Číslo revíru: 481 501

Uživatel revíru: Rada ČRS

Délka: 55,5 kilometrů

Rozloha:  2300,00 ha

Popis revíru:

GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E
Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.


K revíru dále patří:


Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.


Na revíru je lov ryb zakázán: 

  • z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
  • 100 m od tělesa jezu Kořensko ř. km 200,41 z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,
  • na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
  • na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,


Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm.Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Lov ryb nonstop


Na základě  rozhodnutí MZe, č. j. 27432/2019-MZE-16232, z 29. 5. 2019, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16-19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2020 do 30. 9. 2020 v době od 0.00 do 4.00 hod. a od 16. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v době od 0.00 do 4.00 hod.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:

  1. Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0.00 do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 0.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
  3. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.
  4. V období od 1. 9. do 30. 9. 2020 a od 1. 9. do 30. 9. 2021 v době udělené výjimky, tedy od 0.00 do 4.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.


Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky.
Rybářská stráž: tel.: 606 123 576 (p. Zeman, profesionální RS).

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením

Informace o okolí

Informace o turistických zajímavostech a volnočasových aktivitách v regionu ÚN Orlík získáte na stránkách informačních center měst a obcí.

Infocentrum Zvíkovské Podhradí
Hotel Zvíkov
Zvíkovské Podhradí 43, 397 01 Písek
e-mail: recepce@hotelzvikov.cz

Infocentrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz

Infocentrum Příbram
Tyršova 106, 261 01 Příbram I
e-mail: info@pribram-city.cz

Infocentrum Písek
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
e-mail: infocentrum@pisek.eu

Infocentrum Týn nad Vltavou
Náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: infocentrum@kultura.tnv.cz

Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok