Zasedal Odbor rybolovné techniky při Republikové radě ČRS. Přinášíme souhrnnou informaci z jednání.

Na programu jednání byly především následující body: termínový kalendář na rok 2023, kontrola přihlášek do ligových soutěží na rok 2023, úprava a schválení Řádů SO RT na rok 2023, nominační kritéria na MS na rok 2023, vyhodnocení školení RT pro vedoucí rybářských kroužků a komise rozhodčích – zajištění činnosti a delegace rozhodčích na závody.

Jednání zahájil a vedl předseda Odboru rybolovné techniky Marek Bařtipán, který na úvod provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání. Termínový kalendář na rok 2023 byl všemi členy odboru schválen při hlasování „per rollam“, ještě před zasedáním odboru, aby bylo možné jej předložit na zasedání Republikové rady ČRS. Odbor na zasedání doplnil pouze garanty jednotlivých závodů.

PXL 20221119 131510484.MP(ilustrační foto)

Počty přihlášených družstev do ligových soutěží: I. liga - přihlášeno 12 družstev, II. liga – přihlášeno 6 družstev, Liga mládeže – přihlášeno 13 družstev, Liga žen – přihlášeno 10 družstev. Odbor byl dále seznámen s konečnými úpravami Řádů SO RT, které byly do dokumentů zapracovány po podzimním zasedání odboru. Odbor rybolovné techniky také projednal nominační kritéria na mistrovství světa juniorů, kadetů, seniorů i veteránů.

Na zasedání proběhlo i vyhodnocení školení RT pro vedoucí rybářských kroužků konaného v roce 2022. Uskutečnilo se ve Štokách a bylo koncipováno pro začátečníky, ale zúčastnili se i pokročilejší. Školení mělo za cíl podpořit a znovu nastartovat rybolovnou techniku především v kroužcích, které dělají Zlatou udici, aby se zapojily do mládežnických soutěží RT. Celkem se zúčastnilo 28 vedoucích, kteří byli téměř ze všech územních svazů. Ohlasy na toto školení byly velmi pozitivní. Předseda odboru Marek Bařtipán, který se také školení zúčastnil, poděkoval všem školitelům za práci, kterou odvedli.

PXL 20210802 120842096 2(ilustrační foto)

Předseda odboru Marek Bařtipán přečetl zprávu od člena komise rozhodčích Jana Trojana, který informuje odbor o ukončení své profesní kariéry rozhodčího a odstoupení z postu člena komise rozhodčích. Jan Trojan byl aktivním členem rozhodčích již 47 let. Mimo stovky domácích závodů, odpískal i mnoho mezinárodních, a to především MS a MSJ, kde vzhledem ke své profesionalitě byl nominován buď jako hlavní rozhodčí, popř. zástupce hlavního rozhodčího. Odbor RT navrhl jmenovat na uvolněné místo člena komise rozhodčích Radka Bařtipána, který je zkušeným rozhodčím a zpracovatelem výsledků. 

Zástupce komise rozhodčích Zdeněk Hnízdil připravil nominaci rozhodčích na závody. Upozornil, že delegace rozhodčích je doporučením pro pořadatele závodů. Závazné zůstávají pouze pozvánky pro rozhodčí, které jsou zaslány pořadatelem.

Předseda Odboru rybolovné techniky Marek Bařtipán poděkoval všem za konstruktivní jednání a zasedání ukončil.

Za ČRS Lukáš Mareš, Petra Hnízdilová


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok