Pokud se rozhodnete navštívit některý ze svazových revírů, musíte mít vždy:

1) Rybářský lístek, platnou povolenku k lovu a průkaz totožnosti

Rybářský lístek je v principu doklad o splnění příslušných náležitostí pro výkon rybářského práva. Vydává ho obec s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. Rybářský lístek se vydává za poplatek, doba platnosti je na 1, 3, 10 let nebo doživotní. K získání lístku je nutné složit zkoušky ze znalostí legislativních pravidel výkonu rybářského práva - od roku 2018 je také možné pořídit si krátkodobý rybářský lístek (na 30 dní), u kterého nejsou zkoušky požadovány.

Povolenku k lovu si můžete zakoupit na místní organizaci ČRS (členskou nebo nečlenskou). Povolenek je řada druhů, rozlišují se podle územní platnosti (územní, celosvazové, celorepublikové), typu revírů (pstruhové nebo mimopstruhové) i podle věku držitele (dětské, mládež, dospělí) a délky platnosti (od jednodenních po platnost kalendářního roku). Pozor, soupis revírů, který při nákupu povolenky dostanete, je její pevnou součástí, a je tedy nutné ho mít během lovu také!

Průkaz totožnosti je nutný při případné kontrole rybářskou stráží.

2) Podběrák

Povinnost mít u sebe podběrák (a používat ho) stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva u převážné většiny územních svazů; pro rybáře by jeho využití mělo být samozřejmostí. Podběrák by měl být dostatečně prostorný k šetrné manipulaci s rybou, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození. 

3) Metr (míru) ke zjištění délky ulovené ryby

I pokud si neplánujete svůj úlovek ponechat, je nutné ho mít vždy s sebou.

4) Vyprošťovač háčků

Mezi vyprošťovače háčků můžeme zařadit zejména peány, obůstky nebo malé kleštičky. 

Před započetím lovu (a optimálně ještě před odjezdem z domova) doporučujeme podrobně prostudovat bližší podmínky uživatele revíru, na některých revírech může být povinné vybavení blíže specifikováno a doplněno.

 

 prukazy  Pean podbreak   metr