English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
1 den
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování na ÚN Orlík
Půjčovna loděk na ÚN Orlík
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4754.1 dnů)

Naši partneři

 Dnes je čtvrtek, 25. srpna 2016, svátek má Radim, zítra Luděk 06:08 20:00
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) síh severní maréna
b) bolen dravý
c) tolstolobik bílý
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec jesen
b) karas obecný
c) lín obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) piskoř pruhovaný
c) úhoř říční
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) jeseter malý
c) amur bílý
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) racek chechtavý
c) polák velký
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) velevrub malířský
b) škleble rybničná
c) mlok skvrnitý
7. Které části rybího těla slouží k určení stáří?

a) šupiny
b) ocasní ploutev
c) vousky
8. Kde je umístěna postranní čára ryby?

a) je vedena středem boků ryby
b) podél hřbetu ryby
c) podél břišní části těla ryby
9. Amur bílý patří do čeledi ryb?

a) lososovité
b) kaprovité
c) okounovité
10. Lov přívlačí je

a) lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
b) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
c) lov na umělou mušku
11. Mezi povolené technické prostředky k lovu patří

a) čeřínek
b) výbušniny
c) harpuna
12. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
b) lov na moři
c) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
13. Co je to komorový rybník?

a) betonová sádka
b) rybník používaný k přezimování ryb
c) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra
14. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k urychlení přípravy k výtěru
b) k mezidruhovému křížení ryb
c) k dezinfekci ryb při napadení plísní
15. Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni

a) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat
b) je oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru
c) není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby, ale smí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru, pokud se na takovém postupu dohodne s uživatelem rybářského revíru a umožní mu do 7 dnů ryby ze svého pozemku, na kterém voda zůstala, slovit
16. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. března do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
17. Mohu chytat nástražní rybičky do čeřenu na pstruhovém revíru před 15. dubnem?

a) ne
b) jen do hmotnosti 7 kg
c) ano
18. Kolik kusů síha severního marény si mohu ponechat v jednom dni na pstruhovém revíru?

a) do 7 kg
b) 3 ks
c) 4 ks
19. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 16. března do 15. června
b) od 1. září do 30. listopadu
c) od 1. ledna do 15. června
20. Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno?

a) lovit z železničního či silničního mostu
b) lovit ze břehu vyššího než 2 m
c) lovit z hráze rybníka
21. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech?

a) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, smí si dále přisvojit další ryby, ne však kapra obecného, štiky obecné, candáta obecného, sumce velkého ani bolena dravého.
b) nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov
c) nejvýše 3 kg všech druhů ryb. Pokud byla osobou provádějící lov přisvojena ryba, jejímž ulovením celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov
22. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni?

a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
b) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
c) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter malý a vyza velká
23. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba

a) která je bezúhonná
b) proti které bylo vedeno přestupkové řízení
c) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
24. Lov ryb v rybářských revírech pomocí harpuny je

a) povolen pouze potápěči, který je držitelem platného rybářského lístku a povolenky k rybolovu
b) povolen pouze na základě souhlasu uživatele rybářského revíru
c) zakázán
25. Udělování svazových vyznamenaní se řídí

a) směrnicí Ministerstva zemědělství ČR
b) vyhláškou č. 197/2004 Sb., v platném znění
c) vnitrosvazovými předpisy

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...