English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
3 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování na ÚN Orlík
Půjčovna loděk na ÚN Orlík
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4666.8 dnů)

Naši partneři

 Dnes je nedělě, 29. května 2016, svátek má Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand 04:59 21:01
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) štika obecná
c) sumec velký
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) kapr obecný
c) štika obecná
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) jeseter malý
b) losos obecný
c) pstruh obecný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) plotice obecná
b) pstruh obecný
c) lín obecný
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) piskoř pruhovaný
b) vranka obecná
c) úhoř říční
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) perlín ostrobřichý
b) jelec jesen
c) plotice obecná
7. Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?

a) štika obecná
b) podoustev nosák
c) ouklej obecná
8. Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru?

a) sumec velký, sumeček americký
b) lipan podhorní, siven americký
c) kapr obecný, karas obecný
9. Jaké postavení úst má parma obecná?

a) střední
b) spodní
c) horní
10. Vyhrazování míst k lovu ryb je

a) povoleno, ale pouze se souhlasem uživatele revíru
b) zakázáno u revírů o výměře do 2 ha
c) zakázáno
11. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. června do 31. srpna
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) od 16. dubna do 31. srpna
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) tento způsob není povolen
13. Úrodnost rybníka zvyšujeme?

a) vysazováním tvrdých porostů
b) úplným odbahněním
c) letněním
14. Čím je vymezena hranice rybářského revíru?

a) zpravidla ji tvoří jez, soutok apod. Na břehu je vyznačena tabulemi
b) vždy ji tvoří jez nebo jiné vodní dílo
c) zpravidla podle kilometráže toku
15. V případě, že byla příslušným rybářským orgánem udělena výjimka k lovu ryb pomocí elektrického proudu, je tento lov povolen

a) pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem
b) pouze v chráněné rybí oblasti osobám stanoveným uživatelem revíru či rybníkářem, pokud loví ryby a jiné vodní organismy pro potřeby hospodářské těžby, či umělého chovu
c) pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoby obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovému lovu a doklady opravňující k použití elektrolovného zařízení
16. Mohu si ponechat pstruha duhového, kterého jsem ulovil 1. 11. na mimopstruhovém revíru?

a) mlíčáka
b) ano
c) ne
17. Který z rybářů se dopustil přestupku?

a) ten, který měl dvě udice nastražené na položenou, na každé měl dva návazce s jednoduchými háčky
b) ten, který měl při lovu jednu udici nastraženou na položenou, druhou na plavanou
c) ten, který měl jednu udici nastraženou na položenou a druhou muškařil
18. Trestného činu pytláctví se dopustí ten, kdo

a) neoprávněně zasáhne do výkonu rybářského práva a spáchá takový čin hromadně účinným nebo zvlášť zavrženíhodným způsobem
b) neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené
c) uloví a ponechá si rybu nebo ryby, které nedosahují stanovené nejmenší délky, byť je držitelem povolenky k lovu ryb na příslušný revír
19. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený candát obecný?

a) od 1. prosince do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. ledna do 15. června
20. Nejmenší zákonná lovná délka jesetera malého je?

a) 30 cm
b) 37 cm
c) 28 cm
21. Podoustev říční má nejmenší zákonnou lovnou míru?

a) 25 cm
b) 40 cm
c) 30 cm
22. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v září

a) od 6 do 17 hodin
b) od 7 do 20 hodin
c) od 7 do 18 hodin
23. Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

a) všechny přisvojené ryby bez ohledu na jejich druh
b) lososovité ryby (mimo síhů) a kapra
c) kapra, štiku, candáta, bolena, sumce, lipana a lososovité ryby (mimo síhů)
24. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet úlovky?

a) v případě nezapsání ulovené ryby do přehledu o úlovcích
b) v případě, že jejich ponecháním byl spáchán trestný činu nebo přestupek
c) v případě, že osoba odmítne umožnit kontrolu úlovků
25. Ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace je člen Svazu povinen neprodleně hlásit

a) Ministerstvo zemědělství ČR
b) Radě ČRS
c) výboru MO, jíž je členem

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...