pf vanocni 4

Vážené rybářky, vážení rybáři;

Letošní rok byl pro nás všechny v mnohém velkou zkouškou. Epidemie koronaviru otřásla bez nadsázky celým světem a řada věcí, které jsme považovali za samozřejmé, ze dne na den najednou přestaly samozřejmé být. Pro mnoho z nás bude ve vzpomínkách rok 2020 ve znamení nejistoty i obav o zdraví své i svých bližních. Važme si proto toho, že i v době nouzového stavu zůstalo rybářům zachováno privilegium výkonu rybářského práva a mohli jsme alespoň na chvíli od svých starostí utíkat na břehy našich řek a rybníků. Možnost relaxovat u vody s prutem v ruce byla letos důležitější než kdy jindy.

I přes to letošní situace do určité míry zasáhla některé činnosti, na které jsou rybáři dlouhodobě zvyklí. V jarním období byla pro veřejnost uzavřena většina místních organizací, musely být odloženy členské schůze, konference územních svazů a díky opětovnému nárůstu nemocných také podzimní Republikový sněm. Máme velkou radost, že se podařilo díky obrovskému nasazení většiny funkcionářů tuto situaci zvládnout a i přes některé pesimistické předpovědi poskytnout rybářům možnost zakoupit si povolenku i během nuceného omezení činnosti místních organizací. O tom, že se Svaz nakonec s touto výzvou dokázal důstojně vypořádat nejlépe svědčí to, že i v tomto roce počet členů a prodaných povolenek zaznamenal mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Z pohledu činnosti Republikové rady byla v roce 2020 nejvíce skloňovaná dvě témata: návrhy na úpravu Stanov ČRS a příprava Rybářského informačního systému (RIS). Obě témata, ke kterým byla Rada zavázána na XVII. Republikovém sněmu v roce 2018, často vzbuzovala vášnivé diskuze nejen mezi funkcionáři Svazu, ale také mezi nejširší rybářskou veřejností. A tyto diskuze byly více než vítané – bez toho, aby byla nalezena plošná shoda, by nebylo možné - ani správné - žádné zásadnější změny přijímat.

Jsme velmi rádi, že se povedlo dosáhnout plošné shody nad většinou klíčových témat, navrhovaných jako úpravy Stanov ČRS. To je nutnou podmínkou k tomu, aby Republikový sněm tyto návrhy přijal - samozřejmě až poté, co ho bude možné vzhledem k epidemiologické situaci svolat. Z těch nejdůležitějších můžeme zmínit například úpravu procesu kárného řízení a sjednocení trestů za jednotlivá kárná provinění nebo možnost hostování člena v jiné než mateřské místní organizaci. Nad některými tématy, u kterých nebyla zatím shoda nalezena, budeme pokračovat v široké diskuzi – například nad problematikou sjednocení výše úhrady brigádnické povinnosti tak, aby přístup k územním i celosvazovým povolenkám byl finančně stejně dostupný pro všechny členy Českého rybářského svazu.

Zároveň jsme v letošním roce odstartovali přípravu rybářského informačního systému, který by měl zásadním způsobem zlepšit servis, který členské základně poskytujeme – jak z pohledu množství dostupných dat,  tak i jejich aktuálnosti. Od počátku jsme si vědomi, že se jedná o velmi ambiciózní projekt, jehož funkcionality jsme v uplynulém roce opakovaně diskutovali nejen se všemi územními svazy, ale také s místními organizacemi, státní správou, členy rybářské stráže a prostřednictvím dotazníků samozřejmě také s členskou základnou. Výsledkem je sada plánovaných funkcionalit, které nejenže výrazně zefektivní činnosti v rámci interní agendy Svazu, ale pomůže také vyřešit některé aktuální nešvary. Typicky například chování některých "rybářů", kterým je rybářskou stráží zadržena povolenka k lovu za některá zásadní porušení rybářského řádu, a druhý den už mají povolenku novou ze sousední místní organizace, kde se přihlásí jako noví členové. Funcionalit navrženého systému jsou bez nadsázky stovky a věříme se, že z něj bude členská základna nadšená. 

Je to také první krok k celkové digitalizaci agendy Svazu, včetně systému povolenek k lovu. Rád bych ale všechny ujistil, že i když jsou mobilní aplikace a elektronické systémy v 21. století nutným a potřebným krokem, zůstane i nadále pro rybáře možnost využívat tradiční zavedené postupy papírových povolenek a osobních návštěv na místních organizacích.    

Na závěr nám dovolte za celou Republikovou radu popřát mnoho štěstí,  pracovních i osobních úspěchů a v neposlední řadě také mnoho zážitků při sportovním rybolovu. A hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým, které je v této nelehké době na prvním místě.

S úctou a pozdravem

Petrův zdar!

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.

předseda ČRS

Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

jednatel ČRS

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok