Republiková rada ČRS

Republiková rada ČRS se sestává z předsedy svazu, jednatele svazu, z předsedů územních svazů a členů zvolených na územních konferencích.

 • Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje činnost územních svazů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizačním jednotkám Svazu.
 • Republiková rada spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových sněmů. Zajišťuje plnění usnesení Republikových sněmů, hospodaří s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému sněmu. O své činnosti předkládá zprávy Republikovému sněmu.
 • Republiková rada se schází zpravidla jedenkrát za měsíc. Svolává ji předseda Svazu.
 • Úkolem Republikové rady je zejména:

a) organizovat celosvazový rybolov a hospodaření,

b) poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby územním svazům a koordinovat jejich činnost,

c) schvalovat a vydávat Jednací řád ČRS, jeho změny a doplňky,

d) schvalovat rozsah územní působnosti jednotlivých územních svazů,

e) volit, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu (popř. místopředsedy); nebyl-li návrh předsedy schválen, nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu (popř. místopředsedy) členové rady,

f) schvalovat obsazení dalších potřebných funkcí,

g) rozhodovat o obsazení funkce jednatele Svazu, který je členem Republikové rady,

h) schvalovat rozpočet pro příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku.

 • Republiková rada zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.
 • Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi Svazu. Jednatel je řízen a kontrolován předsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní zaměstnanci jsou vůči Svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

(z platných Stanov ČRS)

 • Západočeský ÚS - PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA. předseda ČRS
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 274 811 751 (linka 132)
  Mobil: 702228634
 • Rada ČRS - Ing. Roman Heimlich, Ph.D. jednatel ČRS
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 274 811 751 (linka 121)
  Mobil: 702 267 025
 • Západočeský ÚS - Ing. Jan Štípek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 602348175
 • ÚS města Prahy - Ing. Jan Nejedlý
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 721806569
 • ÚS města Prahy - Zdeněk Mužík
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 222248109
  Mobil: 602295116
 • Středočeský ÚS - Dušan Hýbner
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 777018556
 • Středočeský ÚS - Radek Zahrádka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 724311388
 • Jihočeský ÚS - Ing. Karel Koranda
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 602465071
 • Jihočeský ÚS - Ing. Josef Kostka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 606602062
 • Severočeský ÚS - JUDr. Jaroslav Holý místopředseda ČRS
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 605 979 224
 • Severočeský ÚS - Ivan Bílý
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Východočeský ÚS - Ing. Miroslav Bialek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 495 220 581
 • Východočeský ÚS - Václav Horák
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Telefon: 466 613 340
 • Moravskoslezský ÚS - Petr Machala
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 732 425 715
 • Moravskoslezský ÚS - Mgr. Radomír Bednář
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Mobil: 604 241 254