Jak se stát rybářem

Pro lov ryb na rybářských revírech v České republice musíte mít vždy rybářský lístek a povolenku k lovu.

Nejsnažší cesta k získání osvědčení kvalifikace pro získání prvního rybářského lístku a následně povolenky je stát se členem Českého rybářského svazu.

Postup je následující:

1) zájemce podá přihlášku do některé z místních organizací. To je možné provést buď osobně (seznam všech organizací najdete zde), nebo elektronicky na tomto odkazu. Podmínkou podání elektronické přihlášky je ztotožnění prostřednictvím bankovní identity. O schválení přihlášky budete elektronicky informováni v případě, že máte v přihlášce uvedenou emailovou adresu.

2) absolvování testu na první rybářský lístek (pokud již nejste jeho držitelem). Na termínu zkoušky se dohodnete na své místní organizaci, probíhají zpravidla několikrát ročně. Tréninkové testy si můžete vyzkoušet zde.

 

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem případně v hlavním městě Praze úřad městské části (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou rybářských kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Republikové rady ČRS.