Číslo revíru: 481 501

Uživatel revíru: Rada ČRS

Délka: 55,5 kilometrů

Rozloha:  2300,00 ha

Popis revíru:

GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E
Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.


K revíru dále patří:


Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.


Na revíru je lov ryb zakázán: 

 • z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
 • na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km 5,2 do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu, středisko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,
 • na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
 • na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s.p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
 • na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km 155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky v období od 1. 4. do 31.10., z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi.


Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm.Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Lov ryb nonstop


Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28549/2017-MZE-16232, z 8. 6. 2017, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík, v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:

 1. Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
 2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
 3. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
 4. V září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)


Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky.
Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (středisko ČRS Štědronín).

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením

Výjimka z denní doby lovu ryb v termínu 22. 5. - 25. 5. 2019 ve vymezeném úseku z důvodu konání rybářského závodu Pára nad Vltavou 2019

Na základě rozhodnutí MZe ČR, č.j. 75098/2018-MZE-16232 z 4. 1. 2019, byla Radě ČRS udělena výjimka z denní doby lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík v období od 22. 5. do 25. 5. 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. za účelem konání rybářských závodů Pára nad Vltavou 2019.

Rada ČRS doplnila na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č.99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN Orlík, o následující ustanovení:

 • závody budou probíhat v úseku v úseku od železničního mostu v katastru obce Červená k ústí Doubravského potoka v katastru obce Chrášťany.
 • časový harmonogram:
  •   20. 5. 2019 - do 20.00 hod. registrace týmů, 20.00 – 22.00 hod. – losování míst,
  •   21. 5. 2019 12.00 hod. – začátek závodu,
  •   25. 5. 2019 16.00 hod. ukončení závodu, 18.30. hod. vyhlášení výsledků.
 • maximálně počet je 30 týmů, na tým připadají 2 závodníci, tedy 60 rybářů na uvedený úsek.
 • potvrzujeme, že v době konání závodů budou moci vykonávat lov mimo denní dobu lovu pouze registrovaní účastnici závodu s platnou povolenkou k lovu ryb a rybářským lístkem.
 • rybářské závody budou probíhat zcela striktně dle Rybářského řádu ČRS a bližších podmínek upřesňující lov na revíru č. 481 501 VLTAVA 16 - 19, každý závodník smí lovit na položenou na dva pruty s tzv. únikovou montáží s háčky bez protihrotu (tedy 4 pruty na tým), ulovené ryby ukládat do vaničkové podložky dostatečně zvlhčené, šetrné zacházení s rybou bez sakování úlovku.
 • účastník závodu provádějící lov ryb je povinen v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů pro tyto účely se zakazuje.
 • účastník závodu provádějící lov ryb je povinen v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru.
 • účastník závodu provádějící lov ryb z plavidla je povinen respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
 • rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno.
 • pořádek na lovných místech se řídí RŘ ČRS, tedy lovící je povinen před zahájením lovu své místo uklidit a po skončení lovu opustit místo uklízené, závodní tým obdrží kartu úlovků, na konci závodu sektorový rozhodčí potvrdí podpisem, že zkontroloval daný úsek. Pokud tým zanechá na lovném místě nepořádek, nebude v závodě hodnocen. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat břehy, vyřezávat křoviny či kácet stromy.
 • závodníci neobsadí celý uvedený úsek, ale jen vytipovaná a pořadateli označená bezpečná místa, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví závodníků, ale i k poškození úlovků při manipulaci s nimi a umožnili přístup k vodě ostatním návštěvníkům regionu.
 • chemické toalety jsou povinni mít všichni účastníci závodu vlastní, na místa s příjezdovou cestou pořadatel zajistí mobilní WC.
 • na lovná místa se týmy přesouvají člunem po vodě (nebude zvýšený pohyb vozidel v ostatních osadách), auta budou parkovat na určeném místě v osadě Strouhy.

Bližší informace k rybářskému závodu můžete najít na internetových stránkách pořadatele - Rybářského klubu Příbram

Informace o okolí

Informace o turistických zajímavostech a volnočasových aktivitách v regionu ÚN Orlík získáte na stránkách informačních center měst a obcí.

Infocentrum Zvíkovské Podhradí
Hotel Zvíkov
Zvíkovské Podhradí 43, 397 01 Písek
e-mail: recepce@hotelzvikov.cz

Infocentrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz

Infocentrum Příbram
Tyršova 106, 261 01 Příbram I
e-mail: info@pribram-city.cz

Infocentrum Písek
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
e-mail: infocentrum@pisek.eu

Infocentrum Týn nad Vltavou
Náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: infocentrum@kultura.tnv.cz

Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok