English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
3 dny
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (4904.2 dnů)

Naši partneři

 Dnes je nedělě, 22. ledna 2017, svátek má Slavomír, zítra Zdeněk 07:48 16:40
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

Rybářský kalendář

Přidat událost
Ne
22.01.
Čt
16.02.
Zahájení veletrhu FOR FISHING v Praze
17.02.
Veletrh FOR FISHING v Praze
So
18.02.
Veletrh FOR FISHING v Praze
Ne
19.02.
Veletrh FOR FISHING v Praze
Čt
16.03.
Začátek hájení jelce tlouště v mimopstruhových rybářských revírech
Čt
16.03.
Začátek hájení ostroretky stěhovavé, parmy obecné, parmy východní, podoustve říční, jesetera v rybářských revírech

Aktuality a reportáže

Zasílání upozornění na
nové aktuality a reportáže

z 444


AKCE PRVNÍ POVOLENKA ZDARMA POKRAČUJE I V ROCE 2017

Datum: 19.01.2017

Český rybářský svaz bude i v roce 2017 pokračovat s akcí „PRVNÍ POVOLENKA ZDARMA“.  Tato akce je určena pro děti mezi 6 a 15 lety, kteří jsou členy ČRS v místních organizacích některého z těchto pěti územních svazů ČRS: města Prahy, Západočeském, Severočeském, Moravskoslezském a Východočeském.  Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo.

Mimo první povolenky zdarma má dítě možnost získat i určité benefity (tyto benefity  platí pro všechny děti s první povolenou v životě získanou v roce 2017). Jedná se o 50% slevu na knihu Rybářství a rybolov a  50%  předplatné časopisu Rybářství na jeden rok.  

Oddělení sportu a mládeže

(Číst více...)


Zarybnění Veslařského kanálu Račice pstruhem duhovým pro lov ryb pod ledem

Datum: 18.01.2017

Začátkem tohoto týdne proběhlo zarybnění rybářského revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice, který je tak připravený na dnešní zahájení lovu ryb pod ledem. Do revíru doputovalo 800 kg pstruha duhového o průměrné hmotnosti 0,4 kg. Rybáři se tak můžou těšit na pěkné úlovky. Další zarybnění pstruhem duhovým proběhne v příštím týdnu a bude probíhat průběžně po celou dobu lovu ryb pod ledem.

hospodářské oddělení Rady ČRS 

 

(Číst více...)


Ze zasedání Republikové rady ČRS (leden 2017)

Datum: 17.01.2017

První letošní schůze Republikové rady ČRS se konala 12. ledna 2017.

V rámci kontroly úkolů z minulých zasedání byla Rada informována o prvním jednání statutárních zástupců Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu o podílu na financování rybářského sportu. Cílem je posoudit výši nákladů na sportovní činnost u obou svazů a postavit ji na jednotnou úroveň. Protože oba svazy mají v této oblasti různá specifika, bylo dohodnuto, že pro další kolo jednání budou připraveny konkrétní přehledy vynakládaných financí na rybářský sport, které budou podkladem pro konečné rozhodnutí. Pro informaci – ČRS vydává na sportovní činnost 16 Kč z členské známky na úrovni Rady, k tomu se však musí připočítat i další (různě vysoké) prostředky vynakládané územními svazy. MRS financuje rybářský sport částkou 20 Kč z členské známky (10 Kč na vlastní činnost na úrovni MRS, 10 Kč pak příspěvek na společnou sportovní činnost ČRS a MRS).

Rada se dále zabývala postupem k realizaci usnesení XVI. Republikového sněmu ČRS. S ohledem na to, že únorová schůze Rady se bude zabývat koncepcí a strategií další činnosti ČRS, s čímž úkoly uložené usnesením sněmu úzce souvisí, bylo po diskusi rozhodnuto ponechat projednání obou bodů na únorové jednání. Od členů Rady se očekávají konkrétní náměty do strategického plánu, včetně návrhu způsobu jejich realizace.

Členům Rady byly předloženy termínové plány zasedání odborů a komisí na rok 2017 (ekonomická komise, hospodářský odbor, odbor čistoty vody a životního prostředí, právní komise, odbor mládeže, odbor rybolovné techniky, odbory lovu ryb udicí – plavaná, přívlač, muška, feeder), které se scházejí 2 - 5 krát ročně. Rada vzala předložené plány práce na vědomí.

Jednatel ČRS informoval o činnosti mezi zasedáními Rady: proběhla neformální schůzka vedení ČRS s předsedou Slovenského rybářského svazu Borošem u příležitosti oslav 90. výročí založení SRZ, kterých se představitelé ČRS zúčastnili; konalo se několik jednání s ministrem životního prostředí Brabcem a jeho náměstky k návrhu MŽP na novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k evropskému seznamu invazních nepůvodních druhů (rybáře zde zajímá zejména případný dopad na hospodářsky cenné druhy ryb jako je pstruh duhový, siven americký, amur bílý a tolstolobici – MŽP ujišťuje, že se jich legislativní změny dotýkat nebudou - nejsou v seznamu EU - nicméně je patrný zájem MŽP administrativně zasahovat prostřednictvím orgánů ochrany přírody do jejich vysazování do volných vod, přestože tuto záležitost řeší příslušný orgán státní správy rybářství v rámci zarybňovacích plánů rybářských revírů); stejná problematika a dále otázky kormorána, dotací z programu MZe  „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“, z jehož využití byl v minulém roce ČRS prakticky vyřazen podmínkou žadatele jako plátce DPH byla tématem schůzky jednatele ČRS s náměstkem ministra zemědělství Mlynářem a vedoucím oddělení Heimlichem;  předseda ČRS se zúčastnil předvánočního setkání u premiéra Sobotky a následného jednání svolaného předsedou vlády k problematice rybožravých predátorů (navazovalo na schůzku u premiéra k tomuto tématu v červnu 2016).

Vánoční setkání představitelů zájmových svazů s premiérem na Úřadu vlády ČR

Na návrh odboru lovu ryb udicí – muška jmenovala Rada státním trenérem seniorů na období 2017 – 2020 Tomáše Starýchfojtů.

Členové Rady obdrželi informaci o prodeji členských známek a celosvazových povolenek v roce 2016. Statistické údaje jsou velmi příznivé: počet členů se zvýšil o 5084 rybářů, mimořádně potěšitelné je, že z toho bylo 2515 dětí do 15 let. Mimopstruhových celosvazových povolenek se prodalo o 3178 více, což se projevilo i historicky nejvyšším výnosem ve výši přes 81 mil. Kč, který přinese  necelých 6 mil. Kč navíc pro hospodaření na rybářských revírech (celkový příjem za prodej celosvazových povolenek je po odečtení režijních nákladů a odměny za výdej povolenek rozdělen mezi územní svazy a revíry Rady podle výše úlovků).

Zájem o sportovní rybolov roste a s ním roste i počet členů ČRS

Pod čarou jsou podrobnější informace o činnosti funkcionářů a aparátu Rady v období mezi zasedáními Rady.

         

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 9. února 2017.

 

            Jan Štípek, jednatel ČRS

 

_____________________________________________________________________________________________

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

1.a 5.12. (Podlesný) – konzultace na MZe k auditu projektů Rady ČRS z  OP Rybářství; 2.12. (Zemánková) – jednání k dotacím MŠMT a titulu Organizace uznaná pro práci s mládeží; 2.12. (Šíma, Štípek) – jednání s MRS o financování sportovní činnosti; 2.12 (Šíma, Štípek) – jednání s předsedou SRZ dr. Borošem v Žilině; 3.12.(Šíma, Štípek) – účast na oslavách 90. výročí založení SRZ; 3.12. (Zemánková) – odbor LRU přívlač; 8.12. – porada jednatelů; 8.12. (Vrána) – komise pro rybí přechody AOPK; 8.12. (Zemánková, Hnízdilová) – jednání s předsedy sportovních odborů o rozpočtu na rok 2017; 10.12. (Zemánková) – zasedání odboru LRU muška; 12.12. (Štípek) – jednání s náměstkem ministra zemědělství Mlynářem a vedoucím oddělení rybářství Heimlichem; 12.12. (Štípek, Vrána) – jednání s ministrem životního prostředí Brabcem, náměstky Dolejským a Manou a ředitelem odboru Šímou o novele zákona na ochranu přírody a krajiny ve vztahu k seznamu invazních nepůvodních druhů; 13.12. (Štípek, Vrána) – jednání s náměstkem ministra životního prostředí Dolejským a ředitelem odboru Šímou o invazních nepůvodních druzích ryb v kontextu s novelou zákona na ochranu přírody a krajiny; 15.12. (Ličko, Podlesný, Zdvořáček) – výroční konference OP Rybářství; 21.12. (Šíma, Hýbner) – účast na tradičním vánočním posezení s předsedou vlády Sobotkou; 21.12. (Šíma, Vrána) – jednání k problematice rybožravých predátorů u předsedy vlády Sobotky; 4.1. (Podlesný, Bauerová) – seminář MZe k vyúčtování dotací ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace (složitější a komplikovanější vyúčtování, pro rok 2017 bude muset být projekt rozdělen na více dílčích projektů s tím, že podmínky budou opět přísnější a neumožňují ČRS zachovat strukturu z minulých let).   

(Číst více...)


Lov ryb pod ledem na Veslařském kanálu Račice povolen již od této středy!

Datum: 16.01.2017

Konečně jsme se dočkali a přišla zima, jak má být – k radosti mnohých rybářů venku mrzne a podle předpovědi počasí má ještě mocně přituhnout. Měření síly ledu na Veslařském kanálu Račice ukázalo dnes ráno bezpečných 12 cm. V této souvislosti bude od této středy 18. 1. 2017 povolen lov ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice, a to dle Rybářského řádu ČRS a platných bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Krátce si tato pravidla zopakujme:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2128/ZPZ/2016-5, z 29. 7. 2016, byla Radě ČRS udělena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2016 do 12. 3. 2017. 

Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, o následující ustanovení:

- lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,
- minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
- vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
- průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
- při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

- každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu                   Veslařského kanálu   Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,

- osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před             vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z     důvodu bezpečnosti.

Dodejme, že na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.

Nuže, přišel čas nabrousit vrtáky, oprášit krátké udice, uvařit horký čaj do termosky, zabalit sítko na ledovou tříšť, teplé oblečení, karimatku nebo židličku a vyrazit směr Račice, kde na Vás bude od středy čekat 800 kg pstruha duhového v lovné velikosti. Další vysazování ryb bude následovat průběžně. Všem rybářům přejeme hodně štěstí při dlouho očekávaném lovu pod ledem a „Petrův zdar“.


Rada ČRS

(Číst více...)


Zákaz lovu ryb pod ledem - Veslařský kanál Račice

Datum: 06.01.2017

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu bezpečnosti platí zákaz lovu ryb pod ledem (na dírkách) na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice – minimální souvislá tloušťka ledu nemá 10 cm.

Podle výsledků měření je led velmi nesouměrný a uprostřed i po krajích kanálu je mnoho míst, kde je tloušťka ledu velmi malá a nikoho by neunesla. Dokonce v několika místech je ještě zcela otevřená vodní hladina. Při kontrolních měřeních silněji zamrznutých částí plochy revíru tloušťka ledu v žádném z případů nepřesáhla hodnotu 6ti centimetrů. 

Pracovníci ČRS provádějí pravidelnou kontrolu síly ledu. V případě vytvoření souvislého a pevného ledu pro bezpečný lov ryb budeme rybářskou veřejnost o povolení lovu ryb pod ledem neprodleně informovat na našich webových stránkách www.rybsvaz.cz  v rubrice Aktuality a reportáže a rovněž i pod odkazem na rybářský revír Veslařský kanál Račice.

hospodářské oddělení Rady ČRS

Aktuální fotografie z rybářského revíru:

(Číst více...)


Členská základna ČRS roste

Datum: 06.01.2017

Již druhým rokem sledujeme nárůst členské základny ČRS. Na základě čerstvě získaných statistických dat nám v loňském roce přibylo 5084 nových členů a celkem tedy ČRS sdružuje 244 155 rybářů.

Zvláště nás může těšit zájem nejmenších rybářů – jen za minulý rok nám přibylo 2515 nových členů v kategorii děti, přičemž největší množství nových dětí přilákal Územní svaz města Prahy (nárůst kategorie dětí o 19%).

Mladí rybáři neznají předsudky: často nás inspirují svou vynalézavostí a zápalem pro lov 

Domníváme se, že nárůst dětí přímo souvisí s akcí „první povolenka zdarma“, právě probíhající v řadě územních svazů, nebo s akcemi přímo zaměřenými na děti, jako je středočeský projekt „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Svojí nezastupitelnou úlohu zde hrají rybářské kroužky mládeže, které se nejen podílí na vzdělávání malých rybářů, ale svým kolektivem a příkladem lákají další děti.

Naopak registrujeme nepatrný meziroční pokles v kategorii mládeže (15-18 let), ale je to o pouhých 49 členů. Je to pochopitelné, mládež má často jiné zájmy a máme zkušenost, že po bouřlivém období puberty se k nám řada bývalých členů vrací zpět jako „dospělí“.

I dospělý rybář zůstává v srdci dítětem a čeká na svojí zlatou rybku, která mu splní všechna přání

V kategorii dospělých si nejvíce polepšil Středočeský územní svaz, kterému přibylo přes tisíc nových členů. Celkem byl u dospělých zaznamenán nárůst o 2618 nových členů, což nás těší a povzbuzuje.

Sumární tabulka vývoje členské základny za rok 2016 oproti předchozímu roku

Na rybaření je totiž krásný nejen lov samotný a vše co s ním souvisí, ale také sociální aspekt rybolovu – u vody se setkávají mladí i staří, lidé nejrůznějších profesí i zaměření – a z této pestré směsice vznikají celoživotní přátelství, společná dobrodružství a zážitky, o kterých se dá vyprávět za dlouhých zimních večerů, kdy hladinu kryje led, stromy se ohýbají pod tíhou sněhu a za okny fouká studený vítr.  

Dovolí-li nám to počasí, vyrazíme samozřejmě na ryby i v tuhé zimě

Pavel Vrána, hospodářské oddělení sekretariátu Rady ČRS

(Číst více...)


Rybáři jednali s premiérem o rybožravých predátorech

Datum: 29.12.2016

Těsně před vánočními svátky došlo k pracovnímu setkání p. premiéra Sobotky a čelných představitelů Ministerstva zemědělství (p. ministr Jurečka, p. náměstek Mlynář, p. náměstek Veselý) a Ministerstva životního prostředí (p. náměstek Mana, p. náměstek Dolejský, p. ředitel Šíma) s vedením Českého rybářského svazu (p. předseda Šíma, p. Vrána), produkčních rybářů (Rybářské sdružení ČR) a myslivců (ČMMJ).

Tématem jednání byly problémy způsobované rybožravými predátory na rybářských revírech. Zvláštní pozornost byla věnována problematice škod působených hlavními škůdci -  kormoránem velkým a vydrou říční. Byly probírány náhrady škod, výše škod, udržitelné stavy predátorů a účinnost současně prováděných opatření. Během rozhovorů byla otevřena také otázka bobra, který sice nepatří mezi rybožravé predátory, ale působí škody prohrabáváním hrází, či přicpáváním výpustních zařízení rybníků. V této souvislosti byl rozebírán management bobrů v rámci jednotlivých územních celků ČR, metodika prevence škod a možnost čerpání dotací na ochranu výpustních zařízení před bobrem.

V průběhu jednání vyjádřil p. premiér Sobotka porozumění problémům rybářů a přislíbil řešení aktuálních problémů při administraci žádostí o odstřel kormoránů a při následných zpětných hlášeních pro obecní úřady. Ze strany obou ministerstev a rovněž i spolkových a produkčních rybářů bylo s uspokojením kontatováno, že po delších jednáních se dospělo k částečnému řešení jak v oblasti legislativní úpravy časově omezených náhrad škod způsobených kormoránem, tak v otázkách vymezení působnosti orgánů povolujících redukci stavů kormorána, tak i ve faktickém  realizaci poskytování těchto náhrad. Zaznělo však také, že problém tím zcela vyřešen není a otázka rybožravých predátorů ještě bude nepochybně intenzivně diskutována.

Tomuto jednání těsně předcházelo tradiční setkání p. premiéra Sobotky se zástupci spolků (rybáři spolkoví i produkční, myslivci, chovatelé, včelaři, zahrádkáři atd.), kterého se za ČRS zúčastnil p. předseda Šíma a zástupci Středočeského ÚS, p. Hýbner a p. Horáček.  

Sekretariát Rady ČRS

(Číst více...)


Informační zpravodaj Rybníkářství - aktuální informace z oboru rybářství (prosinec 2016)

Datum: 22.12.2016

Rybářské sdružení České republiky se sídlem v Českých Budějovicích, jehož je Český rybářský svaz členem pravidelně vydává ve čtvrtletní periodicitě informační zpravodaj s názvem Rybníkářství. Vedle zachycení činnosti Rybářského sdružení zpravodaj přináší informace o jeho členech, legislativě, možnostech využívání národních i evropských dotací, z rybářského výzkumu, školství ... prostě z celého oboru.

Informační zpravodaj není určen jen pro členy Rybářského sdružení a odborníky z oboru, ale rovněž i pro širokou rybářskou veřejnost. Každý čtenář si tak může vybrat něco zajímavého pro rozšíření svých rybářských obzorů. Prosincové číslo Rybníkářství si tak můžete prohlédnout v elektronické podobě ve formátu PDF pod následujícím odkazem:

Rybnikářství.

ČRS, hospodářské oddělení

(Číst více...)


ČRS pokračoval v jednání s MŽP o invazních nepůvodních druzích ryb

Datum: 16.12.2016

Jak jsme dříve slíbili, přinášíme našim rybářům čerstvé informace o tom, jak se vyvíjí jednání ohledně invazních nepůvodních druhů živočichů - ryb. V úterý 13. 12. 2016 se zástupci ČRS (jednatel Jan Štípek, ichtyolog Pavel Vrána) zúčastnili jednání s užším vedením MŽP (náměstek Vladimír Dolejský, ředitel odboru Jan Šíma), na kterém se cíleně zaměřili na invazní nepůvodní druhy ryb v souvisloti s novelou zákona na ochranu přírody a krajiny.

Během jednání došlo ke shodě v tom, že z pohledu zájmů rybářství i ochrany přírody je stávající, již platný, celoevropský seznam invazních nepůvodních druhů dostačující - zahrnuje prozatím dva druhy ryb. 

Prvním je karas stříbřitý, druhým pak střevlička východní. Jejich regulace je plně žádoucí a místy i reálně možná. 

V případě, že by mělo dojít k vytvoření národního seznamu invazních nepůvodních druhů ryb, měl by takový seznam obsahovat především invazní druhy hlaváčů. Nicméně, jejich uvedení do národní seznam nepůvodních invazních druhů by bylo ryze formálním krokem bez reálného dopadu. Za současné situace není prakticky v silách rybářů ani MŽP výrazněji ovlivnit další šíření hlaváčů, respektive, stejná opatření lze přijmout i bez jejich zařazení na národní seznam invazních druhů.

Pracovníci MŽP se vyjádřili v tom smyslu, že pstruh duhový, siven americký, amur bílý a tolstolobik bílý se u nás přirozenou cestou prakticky nerozmnožují, pouze se vysazují do rybářských revírů a chovají v akvakultuře. Navíc jsou tyto druhy ryb v naší krajině vysazovány již poměrně dlouhou dobu, takže mohl být mezitím prokázán jejich případný účinek na společenstva vodních toků. Proto je nelze pro účely změny zákona a vyhlášky považovat za invazní nepůvodní..

Závěrem jednání vyjádřili zástupci ČRS otevřenost k užší spolupráci s MŽP na všech úrovních, nejen při přípravě zákonů a vyhlášek. Věříme totiž, že je možné nalézt řadu společných cílů a spolupracovat na jejich dosažení.

Sekretariát Rady ČRS

(Číst více...)


Reportáž o kormoránech

Datum: 14.12.2016

Diváci u televizních obrazovek měli nedávno možnost sledovat zajímavou reportáž o kormoránech, kterou odvysílala TV Barrandov v rámci pořadu "Takhle si tu žijeme". Jestliže Vám tato reportáž unikla, můžete se na ní podívat na: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVWYlcEnF1w

případně na celý článek na:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rybari-zuri-kormorani-nam-zabijeji-ryby-a-jsou-moc-chytri_409015.html

Hospodářské oddělení Rady ČRS

(Číst více...)


Zástupci ČRS jednali s Ministerstvem životního prostředí o invazních nepůvodních druzích

Datum: 13.12.2016

Včera odpoledne se sešli zástupci ČRS a dalších spolků (Českomoravská myslivecká jednota, Český zahrádkářský svaz, Český svaz včelařů atd.), aby společně s vedením Ministerstva životního prostředí (p. ministr Brabec, náměstkové Mana a Dolejský, ředitel odboru Šíma) jednali o připravované novele zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Tato novela zák. č.114/1992 Sb. by měla podle návrhu MŽP zahrnovat mj. řešení problematiky invazních a nepůvodních druhů rostlin a živočichů, takže by se mohla dotknout i nás, sportovních rybářů. Jedná se o karasa stříbřitého, střevličku východní, různé druhy hlaváčů. Jednali jsme také o náhledu MŽP na problematiku pstruha duhového, sivena amerického, amura bílého či tolstolobiků. 

Pan ministr Brabec přislíbil maximální otevřenost k jednání a vyzval zúčastněné k intenzivní spolupráci na přípravě novely. 

Toto jednání navázalo na předchozí schůzku na Úřadu vlády 23. listopadu 2016, svolanou jménem premiéra Sobotky náměstkem ministra zemědělství Veselým, kde se sešli statutární zástupci organizací reprezentujících 600 000 členů z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a (lesních) školkařů, aby poprvé jednali o návrhu  novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která by měla implementovat "Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů". 

O dalším vývoji jednání budeme členskou základnu informovat. 

Pavel Vrána

Hospodářské odd. Rady ČRS

 

(Číst více...)


Ze zasedání Republikové rady ČRS (prosinec 2016)

Datum: 07.12.2016

Republiková rada ČRS se sešla na své poslední letošní schůzi 1. prosince 2016. Hlavními body jednání bylo hodnocení XVI. Republikového sněmu ČRS a rozpočet Rady na rok 2017.

Na přípravu a průběh sněmu byly různé názory. Předseda ČRS dr. Šíma vyzdvihl tradičně dobré organizační zajištění akce v důstojném prostředí a kvalitní práci mandátové komise, která s přehledem zvládala počítání hlasů i ve vypjatějších momentech jednání. Někteří členové Rady se kriticky vyjádřili ke způsobu projednání návrhu na zvýšení členského příspěvku (pozn.: od roku 2018 pro dospělé o 100 Kč). Jiní namítali, že všichni účastníci sněmu dostali návrh na zvýšení členského příspěvku včas a mohli se s ním předem seznámit, protinávrhy byly jasné, hlasování probíhalo podle Stanov a Jednacího řádu ČRS a z faktu, že při prvním projednávání nebyl schválen žádný nový návrh nelze dovozovat vadný způsob projednávání a hlasování o těchto návrzích. Takový byl zkrátka názor delegátů. Následná revokace tohoto rozhodnutí byla iniciována některými delegáty územních svazů.

Přijmout lze výtku, že se hned zpočátku mělo nejprve hlasovat o samotném zvýšení členského příspěvku dospělých a teprve poté o jeho rozdělení mezi organizační jednotky ČRS. Takový návrh však v rámci přípravy sněmu, ani v jeho průběhu nikdo nevznesl.

Převážná většina členů Rady se velmi negativně vyjádřila k vystoupení člena Rady a místopředsedy Jihočeského územního svazu Ing. Korandy, zejména pak k jeho formě, ovšem také k obsahu, neboť toto vystoupení ač bylo mimořádně kritické, neobsahovalo žádnou konkrétní informaci, co se neudělalo či zanedbalo.

Jednání XVI. Republikového sněmu ČRS v Průhonicích

V dalším bodu jednání schválila Rada návrh rozpočtu na rok 2017, který je koncipován jako vyrovnaný s objemem nákladů i výnosů ve výši 111,7 mil. Kč. Převážnou část, 86 mil. Kč, tvoří účetní středisko celosvazového rybolovu (jde o příjem z prodeje celosvazových povolenek, který se po odečtení režijních nákladů bezezbytku rozděluje mezi územní svazy především podle objemu ryb ulovených držiteli celosvazových povolenek). Rozpočet počítá s mírným růstem počtu členů i prodeje celosvazových povolenek a proto je oproti rozpočtu roku 2016 o 3,4 mil. Kč vyšší. Ekonomická komise Rady i Republiková dozorčí rada doporučila předložený návrh rozpočtu ke schválení.

Největší položku rozpočtu Rady tvoří celosvazový rybolov

Zástupci Jihočeského územního svazu ČRS informovali Radu o petici za záchranu candátů na Lipně. Rada vzala informaci na vědomí s tím, že řešení je mezi petenty a uživatelem revíru, kterým je Jihočeský ÚS ČRS.

V různém schválila Rada jmenování státních trenérů pro rybolovnou techniku a některé kategorie lovu ryb udicí a širší nominaci závodníků do reprezentačních družstev v rybářském sportu v souladu s dotačními podmínkami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   

Závěrem vyslechli členové Rady informaci o činnosti funkcionářů a aparátu Rady od minulého zasedání (viz přehled pod čarou). V nejbližších dnech čeká zástupce ČRS účast na jednání s ministrem životního prostředí Brabcem k novele zákona o ochraně přírody v souvislosti s aplikací směrnice EU o invazních druzích, která se týká i ryb a také druhé kolo jednání u premiéra Sobotky (první proběhlo v červnu 2016) o problematice rybožravých predátorů.

 

Příští zasedání Republikové rady se bude konat 12. ledna 2017.

 

Jan Štípek

jednatel ČRS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________

 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 5.11. (Zemánková) – zasedání odboru LRU plavaná; 7.11. (Bauerová) – seminář k EET); 8.11. (Zemánková, Hnízdilová) – jednání s TV moderátorem ČT1 Smetanou o možnostech prezentace ČRS v médiích); 8.11. (Podlesný) – závěrečné jednání Monitorovacího výbor OP Rybářství 2007 – 2014); 8.11. (Štípek) – zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 – 2020; 8.11. (Vrána) – konzultace s projektantem a investorem MVE Botičský potok; 9.11. (Vrána) – komise pro rybí přechody AOPK; 10.11. – porada jednatelů územních svazů; 12.11. (Hnízdilová) – zasedání odboru RT; 14.11. (Vrána) – jednání na LS Lesy ČR Benešov o regulacích vodních toků; 15.11. (Bauerová) – seminář k EET; 15.11. a 17.11. (Ličko) – zarybnění Veslařský kanál Račice; 19.11. (Hnízdilová) – zasedání odboru LRU feeder; 21.11. (Anders, Bauerová, Štípek) – ekonomická komise Rady (rozpočet); 23.11. (Stípek, Vrána) – jednání na úřadu vlády svolané náměstkem ministra Veselým za účasti ministra životního prostředí Brabce a jeho náměstků Many, Dolejského a ředitele AOPK Pelce k novele zákona o ochraně přírody z důvodu aplikace  směrnice EU o nepůvodních invazních druzích; 23.11. (Bauerová) – projednání rozpočtu Rady na rok 2017 v Republikové dozorčí radě ČRS; 24.11. (Vrána) – natáčení o kormoránech pro TV Barrandov; 25.11. (Vrána) – jednání o.p.s. Čistá Želivka – seminář; 29.11. (Podlesný, Zdvořáček) – seminář Veřejné zakázky Operačního programu Rybářství 2014 – 2020; 29.11. (Hnízdilová) – odevzdání žádosti o dotaci na sport pro rok 2017 na MŠMT.

 

 

(Číst více...)


Socioekonomická studie sportovního rybolovu v ČR spuštěna - rybáři mají možnost vyjádřit svůj názor

Datum: 30.11.2016

Vážení přátelé rybáři,

rádi bychom Vás upozornili na skvělou příležitost vyjádřit Váš názor na komplexní problematiku lovu ryb, rybářského řádu, rybožravých predátorů, rybářské stráže atd. v rámci nově zpřístupněného elektronického rybářského dotazníku k Socioekonomické studii sportovního rybolovu v ČR. 

Možná se teď někteří zeptáte, o co se jedná, kdy a jak vůbec studie vznikla a k čemu všemu slouží.

Tzv. Socioekonomická studie sportovního rybolovu v ČR, prezentovaná na našich webových stránkách navazuje na tradici dříve vytvořených studií z let 2003 a 2009, jejichž závěry si můžete prohlédnout v přiložených PDF. Pomocí studie zjišťuje ČRS názory svých členů, trendy v rybářské komunitě, slouží jako pádný argument při prezentaci názorů členské základny ČRS a MRS během jednání se státní správou a ovlivňuje naše další rozhodování a směrování.

Protože se společnost a její názory v průběhu času mění, přinášíme Vám nyní aktualizovaný – rozšířený a doplněný rybářský dotazník. Předplatitelé Rybářství ho obdrželi spolu s prosincovým číslem časopisu tištěnou formou, ostatní rybáři mají možnost vyplnit elektronický dotazník. Chcete-li ho vyplnit právě teď, chutě do toho – stačí kliknout na link:

http://www.rybsvaz.cz/?page=dotaznik/dotaznik

…a můžete začít vyplňovat. Jestliže zapomenete vyplnit některé z povinných políček, systém Vás sám upozorní (formulář nepůjde odeslat, objeví se chybové hlášení nad příslušnou kolonkou).

Ti z Vás, kteří by si rádi stáhli výsledky předchozích studií mají tuto možnost na níže uvedeném linku:

http://www.rybsvaz.cz/download/rada/CRS_socioekonomicka_studie_2009.pdf

http://www.rybsvaz.cz/download/rada/CRS_socioekonomicka_studie_2003.pdf

Abychom zvýšili Vaší motivaci, proběhne 20. února 2017 losování dotazníků o hodnotné ceny (poukázka na rybářské nářadí dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, týdenní rekreační pobyt na ÚN Orlík, MP a P celorepublikové povolenky na rok 2017, publikace Rybářství a rybolov). Výherci budou o výhře informováni písemně. Seznam výherců bude uveřejněn v dubnovém čísle časopisu Rybářství a na internetových stránkách ČRS www.rybsvaz.cz a MRS www.mrsbrno.cz.

hospodářské oddělení Rady ČRS

(Číst více...)

z 444


© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Nahrávání ...