První známky otravy řeky Bečvy byly zaznamenány v neděli 20. září v oblasti Choryně na Vsetínsku. V následujících hodinách otrava postupovala po proudu, přičemž masivní úhyn postihl téměř 40 kilometrů řeky a zastavil se až v Přerově díky značnému naředění v nadjezí.

Ve čtvrtek 24. září oznámila Česká inspekce životního prostředí první výsledky rozborů kontaminované vody a uvedla, že látkou, která otravu způsobila, byl kyanid; další vyšetřování je již v gesci Policie ČR.

Do řeky Moravy, kam Bečva ústí, se dostala již naředěná koncentrace kyanidů, a tak v Moravě nebyly prozatím evidovány žádné známky otravy. Výrazně tomu napomohlo nejen navýšení průtoku řeky cíleným odpuštěním nádrže Bystřička, ale také díky vytrvalým dešťům, které taktéž zvýšily objem protékající vody.

Otrava zasáhla převážně parmové pásmo, čemuž odpovídá i struktura uhynulých ryb – jedná se převážně o ostroretky, parmy, jelce a v menším množství také dravé a lososovité ryby. Na otravu samozřejmě ale doplatily i další vodní organismy. Rybářům a dobrovolníkům se podařilo sesbírat přibližně 40 tun uhynulých ryb, které byly protokolárně předány kafilerii. Celkové množství uhynulých ryb je velmi obtížné odhadnout i díky místy obtížně přístupnému terénu a hlubokým pasážím řeky, ve kterých bylo velmi složité sběr uhynulých ryb provést. Jisté je, že uhynulé ryby mají takřka nevyčíslitelnou hodnotu z hlediska genetického i reprodukčního – řada uhynulých ryb byla v trofejních velikostech, které bude velmi obtížné (ne-li nemožné) v dohledné době plnohodnotně nahradit.

Od začátku havárie probíhá testování kvality vody a pozitivní zprávou je, že poslední měření, prováděné Povodím Moravy, naznačuje, že koncentrace kyanidu na postiženém toku klesla k bezpečným hodnotám a v následujících měsících by mohl být zahájen proces revitalizace toku a vysazení nové generace ryb. Současně probíhá také monitoring výskytu bentických organismů, kteří byli bezesporu otravou také postiženi, přičemž jsou jednou ze základních složek potravy ryb. Nyní se čeká na výsledky rozborů.

Aktuálně probíhá řada jednání se zástupci státní správy, které se do likvidace havárie postupně zapojují – postiženými krajskými úřady, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Povodím Moravy, Českou inspekcí životního prostředí. 

Předseda ČRS Dr. Karel Mach: „K zvládnutí havárie na řece Bečvě je ČRS v současné době poskytována dostatečná součinnost orgánů státní správy, zejména prostřednictvím obou dotčených ministerstev, tedy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Jednotlivé postupné kroky vedoucí k zvládnutí vzniklého stavu jsou průběžně každodenně vzájemně koordinovány.

Také ještě jednou velice děkujeme za obětavou práci při sběru uhynulých ryb všem rybářům, celé řadě dobrovolníků a samozřejmě i členům hasičského záchranného sboru, včetně dobrovolných hasičů, kteří nabídli nejen technické vybavení v době nejvyšší potřeby, ale také se přímo účastnili likvidace uhynulých ryb, a to i v době, kdy ještě nebylo prokázané, jaká látka otravu způsobila. Bez této obětavé pomoci všech, kteří se do prací zapojili, by se následky otravy podařilo zvládnout jen velice obtížně“. 

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Tomáš Kočica

b1

Foto: seznam.cz

 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok