English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
3 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4933.7 dnů)

Naši partneři

 Dnes je pondělí, 20. února 2017, svátek má Oldřich, zítra Lenka 07:02 17:30
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) štika obecná
b) candát obecný
c) ostroretka stěhovavá
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) losos obecný
b) hlavatka obecná
c) pstruh obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh duhový
b) lipan podhorní
c) sekavec písečný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) lín obecný
c) okoun říční
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) jelec jesen
b) perlín ostrobřichý
c) plotice obecná
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) hlavatka obecná
c) amur bílý
7. Kde leží u ryb ledviny?

a) mezi kličkami střev
b) těsně pod páteří
c) vedle jater
8. Mění se teplota rybího těla s teplotou vody?

a) ano
b) ne
c) zůstává stejná
9. Chobotnatka rybí patří mezi?

a) kroužkovce
b) ploštice
c) roztoče
10. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) lov na moři
b) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
c) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
11. Při lovu na umělou mušku v rybářských revírech pstruhových smí být použita jen jedna udice s nejvýše 

a) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použit jen jeden jednoháček nebo dvojháček
b) jedním návazcem a jedním jednoháčkem
c) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. dubna do 30. listopadu
b) od 16. března do 30. listopadu
c) od 16. dubna do 31. srpna
13. Jak rozdělujeme rybí pásma na vodních tocích?

a) pstruhové, lipanové, kaprové a cejnové
b) pstruhové, lipanové, parmové a cejnové
c) pstruhové, parmové, kaprové a cejnové
14. Do které čeledi patří candát obecný?

a) okounovití
b) candátovití
c) treskovití
15. Kde lze rybářské právo vykonávat?

a) ve všech vodách, umožňujících život ryb
b) jen v rybářských revírech
c) jen v chovných rybnících
16. Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojenou parmu?

a) bezprostředně po jejím ulovení
b) po ukončení denního lovu ryb
c) po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody
17. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov muškařením?

a) tento způsob není povolen
b) od 16. dubna do 31. srpna
c) od 16. dubna do 30. listopadu
18. Rybářský lístek vydává?

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obec s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt
b) MO ČRS
c) Ministerstvo zemědělství
19. Při lovu ryb v rybářském revíru je zakázáno?

a) lovit ryby pod ledem (pokud nebyla udělena výjimka)
b) lovit ryby pod ledem vyjma prosince, ledna, února
c) lovit ryby pod ledem bez zajištění lanem
20. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářských revírech hájeni

a) pstruh obecný
b) pstruh obecný a siven americký
c) pstruh obecný, siven americký a losos obecný
21. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený candát obecný?

a) od 1. ledna do 15. června
b) od 1. prosince do 15. dubna
c) od 1. prosince do 15. června
22. Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) od 1. listopadu do 31. ledna
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. ledna do 30. září
23. Může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu ryb?

a) nemůže
b) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, ale pouze v přítomnosti Policie ČR
c) může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo bližšími podmínkami výkonu rybářského práva
24. Rybářská stráž je oprávněna

a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech jsou k tomu oprávněny a zda provádějí lov řádně a způsobem, který umožňuje zákon
b) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby, nebo se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů, dodržují i dopravní předpisy a předpisy k ochraně přírody
c) provést u osob, které loví ryby v rybnících nebo rybářských revírech, v případech, že zjistí pochybení z jejich strany přezkoušení ze znalosti pravidel lovu ryb
25. Člen ČRS může být organizován?

a) maximálně ve dvou MO podle vlastního výběru
b) jen v jedné MO, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště
c) v místních organizacích podle pobytů v průběhu roku (trvalé bydliště, chata, dovolená)

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...