Select language:
English Deutsch Czech Rusky
Územní svazy
Místní organizace
Rybářský řád
TOPlist
od 20.4.2004 (4558 dnů)

Naši partneři

 Dnes je středa, 10. února 2016, svátek má Mojmír, zítra Božena          07:22    17:11
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

Aktuality a reportáže


Ze zasedání Republikové rady ČRS (únor 2016)

Datum: 09.02.2016

Pravidelné zasedání Republikové rady ČRS se konalo 4. února 2016.

Hlavním bodem jednání Rady byla informace o hospodářském výsledku celosvazového rybolovu za  rok 2015 a rozdělení příjmů za prodané povolenky (tzv. redistribuci). Po zhruba pětiletém poklesu počtu prodávaných celosvazových povolenek došlo v roce 2014 ke stabilizaci a v roce 2015 byl zaznamenán mírný nárůst prodeje těchto povolenek. To se pozitivně projevilo ve zvýšených celkových výnosech i růstu zdrojů pro podíl územních svazů, který se ale odvíjí od výše úlovků dosažených držiteli celosvazových povolenek na rybářských revírech jednotlivých ÚS ČRS.

Prodej celosvazových povolenek ČRS zaznamenal v roce 2015 mírný nárůst

Rada rovněž obdržela informaci o vývoji členské základny v loňském roce - počet členů se zvýšil o 1145, největší nárůst o 944 zaznamenala kategorie dětí, dospělých přibylo 315 a pouze u mládeže ve věku 15-18 let došlo k poklesu o 114 členů. Je potěšitelné, že z dlouhodobějšího pohledu zájem o rybařinu a členství v ČRS neklesá. Musí se však počítat s určitými vývojovými periodami, které mají řadu důvodů – od socioekonomických až po demografické, kdy se například u dětí silnější populační vlna příznivě projevuje i ve zmíněném růstu počtu dětské členské základny ČRS.

Vedle dětí došlo v roce 2015 k nárustu počtu členů i u dospělých

V dalším bodu jednání se Rada zabývala návrhem na zřízení společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem by byl ČRS. Důvodem založení je potřeba jednoznačně ekonomicky oddělit od hlavní činnosti některé „komerční“ aktivity, kterými jsou například rekreační ubytování na středisku ČRS Štědronín u nádrže Orlík nebo internetový prodej výukových a propagačních předmětů. Z důvodu  daňové transparentnost se jeví přesun uvedených aktivit na s.r.o. jako vhodné řešení. Rada záměr zřízení společnosti schválila za podmínky, že k návrhu společenské smlouvy, který členové Rady obdrží k posouzení, nebudou vzneseny zásadnější připomínky.

Rada rovněž schválila změny Směrnice pro udělování svazových vyznamenání, které jsou však spíše „kosmetické“ a zachovávají dosavadní strukturu ocenění aktivní práce některých členů ve prospěch Českého rybářského svazu. I nadále je možné udělovat tři stupně Čestného odznaku  (zlatý, stříbrný a bronzový) a nejvyšší vyznamenání, medaili „Za mimořádné zásluhy o rozvoj Českého rybářského svazu“. Zachovány jsou i odznaky „Za významnou pomoc“ a  „Za dlouholeté členství“ i Čestné uznání. Návrhy na uvedená ocenění mohou podávat  místní organizace ČRS, v některých případech i další svazové organizační jednotky.

Odznaky k svazovým vyznamenáním

Členové Rady obdrželi pozvání k návštěvě expozice ČRS na výstavě FOR FISHING (11. – 14.2.2016, výstaviště PVA Praha Letňany), kde proběhne v sobotu 13.2.2016 od 10 hodin vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2015 (akce je přístupná i návštěvníkům výstavy).

Odbor rybolovné techniky předložil návrhy na jednu změnu ve složení odboru, která byla schválena a dále návrh na změny ve funkci státního trenéra rybolovné techniky, které však Rada neschválila a vyžádala si novou nominaci.

Dále Rada obdržela informaci o využití dotace poskytnuté ČRS Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy na činnost mládeže v roce 2015. Výše této dotace činila 1,040 mil. Kč, projekt byl zaměřen na děti - členy ČRS, děti nečleny a vedoucí kroužků mládeže v 5 tématických okruzích (pravidelná činnost kroužků, letní tábory, víkendové akce, vzdělávání a soutěž Zlatá udice). Dotace byla plně využita, vyúčtování bylo podáno řádně a včas.  Pro rok 2016 schválilo MŠMT Českému rybářskému svazu dotace pro stejné účely ve výši 1,1 mil. Kč – projekt ČRS byl hodnocený jako pátý nejlepší.

Podpora činnosti mládeže patří mezi významné okruhy činnosti ČRS

 

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 3. března 2016.   

 

            Jan Štípek, jednatel ČRS

 

Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků aparátu Rady ČRS:

8.1. a 20.1. (Podlesný) informace k Operačnímu programu Rybářství na centrále SZIF; 14.1. – porada jednatelů územních svazů ČRS; 15.1. (Štípek, Ličko) – jednání svolané MZe ČR k vypořádání připomínek k novele vyhlášky č.197/2004 Sb.; 16.1. (Šíma, Hnízdilová) – zasedání odboru rybolovné techniky; 22.1. (Šíma, Zdvořáček) – zasedání právní komise Rady; 23.1. (Hnízdilová) – zasedání odboru mládeže; 23.1. a 30.1. (Zdvořáček) – přednáška v rámci školení rybářské stráže územního svazu ČRS m. Prahy.; 27.1. (Zdvořáček) – jednání s Českým svazem včelařů o problematice zápisů do spolkového rejstříku; 27.1. (Vrána) – jednání s Povodím Vltavy o migračním zprůchodnění spodní části Berounky; 29.1. (Zemánková) - vyúčtování daru Českého olympijského výboru na sportovní aktivity mládeže; 2.2. (Vrána) – natáčení pořadu o rybářích pro Český rozhlas; 3.2. (Ličko. Vrána) – jednání s pracovníky Slovenského rybářského svazu o problematice spojené s hospodařením na rybářských revírech; 4.2. (Ličko, Vrána, Podlesný) – účast na rybářské a ichtyologické konferenci RybIKon v České zemědělské univerzitě Praha.

(Číst více...)


Velký úklid řeky Sázavy se blíží

Datum: 08.02.2016

Vážení rybářští kolegové, 

již po jedenácté se připravuje velký úklid řeky Sázavy a jejího okolí, akce „Čistá řeka Sázava“, při které dobrovolníci z lodí i ze břehu sbírají do pytlů vše, co do řeky a jejího okolíi nepatří. Sebraný odpad je následně nákladními auty odvážen na skládky. Naši členové a lidé ochotní přiložit ruku k dobrému dílu dostanou svou šanci v termínu 8. - 10. dubna 2016.

Více informací o akci naleznete na: 

www.cistarekasazava.cz

www.facebook.com/cista.reka.sazava/

                                                                                                                                                               Pavel Vrána

(Číst více...)


Pozvánka na výstavu FOR FISHING 2016 v Praze

Datum: 04.02.2016

Český rybářský svaz si Vás dovoluje pozvat na výstaviště PVA EXPO PRAHA do pražských Letňan na rybářský veletrh FOR FISHING 2016, který se koná od 11. do 14. 2. 2016.

Současně Vás zveme na prohlídku expozice ČRS, která bude věnována prezentaci rybářských revírů všech ÚS a Rady ČRS prostřednictvím mapy ČR (rozměry 4 x 2,25 m) s vyznačením jejich polohy, sportu, mládeži, problematice kormorána velkého a lovu sladkovodních i mořských druhů ryb. A právě problematika kormorána a lov ryb budou hlavním tématem letošní expozice.

   

Návštěvníci si budou moci prohlédnout i prakticky vyzkoušet na laserové 3D střelnici simulaci regulačního odlovu tohoto rybožravého predátora. Tato interaktivní prezentace bude dále doplněna informačními panely a videoprojekcí.

Návštěvníci si dále budou moci vyzkoušet úplnou novinku – simulátor na zdolávání ryb. Jedná se o reálnou simulaci na zdolávání různých druhů ryb (sladkovodních – např. pstruh, kapr, štika, candát, sumec i mořských – např. Seabass, Sea-Bream, tuňák, plachetník), která je doplněna a synchronizována s autentickými podvodními záběry na velkoplošné obrazovce znázorňující rybu během souboje. Stačí jen uchopit udici, vybrat lovenou rybu a začíná rovnocenný souboj… Rybáři i nerybáři tak mohou zažít pocit, když ryba zabere a to i v trofejních velikostech (5 úrovní obtížnosti pro každou rybu odpovídající velikosti zdolávané ryby).

   

Expozice bude také doplněna akvárii se živými sladkovodními rybami.

Pro nejmenší rybáře bude k dispozici náš malíř a karikaturista, který Vás na přání bleskově namaluje s trofejním úlovkem. Kreslení bude probíhat ve dnech 12. – 14. 2.

Po celou dobu výstavy budou na stánku ČRS návštěvníkům k dispozici odborní pracovníci Svazu, kteří Vám rádi odpoví na Vaše dotazy z oblasti legislativy, Rybářského řádu, akvakultury, životního prostředí, ichtyologie a závodního lovu ryb.

Informace pro návštěvníky

Termín: 11. - 14. února 2016

Místo: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9

Otevírací doba:

11. února 2016 (čtvrtek): 10 – 18 hod.

12. února 2016 (pátek): 10 – 18 hod.

13. února 2016 (sobota): 9 – 18 hod.

14. února 2016 (neděle): 9 – 16 hod.

Vstupné:

Základní vstupné: 200 Kč

V předprodeji:165 Kč

Děti do 12 let a ZTP: zdarma

Parkovné: 150 Kč

Bližší informace naleznete na http://forfishing.cz/

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rada Českého rybářského svazu

(Číst více...)


Na Berounce se budou stavět nové rybí přechody

Datum: 01.02.2016

             Z jednání zástupců ČRS s podnikem Povodí Vltavy, s. p., vyplynulo, že Povodí plánuje vybudovat sérii rybích přechodů na dosud migračně neprostupných jezech na dolní Berounce. Již v minulém roce započala stavba rybího přechodu na nejníže postaveném jezu v Černošicích. Zatímco stavba zdejšího jezového tělesa bude pokračovat i letos na jaře, rybí přechod je prakticky hotový a již zde můžeme očekávat první rybí návštěvníky. Nyní se bude testovat a případně se budou ladit některé jeho parametry tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám migrujících ryb.  

                Zcela nové rybí přechody můžeme očekávat na jezech v Mokropsech, Dobřichovicích, Řevnicích, Zadní Třebani a možná i v Karlštejně. Zvolená koncepce rybích přechodů je podobná, podle plánu budou vedle sebe umístěny vždy rybí přechod a propust pro vodáky, aby byl zajištěn dostatečně silný proud vody, který bude lákat okolo plující ryby ke vstupu do rybího přechodu.

                Jak jsme se dozvěděli, na některých jezech nebude možné vybudovat rybí přechod v místě, kde by to bylo z pohledu rybí migrace ideální. Berounka totiž stále figuruje na seznamu řek určených ke splavnění pro lodní dopravu. I když je realizace takového záměru (naštěstí) zatím v nedohlednu, stačí to k tomu, aby Ředitelství vodních cest blokovalo výstavbu rybího přechodu v místech, kde by měl správně stát. Lodě mají i výhledově přednost a rybí přechody musí plánované plavební dráze vyklidit cestu.

                Inu, někdo by se měl zamyslet hlavou: kapitán lodi asi nebude mít problém najít vjezd do plavební komory, ale značku „přikázaný směr plavání“, kterou by ryby respektovaly, zatím nikdo nevymyslel. Nezbývá tedy, než doufat, že příroda je dostatečně mocná a ryby vstup do rybího přechodu přeci jen naleznou…

Pavel Vrána

(Číst více...)


Pražský duel: bobr vs. kormorán

Datum: 28.01.2016

Tak už i do hlavního města dorazil bobr. Ubytoval se na Veslařském ostrově v Podolí a ve zrychleném řízení se pustil do práce – kácení stromů. S vyřizováním příslušných povolení na městské části si evidentně hlavu nelámal a hned napoprvé mířil přesně do černého. Jako jeden z prvních šel k zemi strom, na kterém odpočívali kormoráni. V záloze si nechal druhý, větší strom, rovněž využívaný jako kormorání „ubytovna“, ale pevně věřím, že už si na něj také brousí zuby. Rád bych mu ho nějak označil, aby věděl, kde kácet přednostně – klidně bych ho natřel arašídovým máslem, kdybych věděl, že mu pak bude více chutnat – možná bych mu i zaplatil přesčasy a noční práci – ale asi má svůj vlastní harmonogram, tak snad bude mít při výběru dalšího stromu šťastnou ruku (tlapku) :)

Pavel Vrána

(Číst více...)


Obleva byla rychlejší ...

Datum: 26.01.2016

Bezpečnost rybářů je nám přednější. Tak by se dalo stručně zdůvodnit, proč rybáři nemohli lovit ryby na dírkách na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice, ačkoliv se teploty v minulých dnech pohybovaly hluboko pod bodem mrazu. Přestože má Rada ČRS k lovu ryb pod ledem na Veslařském kanálu Račice udělenu výjimku, lov na dírkách nebyl povolen ani za mrazivého počasí, které panovalo ve třetím lednovém týdnu. Důvod je prostý – síla ledu nebyla pro pohyb většího počtu rybářů na zamrzlé vodní ploše dostatečná. Pravidelné měření ukázalo velké rozdíly na různých místech revíru, někde byla i v největších mrazech ledová pokrývka silná pouze 5 – 6 cm a stále se po celé délce kanálu vyskytovala mokrá a nedokonale zamrzlá místa. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že pro bezpečnost rybářů je nutná souvislá tloušťka ledu nejméně 10 cm. Tato podmínka je rovněž součástí vydaného rozhodnutí krajského úřadu pro lov ryb pod ledem – tento požadavek tedy nebyl splněn. Pokud nebude mít současná obleva dlouhého trvání, teploty opět poklesnou pod nulovou hodnotu a led dosáhne minimální požadované síly, bude rybolov pod ledem povolen. Tuto informaci najdou rybáři s předstihem jak na našich webových stránkách www.rybsvaz.cz, tak i na tabulích okolo revíru.

Přestože bychom rybářům rádi lov ryb na dírkách umožnili, má prioritu bezpečnost. Na počasí jsme zkrátka krátcí, mrazu poručit neumíme…

Rada ČRS

(Číst více...)


Český olympijský výbor poskytuje finance z loterií také ČRS

Datum: 26.01.2016

Řada mladých rybářů – členů ČRS, se nevěnuje pouze běžnému rybolovu, ale aktivně se účastní i různých soutěží a závodů v rybářském sportu (rybolovné technice či lovu ryb udicí). Právě těmto dětem a mládeži do 19 let je určena podpora z daru, který poskytuje Českému rybářskému svazu Český olympijský výbor. Jedná se o peněžitý dar pocházející ze zákonem předepsaných odvodů pro provozovatele loterií a kurzových sázek, který pak ČOV rozděluje na sport mládeže. Přičemž nezáleží na tom, zda jde o olympijské či neolympijské sporty nebo tělovýchovné organizace. Jedním z příjemců těchto prostředků je i Český rybářský svaz. Rybářský sport spadá pod mezinárodní asociaci olympijských a neolympijských sportů SportAccord a Český rybářský svaz byl po splnění podmínek ČOV uznán jako výlučný představitel rybářského sportu v České republice.

První dar obdržel ČRS od ČOV v roce 2014 a další finance následovaly i v loňském roce. V roce 2015 čerpalo z těchto prostředků 41 místních organizací necelých 400 tis. Kč. Pro rok 2016 je pro sportovní aktivity mladých rybářů do 19 let, kteří se v předchozím roce zúčastnili nejméně tří závodů, k dispozici 1 mil. Kč. Tyto prostředky mohou místní organizace čerpat podle pravidel schválených Republikovou radou ČRS. Dar ČOV tak představuje významnou pomoc těm MO, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže. Více zde.

Odd. sportu a mládeže Rady ČRS

(Číst více...)


Zákaz lovu ryb pod ledem - Veslařský kanál Račice

Datum: 22.01.2016

Zákaz lovu ryb pod ledem – Veslařský kanál Račice

Z důvodu bezpečnosti platí zákaz lovu ryb pod ledem (na dírkách) na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice – minimální souvislá tloušťka ledu nemá 10 cm.

Dovolujeme si Vás informovat, že tento týden byly na revíru VK Račice nainstalovány cedule s označením Zákaz lovu ryb pod ledem z důvodu bezpečnosti. Tyto cedule budou na revíru ponechány do doby než bude mít led po celé ploše min. 10 cm a povolení lovu ryb pod ledem nebo do rozmrznutí. 

Podle výsledků měření ledu je led velmi nesouměrný a uprostřed kanálu po celé délce je mnoho tenkých míst, kde je tloušťka ledu velmi malá a nikoho by neunesla (příklady měření silnějšího ledu: 8 cm, 6,5 cm, 7 cm, 8,1 cm, 5,5 cm, 6,7 cm, 7,6 cm, 5,6 cm). Pracovníci ČRS provádějí každodenní kontrolu síly ledu. V případě vytvoření souvislého a pevného ledu pro bezpečný lov ryb budeme rybářskou veřejnost o povolení lovu ryb pod ledem neprodleně informovat na našich webových stránkách www.rybsvaz.cz  v rubrice aktuality a rovněž i pod odkazem na rybářský revír Veslařský kanál Račice.

Rada ČRS

(Číst více...)


Chcete se setkat s elitou rybářského sportu?

Datum: 22.01.2016

Nejlepší sportovní rybáři v lovu ryb udicí a rybolovné technice se sejdou na tradičním Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS, které se uskuteční v rámci výstavy For Fishing v sobotu 13. 2. 2016 od 10 hod, v přednáškovém sále č. 1 hned za hlavním vstupem.

Přijďte nasát atmosféru MISTROVSTVÍ SVĚTA A  EVROPY, ze kterých naši reprezentanti přivezli medailová ocenění.

Odd. sportu a mládeže Rady ČRS

(Číst více...)


Zákaz lovu ryb pod ledem - Veslařský kanál Račice

Datum: 18.01.2016

Z důvodu bezpečnosti platí zákaz lovu ryb pod ledem (na dírkách) na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice – minimální souvislá tloušťka ledu nemá 10 cm.

V případě vytvoření souvislého a pevného ledu pro bezpečný lov ryb budeme rybářskou veřejnost o povolení lovu ryb pod ledem informovat na našich webových stránkách www.rybsvaz.cz  v rubrice aktuality a rovněž i pod odkazem na rybářský revír Veslařský kanál Račice.

Rada ČRS

(Číst více...)

z 332


© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2016, Všechna práva vyhrazena