pokud má zákonnou míru
c) ne
18. Jako nástražní rybky nemohou být použity?

a) ryby, které dosahují své zákonné míry a větší
b) ryby lososovité, úhoře, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry
c) ryby lososovité a lipana, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry
19. Při lovu udicí na položenou musí být lovící u udic přítomen tak, aby

a) je měl v dohledu
b) je měl minimálně 2 metry od rukou
c) mohl s nimi bez prodlení manipulovat
20. Lov ryb přívlačí v rybářských revírech je povolen?

a) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. listopadu a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
b) na pstruhových revírech od 16. dubna do 31. srpna a na mimopstruhových revírech od 16. června do 31. prosince
c) na pstruhových revírech od 16. dubna do 30. srpna a na mimopstruhových revírech od 1. ledna do 31. prosince
21. Kdo stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva?

a) uživatel revíru
b) krajský úřad
c) Ministerstvo zemědělství
22. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou v květnu, červnu, červenci a srpnu

a) od 3 do 24 hodin
b) od 3 do 22 hodin
c) od 4 do 24 hodin
23. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov v jednom dni přisvojit

a) nejvýše 3 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
b) nejvýše 4 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
c) nejvýše 2 ks, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg
24. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet úlovky?

a) v případě, že jejich ponecháním byl spáchán trestný činu nebo přestupek
b) v případě, že osoba odmítne umožnit kontrolu úlovků
c) v případě nezapsání ulovené ryby do přehledu o úlovcích
25. Návrh na zahájení kárného řízení se podává

a) u té MO, jíž je člen Svazu
b) ÚS ČRS
c) u té MO, kde byl spáchán přestupek

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...