Dne 21. 11. 2019 pořádal Státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání v konferenční hale v Trhovkách u Milešova. Zástupci podniku v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou podrobně informovali o probíhajících i plánovaných investičních akcích na ÚN Orlík.

 a 1  a 2

 

Před měsícem započaly na hrázi vodního díla Orlík práce na modernizaci lodního výtahu pro malá sportovní plavidla, které jsou nyní v plném proudu. Dojde při nich ke kompletní výměně zastaralé a poruchové strojní a elektro technologie, ke zvýšení nosnosti přepravního vozíku o 3,1 t až na 6,6 t. Bude zajištěn systém přesného vážení plavidel, stabilita plavidel na vozíku a pojezdu bez vibrací, dojde rovněž k zajištění bezpečné přepravy pro jednu osobu obsluhy a 5 osob převáženého plavidla a k rekonstrukci stávající dráhy návodního líce. V neposlední řadě bude prodloužena kolejová dráha návodního líce o cca 12 m do délky a 3 m do hloubky. Právě tato konstrukční úprava umožní provoz výtahu i v případě, kdy by v důsledku sucha výrazně poklesla hladina v nádrži a musel být přerušen kvůli tomu provoz výtahu během plavební sezony, k čemuž došlo v posledních letech několikrát. Práce, které si vyžádají výrazné snížení hladiny nádrže, probíhají nyní v zimním období právě s cílem neovlivnit provoz výtahu během letní sezony, kdy se hladina vody v nádrži opět zvedne na běžnou letní úroveň. Práce na modernizace lodního výtahu by měly být dokončeny do 30. 4. 2022.

 a 1  a 2

 

Další významnou investicí je vybudování nového bezpečnostního přelivu vedle hráze vodního díla Orlík, které zvýší bezpečnost této přehrady až před desetitisíciletou povodní. Realizace této investice předpokládáme v období od konce r. 2020 do konce r. 2025 a vyžádá si finanční náklady ve výši cca 1,5 mld. Kč. Při těchto pracích je předpoklad snížení hladiny v nádrži na kótu 339,00 m n. m v době 08/2021 až 03/2022, tedy opět převážně v zimní sezoně, a dojde také k uzavírce komunikace na koruně hráze od dubna r. 2023 do listopadu 2024. Tyto termíny vychází z harmonogramu stanovenému na podkladu Projektové dokumentace pro provádění stavby a současným znalostem o dalším postupu přípravy akce, a v případě potřeby budou dále upřesňovány.

Návazně na dokončení nového bezpečnostního přelivu počítá stání podnik Povodí Vltavy s přípravou a realizací lodního zdvihadla pro velká plavidla, a to mezi lety 2025 až 2028. Půjde tedy o lodní zdvihadlo pro I. klasifikační třídu vodních cest, které bude sloužit k propojení oddělených úseků vodní cesty tř. I, podle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě: Vodní tok Vltava od km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun. Toto lodní zdvihadlo bude sloužit v zásadě pro rekreační plavbu, a to od soukromých plavidel nemotorových a motorových, přes plavidla z půjčoven až po plavidla osobní lodní dopravy (výletní parníky) a kajutové lodi (plovoucí hotely). Užitné rozměry přepravní vany zdvihadla budou 45 x 6 x 2,7 m a umožní plavbu při hladině na kótách 347,60 až 351,10 m n.m.

 

 a 1  a 2

 

Na setkání se zastupiteli zazněly rovněž informace o postupu prací na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Práce byly zahájeny v říjnu letošního roku a termín dokončení je listopad r. 2020. Prohrábka dna pod tímto vodním dílem v délce 1 862 m probíhá z důvodu sucha a změny manipulačního řádu vodního díla Orlík, kdy v období let 2003 – 2018 docházelo k zaklesnutí hladiny a zastavení plavby v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezóny. Tato investiční akce tedy zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době snížené hladiny v nádrži Orlík, dojde při ní k vytěžení 28 tis. mvýkopů a vyžádá si finanční náklady 44 mil. Kč.

 

 a 1  a 2

 

To podstatné na závěr:

Hladina ÚN Orlík je letos opravdu mimořádně nízko, ještě o něco níže než za velkého sucha v roce 2015. Nátokové (horní) části nádrže opět připomínají řeku tekoucí v kaňonu, místy je téměř nemožné dostat se ke břehům z důvodu bahnitých nánosů. Také ti, kdo hodlají při rybaření použít loďku musí počítat s tím, že jejich výprava proti proudu může skončit dříve, než by čekali – například na otavském rameni je možné dojet maximálně po soutok s Lomnicí.

Toto omezení je však možné uchopit i jako příležitost a vyrazit na nádrž s mapou a fotoaparátem, protože vypuštěná nádrž nám ukáže více, než ten nejdražší 3D echolot.

Nyní je ta pravá chvíle provést průzkum běžně zatopeného dna a břehů, poznat, kde jsou vázky, hrany, zlomy ve dně, skryté přítoky, skalní výklenky a jiné „rybí hrady“. Zkušení rybáři potvrdí, že znalost dna je při rybolovu často rozhodujícím faktorem úspěchu.

Těm, kdo se chtějí raději zaměřit na lov ryb doporučujeme využít spíše ve střední a dolní části přehrady, kde je vody dostatek. Pro klid duše našich rybářů dodáváme, že na přehradě neplatí žádná zvláštní omezení v souvislosti se snížením hladiny.

Snížení hladiny bude po dobu oprav (2019 - 2022) probíhat pouze od pozdního podzimu do jara - v hlavní rybářské sezóně tak bude hladina Orlické přehrady na standardní úrovni.

Petrův zdar!

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok