Český rybářský svaz

O nás

Český rybářský svaz (ČRS) je nezisková organizace s dlouholetou tradicí, která se věnuje rybářství, ochraně vodních živočichů a přírody. Naším cílem je poskytovat našim členům i veřejnosti kvalitní podmínky pro sportovní rybolov, vzdělávání v oblasti rybářství a ochrany životního prostředí.


 

Historie

První sportovní rybářské spolky začaly v Čechách vznikat již koncem 19. století. V roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou a do roku 1900 vzniklo několik desítek dalších.

Mezi nejvýznamnější patřil První rybářský klub v Praze, založený v roce 1886. Členy tohoto spolku byly významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Bedřich Schwarzenberg či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O činnosti klubu informoval Rybářský věstník, později Rybářské listy, což jsou předchůdci dnešního časopisu Rybářství.

Začátkem 20. století začaly rybářské spolky pociťovat potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu a ochrany říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného zväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů. Tento svaz měl v roce svého založení 409 místních organizací a 78 767 registrovaných členů. Poprvé byly stanoveny jednotné stanovy, členský příspěvek a principy hospodaření. Prvním předsedou byl pan Oldřich Doležal a tajemníkem dr. Jan Hanzal.

V roce 1968 došlo k rozdělení Československého svazu rybářů na dva samostatné svazy: Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. Další významné rozdělení proběhlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, čímž vznikl Moravský rybářský svaz.

Dnes patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice a pokračuje ve své bohaté tradici ochrany a podpory rybářství a přírody.


 

Perspektivy a cíle

Český rybářský svaz se zaměřuje na následující klíčové oblasti pro budoucnost:

Zachování a rozšíření rybářských revírů: Udržení stávajících a případné rozšíření rybářských revírů pro podporu sportovního rybolovu.

Inovace a zatraktivnění lovu ryb: Úprava pravidel lovu ryb s cílem zvýšit jejich atraktivitu a rozšířit možnosti pro rybáře.

Ochrana a obnova populací ryb: Realizace opatření na stabilizaci populací ohrožených druhů ryb v rybářských revírech, včetně pstruha potočního, lipana podhorního a úhoře říčního.

Cenová dostupnost a dostupnost služeb: Zajištění cenové dostupnosti lovu ryb na revírech ČRS pro širokou veřejnost a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Reprezentace ČR ve sportovním rybolovu: Získání státní podpory pro reprezentaci ČR ve sportovním (závodním) rybolovu.

Práce s dětmi a mládeží: Vedení zájmových kroužků, podpora a rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí u mladých rybářů.

Modernizace a efektivita: Zavádění informačních technologií pro zlepšení služeb pro organizační jednotky a členy ČRS.

Dotační programy a podpora: Aktivní využívání národních a evropských dotačních programů pro podporu projektů v oblasti rybářství.

Profesionalizace rybářské stráže: Částečná profesionalizace a zlepšení podmínek pro činnost rybářské stráže.

Podpora národních specifik: Prosazování zájmů českého sportovního rybářství v rámci Evropské unie.

Podpora mezinárodní spolupráce: Nadále zachovat členství v mezinárodních federacích CIPS, FIPS-Mouche, FIPS-e.d., ICSF a EAF. 

Těmito kroky ČRS nejen upevňuje svou pozici v českém rybářském prostředí, ale také přispívá k ochraně přírody a udržitelnému využívání vodních zdrojů pro budoucí generace.