Vážení příznivci Petrova cechu,

přiblížila se doba Vánoc a s ní i konec roku 2022. Nebyl to jednoduchý rok, přesto se v Českém rybářském svazu mnohé podařilo. Dovolte mi tedy v tomto předvánočním období zhodnotit uplynulý rok a nastínit, co nás čeká v roce příštím.

Nejprve bych rád okomentoval aktuální prioritní cíl napříč celým ČRS, a tím je zavedení jednotného informačního sytému ČRS, který jsme nazvali RIS (Rybářský informační systém). Intenzivní práce na tomto systému nás provázela celým rokem 2022 a posun je opravdu obrovský.

Po téměř dvouletém procesu přípravy zadávacích dokumentací, výběrového řízení a jeho následném vyhodnocení, analytických schůzkách se zástupci územních svazů a vybraných místních organizací jsme na základě usnesení Republikové rady ČRS podepsali smlouvu s dodavatelem tohoto významného projektu.

Pro rybáře RIS přinese zjednodušení komunikace a podporu při plnění členských povinností (jednodušší nákup známek, povolenek, vedení evidence docházky, odevzdávání sumářů úlovků). Rybáři budou mít okamžitý přístup k aktuálním informacím o revírech, každý rybář si bude moci zobrazit historii svých úlovků, členských příspěvků, brigád a mnoho dalších informací, které doposud nebyly pro rybáře dostupné. V případě změny legislativy je systém připraven k následnému zavedení elektronické povolenky. Elektronická povolenka bude variantou ke klasickému papírovému typu povolenky. V průběhu celého roku také probíhala stran informačního systému jednání s Moravským rybářským svazem o výměně informací ve věci vzájemného uznávání členství, v oblasti sportu a výdeje celorepublikových povolenek atd.

Velmi pozitivně hodnotím, že realizace RISu v ČRS v tuto chvíli pokračuje podle nastaveného harmonogramu. Ostrý start celého systému je plánován na listopad 2023, výdej všech povolenek a vyřízení všech členských záležitostí na sezonu 2024 již tedy bude probíhat v systému, a to ve všech organizačních jednotkách ČRS bez výjimky. V této souvislosti mi také dovolte poděkovat všem, kteří se doposud na přípravě RISu podíleli i těm, kteří se na něm teprve podílet budou v průběhu testování, migrace dat nebo v pilotním provozu. Jedná se o tisíce hodin práce, která posouvá náš společný koníček do 21. století.

Další oblastí, kde jsme byli letos opět velmi aktivní, je legislativa. Z nejdůležitějších procesů bych rád zmínil, že od 1. 1. letošního roku vešla v platnost tzv. invazní novela, která se dotkla i zákona o rybářství. V rámci příprav této novely se podařilo odrazit snahy o omezení hospodaření s dlouhodobě hospodářsky využívanými a prověřenými druhy ryb, například pstruhem duhovým, sivenem či amurem. V průběhu letošního roku jsme se také intenzivně zabývali připravovanou novelou vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Věřím, že mnohými jednáními, setkáními se zástupci státní správy i konzultacemi s dalšími odborníky, se nám podařilo tuto novelu posunout ku prospěchu nás všech, a především našich revírů a ryb v nich žijících. V nejbližších dnech začne probíhat mezirezortní připomínkové řízení. Tato novela by měla nabýt účinnosti v průběhu roku 2023 a o definitivní podobě a konkrétních změnách Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách i facebooku.

Rok 2022 byl v ČRS rovněž ve znamení voleb - probíhaly členské schůze místních organizací a konference územních svazů. Všem zvoleným funkcionářům gratuluji a přeji jim hodně úspěchů ve volebním období 2022-2026. A jak už jsem zmínil, jelikož se jednalo o rok volební, tak 24. září 2022 zasedal také XIX. Republikový sněm ČRS. Dovolte mi poděkovat všem delegátům, kteří mi na zasedání tohoto nejvyššího orgánu ČRS vyslovili důvěru v čele ČRS i do dalšího období.

V roce 2022 bohužel pandemii onemocnění Covid-19 vystřídala neutěšená situace na Ukrajině a s ní spojené další negativní dopady, mimo jiné i výrazné zdražování téměř ve všech oblastech. Je to situace, která samozřejmě výrazně dopadá i na ČRS. Nevyhnutelné tak bylo navýšení členského příspěvku, které schválil letošní Republikový sněm ČRS. Věřím, že tento krok přispěje k zachování a rozvoji všech stávajících výhodných podmínek rybolovu, k udržení současné stability a vlivu, který naše organizace ve stávajícím společensko-politickém a ekonomickém prostředí disponuje.

Jsem potěšen, že navzdory přecházejícímu období, kdy byl pandemií Covid-19 výrazně omezen rybářský sport, se naši sportovci vrátili na mezinárodní klání v plné síle. Úspěchy rybářského sportu v roce 2022 jsou historické, dovolte mi zmínit ty největší. Mimořádné úspěchy zaznamenala rybolovná technika, kdy naši reprezentanti přivezli z MS v Estonsku 34 medailí (15 zlatých, 9 stříbrných, 10 bronzových), dále na MS juniorů a kadetů v Maďarsku získali junioři 24 medailí (12 zlatých, 5 stříbrných, 7 bronzových) a kadeti rovněž 24 medailí (10 zlatých, 11 stříbrných, 3 bronzové) a na MS veteránů v Německu proměnili 2 medaile (1 stříbrná, 1 bronzová). Mezi významné úspěchy rovněž patří 1. místo na MS žen v muškaření v Norsku, včetně obsazení čtyř prvních pozic v jednotlivcích, dále 2. místo na MS juniorů v muškaření v Itálii, 3. místo na MS v muškaření ve Španělsku, 3. místo na MS Národů v plavané v Chorvatsku, 3. místo na MS Method feeder v JAR či 4. místo na MS feeder v Belgii. V letošním roce jsme také uspořádali ve spolupráci s ÚS města Prahy MS v lovu ryb přívlačí z lodě na nádrži Slapy, kde domácí tým obsadil 7. místo. Děkuji všem závodníkům, kteří pod hlavičkou ČRS reprezentují náš svaz.

Podobně jako v rybářském sportu byla letos naplno obnovena veškerá činnost s dětmi a mládeží, kterou považuji za jednu z priorit ČRS. Vždyť zvyšování členské základny v kategorii dětí a mládeže je pro nás pro všechny příslibem do budoucna. Z nejvýznamnějších akcí bych rád zmínil národní kolo soutěže Zlatá udice, každoroční setkání rybářské mládeže nebo letní rybářský tábor Rady ČRS. Cením si také udělení titulu NNO pracující s mládeží i letošního ocenění v Senátu Parlamentu ČR. Poděkování patří všem, kdo se v ČRS na všech úrovních mládeži a dětem věnují.

Přesto, že se řadu věcí podařilo letos realizovat, čeká nás v roce 2023 spousta nových výzev. Předpokládám, že přelomové bude zavedení ostrého provozu Rybářského informačního systému, ke kterému bude zapotřebí vzájemná spolupráce organizačních složek ČRS včetně funkcionářů na všech úrovních a za to jim předem děkuji. Přeji tak celému ČRS, aby se s tím dobře vyrovnal, a aby RIS všem sloužil k výraznému zjednodušení práce a ušetření času, který našemu spolku věnují.

Závěrem mi dovolte popřát všem rybářkám a rybářům úspěšný rok 2023, pevné zdraví, mnoho úspěchů a nezapomenutelné zážitky při našem společném koníčku.

Petrův zdar!

Karel Mach

předseda ČRS

PF s podpisy


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok