Vážení rybáři, dovolujeme si upozornit, že (nejen) na revírech Rady ČRS probíhá zvýšený počet kontrol, včetně nočních.

Na dodržování podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dohlíží téměř pět tisíc členů rybářské stráže a samozřejmě také Policie ČR. V letních měsících probíhají se zvýšenou intenzitou, často ve spolupráci s poříčními odděleními Policie ČR.

IMG 9161 IMG 9163

Typickou kontrolou byl i jeden z nočních výjezdů na revíru Rady ČRS - údolní nádrži Orlík v tomto týdnu. Skupina porybných (na Orlické nádrži je ustanoveno 70 členů RS, včetně dvou profesionálních) zkontrolovala několik desítek lovících. Většina rybářů si zaslouží pochvalu za dodržování všech pravidel, bohužel se ale najdou i tací, kteří Rybářský řád nerespektují. Nejčastějším řešeným problémem byla nepřítomnost u prutů, v jednom případě i nepořádek na lovném místě.

IMG 9170

Zde je na místě rybáře důrazně upozornit, že lov ryb je již z principu záležitostí aktivní a sloučit „lov“ a „spánek“ není možné. Obzvlášť, pokud je lovící několik desítek metrů daleko a nereaguje ani na pípání hlásičů. Nastražit večer pruty, jít spát a ráno jít zkontrolovat co se oběsilo, není hodné nejen sportovního rybáře, ale je to v přímém rozporu s Rybářským řádem („Lov ryb na udici …  může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.“). Výraz „bez prodlení“ není nutné déle vysvětlovat.

 V uplynulém roce 2018 proběhlo na Údolní nádrži Orlík více než 9 000 kontrol. V jejich rámci bylo zadrženo cca 100 povolenek k lovu (a stovky méně závažných přestupků bylo řešeno na místě). Ke zvýšení efektivity kontrol slouží lodě s výkonnými motory, které jsou členům RS s působností na Orlíku k dispozici. Členům RS také bylo v loňském roce zajištěno na náklady Republikové rady školení a zkoušky Vůdce malého plavidla. 

Při jiné kontrole rybářskou stráží z MO Týn nad Vltavou byla dokonce objevena k pařezu vyvázaná bojka na sumce s nastraženým kaprem. "Lovec" byl samozřejmě v nedohlednu.

Bez názvu 1

Stejně nekompromisně bude rybářská stráž postupovat v případě zjištění nepořádku na lovném místě. Je samozřejmé, že během lovu (obzvlášť nočního) je obtížnější udržovat úplný pořádek, ale vše má určitou hranici. Na Orlické nádrži je Ministerstvem zemědělství udělena výjimka z denní doby lovu od poloviny června do konce září (povolen lov nonstop), samozřejmou podmínkou je ale důsledné dodržování Rybářského řádu. Abychom výjimku obhájili před příslušnými úřady i do dalších let, budou kontroly se zvýšenou intenzitou pokračovat i v následujících dnech a měsících.

Jak probíhá kontrola rybářskou stráží?

Před zahájením kontroly se člen rybářské stráže prokazuje průkazem RS, služební odznak musí nosit na viditelném místě. Po rybáři požaduje povolenku k lovu, rybářský lístek a může požadovat i prokázání totožnosti. Dále má lovícímu právo kontrolovat rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky. Může tak například požadovat vytažení udice pro kontrolu nástrahy a montáže.

Co se stane v případě zjištěného přestupku?

V případě zjištěného porušení Rybářského řádu může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu. Tu odesílá s popisem přestupku tomu, kdo ji vydal - zpravidla uživateli revíru / místní organizaci, které je přestupce členem. Ta s ním zahájí kárné řízení, ve kterém může rozhodnout o udělení důtky nebo odebrání povolenky, v krajním případě může rozhodnout i o vyloučení ze Svazu. Zároveň může být zahájeno přestupkové řízení na příslušném úřadě (zpravidla Odbor životního prostředí na obecním úřadě), který přestupci může udělit pokutu. V krajním případě může člen rybářské stráže odebrat úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá.

 

IMG 9167

Pozitivní zprávou je, že řada kontrolovaných rybářů potvrdila vysokou aktivitu ryb na ˇUN Orlík i v tomto letním období – aktivní jsou nejen kapři, ale i candáti a sumci; úspěšným lovcům gratulujeme!

Všem rybářům zároveň doporučujeme zkontrolovat si před lovem platnost rybářského lístku - často se stává, že ho mají lovící propadlý, aniž by o tom věděli. Od minulého roku je možné za 1000 Kč zakoupit na obecním úřadě v místě trvalého bydliště lístek s doživotní platností - odpadnou tak komplikace při kontrole rybářskou stráží, které jsou zaviněny spíše nepozorností, než špatným úmyslem.

Všem slušným rybářům Petrův zdar!

Tomáš Kočica


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok