Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Český rybářský svaz, z. s.
Hlavní menu
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Vlajky
English Deutsch Czech Rusky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Fotogalerie
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5691.1 dnů)
Naši partneři
FOR FISHING Stále na rybách - ryby a rybaření Český svaz včelařů VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Časopis rybářství Moravský rybářský svaz Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Sensas MZE Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Český zahrádkářský svaz Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Českomoravská myslivecká jednota FOR FISHING Stále na rybách - ryby a rybaření Český svaz včelařů VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Časopis rybářství Moravský rybářský svaz Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Sensas MZE Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Český zahrádkářský svaz Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany Českomoravská myslivecká jednota
Naši partneři
 Dnes je středa, 20. března 2019, svátek má Světlana, zítra Radek Slunce 06:04Měsíc 18:15
Zpočátku jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty 8/12°C. Slabý severozápadní vítr. Slunce vychází v 06:04 a zapadá v 18:14.
Bio: 1 - mírná zátěž
Rekordy počasí pro daný den:
Maximum: 23.6 °C (1986)
Minimum: -5.8 °C (1888)
Dlouhodobý průměr: 9.3 °C
Pranostika na dnešní den: Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
10°/1°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
Denní doba lovu ryb v březnu je na mimopstruhových revírech od 5 do 22 hod. a pstruhových od 6 do 18 hod.
Apartmány

Rybářský kalendář

Přidat událost
Přidat událost
St
20.03.
22.03.
Světový den vody
Připomínka
Po
15.04.
Poslední den hájení pstruha obecného v rybářských revírech
Připomínka
Po
15.04.
Poslední den zákazu lovu všech druhů ryb v pstruhových rybářských revírech
Připomínka
Út
16.04.
Zahájení rybářské sezóny na pstruhových rybářských revírech. Možnost lovu ryb přívlačí a na umělou mušku v pstruhových rybářských revírech.
Připomínka
So
20.04.
Zbývá 10 dní pro zaplacení pravidelného peněžního příspěvku (členské známky) na MO ČRS
Připomínka
Út
30.04.
Poslední den pro zaplacení pravidelného peněžního příspěvku (členské známky)
Připomínka

Aktuality a reportáže

Zasílání upozornění na nové aktuality a reportáže
Zasílání upozornění na
nové aktuality a reportáže
z 698

Do ztracena
Poster

Z březnového zasedání Hospodářského odboru při Radě ČRS

Datum: 18.03.2019

13. března 2019 zasedal pod vedením nově jmenovaného předsedy Václava Horáka Hospodářský odbor při Radě ČRS. Hlavním tématem jednání byly navrhované změny systému redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek.

Tato problematika je v posledních měsících jednou z nejvíce diskutovaných. Současný model redistribuce vychází z principu přerozdělení prostředků mezi územní svazy podle množství úlovků, které byly na jejich revírech dosaženy držiteli všech celosvazových povolenek. Vzhledem k celé řadě diskuzí a sporů je současný systém stále méně přijatelný a je předmětem připomínek. Na toto téma bude ve středu 20. března 2019 také mimořádně zasedat Republiková rada ČRS. Cílem jednání Hospodářského odboru bylo poskytnout podklady a doporučení Republikové radě.

V současnosti bylo zástupci územních svazů navrženo šest modelů redistribuce, většina z nich nese společné prvky. Na základě výsledku jednání  doporučuje Hospodářský odbor zohlednění následujících parametrů:

Kategorizace výše náhrad podle druhu ryb

Náhrady za úlovky budou vypláceny podle tří kategorií. V první kategorii s nejvyššími částkami navrhuje Hospodářský odbor candáta, úhoře, pstruha obecného, lipana podhorního a hlavatku. Druhá kategorie zahrnuje štiku, sumce, pstruha duhového, sivena, lína, mníka a okouna říčního. Třetí kategorie pak kapra a ostatní druhy ryb. Cena náhrad za kilogram je navržena jako pevná pro první a druhou kategorii, třetí kategorie bude dle návrhu dopočítána podle zbývajících nerozdělených financí a výše úlovku těchto druhů.

Sjednocení výše náhrad na pstruhových a mimopstruhových revírech

V současnosti jsou náhrady za kilogram úlovku kalkulovány zvlášť na mimopstruhových a pstruhových revírech. Navrhovaná úprava zahrnuje sjednocení těchto náhrad při zachování výše zmíněných kategorií – v současnosti je například téměř 20 % pstruhů obecných odloveno na mimopstruhových revírech.  Důvodem jsou i další skutečnosti, například vysazování pstruha duhového a sivena do vhodných mimopstruhových revírů, povodně nebo migrace ryb v období sucha do nižších částí řek.

Zohlednění počtu docházek na revíry

Množství úlovků není jediný směrodatný údaj, kterým se návrh systému redistribuce řídí; nově navrhuje Hospodářský odbor zohlednění počtu docházek držitelů celosvazových povolenek na revírech daného územního svazu. Odráží to skutečnost, že i návštěva revíru bez ponechání ryby představuje pro revír a uživatele revíru určitou zátěž (nájemné, rybářská stráž, sekundární úmrtnost ryb po jejím puštění, atd.).

Parametry se týkají pouze úlovků a docházek držitelů CS povolenek, kteří nejsou členy daného územního svazu

Velmi důležitou částí návrhu je, že počet docházek i náhrady za úlovky se budou započítávat pouze, pokud jsou dosaženy na povolenku člena jiného územního svazu. Jinými slovy, do redistribuce nebudou započítány úlovky ani docházky „vlastních“ rybářů na „domácích“ revírech. Při odvodu finančních prostředků do rozpočtu redistribuce tak územní svazy odvedou částku, sníženou o cenu jejich územní povolenky max. však průměrné ceny územních povolenek s cílem zamezit „umělému“ zdražování územních povolenek. Ta jim zůstává pro pokrytí nákladů na úlovky a docházky vlastních členů na vlastních revírech podobně jako je tomu u územních povolenek.

V dalších bodech jednání proběhlo vyhodnocení plnění zarybňovacího plánu na revírech Rady ČRS a činnosti rybářské stráže. Hospodářský odbor konstatoval výrazné zvýšení aktivity rybářské stráže na revírech Rady v uplynulém roce, částečně i díky intenzivní komunikaci a zlepšení podmínek pro výkon její funkce. Byl předložen i návrh zarybnění revírů Rady na letošní rok.

Na závěr zdůrazňujeme, že uvedený návrh nastavení parametrů redistribuce je pouze doporučujícího charakteru pro jednání Republikové rady ČRS. Úpravy Statutu celosvazového rybolovu a navazujících metodik jsou výhradně v kompetenci Republikové rady ČRS.

Tomáš Kočica

Do ztracena
Poster

Zasedal Odbor životního prostředí a čistoty vod

Datum: 18.03.2019

Dne 5. března 2019 zasedal Odbor životního prostředí a čistoty vod při sekretariátu Rady ČRS. Na počátku prvního letošního zasedání představil předseda Miloš Martínek nového člena odboru, kterým je Ing. Karel Němec za Východočeský ÚS. Spolu s Ing. Vránou poděkoval odstupujícímu členovi odboru Ing. Josefu Brátovi za vynikající spolupráci v předchozích 10 létech a předal mu diplom a drobné ocenění. Následovalo projednání zprávy o činnosti za rok 2018 a informace z jednotlivých územních svazů. Dále se odbor zabýval tvorbou strategického materiálu pro Radu ČRS, tedy materiálem, který analyzuje rizika a hrozby v oblasti životního prostředí a čistoty vod a nabízí jejich možná řešení. Byl projednáván výskyt rybožravých predátorů, zvláště kormoránů a vyder, na území jednotlivých územních svazů. Projednávány byly stávající žádosti, opatření obecné povahy (hromadně účinná povolení na odstřel kormoránů na území kraje), nové žádosti, požadavky, přístup a stanoviska orgánů státní správy, spolupráce s ČMMJ a praktické dopady schválených výjimek na zimující populace kormoránů. Diskutovány byly i ztráty na obsádce odchovných kapilár a revírů působené umělým zasněžováním sjezdovek a černými odběry vody, vliv vypouštěné studené vody ze základů přehrad, zvyšování retence vody a navyšování úkrytové kapacity toků prahováním (jízkováním) a možnost instalace inkubačních boxů pro polopřirozený odchov lososovitých ryb:

http://www.boite-vibert.com/presse-media-us.html

https://www.bioeconomy.fi/stocking-streams-with-salmon-and-trout-eggs-in-biodegradable-boxes/

http://lmfrfoundation.org/brown-trout-eggs/

https://flylordsmag.com/2018/07/09/experimental-trout-stocking-program-in-europe/

Členové odboru dostali předběžnou informaci o postupu státní správy ochrany přírody ve věci invazních nepůvodních druhů ryb a chystaném setkání s pracovníky AOPK ČR ve věci ochrany původních druhů raků a prevenci zavlékání račího moru (http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/396/063586.pdf?seek=1528360831)

Pavel Vrána, Odbor životního prostředí a čistoty vod

Do ztracena
Poster

Připravme se na snížení hladiny na ÚN Trnávka

Datum: 13.03.2019

Povodí Vltavy, s.p., připravuje na konec letošního léta postupné snižování hladiny ÚN Trnávka. Účelem opatření je zpřístupnění a odvodnění sedimentů předzdrže ÚN Trnávka, na které bude v průběhu letošní zimy navazovat postupná těžba sedimentů.

S postupným spouštěním nádrže se začne na konci srpna letošního roku. V průběhu září klesne hladina z typické letní hladiny (412-413 m. n. m.) na 411 m. n. m. Postupně bude snižována až na konečných 409 m. n. m. Jinými slovy, hladina bude oproti standardnímu letnímu stavu snížena o 3-4 m. Ryby by se díky pozvolnému snižování hladiny měly samy stáhnout z rizikových lokalit, chráněné druhy mlžů ohrožené zásahem budou sbírat pracovníci specializované firmy. V průběhu šesti měsíců by mělo dojít k odstranění více jak 83 000 m3 sedimentů ze dvou lokalit: v úseku mezi silničním mostem a ponořeným stupněm (délka úseku286 m) a od ponořeného stupně po říční kilometr 6,250.  K opětovnému napuštění nádrže by mělo dojít do první poloviny března příštího roku (2020), takže máme šanci, že nedojde k negativnímu ovlivnění výtěrů kaprovitých druhů ryb.   

Obrázek

Ukázka míst, kterých se dotkne těžba sedimentů (zdroj: PVL, s.p.)

Je jisté, že z krátkodobého pohledu přinese rybářům komplikace (snížená dosažitelnost břehů způsobená jejich obnažením při snižování hladiny, možné reakce ryb na snížení hladiny a těžbu sedimentů, hluková zátěž). Nicméně, je třeba dodat, že hlavní část prací se odehraje mimo hlavní sezónu a navíc v poměrně krátkém časovém úseku. Závěrem je třeba zmínit fakt, že sedimenty ubírají prostor rybám a nepříznivě ovlivňují kvalitu vody v nádrži (produkce rybám toxických plynů – amoniak, sulfan, obsahují fosfor, který se podílí na sinicových květech v letním období), lze vnímat tento zásah z dlouhodobého hlediska jakožto pozitivní.    

Na závěr to, co bude rybářskou veřejnost zajímat asi nejvíce: Rada ČRS jako uživatel rybářského revíru č. 421 503, ÚN Trnávka zatím neplánuje žádná omezení spojená s lovem ryb v době odstraňování sedimentů v horní části této nádrže na přelomu letošního a příštího roku. Samozřejmě, že celou situaci sledujeme, jsme si vědomi této mimořádné situace a jsme v kontaktu s příslušnými orgány. Pokud by došlo k situaci, že stav vody bude vyžadovat omezení lovu ryb nebo dokonce zákaz, tak o tom budeme neprodleně informovat rybářskou veřejnost prostřednictvím MO ČRS v okolí ÚN, webových stránek ČRS atd.

V současné době v rámci přijatých opatření přesunujeme hlavní zarybnění nádrže rybí obsádkou (zejména kapra) z podzimních měsíců na jarní období (březen, duben) a do začátku léta (červen, červenec). Dojde tak k odchytáni ryb rybáři (snížení rybí obsádky) ještě do doby plánované mimořádné manipulace s vodou.                                                                                          

Hospodářské odd. sekretariátu Rady ČRS

Do ztracena
Poster

Výběrové řízení na pozici jednatele Českého rybářského svazu, z. s.

Datum: 12.03.2019

Obrázek

 

Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
Praha 10 - Vinohrady
100 00

 

vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

jednatele ČRS
(statutárního zástupce spolku)

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru rybářství (preferováno), přírodovědného, ekonomického nebo právního směru
 • Zkušenosti z řídící praxe
 • Časová flexibilita
 • Dobrá znalost angličtiny
 • Bezúhonnost
 • Řidičský průkaz sk. B

Nástup:

 • 15. května 2019 (nebo dle dohody)
 • Výkon  funkce jednatele od 1. července 2019

Místo výkonu funkce: V sídle spolku - Nad Olšinami 282/31, Praha 10 - Vinohrady

Přihláška do VŘ:

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem, doplněný o kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání,  zašlete korespondenčně na výše uvedenou adresu, případně e-mailem na adresu: rada@rybsvaz.cz

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení: 5. dubna 2019

 

Do ztracena
Poster

Ze zasedání Republikové rady ČRS (březen 2019)

Datum: 11.03.2019

Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání 7. března 2019.


V první části jednání jmenovala Republiková rada jednotlivé předsedy odborů na období 2019-2022. Jmenováni byli:

Odbor LRU Muška  Jiří Pejchar
Odbor LRU Feeder Petr Bromovský
Odbor LRU Přívlač Ing. Tomáš Kepr
Odbor Rybolovné techniky Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
Hospodářský odbor Václav Horák
Pstruhařská sekce Hospodářského odboru MVDr. Miroslav Kulich
Právní komise  JUDr. Jaroslav Holý

Většina odborů a komisí tedy již má na toto období nové předsedy. Pokud dosud jmenováni nebyli, prozatímně vedením odborů  pověřeni dosavadní předsedové z uplynulého volebního období. 


Republiková rada ČRS také schválila postup pro výběrové řízení na jednatele ČRS. Nový jednatel nahradí ve funkci Ing. Štípka, který na konci června odchází do důchodu. Výběrové řízení bude zveřejněno na webových stránkách všech územních svazů, Rady ČRS a na internetových serverech. Za účelem organizace výběrového řízení byla ustanovena komise ve složení PhDr. Karel Mach, Ing. Jan Štípek, Ing. Karel Anders, JUDr. Jaroslav Holý a Ing. Josef Kostka. Závěrečné slovo ve výběru nejvhodnějšího přihlášeného uchazeče bude mít Republiková rada.


Republiková rada v usnesení pověřila Ing. Ivana Bílého, Ph.D. revizí Kodexu reprezentanta a přípravou návrhu směrnice pro udělování nefinančních odměn členům reprezentačních týmů České republiky (např. čestné povolenky k lovu ryb) s cílem vytvoření transparentních pravidel pro sportovce.


V dalším bodě proběhla nominace územních svazů do nově vzniklé Komise pro výběrová řízení na zakázky. K tomuto bodu se Republiková rada vrátí v průběhu dubnového zasedání. Za jednotlivé územní svazy byli do této chvíle nominováni Ing. Karel Anders, Jiří Novák, Ing. Josef Kostka, Ing. Petr Votípka a Ing. Miroslav Bialek. 

ObrázekNásledující část jednání se zabývala návrhem na prodloužení doby lovu na roční povolenku. Cílem tohoto návrhu je umožnit rybářům lov i na přelomu kalendářního roku. V současnosti je prodloužená možnost lovit na roční povolenky do 5. ledna na revírech Středočeského územního svazu a Územního svazu města Prahy, nově byla schválena na revírech Západočeského územního svazu a podpora byla vyjádřena i ze strany Východočeského územního svazu. Implementace je nicméně v kompetenci územních svazů a není možné ji prosadit centrálně.

 


Jak jsme již informovali, 20. března 2019 proběhne mimořádné zasedání Republikové rady na téma systémových změn redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek. K této chvíli bylo předloženo šest návrhů, které mají k dispozici členové Republikové rady k posouzení. 11. března 2019 na toto téma také bude probíhat jednání Hospodářského odboru s cílem přípravy podkladů pro toto mimořádné zasedání.


V období od 2. do 5. května proběhne v Kazachstánu 40. kongres CIPS (Mezinárodní konfederace rybářských sdružení). Český rybářský svaz na něm bude pověřením Rady reprezentovat Ing. Ivan Bílý, Ph.D. Jedná se o velmi důležitou světovou mezinárodní platformu (založenou v roce 1952 v Římě), která má dlouhodobě za cíl zlepšovat spolupráci v rybářském sportu mezi jednotlivými rybářskými svazy.


Ing. Ivan Bílý, Ph.D. dále informoval o průběhu pilotního projektu Mladý rybář, který bude na území Severočeského územního svazu realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domy dětí a mládeže. Jedná se o soutěžní akci pro děti, probíhající na základě intenzivní spolupráce se základními školami. Cílem je tento projekt postupně zavést v celostátním měřítku. Republiková rada pověřila Ing. Ivana Bílého, Ph.D. koordinací tohoto projektu na následující dva roky.

V ostatních bodech byly Republikovou radou schváleny termínové kalendáře sportovních odborů na rok 2019, prezentovány výsledky činnosti na úseku Odboru životního prostředí a čistoty vody za rok 2018 a schváleny návrhy na udělení svazových vyznamenání, které jednotlivé územní svazy předložily.

Další zasedání Republikové rady se bude konat v mimořádném termínu 20. března 2019.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

9. 2. (Zemánková) sekretariát Rady – zasedání LRU Muška; 11. 2. (Štípek, Ličko) sekretariát Rady – zasedání hospodářského odboru (doporučující volba předsedy, plán práce); 12.2. (Zemánková)    MŠMT odbor sportu - Odevzdání vyúčtování dotace poskytnuté na sportovní reprezentaci v roce 2018; 12.2. (Mach, Štípek) Mze – jednání svolané NM Mlynářem k problematice výkonu rybářského práva, zejména revírům, u nichž uplynula 10 lhůta přenechání výkonu rybářského práva; s ohledem na podněty, které dostává MZe od rybářské veřejnosti, byla diskutována otázka novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. s cílem kodifikovat některá opatření dosud uplatňovaná prostřednictvím BPVRP – statutární zástupci ČRS vyjádřili zájem na zjednodušení a zpřehlednění pravidel rybolovu s tím, že předloží Mze své návrhy, které budou projednány za účasti všech zainteresovaných – ČRS, MRS, RS ČR, Mze); 12. 2. (Podlesný, Bauerová) Mze - finanční vypořádání projektů ČRS v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze za rok 2018; 12. 2. – 16. 2. (Podlesný, Zdvořáček, Ličko, Vrána, Řezníček, Kočica) výstaviště Letňany For Fishing 2019; 14. 2. (Štípek, Zdvořáček, Ličko, Kočica) výstaviště Letňany For Fishing – porada jednatelů; 14. 2. (Vrána) AOPK ČR – komise pro rybí přechody; 16. 2. (Mach, Štípek, Křenek, Kočica, Zemánková, Hnízdilová) Výstava For Fishing – vyhlášení nejlepších sportovců ČRS; 19.2. (Štípek) – účast na zasedání výboru  Svč. ÚS ČRS; 23. 2. (Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru LRU feeder; 24. 2. (Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru LRU přívlač; 26. 2. (Hnízdilová) MŠMT odbor mládeže – odevzdání akceptace k dotaci na mládež; 27. 2. (Zemánková) ČOV – Odevzdání vyúčtování daru ČOV za rok 2018;  28. 2. (Vrána) MŽP - Podvýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu, invazní nepůvodní druhy ryb; 28.2. (Holý, Štípek, Zdvořáček) sekretariát Rady – zasedání právní komise (doporučující volba předsedy, plán práce, harmonogram přípravy změn Stanov ČRS); 2. 3. (Mach, Hnízdilová) sekretariát Rady – zasedání odboru RT; 4.3. (Štípek, Ličko) sekretariát Rady – zasedání pstruhařské sekce hospodářského odboru (doporučující volba předsedy, plán činnosti a tematické zaměření sekce; 5.3. (Vrána) sekretariát Rady – zasedání odboru OŽPČV (doporučující volba předsedy, plán činnosti, zpráva za rok 2018); 6. 3. (Vrána) ČMMJ - Hospodáři v krajině – schůzka k nepůvodním invazním druhům; 7. 3. (Podlesný) Mze - administrace projektů ČRS v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze na rok 2019; 7. 3. (Vrána) ČZU - Workshop invazní a nepůvodní vodní organismy a jejich determinace.    

Do ztracena
Poster

Soutěž pro děti a mládež "Příroda kolem nás"

Datum: 11.03.2019

Stejně jako každý rok,  i letos je pro  přátele včelařství, rybářství, myslivosti, chovatelství i zahrádkářství připravena tradiční elektronická soutěž Příroda kolem nás.

Hlavním organizátorem soutěže je Český svaz včelařů,  na soutěži spolupracují Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz  a Český svaz chovatelů drobného zvířectva.

Technickou realizací je pověřeno Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky.

Komu je soutěž určena a jak se do ní zapojit?

Zúčastnit se mohou mladí lidé,  ve věku 10 – 16 let včetně. Soutěž bude probíhat v období od 1. března do 15. dubna 2019. S nejlepšími řešiteli se, stejně jako v loňském roce, setkáme, po předchozím písemném vyrozumění, 25. května 2019 na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde bude probíhat NATURA VIVA 2019.

Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, a to www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez.

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií GoogleForms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází na stránky s otázkami. Před odesláním vyplněného formuláře lze stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi.

Formulář nelze uložit, takže je ho třeba vyplnit najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů. Nejlepší dva soutěžící budou dále pozváni do Středního odborného učiliště včelařského Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. v Nasavrkách, aby si poměřili svoje znalosti a dovednosti v zajímavých disciplínách.

Setkání nejlepších soutěžících se uskuteční v termínu 15.-16. července 2019.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů!

Obrázek

 

Do ztracena
Poster

Pstruhařská sekce hospodářského odboru Rady ČRS zasedala

Datum: 06.03.2019

V pondělí 4. března 2019 proběhlo první zasedání nově zřízené pstruhařské sekce hospodářského odboru Rady ČRS. Přítomno bylo 8 Radou jmenovaných členů odboru z jednotlivých ÚS ČRS, nedostavil se jen zástupce Středočeského územního svazu.

Hlavním bodem jednáním bylo představení současného systému hospodaření na pstruhových revírech a odchovných kapilárách v jednotlivých územních svazech, informace o počtu a produkci líhní s umělým výtěrem lososovitých ryb a adaptační strategii jednotlivých územních svazů, směřující ke zmírnění nepříznivé situace na pstruhových vodách, která se ve větší míře začala projevovat po roce 2000 (pokles živin, predátoři, změna klimatu).

Všichni členové odboru potvrdili výrazný úbytek populace pstruha obecného a dramatický pokles početních stavů lipana podhorního. Konstatovali postupný odklon od tradičního pstruhového hospodaření, charakterizovaného dvouletým cyklem nasazování a odlovování chovných potoků a vysazováním takto získané násady pstruha do rybářských revírů. Nově se experimentuje s polopřírodním odchovem jiker v inkubačních boxech (dnové, plovoucí) instalovaných přímo v toku. Je vyvíjena stále intenzivnější snaha o kategorizaci pstruhových vod podle způsobu obhospodařování. Některé toky jsou  ponechány přírodnímu vývoji s podporou přirozené reprodukce pstruha (chráněné rybí oblasti), nejvýše s vysazováním raných stádií plůdku. Další kategorii představují chovné toky kombinované s vysazováním jedno či dvouleté násady, a to i z násady z farmového chovu a poslední kategorií jsou pstruhové revíry s intenzivnějším vysazování pstruha duhového či sivena amerického, které umožní rybářům dosáhnout kýženého úlovku za účelem konzumace, aniž by tím byly poškozovány populace našich původních druhů salmonidů.


Poznámka: Grafy vysazování pstruha obecného a lipana podhorního v porovnání s dosaženými úlovky mluví za vše. Do určité míry sice dochází ke zkreslení na základě stále častější preference přístupu "chyť a pusť" i zavedení vyšší míry lipana, trend je nicméně jasný - i při relativně stabilním vysazování počet úlovků setrvale klesá, a to zejména u lipana. Úlovky z roku 2018 ještě nejsou známé, prognózy ale dobré nejsou...

Obrázek

 

Pstruhařská sekce hodnotila rovněž ekonomickou stránku odchovu násad lososovitých ryb a ceny povolenek – v rámci ČRS se ročně prodá necelých 13 tisíc kusů pstruhových povolenek. Pro srovnání, mimopstruhových povolenek se prodá kolem 200 tisíc kusů.

Cílem pstruhařské sekce bude analyzovat pstruhové hospodaření ČRS, a na základě informací z jednotlivých územních svazů navrhovat opatření pro zlepšení stavu (kategorizace revírů, způsob hospodaření, úpravy rybářského řádu, atd.).

Členové odboru jsou si vědomi, že na současný stav pstruhových vod působí řada neovlivnitelných nebo obtížně ovlivnitelných faktorů, ať jde o rybožravé predátory (eskaluje zejména vliv vydry), extrémní klimatické podmínky, nevhodnou morfologii toků po úpravách, chybějící jízky v malých tocích (k zadržení vody v období sucha), úbytek přirozené potravy (hmyzu), nebo vliv polutantů pocházejících ze zemědělské výroby (rezidua pesticidů), průmyslu (alkylfenoly, ftaláty, PCB, dioxiny), čistíren odpadních vod (syntetické hormorny, farmaka, detergenty, mikroplasty). Byl diskutován také vliv vypouštěné studené vody ze základů přehrad a snížení genetické variability populací lososovitých ryb.

Na závěr jednání proběhla doporučující volba předsedy pstruhařské sekce, kterým se stal MVDr. Miroslav Kulich, hospodář MO ČRS Police nad Metují a provozovatel pstruhové líhně v Hynčicích. V jeho osobě se spojuje pohled veterináře, hospodáře a líhňaře, což mu dává pro výkon funkce předsedy sekce velmi dobré předpoklady.

 

Hospodářské oddělení Rady ČRS

 

Do ztracena
Poster

Ohlédnutí: únor 2019

Datum: 01.03.2019

Únor uběhl skoro stejně rychle jako tají ledy na našich revírech a řada rybářů se s rostoucími teplotami probírá ze zimního spánku a vyráží zkoušet štěstí na řeky a rybníky. Jaké byly nejdůležitější události v únoru 2019?

Nárůst finančních prostředků v systému redistribuce celosvazových povolenek

Stejně jako každý měsíc proběhlo pravidelné zasedání Republikové rady. Jedním z hlavních témat byl výsledek celosvazového rybolovu za rok 2018, charakterizovaný nárůstem objemu financí, které budou přerozděleny mezi územní svazy formou tzv. redistribuce. Meziroční nárůst je 13,8 mil. Kč, zvýšení se týká i náhrad za kilogram úlovku (o přibližně 6%). Více ve zpráce z únorového zasedání Rady.

Odbor mládeže a Odbor LRU plavaná má nové předsedy

Stali se jimi Jiří Marek (Odbor mládeže) a Radek Zahrádka (Plavaná). Rozhodnutím Republikové rady tak byla potvrzena doporučující volba obou předsedů jednotlivými odbory. Novým předsedům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším období.

ČRS bude v roce 2019 žádat o dotace ve výši přes 20 mil. Kč

Tyto finance by v souladu s vyhlášenými dotačními tituly směřovaly primárně na podporu dětí a mládeže, zarybnění ohroženými druhy ryb a kompenzaci škod způsobených rybožravými predátory.

Proběhlo první zasedání Hospodářského odboru Rady ČRS

V únoru proběhlo zasedání Hospodářského odboru v novém složení. Jednání se nezúčastnil jeho předseda Dušan Hýbner, který pět dní před schůzí odboru, a koncem svého funkčního období, rezignoval. Prvním bodem tedy byla doporučující volba nového předsedy. Všech sedm členů odboru jednohlasně vyslovilo souhlas s doporučující volbou ing. Štípka (který k 30.6.2019 ukončí své působení ve funkci jednatele ČRS z důvodu odchodu do důchodu) za předsedu odboru.  Odbor byl informován, že na základě jednání, a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, bude připraven výukový a testovací software pro nové členy Rybářské stráže, podobně jako je tomu u prvních rybářských lístků. Hospodářský odbor se dále věnoval povoleným výjimkám z denní doby lovu a postupu při podání žádostí o nové a diskutoval o možných variantách úprav pravidel redistribuce CS rybolovu.  Na 4. března 2019 bylo svoláno zasedání pstruhařské sekce hospodářského odboru, kde bude provedena doporučující volba jeho předsedy, projednána koncepce činnosti a plán práce této sekce na další období. Příští zasedání Hospodářského odboru se bude konat 13. března, na programu bude příprava podkladů a návrhu řešení modelu redistribuce financí CS rybolovu pro mimořádné zasedání Republikové rady 20. března 2019. 

Zahájení jednání o prodloužení platnosti povolenek

Předseda ČRS navrhuje prodloužení platnosti ročních povolenek na 10. ledna s cílem umožnit rybářům lov i na přelomu roku. Návrh byl postoupen územním svazům v vyjádření, Republiková rada se k němu vrátí na příštích zasedáních.

Veletrh For Fishing 2019 evidoval historicky nejvyšší počet návštěvníků

Počet návštěvníků na největším českém veletrhu pro rybáře meziročně stoupl o téměř 25% na celkem 38 000 lidí. Samozřejmostí byla i expozice ČRS (letos v nové grafické podobě), na které nechyběla akvária, simulátory lovu ryb i odstřelu kormorána, karikaturista i infopanel, kde po celou dobu výstavy zodpovídali pracovníci Svazu dotazy rybářské veřejnosti. Velkému zájmu se těšil i samostatný stánek MO ČRS Kladruby - organizace, pracující s handicapovanými rybáři. Více o průběhu výstavy

Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS a MRS za uplynulou sezónu

V rámci veletrhu For Fishing proběhlo tradiční ocenění úspěchů z oblasti sportovního rybolovu; a rozhodně bylo co oceňovat. Naši reprezentanti v loňské sezoně získali 43 medailí v mezinárodních šampionátech! Slavnostní ceremonie se zúčastnili (kromě současného i bývalého vedení ČRS i zástupci Moravského rybářského svazu, Ministerstva Zemědělství a Evropské rybářské federace, Mezinárodní federace rybolovné techniky, rybářských médií a dalších subjektů, se kterými ČRS dlouhodobě spolupracuje. Také účast rybářské veřejnosti každoročně roste. Více ve fotogalerii nebo v aktualitě.

Úspěchy českých reprezentantů na 4. ročníku Světových rybářských her v Jihoafrické republice

Letošní sportovní sezóna byla zahájena ve velkém stylu - obě výpravy (tým přívlače z lodi a tým feeder) dokázali v obrovské mezinárodní konkurenci obstát na výbornou. Ve feedru naši reprezentanti vybojovali pátou příčku, v přívlači z lodi dokázal tým ve složení sourozenců Davida a Tomáše Koudelkových vybojovat zlatou pozici, stříbro pak vybojoval opět český tým ve složení Jan Hubka a Jakub Kolář. Gratulujeme! Viz aktualita

Mediální vstupy v únoru

Na mediální vstupy byl letošní únor bohatý. Pět článků bylo publikováno v magazínu Mladé fronty DNES ("Češi jsou národem rybářů", "I rybaření má svá pravidla", "Chytání? Můžete začít kdykoliv", "Zlatá udice, děti a mládež", "Když přirozená reprodukce nestačí"), další vstupy proběhly v Novinky.cz ("Okouni mizejí z českých řek, rybáři musí omezit lov"), celostátním Deníku (Rozhovor s předsedou ČRS) i televizi Seznam ( Jak začít s rybolovem).

Tomáš Kočica

Do ztracena
Poster

Na vltavských dírkách aneb O historii lovu ryb pod ledem

Datum: 28.02.2019

Letošní sezona lovu na dírkách se s postupně rostoucími teplotami rozplývá stejně, jako na hladině rybníků, kde je tento rybolovný způsob na základě příslušné výjimky povolen. Posledních několik let stále teplejší zimy zkracují období, kdy je síla ledu pro rybáře dostatečná. Podívejme se alespoň, jakou má lov na dírkách v českých zemích historickou tradici a jak se vyvíjely legislativní pravidla, která ho provázejí.


Rybaření u nás od doby vzniku prvních rybářských spolků prodělalo z hlediska podmínek rybolovu mnoho změn a ušlo dlouhou cestu, než se zastavilo na současném stavu. Tato klikatá cesta zůstala vepsána do historie. Pojďme se tedy na chvíli poohlédnout zpět a přiblížit si, jak se rybařilo před zhruba 100 lety a konkrétněji jak se lovilo „na dírkách“. Dochované historické prameny rybářské literatury z konce 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století poodkrývají tehdejší pravidla a podmínky lovu ryb na udici.

Historické prameny promlouvají

Roku 1886 vznikl První rybářský klub v Praze, se kterým se odstartovala éra společného rybolovu členů pod společnými pravidly. Rybaření v této době bylo na vysoké odborné úrovni. Odpovídala tomu i pravidla lovu ryb na udici sepsána velice odborně a propracována do nejmenších detailů. V mnoha pohledech se lov ryb před 100 lety ztotožňuje se současným sportovním, rekreačním rybařením. Jak to tedy bylo s pravidly lovu ryb na udici? Rybářský zákon povoloval lov ryb na základě získaného lístku rybářského, stanovoval ochrannou dobu ryb v době jejich tření a jejich míru. Rybáři chytali na 2 pruty, nesměli si vyhrazovat místo a měli právo na 24 metrů vodní délky. Zákon rovněž stanovoval přestupky a důvody odnětí rybářského lístku. V této době politický úřad dokonce ustanovoval a vyhlašoval, které druhy ryb, aby byla udržena přiměřená násada ryb, nesmějí být pod určitou mírou a v určité době jednak loveny, tak ani prodávány a připravovány v hostincích. Rybáři také velice dbali na přátelskou kolegiálnost, která byla jednou z významných sportovních zásad, a proto byli členové Prvního rybářského klubu v Praze povinni se vzájemně představit a to ihned při zahájení lovu. Rybáři lovili ryby pod velice podobnými pravidly a metodami jako dnes, ale jedna z nich je pro nás ojedinělá. Je to lov ryb pod ledem.

Lov ryb „na dírkách“ vepsán do historie

Z historického hlediska není lov ryb pod ledem na rybářských revírech žádnou novinkou ani věcí neznámou. Lov „na dírkách“ byl jedním z povolených způsobů lovu ryb a byl zakotven v rybářské legislativě. Svědčí o tom řada informací a fotografií z historických pramenů. Historické zmínky o lovu ryb pod ledem se datují k roku 1883 a 1885 (vyhlášení c. k. místodržitele pro království České z roku 1913 k zákonu zemskému danému 1883 a 1885, v příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vodách vnitrozemských), kde se píše v Řádu sportovním v odst. 16: „Chytání ryb pod ledem je dovoleno, ale jen tehdy, když se ryby nedusí a když se jako takové netlačí ku vysekané díře, kdež po vzduchu lapají. Dusící se ryby není dovoleno chytati ani podběrákem, ani jinými přístroji“.

ObrázekLov na dírkách je dále popsán v čtyřicáté páté výroční zprávě Prvního rybářského klubu v Praze za rok 1930, kdy rybáři lovili „na dírkách“ na Vltavě nad Štefanikovým mostem v roce 1919. Autor popisuje velice detailně lov členů Klubu na dírkách: „Naši členové klubu mohou i v zimě s ledu chytati jen na vodách venkovských, ale doporučiti možno tento sport jedině těm, kteří dovedou dbáti své bezpečnosti, svého zdraví a ohledu na prořídlý stav na všech našich vodách“.

K padesátému výročí založení Prvního rybářského klubu v Praze vyšel dokument s názvem 50 let Prvního rybářského klubu v Praze (1886 – 1936), v němž rybáři zmiňují „dírkaře“ lovící na ledu v Praze u Karlova mostu.  Zmínek poukazujících na tradici tohoto lovu by se dalo určitě dohledat nespočet. Datují se k prvopočátku zakládání prvních rybářských spolků u nás a poukazují, že tento rybolov nebyl rybářům neznámý a byl spjat s historickým vývojem rybářství.

„Na vltavských dírkách v Praze“

Do roku 1936 mnoho výročních zpráv Prvního rybářského klubu v Praze zmiňuje a popisuje „dírkaře“ na Vltavě. Kdykoliv se hladina Vltavy pokryla trochu pevnější ledovou krou, byla na řeku, jak zmiňují tehdejší prameny, zajímavá podívaná. Houfy dospělých rybářů, desítky a někdy i stovky, postávaly kolem dírek po celé řece, podél nábřeží a kolem mostů. Autor z roku 1919 tyto rybáře přirovnal velice výstižně ke kapelníkům. Na řece to vypadalo jako by tam byli samí kapelníci, kterým jak se říká, vlezla hudba trochu do hlavy. Každý držel v ruce taktovku, ovšem poněkud dlouhou a tenkou a podle temperamentu ji každý spouštěl a zase zdvihal, někdo volněji a jiný rychleji. Nebylo však tomu tak! Nebyli to kapelníci, byli to docela střízliví rybáři a nedrželi taktovku, ale drželi špičku rybářského prutu, popřípadě pouhý vrbový proutek a neudávali takt, ale uváděli do pohybu nástrahu na vlasci. 

Jak se dříve lovilo pod ledem ...

Historické prameny rovněž velice detailně rozebírají i tento způsob lovu ryb, nástrahy i lovené ryby. K lovu ryb pod ledem rybáři využívali krátké udice, jejich díly nebo vrbové proutky. Udice byly opatřeny jednoduchými navijáky, popřípadě dvěma hřebíky na jejich dolní části, které sloužily k navíjení vlasce. Délka vlasce se odvíjela od hloubky řeky. Po příchodu k vodě rybáři vždy věnovali velkou pozornost výběru vhodného místa na řece. Dírky, nejčastěji ve tvaru trojúhelníku, o něco širší než pěst ruky, si rybáři vysekávali sekerou a ledovou tříšť mnozí „praktici“ vybírali cedníkem na nudle zapůjčeným z kuchyně. Pokud se rybáři nedočkávali záběru, posunovali se na jiná místa a mapovali si tak řeku, dokud nenalezli vhodné místo pro lov ryb. Jako nástrahy používali červené larvy pakomára (patentky) nebo drobné hnojní žížaly. Byla-li nouze o patentky nebo silný mráz znemožňoval jejich navlékání na háček, využívali rybáři červenou vlnu, kterou vyvazovali k patentce nebo jen k háčku jako její imitaci. Nástrahu rybáři spouštěli jemně na dno řeky a dráždivými pohyby nástrahy se snažili přijmout ryby k záběru. Nástrahu na dně ze začátku popotahovali co nejvolněji a jakmile ucítili, že se již nevleče po dně, tahali rychleji a celé vše znovu opakovali. Splávky rybáři obyčejně nevyužívali kvůli na něm namrzávané vodě, a jak říkali samotní rybáři, byl by prý jen na obtíž. Rybáři ponechávali pruty buď zatížené u dírky a záběr poznávali dle ohnuté špičky prutu nebo ho drželi přímo v ruce a cítili i nejjemnější záběry menších ryb. V případě tání ledu byli rybáři velice vynalézaví a vypomáhali si nejrůznějšími nápady, aby vyzráli nad nepříznivými teplotními podmínkami, případně nad vodou na ledě. Někteří si vyráběli drobné dřevěné chůdy a jiní si zas obalovali boty slámou a pytlovinou. Místní podnikatelé rovněž využívali těchto zimních shromáždění na Vltavě a dodávali promrzlým rybářům nejrůznější nápoje na rozproudění krve. Mezi nejčastější úlovky patřily podoustve (přes 90 % ze všech úlovků), některé i přes půl kila těžké a zdatnější rybáři jich nachytali v několika málo dnech více než za celou letní sezónu. Dále to byli ježdíci, cejni, okouni, perlíni, plotice, výjimečně candáti, kapři a líni. Zcela výjimečně byly chytány i štiky. Rybáři neznali jejich zimní stanovitě a rovněž uznávali jarní tření štik, a tak se na ně cíleně nezaměřovali. Předmětem lovu byly převážně hospodářsky méně cenné druhy ryb, které byly často přemnožené a byly tak určitým způsobem regulovány. Rybáři i velice oceňovali lepší chuťové vlastnosti masa ryb v zimě.

Lov ryb pod ledem přinášel i problémy

Chytání ryb na dírkách se stalo tak oblíbené nejen pro samotné rybáře, ale i pro zvídavé kolemjdoucí a pytláky, že přinášelo i nemálo společenských problémů. Na led se často nahrnulo mnoho zvědavých, neoprávněných a nezodpovědných lidí, kteří tak poškozovali rybářskému klubu a sportu samotnému jméno. Jednalo o nerybařící zvědavce, které tato podívaná nenechávala klidnými a chtěli často vidět úlovky z bezprostřední blízkosti a mnohdy proto končili v ledové vodě. Obětaví rybáři posunující se po břiše k prolomené kře bývali jejich záchranou. Méně obezřetní rybáři se také ocitávali ve vodě. Rovněž pytláci využívali těchto shromáždění na ledu a snažili se zapadnout a schovat se v davu „dírkařů“. Rybářské a policejní stráži se tato situace občas vymykala kontrole. Pytláci před nimi utíkali a zbýval po nich jen bezcenný vlasec. Výmluva, že vzali jen náhodou cizí proutek do ruky, se kterým jen popotáhli nebo, že jim vlastně vůbec nepatří, platila v případě, když byli náhodou polapeni při činu. Tito nepoctivci bohužel vrhali špatný stín na ty poctivější, a tak Policejní ředitelství a rovněž i První rybářský klub zakázaly lov ryb pod ledem v obvodu Prahy. Členům rybářského klubu bohužel pak zůstaly pro zimní lov jen vody venkovské a to s doporučením, aby dbali na svou bezpečnost. Společnosti se rovněž také začínalo nelíbit, že vášniví rybáři utíkali od svých živností a domácích povinností k vodě a vystavovali se nachlazení a tudíž nemocem. Rybáři vše brali s nadhledem, protože kdyby se braly v potaz i takové připomínky, lov ryb by musel být zakázán celoročně. Další námitka, která byla často diskutována, bylo označování této metody lovu ryb za nesportovní. Tento způsob lovu, ale samotní rybáři označovali za daleko více sportovní než např. lov štik na živou rybičku navléknutou na dvojháček na tzv. „polykačku“, při kterém rybáři pospávali, hráli mariáš nebo sportovně chodili do hostince, než se štika „sama“ chytila. Další vážnou námitkou, kterou se rybáři zabývali, bylo podsekávání ryb, tzv. chytání „na sekáč“. Rybáři přiznávali, že některé ryby byly chyceny za ploutev nebo břicho, ale stávalo se tak bez úmyslu a proti rybářově vůli. To, že nepoctiví rybáři podsekávali ryby, bylo pravděpodobné, ale se stejnou pravděpodobností jako i v létě. Takové případy se stávaly jen výjimečně a rovněž se stávaly i při chytání ryb např. na plavanou v létě. Na tyto nepoctivce se rybářská stráž zaměřovala celoročně. Tato široká diskuze jen nasvědčuje tomu, že rybáři tomuto způsobu lovu věnovali nemalou pozornost a snažili se podchytit všechny možné navazující problémy.

Historický mezník konce lovu ryb pod ledem

Po 52 letech, od vzniku Prvního rybářského klubu v Praze, se lov ryb pod ledem poprvé ocitl mezi zakázanými způsoby lovu. Až vyhláška zemského prezidenta českého z roku 1938, kterou byly zrušeny dosud platné vyhlášky a vydány nové předpisy o rybářství na tekoucích vodách českých, nově zakázala v článku III, bodu 1. lov ryb pod ledem: „Nově se zakazuje chytání ryb do oka, na udici pod ledem a házecími sítěmi“. Od tohoto historického mezníku se znovu tento způsob lovu objevil až kolem roku 1960 na Lipně. Starší pamětníci a účastníci počátků rybolovu na Lipně si zajisté vzpomínají na dobu, kdy byla udělena Ministerstvem zemědělství výjimka ze zákona a lov „na dírkách“ zde byl povolen na mníka jednovousého kvůli výskytu velmi početné populace s limitovanou věkovou strukturou.

Dnes nelze jednoznačně říci, co vše kdysi vedlo k úplnému zákazu lovu ryb pod ledem, ale v poslední dekádě jsme svědky velké renesance tohoto způsobu lovu, zejména v okolních zemích. V České republice patří lov ryb pod ledem mezi zakázané způsoby lovu ve smyslu § 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb. zákona o rybářství. Dle odst. 5 je však příslušný rybářský orgán oprávněn povolovat výjimky z některých zákazů včetně zákazu lovu ryb pod ledem. S výjimkou ze zákazu lovu ryb pod ledem se u nás můžeme setkat na některých soukromých revírech, ale i některých revírech ČRS. 

 

Martin Podlesný

Do ztracena
Poster

Březnový časopis Rybářství: výprava na kapry a vzpomínání na Otu Pavla

Datum: 25.02.2019

Rybářská sezona se pomalu rozjíždí. Lovit dravce je ale ještě zapovězeno, na pstruhy si taky ještě přes měsíc počkáme, a tak se čtenáři Rybářství mohou v březnovém vydání těšit na probouzející se kapry ze zimního spánku a zavzpomínat na Otu Pavla, spisovatele s rybářskou duší.

Zkušený Milan Tychler se ve svém článku ze seriálu Z rybářské praxe podělí o několik tipů, jak kaprařskou sezonu odstartovat. Krátce po zimě je potřeba hlavně vyhledat menší revír, ve kterém se bude voda rychleji oteplovat. „Nejaktivnější bývají kapři na menších vodách. Malé rybníky, tůně, mělké pískovny a slepá říční ramena jsou lepší než velká jezera a přehrady,“ píše Tychler.

Obrázek

O kaprovitých rybách pojednává také článek v klasické rubrice Vesele i vážně od Zdeňka Hofmana. Zatímco v minulých dílech se autor zaobíral ostroretkou a parmou, tentokrát se čtenáři dozvědí víc o podoustvi. Dočtou se například, co v minulosti znamenala tzv. „krupařská vojna“ a proč si rybáři při lovu těchto menších ryb plivali na splávek.

Dosud nezveřejněné fotografie

Poslední březnový den uběhne přesně 46 let ode dne, kdy v nedožitých 43 letech zemřel spisovatel Ota Pavel. Autor, jehož chtěl Bohumil Hrabal nominovat na Nobelovu cenu za literaturu, a jehož sužovala kromě II. světové války také duševní choroba.

Ve článku jsou vůbec poprvé uveřejněny fotografie, které redakci poskytl nevlastní syn spisovatele Petr Pavel. Další Pavlovy snímky vytvořil známý fotograf a Pavlův kamarád Vilém Heckel. Ten tragicky zemřel na horolezecké výpravě v Peru, odkud stačil Pavlovi ještě poslat pohlednici – i tu ve článku naleznete.

Společně s Vojtěchem Sklenářem se vydáme na divoký východ, tedy na Balkán, a vyjma rybařiny zažijeme několik nevšedních zážitků. Silnice první třídy bez asfaltu a takřka nadlidský úkol při shánění povolenky k rybolovu jsou jenom na zahřátí.

Citace ze článku hovoří za vše: „Hodinu před půlnoci jsme šli spát. Jenže nějak před jednou nás probudila střelba jako v kovbojce. Vybíhám na terasu. Nad sebou vidím ohnivé jazyky, které létají z oken hospody. Okamžitě couvám do pokoje a zamykám. Asi po pěti minutách se střelba uklidnila, takže jsme zalezli pod duchny. Do rána pak už byl klid. V pět jdu na pstruhy. První, co vidím, je hromada nábojnic na terase,“ píše ve svém článku Další cesta na Balkán.

A samozřejmě mnoho dalšího přináší březnové Rybářství, které si předplatitelé užívají za 45 korun, na stánku je k dostání od 1. března za 60 korun. A pokud máte doma malého rybáře, který si zařizuje první povolenku, dostane od nás 50% slevu! Roční předplatné ho tak vyjde na 270 Kč.

Přeji vám pěkné čtení!

Ondřej Cupal

šéfredaktor Rybářství

Do ztracena
Poster

Veslařský kanál Račice zarybněn atraktivní násadou lososovitých ryb - lov ryb povolen

Datum: 22.02.2019

Stejně jako řada našich členů jsme se letos těšili na lov ryb pod ledem na mimopstruhovém rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice u Štětí. Proto jsme zde s dostatečným předstihem již v době, kdy teploty začaly padat pod bod mrazu vysadili kvalitní násadou sivenů a pstruhů duhových. Žel, s ohledem na vývoj teplot nám letos nebylo přáno. Dříve, než se hladina pokryla ledem v krajským úřadem požadované síle ve výjimce ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem, přišlo oteplení a vypadá to, že se již letos ledu nedočkáme. Naopak, zbytky ledu rychle ustupují a brzy bude celá hladina volná. V této souvislosti si dovolujeme informovat rybářskou veřejnost, že lov ryb je na Veslařském kanálu povolen a revírem se potulují siveni i pstruzi, včetně skutečně pěkných ryb, takže jistě je "o co hrát". Z důvodu bezpečnosti platí pouze zákaz vstupu na zbytky ledu, které se ještě můžou na revíru místy vyskytovat. Místní i přespolní si tak mohou vyzkoušet lov lososovitých ryb jak na umělou mušku, tak všemi ostatními povolenými způsoby. Jestli Vám tedy bude letošní zima dlouhá, zastavte se v kraji pod Řípem s rybářským prutem a zkuste, zdali vám bude sv. Petr nakloněn... .

Obrázek

 

                                                                                                         Hospodářské oddělení Rady ČRS

Do ztracena
Poster

Ohlédnutí za For Fishing 2019: Rekordní účast i vyhlášení nejlepších sportovců

Datum: 20.02.2019

V neděli 17. února se uzavřely brány výstaviště v Letňanech a desátý ročník rybářského veletrhu For Fishing byl oficiálně ukončen.

Každoročně se expozice těší velmi vysoké návštěvnosti z řad příznivců sportovního rybolovu. Letošní ročník navštívilo rekordních 38.000 lidí.

Ve čtyřech halách o rozloze přes 16.000 m2 měli účastníci možnost vyzkoušet tisíce novinek pro nadcházející sezónu od více než 200 vystavovatelů, v rámci doprovodného programu nechyběly desítky přednášek a filmových projekcí. Velkým lákadlem je již druhým rokem obří akvárium, ve kterém probíhají prezentace přívlačových nástrah.

Stejně jaký každý rok nechyběla ani expozice Českého rybářského svazu s bohatou nabídkou výukových předmětů i kolekce oblečení, simulátory zdolávání trofejního úlovku i laserová střelnice kormorána nebo dvěma akvárii s pestrou rybí obsádkou. Od pátku do neděle si návštěvníci také mohli nechat zhotovit portrét od karikaturisty. Více z průběhu výstavy v článku For Fishing 2019: První dva dny za námi.

Obrázek

 


Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS a MRS na For Fishing 2019

Vyhlášení bylo slavnostně zahájeno předsedou ČRS PhDr. Mgr. Karlem Machem Zájem o vyhlášení byl velký i z řad veřejnosti

Celkově získali čeští reprezentanti v mistrovských soutěžích v lovu ryb udicí 7 trofejí a v soutěžích rybolovné techniky 36 trofejí. V posledních letech se již stalo tradicí, že úspěšní sportovci ČRS bývají oceněni ještě jednou, a to na jejich slavnostním setkání v rámci „Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS a MRS“ , které se uskutečnilo 16.2.2019, jako doprovodný programu rybářského veletrhu For Fishing.

Čestným hostem byl i Ing. Martin Žižka Ph.D., ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství PhDr. Otakar Brož, bývalý prezident Evropské rybářské federace (EAF) a MuDr. Josef Doležal, generální sekretář  Mezinárodní federace rybolovné techniky (ICSF)

Již tradičně k těm nejúspěšnějším patří reprezentace ČRS v rybolovné technice. Na Mistrovství světa seniorů konaném ve Švédsku vybojoval tým mužů zlaté medaile, nejlepší z našich mužů byl Jan Bombera, které mu se v soutěži jednotlivců ve vícebojích povedlo zkompletovat celou sadu medailí, a to zlato ze sedmiboje, stříbro z devítiboje a bronz z pětiboje. V soutěži týmů žen obsadily naše reprezentantky třetí místo a získaly tak bronzové medaile. V soutěži jednotlivců pak Kateřina Marková získala titul mistryně světa jak v pětiboji, tek sedmiboji, k tomu překonala o 3 m světový rekord v dálce zátěži.

Kateřina Marková, vícenásobná mistryně světa v RT a nová držitelka světového rekordu 

Mistrovství světa juniorů v RT se loni konalo v Polsku. I na tomto šampionátu se čeští reprezentanti předvedli. V soutěži týmů obsadily naše juniorky první místo a odvezly si tak domů zlaté medaile. Stejně úspěšná byla naše reprezentantka Kateřina Roblová, která v soutěži jednotlivkyň získala rovněž zlatou medaili a Kateřina Bílková, která obsadila konečné 3. místo. Tým juniorů si z Polska přivezl bronzové medaile, ale v soutěži jednotlivců se to zase blýsklo, mistra světa se stal Vojtěch Humpál.

Juniorské medailisty ocenil předseda ČRS PhDr. Mgr. Karel Mach 

Výborných výsledků dosáhli loni rovněž reprezentanti v lovu ryb na umělou mušku. Na Mistrovství světa v Itálii vybojoval český tým krásné stříbrné medaile. Z Mistrovství světa juniorů si český tým odvezl bronzové medaile.

Juniorští reprezentanti LRU Muška převzali ocenění z rukou předsedy Republikové dozorčí rady Ing. Leoše Křenka, PhD.

Mistrovství Evropy muškařů se loni konalo u nás ve Vyšším Brodě. Náš tým si vedl výborně a získal zlaté medaile jak v soutěži týmů, tak i v soutěži jednotlivců – první příčku obsadil Pavel Chyba. Za zmínku stojí i vystoupení českých muškařek, které v konkurenci všech mužských družstev obsadili celkově čtvrté místo.

Ing. Martin Žižka, Ph.D. během předávání cen zlatým muškařům

Na Mistrovství světa Masters v plavané, které se konalo v Chorvatsku, vybojoval náš reprezentační tým bronzové medaile a konečně na Mistrovství světa v lovu ryb přívlačí z lodí, konaném v Anglii, obsadil český tým stříbrné pozice a v soutěži dvojic pak získal zlatou příčku – jmenovitě Jan Hubka a Jakub Kolář.

Bronz na MS světa Masters v plavané je obrovský úspěch 

Mistrovství světa LRU - přívlač přinesla českým reprezentantům stříbro v týmech a zlato ve dvojicích

Závěr ceremonie patřil dvěma výrazným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj nejen sportovních aktivit Českého rybářského svazu. Ocenění převzal MUDr. Josef Doležal, dlouholetý předseda sportovního odboru RT Rady ČRS a JUDr. Alexander Šíma, emeritní předseda Českého rybářského svazu. 

Pro oceněné sportovce i návštěvníky ceremonie z řad veřejnosti bylo na závěr připraveno pohoštění. 

Těšíme se na vás na jedenáctém ročníku For Fishing v roce 2020!

Tomáš Kočica

 


Účast ČRS na veletrzích a výstavách v roce 2019 byla podpořena ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím dotačního programu MZe Vzdělávání a propagace v rámci projektu Podpora celospolečenských aktivit ČRS na úseku vzdělávání, propagace a výstavní činnosti.

Do ztracena
Poster

Přebíráme z časopisu Rybářství - Je výdej povolenek pro rybáře komfortní?

Datum: 19.02.2019

Obrázek

V březnovém čísle časopisu Rybářství najdete více než sto stran článků a reportáží z oblasti sportovního rybolovu. Na co se můžete v březnovém vydání těšit?

 • Úlovkové lístky se nevyplácí podceňovat
 • Střípky ze života českých, moravských a slezských sportovních rybářů
 • Rybářův březen
 • Rybaření vesele i vážně
 • Poprvé k vodě
 • Vzpomínky na první rybu nové sezony
 • Z rybářské praxe: v březnu na kapry
 • Parma, sen rybářů
 • Trumf v rukávu
 • Zimní toulky náplavkou
 • Rybářský revír Slezská Harta
 • Ota Pavel – spisovatel s duší rybáře
 • Střihněte si: voda, písek, kámen… 
 • Splněný sen o kapří dvojici
 • Zeptali jsme se: Je výdej povolenek pro rybáře komfortní?
 • Vzpomínáme na staré časy – představujeme: navijáky tokoz stabil
 • Italské závody
 • Další cesta na Balkán
 • Novozélandský deník: Říjen, zahájení pstruhařské sezony

Zdroj: časopis Rybářství http://www.casopisrybarstvi.cz/

z 698

© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2019, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu