Aktuální povolená denní doba lovu je: 04:00-24:00 na MP revírech a 6:00-21:00 na P revírech.

Nejčastěji hledané: MP revíry, P revíry, Rybářský řád, Rybářský kalendář

Dne 21. 11. 2019 pořádal Státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání v konferenční hale v Trhovkách u Milešova. Zástupci podniku v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou podrobně informovali o probíhajících i plánovaných investičních akcích na ÚN Orlík.

 a 1  a 2

 

Před měsícem započaly na hrázi vodního díla Orlík práce na modernizaci lodního výtahu pro malá sportovní plavidla, které jsou nyní v plném proudu. Dojde při nich ke kompletní výměně zastaralé a poruchové strojní a elektro technologie, ke zvýšení nosnosti přepravního vozíku o 3,1 t až na 6,6 t. Bude zajištěn systém přesného vážení plavidel, stabilita plavidel na vozíku a pojezdu bez vibrací, dojde rovněž k zajištění bezpečné přepravy pro jednu osobu obsluhy a 5 osob převáženého plavidla a k rekonstrukci stávající dráhy návodního líce. V neposlední řadě bude prodloužena kolejová dráha návodního líce o cca 12 m do délky a 3 m do hloubky. Právě tato konstrukční úprava umožní provoz výtahu i v případě, kdy by v důsledku sucha výrazně poklesla hladina v nádrži a musel být přerušen kvůli tomu provoz výtahu během plavební sezony, k čemuž došlo v posledních letech několikrát. Práce, které si vyžádají výrazné snížení hladiny nádrže, probíhají nyní v zimním období právě s cílem neovlivnit provoz výtahu během letní sezony, kdy se hladina vody v nádrži opět zvedne na běžnou letní úroveň. Práce na modernizace lodního výtahu by měly být dokončeny do 30. 4. 2022.

 a 1  a 2

 

Další významnou investicí je vybudování nového bezpečnostního přelivu vedle hráze vodního díla Orlík, které zvýší bezpečnost této přehrady až před desetitisíciletou povodní. Realizace této investice předpokládáme v období od konce r. 2020 do konce r. 2025 a vyžádá si finanční náklady ve výši cca 1,5 mld. Kč. Při těchto pracích je předpoklad snížení hladiny v nádrži na kótu 339,00 m n. m v době 08/2021 až 03/2022, tedy opět převážně v zimní sezoně, a dojde také k uzavírce komunikace na koruně hráze od dubna r. 2023 do listopadu 2024. Tyto termíny vychází z harmonogramu stanovenému na podkladu Projektové dokumentace pro provádění stavby a současným znalostem o dalším postupu přípravy akce, a v případě potřeby budou dále upřesňovány.

Návazně na dokončení nového bezpečnostního přelivu počítá stání podnik Povodí Vltavy s přípravou a realizací lodního zdvihadla pro velká plavidla, a to mezi lety 2025 až 2028. Půjde tedy o lodní zdvihadlo pro I. klasifikační třídu vodních cest, které bude sloužit k propojení oddělených úseků vodní cesty tř. I, podle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě: Vodní tok Vltava od km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun. Toto lodní zdvihadlo bude sloužit v zásadě pro rekreační plavbu, a to od soukromých plavidel nemotorových a motorových, přes plavidla z půjčoven až po plavidla osobní lodní dopravy (výletní parníky) a kajutové lodi (plovoucí hotely). Užitné rozměry přepravní vany zdvihadla budou 45 x 6 x 2,7 m a umožní plavbu při hladině na kótách 347,60 až 351,10 m n.m.

 

 a 1  a 2

 

Na setkání se zastupiteli zazněly rovněž informace o postupu prací na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Práce byly zahájeny v říjnu letošního roku a termín dokončení je listopad r. 2020. Prohrábka dna pod tímto vodním dílem v délce 1 862 m probíhá z důvodu sucha a změny manipulačního řádu vodního díla Orlík, kdy v období let 2003 – 2018 docházelo k zaklesnutí hladiny a zastavení plavby v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezóny. Tato investiční akce tedy zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době snížené hladiny v nádrži Orlík, dojde při ní k vytěžení 28 tis. mvýkopů a vyžádá si finanční náklady 44 mil. Kč.

 

 a 1  a 2

 

To podstatné na závěr:

Hladina ÚN Orlík je letos opravdu mimořádně nízko, ještě o něco níže než za velkého sucha v roce 2015. Nátokové (horní) části nádrže opět připomínají řeku tekoucí v kaňonu, místy je téměř nemožné dostat se ke břehům z důvodu bahnitých nánosů. Také ti, kdo hodlají při rybaření použít loďku musí počítat s tím, že jejich výprava proti proudu může skončit dříve, než by čekali – například na otavském rameni je možné dojet maximálně po soutok s Lomnicí.

Toto omezení je však možné uchopit i jako příležitost a vyrazit na nádrž s mapou a fotoaparátem, protože vypuštěná nádrž nám ukáže více, než ten nejdražší 3D echolot.

Nyní je ta pravá chvíle provést průzkum běžně zatopeného dna a břehů, poznat, kde jsou vázky, hrany, zlomy ve dně, skryté přítoky, skalní výklenky a jiné „rybí hrady“. Zkušení rybáři potvrdí, že znalost dna je při rybolovu často rozhodujícím faktorem úspěchu.

Těm, kdo se chtějí raději zaměřit na lov ryb doporučujeme využít spíše ve střední a dolní části přehrady, kde je vody dostatek. Pro klid duše našich rybářů dodáváme, že na přehradě neplatí žádná zvláštní omezení v souvislosti se snížením hladiny.

Snížení hladiny bude po dobu oprav (2019 - 2022) probíhat pouze od pozdního podzimu do jara - v hlavní rybářské sezóně tak bude hladina Orlické přehrady na standardní úrovni.

Petrův zdar!

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok