English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
2 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek, odborných publikací a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4972 dnů)

Naši partneři

 Dnes je pátek, 31. března 2017, svátek má Kvido, zítra Hugo 06:39 19:33
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) hlavatka obecná
b) pstruh obecný
c) losos obecný
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) karas obecný
b) lín obecný
c) jelec jesen
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) pstruh duhový
b) lipan podhorní
c) sekavec písečný
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) perlín ostrobřichý
b) karas obecný
c) kapr obecný
5. O jaký druh ryby se jedná?

a) kapr obecný
b) karas obecný
c) cejn velký
6. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) plotice obecná
c) mřenka mramorovaná
7. Co je to plankton?

a) vodní organismy s mohutným aktivním pohybem
b) drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci
c) preparát urychlující výtěr ryb
8. Postranní čára je?

a) smyslový orgán
b) pohlavní rozlišovací znak
c) pomocný dýchací orgán
9. Která naše ryba patří do čeledi treskovitých?

a) sumeček americký
b) sekavec horský
c) mník jednovousý
10. Jak se měří délka ryb?

a) od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve
b) od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve
c) od hlavy k vykrojení ocasní ploutve
11. K lovu na plavanou nebo položenou v pstruhových rybářských revírech lze použít výhradně nástrahy

a) rostlinného původu
b) rostlinného nebo živočišného původu
c) umělé nebo rostlinného původu
12. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu?

a) rybářskou loďku a přístřešek
b) stojan na udice
c) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
13. V případě, že byla příslušným rybářským orgánem udělena výjimka k lovu ryb pomocí elektrického proudu, je tento lov povolen

a) pouze v chráněné rybí oblasti osobám stanoveným uživatelem revíru či rybníkářem, pokud loví ryby a jiné vodní organismy pro potřeby hospodářské těžby, či umělého chovu
b) pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem
c) pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoby obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovému lovu a doklady opravňující k použití elektrolovného zařízení
14. Co je to kulení plůdku?

a) vystoupení očí z očních důlků při virovém onemocnění plůdku ryb
b) proces líhnutí váčkového plůdku ryb z jikry
c) období, kdy je těsně po vylíhnutí plůdek unášen proudem vody
15. Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru odpovídá

a) fyzická nebo právnická osoba, která ji způsobila
b) stát
c) nikdo, protože ryby v revíru jsou volně žijící živočichové bez vlastníka
16. Mohu si ponechat 2 kusy sumce velkého (8 kg a 16,5 kg), ulovené v jednom dni na mimopstruhovém revíru?

a) ano, byl-li lehčí kus chycen jako první
b) ano
c) ne
17. Úhoř říční je v rybářském revíru hájen?

a) od 1. září do 30. listopadu
b) od 1. ledna do 15. června
c) od 16. března do 15. června
18. Jakou nejmenší zákonnou míru má mník jednovousý?

a) 30 cm
b) 25 cm
c) 35 cm
19. Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) od 1. ledna do 30. září
b) nemá stanovenu dobu hájení
c) od 1. listopadu do 31. ledna
20. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby provádějící lov

a) prokázání totožnosti a předložení platné povolenky k lovu, nesmí požadovat rybářský lístek
b) předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, nesmí požadovat prokázání totožnosti, což je věcí Policie ČR
c) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
21. Štika obecná má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
b) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
c) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
22. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov na nástražní rybku

a) od 16. června do 31. prosince
b) od 16. dubna do 31. prosince
c) od 1. června do 31. prosince
23. Obvod působnosti rybářské stráže je

a) není přesně vymezen
b) stanoven v průkazu rybářské stráže
c) ve všech rybářských revírech v republice
24. Kdy je rybářská stráž oprávněna zadržet úlovky?

a) v případě, že osoba odmítne umožnit kontrolu úlovků
b) v případě, že jejich ponecháním byl spáchán trestný činu nebo přestupek
c) v případě nezapsání ulovené ryby do přehledu o úlovcích
25. Jaká práva a povinnosti mají děti a mládež?

a) jako ostatní členové, kromě práva účastnit se členské schůze, hlasovat, volit nebo být volen do orgánů ČRS
b) úměrné jejich věku
c) žádné

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena