Přechod na nový portál

25. června 2024Důležité

Vážení rybáři, dnešním dnem probíhá postupný přechod stránek ČRS na nový portál, propojený s Rybářským informačním systémem. Jaké novinky jsou pro rybáře připraveny a co nás čeká?

V první řadě je potřeba zdůraznit, že nový portál je stále v testovacím režimu, což v praxi znamená, že funkcionality v něm budou přibývat postupně tak, jak se budou zpřístupňovat v "hlavním" informačním systému, ze kterého portál čerpá data. Po nějakou dobu tak části systému budou nadále odkazovat na web původní. Cílem je, aby plný rozsah funkcionalit byl spuštěn do září tohoto roku.

Co jsou největší změny, které si rybáři mohou vyzkoušet už nyní?

Největší rozdíl oproti dosavadním stránkám je v tom, že rybář se může na portálu přihlásit do své členské karty. Dále se zcela změnil přístup k informacím o revírech a místních organizacích. Pojďme ale postupně. 

Přihlášení do zabezpečené sekce člena

Pokud kliknete zcela vpravo nahoře na ikonu panáčka, dostanete se přes odkaz "Vytvořit účet" do sekce registrace. Funguje tak, že zadáte své základní iniciály (jméno, příjmení, datum narození) a vyberete způsob aktivace. Ta slouží k propojení s vaší členskou kartou - jako způsob aktivace můžete vybrat aktivační kod (který vám může vaše MO zaslat na email), číslo povolenky, číslo rybářského lístku nebo číslo členské legitimace.

Pokud se vámi zadané údaje potkají s těmi, které o vás vaše organizace vede ve své databázi, nastavíte si v dalším kroku své uživatelské jméno a heslo - s těmi se budete přihlašovat při příštích návštěvách. 

Pokud se vám aktivace jedním způsobem nepovede, důvodem může být, že vaše organizace nemá zcela v pořádku svá data - doporučujeme vyzkoušet jiný způsob aktivace (například místo členské legitimace číslo povolenky). Pokud ani po vyzkoušení jiného způsobu nepůjde aktivace provést, kontaktujte svou místní organizaci se žádostí o úpravu dat (například překlep ve jméně je z pohledu spárování dat v systému neřešitelné bez zásahu MO). 

Přihlášení do zabezpečené sekce člena

Karta člena po přihlášení

Pokud registrace proběhne v pořádku, po přihlášení vpravo nahoře vidíte své jméno. Po rozkliknutí mimo jiné najdete kartu rybáře a sekci oznámení.

Pod kartou rybáře naleznete veškeré údaje, které o Vás ČRS eviduje, včetně vydaných povolenek, platebních dokladů které jsou systémem při prodeji generovány, informace o vyznamenáních, kárných řízeních, hostování, nárocích na povolenku zdarma, informace o vaší účasti na brigádách...  Po uzavření migrace dat zároveň uvidíte i statistiky úlovků na vaše povolenky, v řadě případů i z minulých let.

Část údajů si můžete i aktivně měnit - typicky korespondenční adresu, email, telefon a podobně.

Tato sekce zároveň bude mít v následujících třech měsících nejvíce dynamický vývoj. Postupně budeme uvolňovat platby členství přes platební bránu, objednávky povolenek, možnost vrátit povolenku na konci roku elektronickou formou nebo například požádat o přestup do jiné organizace (vystavení převodky) nebo žádost o hostování.

V sekci "Docházky a úlovky" uvidíte (po domigrování dat z loňské sezony) jak úlovky na povolenky již odevzdané, tak v případě že budete zadávat docházky mobilní aplikací (jejíž spuštění plánujeme v průběhu léta) i docházky a úlovky aktuální - k úlovkům můžete přikkládat i fotky, případně můžete (pro vlastní statistiky) vkládat i úlovky puštěné (ty se nezapočítávají do statistik úlovků).

Zde si dovolíme poprosit o toleranci při zkoumání dat. I my se stále se systémem učíme a v některých případech mohly nastávat například opravy prodejů, takže se prosím nelekněte, že můžete vidět například vydanou povolenku, která byla následně stornována a znovu vydána.  

V sekci "oznámení" poté vidíte zprávy, které jsou buď automatické (například upozornění na končící platnost povolenky, upozornění na prodej a podobně), nebo cílené (například se zde budou zobrazovat pozvánky na členskou schůzi nebo pořádanou brigádu).

Karta člena po přihlášení

Karty revírů

Významnou změnou prošla logika, kterou zobrazujeme rybářské veřejnosti přehled jednotlivých revírů. Je konec s dohledáváním, jaké platí míry, pravidla a hájení který den - v detailu revíru si nastavíte datum plánované návštěvy a systém vrátí kompletní přehled povolených technik, limitů úlovků a seznam ryb s informací, zda jsou k danému datu hájené, nebo jakou mají míru. 

Rozšiřuje se i rozsah poskytovaných informací, nově přímo v mapě revíru je možné vyznačovat například graficky oblasti se zákazem lovu, rybí přechody, sjezdy pro lodě a další "body zájmu". Samozřejmostí je fotogalerie revíru. 

Připraveno je také rozhraní pro zobrazování statistik úlovků na revíru a případně vysazování ryb. V současné verzi je tato funkcionalita ale vypnutá, budeme ji postupně spouštět (opět v průběhu léta) tak, jak se RIS bude plnit daty; o míře zveřejnění nebo časovém odstupu bude vždy rozhodovat uživatel daného revíru.

U revírů, kde to dává smysl, je zároveň samostatná sekce průtoků, která odkazuje na příslušná data jednotlivých povodí.

I zde prosíme o toleranci v době testovacího provozu. Nadále ladíme intenzivně data a jendotlivé podmínky na revírech převádíme do parametrů - pokud naleznete chybu, kontaktujte prosím uživatele revíru (vždy je u daného revíru uveden). Nadále platí, že z pohledu legislativy jsou směrodatná pravidla v Soupisu revírů, který jste obdrželi k povolence.

Karty revírů

Karty místních organizací

Každá organizace má vlastní "mikrostránku", na které se propisují základní údaje o organizaci, kontaktní údaje a je možné na ní i ve zjednodušené formě publikovat aktuality (například zde). Zobrazují se zde automaticky i členské poplatky dané místní organizace generované z RIS (např. brigády, mimořádné příspěvky a podobně). 

Samozřejmostí je poloha MO na mapě, seznamy výdejen, otevírací doby a základní informace o statistikách organizace (prodané povolenky, počty členů, počty dětí, rybářské kroužky..)

Správa těchto stránek je plně v rukou místní organizace, data jsou napřímo generována z prostředí vnitřního systému RIS.

Karty místních organizací

Aktuality

Jednu aktualitu právě teď čtete. Co je ale významným rozdílem je to, že oproti dosavadní praxi každý územní svaz má možnost využít stránky totožné s tímto portálem, a v případě, že na nich publikují nějakou aktualitu, automaticky se propíše i na hlavní stránky svazu - o všech novinkách tak můžete mít přehled na jednom místě. Na titulní straně se vždy zobrazují první tři aktuality "hlavního" Svazu, následně aktuality jednotlivých územních svazů.

Stránky jednotlivých svazů jsou aktuálně v přípravě, společně s územními svazy je postupně začneme zavádět do provozu. 

Aktuality

Závěrem

Pevně věříme, že nový portál bude pro rybáře přínosem, i když nás k ukončení testovacího provozu čeká ještě tříměsíční cesta plná nasazování nových možností a funkcionalit. Portál společně s mobilní aplikací ale poskytne rybářské veřejnosti unikátní nástroj, který má ambici nejen ulehčit rybářům zjišťování aktuálních informací o revírech a činnosti ČRS, ale také významně zjednodušit a zrychlit administrativu Svazu tím, že řadu věcí bude moci rybář realizovat prostřednictvím portálu bez nutné návštěvy místní organizace. Zároveň to vytvoří jednoduchou a velmi rychlou možnost komunikace mezi organizací a rybářem, umožňující například efektivní pozvánky na členské schůze, plánované brigády nebo rybářské závody tak, aby se posílila spolková činnost Svazu.

S rybářským pozdravem Petrův zdar

za kolektiv pracující na portálu 

Tomáš Kočica

Závěrem