English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
3 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování na ÚN Orlík
Půjčovna loděk na ÚN Orlík
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4699.3 dnů)

Naši partneři

 Dnes je pátek, 1. července 2016, svátek má Jaroslava, zítra Patricie 04:58 21:15
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) cejn velký
c) mník jednovousý
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) candát obecný
c) okoun říční
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) plotice obecná
c) mřenka mramorovaná
4. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kormorán velký
b) volavka popelavá
c) husa velká
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) vodoměrka štíhlá
b) chrostík velký
c) potápník vroubený
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) mlok skvrnitý
b) škleble rybničná
c) velevrub malířský
7. Hadovitý tvar těla má?

a) jelec tloušť
b) piskoř pruhovaný
c) cejn velký
8. Má bolen dravý žaludek?

a) ano
b) jen v dospělosti
c) ne
9. Která trojice ryb se v dospělosti živí převážně rybami?

a) štika obecná, bolen dravý a candát obecný
b) štika obecná, okoun říční a ouklej obecná
c) štika obecná, parma obecná a candát obecný
10. Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) neomezeně
b) 1
c) 2
11. Osoba provádějící lov je při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou oprávněna použít v rybářských revírech mimopstruhových

a) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
b) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
c) nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem
12. Při lovu na umělou mušku v rybářských revírech pstruhových smí být použita jen jedna udice s nejvýše 

a) jedním návazcem a jedním jednoháčkem
b) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použit jen jeden jednoháček nebo dvojháček
c) třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček
13. U nás se běžně uměle vytírá?

a) pstruh duhový
b) kapr obecný
c) úhoř říční
14. Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn

a) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení, využívaných k přepravě materiálu
b) z loděk, které jsou navaleny na vodní stavby a z lodí obytných, pokud pro tato plavidla nebyla udělena příslušná výjimka
c) z lodí obytných, pokud lov neprovádí vlastník plavidla, který je současně držitelem povolenky k lovu ryb
15. Chráněná rybí oblast je?

a) vymezená část chovného rybníka nebo speciální rybochovné zařízení, kde je rybníkářská činnost omezena, popřípadě vyloučena za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci vodních organismů
b) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen z důvodu výskytu chráněných živočichů
c) vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo chov a reprodukci vodních organismů
16. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 16. března do 15. června
b) od 1. září do 30. listopadu
c) od 1. ledna do 15. června
17. Od 16. března do 15. června jsou v rybářských revírech hájeni?

a) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter malý a vyza velká
b) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční a úhoř říční
c) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
18. Nejmenší zákonná délka u bolena dravého v mimopstruhových revírech je?

a) 40 cm
b) 45 cm
c) 35 cm
19. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) celoročně, s výjimkou raka říčního
b) od 16. března do 30. listopadu
c) celoročně
20. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v listopadu, prosinci, lednu a únoru

a) od 7 do 17 hodin
b) od 7 do 16 hodin
c) od 8 do 17 hodin
21. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v dubnu

a) od 5 do 18 hodin
b) od 6 do 20 hodin
c) od 6 do 19 hodin
22. Kdy je v rybářských revírech hájený lipan podhorní?

a) od 1. prosince do 15. dubna
b) od 1. prosince do 15. června
c) od 1. září do 15. dubna
23. Kdy je v rybářských revírech hájená vranka obecná a pruhoploutvá?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. ledna do 15. června
c) celoročně
24. Pokutu v blokovém řízení lze uložit

a) jde-li o přestupek menšího rozsahu
b) má-li rybářská stráž za to, že pachatel přestupku byl spolehlivě zjištěn
c) jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit
25. Poslání Českého rybářského svazu je mimo jiné?

a) chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí
b) zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech
c) chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...