English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
4 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4905.2 dnů)

Naši partneři

 Dnes je pondělí, 23. ledna 2017, svátek má Zdeněk, zítra Milena 07:47 16:42
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sekavec písečný
b) lipan podhorní
c) pstruh duhový
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) okoun říční
c) candát obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) perlín ostrobřichý
c) plotice obecná
4. O jaký druh živočicha se jedná?

a) volavka popelavá
b) čáp bílý
c) potápka roháč
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) chrostík velký
b) potápník vroubený
c) vodoměrka štíhlá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) racek chechtavý
c) polák velký
7. Která z ryb čeledi kaprovitých se v dospělosti živí zejména rybkami?

a) bolen dravý
b) jelec proudník
c) karas stříbřitý
8. Dva vousky má tato dvojice ryb?

a) mřenka mramorovaná a ostroretka stěhovavá
b) hrouzek obecný a lín obecný
c) hrouzek obecný a ostroretka stěhovavá
9. Mihule říční patří mezi?

a) ryby úhořovité
b) paryby
c) živočichy kruhoústé
10. Mezi povolené technické prostředky k lovu patří

a) výbušniny
b) čeřínek
c) harpuna
11. Osoba provádějící lov je při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou oprávněna použít v rybářských revírech mimopstruhových

a) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
b) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
c) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
12. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše

a) jedním jedoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
b) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
c) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
13. Co je to pH?

a) kyselost vody
b) hodnota vodivosti vody
c) průhlednost vody
14. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?

a) aby se mohla odpařovat voda
b) aby byl přístup kyslíku a světla
c) aby měly ryby světlo
15. Vstupovat na pobřežní pozemky mohou

a) držitelé platných povolenek, uživatel revíru a jím pověřené osoby, rybářský hospodář a jeho zástupce a rybářská stráž. Za způsobenou škodu je odpovědný uživatel revíru a rybářská stráž je oprávněna vstupovat i tam, kde je přístup zakázán
b) uživatel revíru a jím pověřené osoby, rybářská stráž, rybářský hospodář a jeho zástupce a držitelé povolenek, včetně jejich rodinných příslušníků. Musí se však řídit místními podmínkami
c) uživatel rybářského revíru, držitel povolenky k lovu, rybářský hospodář, jeho zástupce a rybářská stráž pokud na ně není vstup zakázán z důvodů obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit škodu, kterou přitom způsobí
16. Mohu chytat nástražní rybičky do čeřenu na pstruhovém revíru před 15. dubnem?

a) ne
b) ano
c) jen do hmotnosti 7 kg
17. Jakou zákonnou míru má štika obecná na pstruhovém revíru?

a) 40 cm
b) nemá míru
c) 50 cm
18. Lov ryb v blízkosti přehradních hrází je povolen ve vzdálenosti?

a) 50 metrů od tělesa hráze
b) 100 metrů od tělesa hráze
c) 10 metrů od tělesa hráze
19. Rybář nesmí lovit ryby v místě?

a) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu mimořádně nízkého stavu vody
b) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
c) kde ústí do toku městská kanalizace
20. Nejmenší zákonná lovná délka ostroretky stěhovavé je?

a) 30 cm
b) 25 cm
c) 35 cm
21. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v červnu a červenci

a) od 5 do 20 hodin
b) od 5 do 22 hodin
c) od 5 do 19 hodin
22. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov na nástražní rybku

a) od 1. června do 31. prosince
b) od 16. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
23. Rybářskou stráž odvolává a zrušuje?

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
b) uživatel rybářského revíru
c) kraj v přenesené působnosti, příslušný podle místa trvalého bydliště člena rybářské stráže
24. Pokutu v blokovém řízení lze uložit

a) jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit
b) jde-li o přestupek menšího rozsahu
c) má-li rybářská stráž za to, že pachatel přestupku byl spolehlivě zjištěn
25. Pravidelný peněžní příspěvek (členská známka) je člen povinen zaplatit do

a) do konce dubna příslušného roku
b) do konce ledna příslušného roku
c) do 15. ledna příslušného roku

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...