English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
3 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4815 dnů)

Naši partneři

 Dnes je pondělí, 24. října 2016, svátek má Nina, zítra Beáta 07:40 17:52
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) mník jednovousý
c) sumec velký
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) lipan podhorní
c) úhoř říční
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) pstruh obecný
c) plotice obecná
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) hrouzek obecný
c) mřenka mramorovaná
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) potápník vroubený
b) vodoměrka štíhlá
c) chrostík velký
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) škleble rybničná
b) velevrub malířský
c) mlok skvrnitý
7. Kdy se vytírá mník jednovousý?

a) březen - duben
b) říjen - listopad
c) prosinec - leden
8. Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík?

a) ani ve dne, ani v noci
b) jen v noci
c) jen ve dne
9. Bolen dravý patří do čeledi ryb?

a) štikovité
b) okounovité
c) kaprovité
10. Při lovu přívlačí, muškařením nebo na umělou mušku

a) smí lovící použít 1 udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou
b) smí lovící použít vždy jen 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena
c) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat
11. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) neomezeně
b) 2
c) 1
12. Jakou maximální velikost může mít čeřínek?

a) neomezeně velký
b) 100 x 100 cm
c) 150 x 100 cm
13. Cílem vápnění rybníků je?

a) omezení růstu rostlin
b) optimalizace pH
c) zvýšení kyselosti vody
14. Jaký je nejúčinnější způsob slovování násad nebo škodlivých ryb na malých potocích a říčkách?

a) pomocí mírně omamných látek
b) pomocí speciálních podběráků
c) pomocí elektrického agregátu
15. Tabulka označující hranice revíru musí obsahovat?

a) pouze název a číslo rybářského revíru a údaje o tom, zda jde o revír pstruhový nebo mimopstruhový
b) údaje, které stanoví uživatel revíru
c) název a číslo rybářského revíru a údaje o tom, zda jde o revír pstruhový nebo mimopstruhový nebo o chráněnou rybí oblast a údaje o uživateli rybářského revíru, a to jeho jméno a příjmení u fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název u právnické osoby
16. Dopustil se rybář přestupku, jestliže chytal na dvě udice (jednou na položenou, druhou muškařil)?

a) ne - jen na revíru mimopstruhovém
b) ne - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
c) ano - na revíru mimopstruhovém i pstruhovém
17. Jakou zákonnou míru má štika obecná na pstruhovém revíru?

a) 40 cm
b) 50 cm
c) nemá míru
18. Při lovu ryb udicí je osoba provádějící lov povinna mít u sebe a na požádání oprávněné osoby (rybářská stráž, hospodář, Policie ČR) předložit

a) povolenku k lovu, členskou legitimaci
b) rybářský lístek, členskou legitimaci
c) rybářský lístek, povolenku k lovu
19. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše 2 kusy 

a) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich vzájemné kombinace
b) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, parmy nebo jejich vzájemné kombinace
c) kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, amura nebo jejich vzájemné kombinace
20. Je rybářská stráž oprávněna kontrolovat lovícímu obsah rybářské loďky, náčiní a úlovky?

a) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
b) ano, je k tomu plně oprávněna
c) ne, nelze zasahovat do soukromého a oprávněně nabytého vlastnictví
21. Kdy je v rybářských revírech hájená parma obecná?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 16. března do 15. června
c) od 1. ledna do 15. června
22. Za rybu lososovitou se pro účely vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění považuje i

a) jelec jesen
b) lipan podhorní
c) podoustev říční
23. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet rybářské náčiní?

a) v případě, že jím byl spáchán trestný čin a hodnota zadrženého náčiní nepřesahuje 3000 Kč
b) v případě zjištěného přestupku, pokud hodnota zadrženého náčiní nepřesahuje 2000 Kč
c) v případě, že je osoba důvodně podezřelá, že jím spáchala trestný čin nebo přestupek
24. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se

a) lze odvolat do 15 dnů od uložení
b) nelze odvolat
c) lze odvolat do 8 dnů od uložení
25. Územní svazy?

a) sdružují výbory místních skupin a organizací
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.




© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...