English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek
Ubytování na ÚN Orlík
Půjčovna loděk na ÚN Orlík
1 den
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4789.3 dnů)

Naši partneři

 Dnes je čtvrtek, 29. září 2016, svátek má Michal, zítra Jeroným 07:01 18:44
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) mník jednovousý
c) štika obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) štika obecná
c) kapr obecný
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) ostroretka stěhovavá
c) podoustev říční
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) sumec velký
b) jelec jesen
c) parma obecná
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) cejn velký
c) sekavec písečný
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) splešťule blátivá
b) blešivec obecný
c) potápník vroubený
7. Co je to inkubace jiker?

a) období vývoje zárodku v jikře
b) kulení plůdku z jiker
c) vývoj jiker ve vaječnících jikernaček
8. Co jsou to gonády ryb?

a) vyměšovací orgány
b) hřbetní paprsky
c) pohlavní orgány
9. Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem?

a) štika obecná
b) mník jednovousý
c) sumec velký
10. Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem
b) lov na moři
c) lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím
11. Co učiníš s jelcem tlouštěm, který byl uloven na pstruhovém revíru a má háček zaseknutý hluboko v jícnu?

a) ustřihnu vlasec a vrátím jej zpět do vody
b) musím si ho vzít
c) pokud má zákonnou míru, ponechám si jej
12. Co je to nástraha?

a) přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb
b) přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme
c) přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví
13. Úrodnost rybníka zvyšujeme?

a) vysazováním tvrdých porostů
b) úplným odbahněním
c) letněním
14. Proč v zimě vysekáváme na rybnících otvory do ledu?

a) aby se mohla odpařovat voda
b) aby měly ryby světlo
c) aby byl přístup kyslíku a světla
15. Podnájem rybářského revíru je

a) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se nepovažuje pověření nižší organizační složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva touto osobou
b) zakázán. Za podnájem rybářského revíru se považuje i pověření nižší organizační složky uživatele rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva touto osobou
c) povolen pouze fyzické osobě
16. Rybářský lístek vydává?

a) MO ČRS
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obec s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt
c) Ministerstvo zemědělství
17. Která ryba je hájena v září?

a) siven americký
b) pstruh obecný
c) štika obecná
18. Rybář nesmí lovit ryby v místě?

a) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
b) kde ústí do toku městská kanalizace
c) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu mimořádně nízkého stavu vody
19. Ryby ulovené v rybářském revíru v době jejich hájení

a) mohou být přisvojeny, ale jen pokud dosahují lovné míry
b) musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny
c) mohou být přisvojeny v množství maximálně dvou kusů
20. Nejmenší zákonná délka lipana podhorního je v rybářském revíru?

a) 25 cm
b) 30 cm
c) 20 cm
21. Všechny původní druhy raků jsou hájeny

a) od 16. března do 30. listopadu
b) celoročně
c) celoročně, s výjimkou raka říčního
22. Kdy je v rybářských revírech hájená střevle potoční?

a) od 1. ledna do 15. června
b) celoročně
c) nemá stanovenu dobu hájení
23. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba

a) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
b) která je bezúhonná
c) proti které bylo vedeno přestupkové řízení
24. Může být pouhé nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci rybářské stráže trestným činem?

a) ano, bez dalších podmínek
b) ano, pokud tak rybářská stráž činí v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
c) ne
25. Počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady

a) navrhuje členská schůze MO a schvaluje výbor MO
b) navrhuje Rada ČRS a schvaluje Republikový sněm
c) navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze MO

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...